Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 26-04-2024

Đặc biệt
780439
Giải nhất
76120
Giải nhì
88618
Giải ba
96890 . 47667
Giải tư
90238 . 82566 . 36864 . 32287 .
90722 . 78456 . 72207
Giải năm
3718
Giải sáu
0535 . 7899 . 1994
Giải bảy
540
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 29-03-2024

Đặc biệt
417381
Giải nhất
00822
Giải nhì
06384
Giải ba
64534 . 29227
Giải tư
55070 . 82413 . 94286 . 56449 .
68514 . 61398 . 00850
Giải năm
4701
Giải sáu
3494 . 8380 . 7047
Giải bảy
119
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 15-03-2024

Đặc biệt
974278
Giải nhất
14509
Giải nhì
34641
Giải ba
78129 . 16428
Giải tư
94615 . 37257 . 99476 . 57454 .
75727 . 48786 . 58372
Giải năm
5227
Giải sáu
6929 . 6209 . 1869
Giải bảy
064
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 08-03-2024

Đặc biệt
648970
Giải nhất
29990
Giải nhì
38290
Giải ba
51615 . 57282
Giải tư
97752 . 87377 . 18087 . 08910 .
12789 . 86486 . 95853
Giải năm
6169
Giải sáu
9084 . 5758 . 3266
Giải bảy
059
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 01-03-2024

Đặc biệt
173882
Giải nhất
04572
Giải nhì
96629
Giải ba
98984 . 98224
Giải tư
52122 . 55151 . 64511 . 77664 .
41689 . 37131 . 12589
Giải năm
7953
Giải sáu
5398 . 9237 . 6281
Giải bảy
650
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 23-02-2024

Đặc biệt
706092
Giải nhất
46249
Giải nhì
14656
Giải ba
68612 . 92615
Giải tư
34286 . 43194 . 40970 . 15808 .
56296 . 88742 . 87483
Giải năm
6211
Giải sáu
3838 . 9250 . 4648
Giải bảy
036
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 16-02-2024

Đặc biệt
143106
Giải nhất
45504
Giải nhì
85035
Giải ba
23676 . 07192
Giải tư
59531 . 74106 . 17608 . 13812 .
09031 . 55543 . 17033
Giải năm
3405
Giải sáu
3824 . 4464 . 8552
Giải bảy
489
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 09-02-2024

Đặc biệt
189383
Giải nhất
17545
Giải nhì
40211
Giải ba
11440 . 67034
Giải tư
49025 . 34265 . 41859 . 31959 .
47786 . 15882 . 04751
Giải năm
4276
Giải sáu
3131 . 4065 . 5184
Giải bảy
715
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 02-02-2024

Đặc biệt
725861
Giải nhất
17275
Giải nhì
12351
Giải ba
29769 . 63767
Giải tư
75704 . 90437 . 51034 . 26390 .
49383 . 53748 . 26919
Giải năm
5035
Giải sáu
0425 . 3979 . 2686
Giải bảy
128
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 26-01-2024

Đặc biệt
793295
Giải nhất
05766
Giải nhì
25889
Giải ba
90732 . 98009
Giải tư
61943 . 18118 . 91468 . 94862 .
36440 . 91621 . 74388
Giải năm
6351
Giải sáu
6369 . 5777 . 3425
Giải bảy
064
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 19-01-2024

Đặc biệt
385198
Giải nhất
51366
Giải nhì
79575
Giải ba
09516 . 90349
Giải tư
45653 . 42983 . 68416 . 47561 .
51266 . 09020 . 24998
Giải năm
3102
Giải sáu
3543 . 2834 . 2280
Giải bảy
976
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 12-01-2024

Đặc biệt
413037
Giải nhất
16332
Giải nhì
34584
Giải ba
93804 . 94039
Giải tư
30015 . 27997 . 62053 . 82861 .
99371 . 90961 . 78494
Giải năm
8206
Giải sáu
6447 . 6087 . 6499
Giải bảy
411
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 05-01-2024

Đặc biệt
355850
Giải nhất
66575
Giải nhì
76794
Giải ba
01730 . 70964
Giải tư
04725 . 16199 . 78872 . 75639 .
55521 . 92661 . 81057
Giải năm
7352
Giải sáu
2190 . 6826 . 2428
Giải bảy
146
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 29-12-2023

