Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 04-07-2022

Đặc biệt
406203
Giải nhất
35176
Giải nhì
65119
Giải ba
6494400289
Giải tư
46522395479359043639
907577019570796
Giải năm
9272
Giải sáu
734370471447
Giải bảy
141
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 03-07-2022

Đặc biệt
333733
Giải nhất
63413
Giải nhì
15310
Giải ba
8167549519
Giải tư
02903572353452464575
562877666679834
Giải năm
0666
Giải sáu
755007337916
Giải bảy
861
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 27-06-2022

Đặc biệt
956041
Giải nhất
73771
Giải nhì
51950
Giải ba
2855452031
Giải tư
79051692085949123952
963089770523661
Giải năm
0382
Giải sáu
667612222309
Giải bảy
876
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 26-06-2022

Đặc biệt
706847
Giải nhất
16117
Giải nhì
28200
Giải ba
3606566542
Giải tư
02852485578846810388
156117552311544
Giải năm
5486
Giải sáu
246535216649
Giải bảy
217
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 20-06-2022

Đặc biệt
523451
Giải nhất
15131
Giải nhì
16914
Giải ba
5230829545
Giải tư
93637947516383865029
940698760040694
Giải năm
1183
Giải sáu
064982286970
Giải bảy
952
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 19-06-2022

Đặc biệt
754412
Giải nhất
34321
Giải nhì
29209
Giải ba
9223162908
Giải tư
32938958497613887415
399986473489935
Giải năm
7779
Giải sáu
094836681326
Giải bảy
264
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 13-06-2022

Đặc biệt
918703
Giải nhất
13048
Giải nhì
74848
Giải ba
9451484593
Giải tư
88111742232938526001
295766147899285
Giải năm
1978
Giải sáu
503459614324
Giải bảy
093
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 12-06-2022

Đặc biệt
125399
Giải nhất
86447
Giải nhì
19714
Giải ba
0802690022
Giải tư
67585082899063720085
123677487628342
Giải năm
4619
Giải sáu
338378701715
Giải bảy
826
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 06-06-2022

Đặc biệt
558222
Giải nhất
81629
Giải nhì
21335
Giải ba
9488104463
Giải tư
66971034915115379329
203409667103428
Giải năm
8312
Giải sáu
207552829198
Giải bảy
855
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 05-06-2022

Đặc biệt
048544
Giải nhất
90531
Giải nhì
57604
Giải ba
2501695884
Giải tư
11044245398972297935
076264696531779
Giải năm
9685
Giải sáu
298981262686
Giải bảy
684
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 30-05-2022

Đặc biệt
091793
Giải nhất
50579
Giải nhì
97724
Giải ba
6864245191
Giải tư
80424123095599337800
537647284997423
Giải năm
7259
Giải sáu
759322103878
Giải bảy
825
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 29-05-2022

Đặc biệt
182890
Giải nhất
99473
Giải nhì
81717
Giải ba
5408284810
Giải tư
88725670494202595245
682902525372137
Giải năm
3723
Giải sáu
987199791425
Giải bảy
224
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 23-05-2022

Đặc biệt
680384
Giải nhất
08498
Giải nhì
66730
Giải ba
7571386422
Giải tư
28811137618233827176
303496729845379
Giải năm
6219
Giải sáu
228431737434
Giải bảy
506
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 22-05-2022

Đặc biệt
795045
Giải nhất
13712
Giải nhì
82008
Giải ba
6771777605
Giải tư
91200798795283100343
300113337357780
Giải năm
1085
Giải sáu
872453181708
Giải bảy
927
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 16-05-2022

Đặc biệt
411316
Giải nhất
15548
Giải nhì
47396
Giải ba
7219858039
Giải tư
73589465316856393550
247961269330057
Giải năm
2710
Giải sáu
573580634126
Giải bảy
497
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 15-05-2022

Đặc biệt
107868
Giải nhất
03414
Giải nhì
74543
Giải ba
8233344291
Giải tư
90541958730685700121
651385576235374
Giải năm
4684
Giải sáu
455560028249
Giải bảy
141
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 09-05-2022

Đặc biệt
072572
Giải nhất
06072
Giải nhì
29439
Giải ba
8851647032
Giải tư
51532776148997888994
982423083018680
Giải năm
8572
Giải sáu
871438015611
Giải bảy
623
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 08-05-2022