Đặc biệt
616590
Giải nhất
07657
Giải nhì
41795
Giải ba
86949 . 85766
Giải tư
15584 . 43646 . 18595 . 00795 .
60605 . 53637 . 93457
Giải năm
8120
Giải sáu
2314 . 0161 . 4724
Giải bảy
962
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 22-12-2023

Đặc biệt
609514
Giải nhất
47865
Giải nhì
51549
Giải ba
71103 . 19929
Giải tư
65968 . 00615 . 24647 . 40283 .
21216 . 35445 . 61295
Giải năm
9732
Giải sáu
3408 . 1697 . 4332
Giải bảy
972
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 15-12-2023

Đặc biệt
666650
Giải nhất
47619
Giải nhì
11661
Giải ba
89834 . 71560
Giải tư
35952 . 15001 . 71219 . 67015 .
12830 . 63929 . 51683
Giải năm
6565
Giải sáu
2393 . 3311 . 9900
Giải bảy
028
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 08-12-2023

Đặc biệt
435861
Giải nhất
89123
Giải nhì
98326
Giải ba
83589 . 72162
Giải tư
40905 . 86893 . 47848 . 21008 .
01999 . 81018 . 02226
Giải năm
3613
Giải sáu
9073 . 8848 . 5479
Giải bảy
934
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 01-12-2023

Đặc biệt
000736
Giải nhất
99789
Giải nhì
01620
Giải ba
42326 . 02140
Giải tư
35309 . 39244 . 21396 . 15418 .
00785 . 97731 . 58344
Giải năm
3913
Giải sáu
4584 . 9513 . 5285
Giải bảy
645
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 24-11-2023

Đặc biệt
419588
Giải nhất
02870
Giải nhì
29994
Giải ba
65598 . 25955
Giải tư
50164 . 83085 . 95135 . 34751 .
40537 . 25335 . 87543
Giải năm
6179
Giải sáu
0081 . 0864 . 6578
Giải bảy
396
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 17-11-2023

Đặc biệt
829996
Giải nhất
10094
Giải nhì
90147
Giải ba
91935 . 52425
Giải tư
77464 . 24554 . 63104 . 25554 .
53025 . 67717 . 86380
Giải năm
0734
Giải sáu
1495 . 4255 . 3378
Giải bảy
056
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 10-11-2023

Đặc biệt
317566
Giải nhất
08005
Giải nhì
75911
Giải ba
67310 . 07079
Giải tư
13726 . 05639 . 17574 . 68308 .
05189 . 34927 . 59099
Giải năm
0341
Giải sáu
7865 . 1962 . 3367
Giải bảy
546
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 03-11-2023

Đặc biệt
659770
Giải nhất
31696
Giải nhì
72188
Giải ba
09210 . 49053
Giải tư
73215 . 70639 . 43829 . 22925 .
90005 . 76088 . 18095
Giải năm
5929
Giải sáu
7271 . 5268 . 5047
Giải bảy
462
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 27-10-2023

Đặc biệt
037217
Giải nhất
58438
Giải nhì
01523
Giải ba
80483 . 08192
Giải tư
79158 . 75481 . 96867 . 63980 .
52007 . 86832 . 93876
Giải năm
1070
Giải sáu
2027 . 2905 . 6789
Giải bảy
256
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 20-10-2023

Đặc biệt
133103
Giải nhất
56260
Giải nhì
12463
Giải ba
80049 . 86814
Giải tư
79466 . 88027 . 87594 . 58991 .
41888 . 37703 . 47223
Giải năm
6374
Giải sáu
0342 . 1803 . 3398
Giải bảy
909
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 13-10-2023

Đặc biệt
486236
Giải nhất
80612
Giải nhì
23446
Giải ba
96851 . 18711
Giải tư
27956 . 94285 . 38125 . 76957 .
95554 . 06064 . 52351
Giải năm
5430
Giải sáu
5494 . 4073 . 1972
Giải bảy
906
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 06-10-2023

Đặc biệt
434602
Giải nhất
64883
Giải nhì
36661
Giải ba
88120 . 48187
Giải tư
28319 . 37463 . 94195 . 87520 .
81710 . 31742 . 44744
Giải năm
5844
Giải sáu
9465 . 3918 . 9411
Giải bảy
986
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 29-09-2023

Đặc biệt
987446
Giải nhất
20929
Giải nhì
83765
Giải ba
38009 . 97214
Giải tư
70618 . 17606 . 10366 . 41537 .
13985 . 85428 . 05658
Giải năm
4578
Giải sáu
7194 . 5595 . 5827
Giải bảy
848
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 22-09-2023

Đặc biệt
516541
Giải nhất
12392
Giải nhì
27744
Giải ba
22328 . 83210
Giải tư
07436 . 55051 . 06412 . 08939 .
37863 . 49080 . 81972
Giải năm
1118
Giải sáu
1897 . 5574 . 8283
Giải bảy
409
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 15-09-2023

Đặc biệt
056234
Giải nhất
26511
Giải nhì
62274
Giải ba
09687 . 54506
Giải tư
73008 . 96397 . 25237 . 09766 .
10855 . 04726 . 10472
Giải năm
3056
Giải sáu
2544 . 1236 . 3832
Giải bảy
761
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 08-09-2023

Đặc biệt
759041
Giải nhất
69680
Giải nhì
59376
Giải ba
55959 . 45706
Giải tư
08964 . 14922 . 03507 . 07814 .
01377 . 20661 . 94915
Giải năm
4424
Giải sáu
8638 . 4989 . 8898
Giải bảy
023
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 01-09-2023

Đặc biệt
886147
Giải nhất
31109
Giải nhì
33555
Giải ba
95581 . 08043
Giải tư
86670 . 63018 . 62253 . 82486 .
83897 . 32452 . 58514
Giải năm
3475
Giải sáu
5002 . 5348 . 2282
Giải bảy
923
Giải tám
01

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 25-08-2023

Đặc biệt
693904
Giải nhất
32556
Giải nhì
20760
Giải ba
1033374248
Giải tư
88675468009980745372
534988667518405
Giải năm
8817
Giải sáu
051784340926
Giải bảy
118
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 18-08-2023

Đặc biệt
220992
Giải nhất
81279
Giải nhì
20414
Giải ba
8771973018
Giải tư
68218535942173317797
247171182186561
Giải năm
8015
Giải sáu
367890181759
Giải bảy
775
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 11-08-2023

Đặc biệt
975879
Giải nhất
92024
Giải nhì
41275
Giải ba
9490193896
Giải tư
19018557346100210205
029554546556469
Giải năm
7826
Giải sáu
880704590270
Giải bảy
131
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 04-08-2023

Đặc biệt
065808
Giải nhất
02667
Giải nhì
63580
Giải ba
3235568807
Giải tư
44212409694377669611
803260943820533
Giải năm
7653
Giải sáu
361118270339
Giải bảy
501
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 28-07-2023

Đặc biệt
756571
Giải nhất
17497
Giải nhì
58063
Giải ba
8467458564
Giải tư
03134169060020129462
348344178674611
Giải năm
1489
Giải sáu
209391687190
Giải bảy
867
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 21-07-2023

Đặc biệt
160885
Giải nhất
94616
Giải nhì
26128
Giải ba
8305974850
Giải tư
59018833428952504497
230631723960107
Giải năm
6034
Giải sáu
967365020046
Giải bảy
380
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 14-07-2023

Đặc biệt
522597
Giải nhất
21882
Giải nhì
40140
Giải ba
9652368065
Giải tư
29543733774910763500
908082294734090
Giải năm
6475
Giải sáu
587167462848
Giải bảy
068
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 07-07-2023

Đặc biệt
598605
Giải nhất
30889
Giải nhì
16873
Giải ba
4591862687
Giải tư
43248830642745703923
524653957651272
Giải năm
5947
Giải sáu
555546140554
Giải bảy
775
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 30-06-2023

Đặc biệt
966947
Giải nhất
76282
Giải nhì
45766
Giải ba
0631993823
Giải tư
48872384629343778178
106176275037163
Giải năm
7960
Giải sáu
514397385803
Giải bảy
870
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 23-06-2023

Đặc biệt
265759
Giải nhất
12116
Giải nhì
56272
Giải ba
3388983187
Giải tư
33752940579005989568
750712467285664
Giải năm
4599
Giải sáu
413339025872
Giải bảy
125
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 16-06-2023