Đặc biệt
087150
Giải nhất
48377
Giải nhì
83270
Giải ba
7825315680
Giải tư
76322155525238096032
164425562581901
Giải năm
9628
Giải sáu
105863070860
Giải bảy
912
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 02-05-2022

Đặc biệt
884963
Giải nhất
83013
Giải nhì
12412
Giải ba
2681435844
Giải tư
85141387961354047572
023611051906067
Giải năm
6621
Giải sáu
035258352494
Giải bảy
963
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 01-05-2022

Đặc biệt
366714
Giải nhất
06820
Giải nhì
81334
Giải ba
5162394244
Giải tư
71620800397978690075
787430687941194
Giải năm
4836
Giải sáu
753514030583
Giải bảy
800
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 25-04-2022

Đặc biệt
606627
Giải nhất
03543
Giải nhì
45633
Giải ba
8097523974
Giải tư
05598112763092052017
862870480031679
Giải năm
2829
Giải sáu
020643931051
Giải bảy
420
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 24-04-2022

Đặc biệt
634515
Giải nhất
63099
Giải nhì
67845
Giải ba
0249310372
Giải tư
27529426841969684079
331736487256966
Giải năm
9574
Giải sáu
222490713003
Giải bảy
795
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 18-04-2022

Đặc biệt
997274
Giải nhất
54071
Giải nhì
09490
Giải ba
4353392893
Giải tư
92991777899701222631
702983359975589
Giải năm
2922
Giải sáu
548212577044
Giải bảy
405
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 17-04-2022

Đặc biệt
884809
Giải nhất
61529
Giải nhì
96190
Giải ba
0468997884
Giải tư
81018027245108537633
250315858342026
Giải năm
9180
Giải sáu
043618560558
Giải bảy
089
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 11-04-2022

Đặc biệt
634690
Giải nhất
17125
Giải nhì
68320
Giải ba
2032002023
Giải tư
30014651198236898621
078242570490670
Giải năm
4915
Giải sáu
306967904054
Giải bảy
554
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 10-04-2022

Đặc biệt
981399
Giải nhất
39555
Giải nhì
05642
Giải ba
6745336875
Giải tư
27820908884013602064
022341976212150
Giải năm
4657
Giải sáu
334865307242
Giải bảy
546
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 04-04-2022

Đặc biệt
340374
Giải nhất
65732
Giải nhì
25125
Giải ba
2580800622
Giải tư
59164672174113010614
568909886324270
Giải năm
0988
Giải sáu
947206322663
Giải bảy
150
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 03-04-2022

Đặc biệt
223697
Giải nhất
23028
Giải nhì
27513
Giải ba
5282841980
Giải tư
21166501715991834911
653349463137706
Giải năm
6325
Giải sáu
797750732517
Giải bảy
153
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 28-03-2022

Đặc biệt
385136
Giải nhất
31693
Giải nhì
51707
Giải ba
9296056417
Giải tư
95175569984250690427
917998445336960
Giải năm
9177
Giải sáu
289121646590
Giải bảy
327
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 20-03-2022

Đặc biệt
564536
Giải nhất
50115
Giải nhì
10967
Giải ba
4194166099
Giải tư
37522358685063877296
136399301145616
Giải năm
1273
Giải sáu
410269801352
Giải bảy
470
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 14-03-2022

Đặc biệt
198645
Giải nhất
72397
Giải nhì
23522
Giải ba
0597117209
Giải tư
70330132622534203506
455958559156233
Giải năm
7180
Giải sáu
922361289741
Giải bảy
746
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 13-03-2022

Đặc biệt
217660
Giải nhất
05905
Giải nhì
90694
Giải ba
3272706405
Giải tư
72444387372568227747
252405199018555
Giải năm
0011
Giải sáu
268639705616
Giải bảy
299
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 07-03-2022

Đặc biệt
291523
Giải nhất
29550
Giải nhì
47961
Giải ba
1615487640
Giải tư
85908286416955075406
510499117267811
Giải năm
5488
Giải sáu
733764298021
Giải bảy
962
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 06-03-2022

Đặc biệt
311444
Giải nhất
21420
Giải nhì
32591
Giải ba
8237352518
Giải tư
78677715938642685963
317284009483959
Giải năm
1731
Giải sáu
229579824332
Giải bảy
944
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 28-02-2022

Đặc biệt
224640
Giải nhất
62740
Giải nhì
94806
Giải ba
1426753356
Giải tư
02130694399548789440
074319229407338
Giải năm
9950
Giải sáu
063968786076
Giải bảy
933
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 27-02-2022

Đặc biệt
250498
Giải nhất
61507
Giải nhì
19252
Giải ba
0803702050
Giải tư
27278142426406265092
818528052638342
Giải năm
4582
Giải sáu
721846298862
Giải bảy
980
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 21-02-2022

Đặc biệt
205592
Giải nhất
23031
Giải nhì
27516
Giải ba
0947420728
Giải tư
32721822128855134542
055775900022054
Giải năm
0877
Giải sáu
911501309431
Giải bảy
252
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 20-02-2022

Đặc biệt
938531
Giải nhất
53069
Giải nhì
92106
Giải ba
4785797631
Giải tư
16493302666696578609
785321954704218
Giải năm
2895
Giải sáu
093915403365
Giải bảy
323
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 14-02-2022

Đặc biệt
586431
Giải nhất
23388
Giải nhì
44020
Giải ba
0002567899
Giải tư
56936057125148171195
951886744415897
Giải năm
2283
Giải sáu
475514665135
Giải bảy
713
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 13-02-2022

Đặc biệt
025183
Giải nhất
26386
Giải nhì
12234
Giải ba
1963937710
Giải tư
37687621538403496661
556704074293410
Giải năm
1210
Giải sáu
722891002052
Giải bảy
875
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 07-02-2022

Đặc biệt
180428
Giải nhất
42844
Giải nhì
27548
Giải ba
9349326842
Giải tư
94257931769216992051
883057370048280
Giải năm
6031
Giải sáu
791055045155
Giải bảy
063
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 06-02-2022

Đặc biệt
770990
Giải nhất
75005
Giải nhì
09345
Giải ba
9332626164
Giải tư
85186671228768809442
887431999096753
Giải năm
8589
Giải sáu
827638255383
Giải bảy
500
Giải tám
77

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 31-01-2022

Đặc biệt
690844
Giải nhất
35093
Giải nhì
24767
Giải ba
9066528629
Giải tư
67914538543929044493
411277933765600
Giải năm
5613
Giải sáu
708673354361
Giải bảy
358
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 30-01-2022

Đặc biệt
730241
Giải nhất
10650
Giải nhì
04441
Giải ba
6522350943
Giải tư
43485597776574440311
123713620268225
Giải năm
7727
Giải sáu
334780892039
Giải bảy
676
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 24-01-2022

Đặc biệt
087742
Giải nhất
70171
Giải nhì
41195
Giải ba
0029250422
Giải tư
21181293984476707846
949274536185809
Giải năm
7610
Giải sáu
848247427369
Giải bảy
298
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 23-01-2022

Đặc biệt
498782
Giải nhất
30674
Giải nhì
73352
Giải ba
6129669087
Giải tư
27957406700823128247
452336525062293
Giải năm
2556
Giải sáu
285922716403
Giải bảy
208
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 17-01-2022

Đặc biệt
146131
Giải nhất
83843
Giải nhì
74923
Giải ba
7010682863
Giải tư
66461161885580533534
392961019219326
Giải năm
5849
Giải sáu
178987410978
Giải bảy
843
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 16-01-2022

Đặc biệt
464117
Giải nhất
62453
Giải nhì
76727
Giải ba
1298087871
Giải tư
88097583839002097870
964104991089824
Giải năm
6331
Giải sáu
468287404769
Giải bảy
265
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 10-01-2022

Đặc biệt
609738
Giải nhất
90341
Giải nhì
24456
Giải ba
6020187752
Giải tư
81884197123228527374
733129122503854
Giải năm
7368
Giải sáu
241068922495
Giải bảy
322
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Chủ Nhật 09-01-2022

Đặc biệt
444846
Giải nhất
62060
Giải nhì
08736
Giải ba
3879088063
Giải tư
23852286154820859925
396150518204540
Giải năm
9209
Giải sáu
007525294872
Giải bảy
216
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 03-01-2022