Đặc biệt
107589
Giải nhất
43199
Giải nhì
82940
Giải ba
9896060319
Giải tư
72031773670083622941
443177012973558
Giải năm
8366
Giải sáu
884467519524
Giải bảy
918
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 09-06-2023

Đặc biệt
062857
Giải nhất
17353
Giải nhì
11808
Giải ba
5659363972
Giải tư
43873097657520634691
284697433859397
Giải năm
3835
Giải sáu
619698778696
Giải bảy
975
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 02-06-2023

Đặc biệt
054076
Giải nhất
60969
Giải nhì
64054
Giải ba
1460955511
Giải tư
67924739637332440849
811703488509101
Giải năm
5023
Giải sáu
934621787498
Giải bảy
680
Giải tám
01

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 26-05-2023

Đặc biệt
569179
Giải nhất
72488
Giải nhì
11719
Giải ba
2500451898
Giải tư
99430037404753913955
809155586889620
Giải năm
8513
Giải sáu
893281294585
Giải bảy
729
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 19-05-2023

Đặc biệt
723029
Giải nhất
74030
Giải nhì
02673
Giải ba
2096947972
Giải tư
98475967720039561674
473794239889928
Giải năm
2220
Giải sáu
031595944329
Giải bảy
453
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 12-05-2023

Đặc biệt
320593
Giải nhất
61385
Giải nhì
06540
Giải ba
5141434293
Giải tư
75944506049355403168
860133196647477
Giải năm
3121
Giải sáu
545961783289
Giải bảy
945
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 05-05-2023

Đặc biệt
791458
Giải nhất
81491
Giải nhì
78395
Giải ba
7452200590
Giải tư
32130581342202055561
610379528614406
Giải năm
1933
Giải sáu
993848174708
Giải bảy
205
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 28-04-2023

Đặc biệt
400766
Giải nhất
68626
Giải nhì
85228
Giải ba
8345428999
Giải tư
80485110942806754902
909458505011455
Giải năm
5686
Giải sáu
701587285318
Giải bảy
639
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 21-04-2023

Đặc biệt
183209
Giải nhất
43707
Giải nhì
19673
Giải ba
3231792189
Giải tư
62956018231349486455
975163034116507
Giải năm
9869
Giải sáu
966383940021
Giải bảy
590
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 14-04-2023

Đặc biệt
298062
Giải nhất
64885
Giải nhì
85302
Giải ba
8746267650
Giải tư
32094018718295021843
234977804861216
Giải năm
1076
Giải sáu
847828545930
Giải bảy
601
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 07-04-2023

Đặc biệt
705710
Giải nhất
91756
Giải nhì
80128
Giải ba
2231437766
Giải tư
95893200136648724019
893461522121658
Giải năm
7439
Giải sáu
921084052341
Giải bảy
700
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 31-03-2023

Đặc biệt
004504
Giải nhất
92328
Giải nhì
74324
Giải ba
6660310744
Giải tư
70803417203020157943
237188590367680
Giải năm
3945
Giải sáu
332719933915
Giải bảy
765
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 24-03-2023

Đặc biệt
396334
Giải nhất
94081
Giải nhì
10299
Giải ba
6885271550
Giải tư
32543140036383030070
331724169537138
Giải năm
9545
Giải sáu
467409079078
Giải bảy
062
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 17-03-2023

Đặc biệt
795055
Giải nhất
84304
Giải nhì
98259
Giải ba
1810538589
Giải tư
18831666227761492239
062868612608067
Giải năm
8997
Giải sáu
423373413700
Giải bảy
618
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 10-03-2023

Đặc biệt
565937
Giải nhất
99682
Giải nhì
37544
Giải ba
9274239537
Giải tư
12624932439089863664
055330783377264
Giải năm
6259
Giải sáu
822087467801
Giải bảy
533
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 03-03-2023

Đặc biệt
807756
Giải nhất
92020
Giải nhì
46811
Giải ba
2209960924
Giải tư
90491823587541449445
882108832716678
Giải năm
5968
Giải sáu
089617374262
Giải bảy
235
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 24-02-2023