Đặc biệt
490897
Giải nhất
57205
Giải nhì
73435
Giải ba
6926713611
Giải tư
36892008593982273759
522830934519046
Giải năm
2702
Giải sáu
972286865058
Giải bảy
160
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 27-12-2021

Đặc biệt
851469
Giải nhất
96925
Giải nhì
29937
Giải ba
5370846194
Giải tư
15090243653024682256
452171277254378
Giải năm
2284
Giải sáu
451394951193
Giải bảy
977
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 20-12-2021

Đặc biệt
409145
Giải nhất
01480
Giải nhì
75417
Giải ba
4233628693
Giải tư
61685848556465934087
894454673661578
Giải năm
0818
Giải sáu
384279381047
Giải bảy
407
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 13-12-2021

Đặc biệt
057188
Giải nhất
10688
Giải nhì
93500
Giải ba
8086894245
Giải tư
93938430284625316056
293083837522985
Giải năm
3748
Giải sáu
462523562732
Giải bảy
272
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 06-12-2021

Đặc biệt
043048
Giải nhất
95471
Giải nhì
61787
Giải ba
8787445966
Giải tư
89452386480795655021
213017041751255
Giải năm
3296
Giải sáu
875308295674
Giải bảy
565
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 29-11-2021

Đặc biệt
026335
Giải nhất
12281
Giải nhì
48582
Giải ba
9086889516
Giải tư
21709528070922289046
462805053986868
Giải năm
9083
Giải sáu
288197006955
Giải bảy
644
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 22-11-2021

Đặc biệt
488771
Giải nhất
06270
Giải nhì
45716
Giải ba
7085280495
Giải tư
83470120578138693532
109899456420059
Giải năm
8114
Giải sáu
855569314651
Giải bảy
012
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 15-11-2021

Đặc biệt
390800
Giải nhất
54200
Giải nhì
91263
Giải ba
5929087576
Giải tư
08110895626282276906
536297588131453
Giải năm
4772
Giải sáu
377874534144
Giải bảy
653
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 08-11-2021

Đặc biệt
036018
Giải nhất
18180
Giải nhì
04404
Giải ba
2104153662
Giải tư
24165016564653730214
328691950136177
Giải năm
0472
Giải sáu
776235908210
Giải bảy
608
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 01-11-2021

Đặc biệt
992501
Giải nhất
83804
Giải nhì
57701
Giải ba
0253577928
Giải tư
30009521806252165764
519324654832339
Giải năm
2591
Giải sáu
294458330018
Giải bảy
304
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 25-10-2021

Đặc biệt
622726
Giải nhất
18373
Giải nhì
16563
Giải ba
0724227924
Giải tư
87223553220421797825
672897912390112
Giải năm
3128
Giải sáu
039211207595
Giải bảy
304
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 18-10-2021

Đặc biệt
644064
Giải nhất
53085
Giải nhì
75309
Giải ba
0682234728
Giải tư
95348326214027564784
519111315753243
Giải năm
9536
Giải sáu
764005886025
Giải bảy
687
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 11-10-2021

Đặc biệt
172629
Giải nhất
18279
Giải nhì
19225
Giải ba
4084746428
Giải tư
07534491256445989315
891079958519868
Giải năm
1401
Giải sáu
928723763810
Giải bảy
797
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 04-10-2021

Đặc biệt
934122
Giải nhất
45348
Giải nhì
06824
Giải ba
1076017422
Giải tư
95077319942538251951
185328733883155
Giải năm
3946
Giải sáu
795502453003
Giải bảy
579
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 27-09-2021

Đặc biệt
968629
Giải nhất
23014
Giải nhì
49593
Giải ba
3873026694
Giải tư
65528823061540107864
462178402382916
Giải năm
6758
Giải sáu
220987973448
Giải bảy
781
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 20-09-2021

Đặc biệt
920143
Giải nhất
33316
Giải nhì
53683
Giải ba
3568438622
Giải tư
63317007351773830730
845918304565383
Giải năm
5869
Giải sáu
427504640984
Giải bảy
149
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 13-09-2021

Đặc biệt
825912
Giải nhất
25510
Giải nhì
59630
Giải ba
2869471340
Giải tư
14947040516180138637
899169157259835
Giải năm
9097
Giải sáu
849320682986
Giải bảy
543
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 06-09-2021