Đặc biệt
867728
Giải nhất
36641
Giải nhì
85205
Giải ba
5128997741
Giải tư
18310194068793695567
433087300892706
Giải năm
5197
Giải sáu
804299169542
Giải bảy
611
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 17-02-2023

Đặc biệt
429399
Giải nhất
49954
Giải nhì
77670
Giải ba
9787725209
Giải tư
69347235145011187328
061099837871437
Giải năm
1658
Giải sáu
285363140056
Giải bảy
499
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 10-02-2023

Đặc biệt
294029
Giải nhất
47664
Giải nhì
58258
Giải ba
9481888399
Giải tư
58686855757732918314
566969388886455
Giải năm
2612
Giải sáu
261185342071
Giải bảy
891
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 03-02-2023

Đặc biệt
520062
Giải nhất
78527
Giải nhì
06010
Giải ba
2910204085
Giải tư
81367825789017658862
280773532176585
Giải năm
4114
Giải sáu
893519119261
Giải bảy
500
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 27-01-2023

Đặc biệt
284882
Giải nhất
94851
Giải nhì
92687
Giải ba
7514693078
Giải tư
06462272447355808767
547445458103683
Giải năm
8756
Giải sáu
116601234980
Giải bảy
695
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 20-01-2023

Đặc biệt
204032
Giải nhất
91706
Giải nhì
66455
Giải ba
4758866058
Giải tư
38683490248991763454
703243259936842
Giải năm
6897
Giải sáu
430460035753
Giải bảy
634
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 13-01-2023

Đặc biệt
640728
Giải nhất
52584
Giải nhì
96281
Giải ba
4587159077
Giải tư
66575862242055757270
925755984856535
Giải năm
1705
Giải sáu
557047338675
Giải bảy
506
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 06-01-2023

Đặc biệt
409386
Giải nhất
62721
Giải nhì
94373
Giải ba
8185919090
Giải tư
72432434988764809249
764341879730378
Giải năm
9903
Giải sáu
728636745216
Giải bảy
236
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 30-12-2022

Đặc biệt
185628
Giải nhất
79553
Giải nhì
10746
Giải ba
7067122242
Giải tư
90450953027420351144
517946786189172
Giải năm
7667
Giải sáu
039422308441
Giải bảy
356
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 23-12-2022

Đặc biệt
055705
Giải nhất
14969
Giải nhì
71170
Giải ba
9422221958
Giải tư
98010420897052126972
336031097288692
Giải năm
6882
Giải sáu
235069641459
Giải bảy
014
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 16-12-2022

Đặc biệt
058335
Giải nhất
55866
Giải nhì
54439
Giải ba
7712494002
Giải tư
54752747901218247593
344972142866730
Giải năm
3010
Giải sáu
726378401914
Giải bảy
952
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 09-12-2022

Đặc biệt
375419
Giải nhất
21145
Giải nhì
50656
Giải ba
1030843029
Giải tư
77641038031152503869
397157543147117
Giải năm
8607
Giải sáu
781691573285
Giải bảy
424
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 02-12-2022

Đặc biệt
855680
Giải nhất
16400
Giải nhì
28081
Giải ba
8628433055
Giải tư
71974378018131239697
739046853862439
Giải năm
6736
Giải sáu
450993441150
Giải bảy
369
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 25-11-2022

Đặc biệt
849005
Giải nhất
65456
Giải nhì
60144
Giải ba
0708394075
Giải tư
47937796320817158302
103315096385955
Giải năm
4338
Giải sáu
949581528776
Giải bảy
289
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 18-11-2022

Đặc biệt
959715
Giải nhất
69162
Giải nhì
19448
Giải ba
9752954483
Giải tư
45833524577053943187
842873601578975
Giải năm
7944
Giải sáu
650513326572
Giải bảy
196
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 11-11-2022

Đặc biệt
662228
Giải nhất
97019
Giải nhì
70569
Giải ba
8179709930
Giải tư
47809663087918912615
049496816353490
Giải năm
8161
Giải sáu
048280521753
Giải bảy
753
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 04-11-2022

Đặc biệt
136847
Giải nhất
15280
Giải nhì
46938
Giải ba
9819276558
Giải tư
81112441922049704566
748651323852899
Giải năm
9998
Giải sáu
432719237893
Giải bảy
710
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 28-10-2022

Đặc biệt
132304
Giải nhất
77447
Giải nhì
61656
Giải ba
0211196699
Giải tư
42517698215638793542
784499510095213
Giải năm
5668
Giải sáu
939348539530
Giải bảy
160
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 21-10-2022

Đặc biệt
997754
Giải nhất
87825
Giải nhì
07936
Giải ba
3894659231
Giải tư
93257935355502575261
468418976177180
Giải năm
5047
Giải sáu
099181533032
Giải bảy
411
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 14-10-2022

Đặc biệt
749535
Giải nhất
46016
Giải nhì
53910
Giải ba
9359304226
Giải tư
34317192402383995758
419304655174319
Giải năm
0630
Giải sáu
536890812748
Giải bảy
170
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 07-10-2022

Đặc biệt
763134
Giải nhất
61432
Giải nhì
21355
Giải ba
3966189439
Giải tư
29289386336363494804
635870046058876
Giải năm
7502
Giải sáu
000503237308
Giải bảy
088
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 30-09-2022

Đặc biệt
816156
Giải nhất
37623
Giải nhì
78952
Giải ba
4477323199
Giải tư
42675116922976650701
870859710845369
Giải năm
4336
Giải sáu
363199501589
Giải bảy
048
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 23-09-2022

Đặc biệt
270160
Giải nhất
07096
Giải nhì
19219
Giải ba
9320524786
Giải tư
30214094451762180035
758318710034439
Giải năm
5609
Giải sáu
566925659085
Giải bảy
571
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 16-09-2022

Đặc biệt
812452
Giải nhất
69533
Giải nhì
82092
Giải ba
3900109766
Giải tư
11977005178460100917
444750015900069
Giải năm
0374
Giải sáu
623279386858
Giải bảy
314
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 09-09-2022

Đặc biệt
642240
Giải nhất
61334
Giải nhì
85959
Giải ba
1263676983
Giải tư
61414563770351461315
043512377877238
Giải năm
3431
Giải sáu
896419480921
Giải bảy
654
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 02-09-2022

Đặc biệt
237488
Giải nhất
12178
Giải nhì
89671
Giải ba
3871495318
Giải tư
52824725908806735303
596622142300134
Giải năm
8039
Giải sáu
233216836754
Giải bảy
094
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 26-08-2022

Đặc biệt
632950
Giải nhất
13248
Giải nhì
19243
Giải ba
7276008231
Giải tư
63753606321946481292
481987982700305
Giải năm
2494
Giải sáu
521803028419
Giải bảy
840
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 19-08-2022

Đặc biệt
429035
Giải nhất
34846
Giải nhì
45179
Giải ba
5183264912
Giải tư
24606869960966179013
614573079732858
Giải năm
4976
Giải sáu
081833977094
Giải bảy
324
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 12-08-2022

Đặc biệt
983551
Giải nhất
87932
Giải nhì
16692
Giải ba
0939946644
Giải tư
42019804032430622238
094832782349898
Giải năm
1892
Giải sáu
035101327719
Giải bảy
895
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 05-08-2022

Đặc biệt
759010
Giải nhất
82173
Giải nhì
27953
Giải ba
5646162420
Giải tư
17270434886227251246
207546265388159
Giải năm
5610
Giải sáu
578640971957
Giải bảy
412
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 29-07-2022

Đặc biệt
786142
Giải nhất
13548
Giải nhì
77301
Giải ba
1944536749
Giải tư
46092437699128877594
033017596248635
Giải năm
6300
Giải sáu
682102596368
Giải bảy
704
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 22-07-2022

Đặc biệt
321311
Giải nhất
31228
Giải nhì
61372
Giải ba
9060255952
Giải tư
06714984026889726678
903241643171528
Giải năm
1208
Giải sáu
483576909606
Giải bảy
145
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 15-07-2022

Đặc biệt
268976
Giải nhất
38949
Giải nhì
45794
Giải ba
9247300973
Giải tư
39158788463474403930
519754206808078
Giải năm
0430
Giải sáu
843644914937
Giải bảy
871
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 08-07-2022

Đặc biệt
839965
Giải nhất
21006
Giải nhì
19945
Giải ba
0190917351
Giải tư
24657556756085146127
926912495299146
Giải năm
9493
Giải sáu
353086074584
Giải bảy
561
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 01-07-2022