Đặc biệt
662001
Giải nhất
04798
Giải nhì
30339
Giải ba
5140029179
Giải tư
66302656311100488088
123342843013830
Giải năm
8044
Giải sáu
827376862857
Giải bảy
729
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 30-08-2021

Đặc biệt
249539
Giải nhất
21753
Giải nhì
79812
Giải ba
6265575220
Giải tư
64691138057383343766
212075748660610
Giải năm
2966
Giải sáu
832687197105
Giải bảy
556
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 23-08-2021

Đặc biệt
759801
Giải nhất
20991
Giải nhì
46267
Giải ba
7287841140
Giải tư
47015638554087046929
630136619573447
Giải năm
5666
Giải sáu
637850419850
Giải bảy
384
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 16-08-2021

Đặc biệt
444589
Giải nhất
39505
Giải nhì
84928
Giải ba
1385874511
Giải tư
41468807080837806726
930511645051160
Giải năm
2611
Giải sáu
701393521852
Giải bảy
993
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 26-07-2021

Đặc biệt
692613
Giải nhất
68914
Giải nhì
05258
Giải ba
9737700298
Giải tư
19273498141415241964
198899897593593
Giải năm
7674
Giải sáu
056940121829
Giải bảy
627
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 19-07-2021

Đặc biệt
481060
Giải nhất
97033
Giải nhì
11166
Giải ba
0782918810
Giải tư
26042010801008563404
903030757685775
Giải năm
1535
Giải sáu
796316908209
Giải bảy
217
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 12-07-2021

Đặc biệt
572412
Giải nhất
30964
Giải nhì
34543
Giải ba
0535335666
Giải tư
42542496106524068890
179168481479903
Giải năm
8213
Giải sáu
000996246642
Giải bảy
680
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 05-07-2021

Đặc biệt
391179
Giải nhất
66209
Giải nhì
93462
Giải ba
3258041542
Giải tư
42101957711920556037
222877859229026
Giải năm
1978
Giải sáu
208956911073
Giải bảy
571
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 28-06-2021

Đặc biệt
661578
Giải nhất
80914
Giải nhì
31850
Giải ba
9114162064
Giải tư
95241186706881138249
012735848738991
Giải năm
7845
Giải sáu
172886151225
Giải bảy
532
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 21-06-2021

Đặc biệt
392195
Giải nhất
55099
Giải nhì
16962
Giải ba
4506333129
Giải tư
89959416095846029294
853650022292324
Giải năm
1078
Giải sáu
495199517899
Giải bảy
976
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 14-06-2021

Đặc biệt
004009
Giải nhất
13690
Giải nhì
97373
Giải ba
5821633940
Giải tư
29346509972005306150
175055595649396
Giải năm
5376
Giải sáu
473009864316
Giải bảy
706
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 07-06-2021

Đặc biệt
272181
Giải nhất
47999
Giải nhì
23260
Giải ba
6282345250
Giải tư
53889140589550289794
042036031739816
Giải năm
2014
Giải sáu
811270067128
Giải bảy
009
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 31-05-2021

Đặc biệt
956379
Giải nhất
43144
Giải nhì
41430
Giải ba
3202604191
Giải tư
02120468820797368565
092496483698860
Giải năm
0694
Giải sáu
228463686867
Giải bảy
592
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 24-05-2021

Đặc biệt
013003
Giải nhất
66405
Giải nhì
01941
Giải ba
0268978344
Giải tư
24620192493902617829
061889361849020
Giải năm
0891
Giải sáu
254065381679
Giải bảy
280
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 17-05-2021

Đặc biệt
815543
Giải nhất
09694
Giải nhì
01971
Giải ba
8873638188
Giải tư
62882212464178079260
588143270289208
Giải năm
4555
Giải sáu
108397883149
Giải bảy
042
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 10-05-2021

Đặc biệt
873732
Giải nhất
16656
Giải nhì
03648
Giải ba
0500464395
Giải tư
61175743628258615643
054664050034245
Giải năm
1573
Giải sáu
293561383523
Giải bảy
769
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Thừa Thiên Huế Thứ Hai 03-05-2021

Đặc biệt
676757
Giải nhất
19961
Giải nhì
22307
Giải ba
5988017550
Giải tư
43896605365119365437
511539572385221
Giải năm
4246
Giải sáu
582140678518
Giải bảy
977
Giải tám
32