Đặc biệt
833422
Giải nhất
94740
Giải nhì
31794
Giải ba
6219118501
Giải tư
15618075566047202378
610501532455548
Giải năm
3530
Giải sáu
216526580365
Giải bảy
805
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 24-06-2022

Đặc biệt
738448
Giải nhất
78952
Giải nhì
12236
Giải ba
8045481628
Giải tư
34474537108553151471
180852920309788
Giải năm
4566
Giải sáu
293736159932
Giải bảy
248
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 17-06-2022

Đặc biệt
963977
Giải nhất
98020
Giải nhì
14574
Giải ba
5100366179
Giải tư
14259987165404368497
189070175953073
Giải năm
8251
Giải sáu
778890346478
Giải bảy
669
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 10-06-2022

Đặc biệt
134478
Giải nhất
84937
Giải nhì
66544
Giải ba
9450547057
Giải tư
03137556395169687447
661965444512351
Giải năm
5232
Giải sáu
029847502978
Giải bảy
488
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 03-06-2022

Đặc biệt
807492
Giải nhất
94187
Giải nhì
70500
Giải ba
2638693731
Giải tư
73549292745193867103
024888062384811
Giải năm
1277
Giải sáu
513295035950
Giải bảy
656
Giải tám
01

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 27-05-2022

Đặc biệt
740536
Giải nhất
94383
Giải nhì
26419
Giải ba
0331152017
Giải tư
74033799354074740703
860670931468312
Giải năm
0136
Giải sáu
762858840827
Giải bảy
405
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 20-05-2022

Đặc biệt
664159
Giải nhất
66733
Giải nhì
76625
Giải ba
5097910037
Giải tư
73940359373375315358
440488010035595
Giải năm
7484
Giải sáu
195762167636
Giải bảy
089
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 13-05-2022

Đặc biệt
256350
Giải nhất
11265
Giải nhì
59429
Giải ba
8607882897
Giải tư
36059566254764354443
138957347129823
Giải năm
9412
Giải sáu
396562637383
Giải bảy
200
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 06-05-2022

Đặc biệt
976675
Giải nhất
34888
Giải nhì
08342
Giải ba
1389075154
Giải tư
06369422537034836346
999382480809138
Giải năm
1686
Giải sáu
333880433989
Giải bảy
709
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 29-04-2022

Đặc biệt
642529
Giải nhất
10382
Giải nhì
75495
Giải ba
9465888719
Giải tư
27013044891012984142
434841786802395
Giải năm
8942
Giải sáu
275599100516
Giải bảy
468
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 22-04-2022

Đặc biệt
822099
Giải nhất
73697
Giải nhì
67301
Giải ba
9319050174
Giải tư
62952023997380969263
179316808409158
Giải năm
7458
Giải sáu
740863943203
Giải bảy
171
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 15-04-2022

Đặc biệt
948670
Giải nhất
90344
Giải nhì
74419
Giải ba
0474766351
Giải tư
96752399760032633822
618575637334396
Giải năm
4476
Giải sáu
444536440693
Giải bảy
181
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 08-04-2022

Đặc biệt
481115
Giải nhất
25880
Giải nhì
22253
Giải ba
6652431773
Giải tư
00190533832068591821
685815394381523
Giải năm
2010
Giải sáu
979846456678
Giải bảy
358
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 01-04-2022

Đặc biệt
245225
Giải nhất
74055
Giải nhì
16024
Giải ba
0296048516
Giải tư
26684955846075427836
228717148020012
Giải năm
0461
Giải sáu
815346840418
Giải bảy
574
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 25-03-2022

Đặc biệt
282001
Giải nhất
55393
Giải nhì
45505
Giải ba
9094343301
Giải tư
83542965656598280799
583112511079484
Giải năm
7046
Giải sáu
342227861437
Giải bảy
311
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 18-03-2022

Đặc biệt
107160
Giải nhất
54503
Giải nhì
82308
Giải ba
0824089868
Giải tư
87759446618637151084
281657777533044
Giải năm
4048
Giải sáu
353138167525
Giải bảy
580
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 11-03-2022

Đặc biệt
062580
Giải nhất
38016
Giải nhì
00101
Giải ba
4191406851
Giải tư
34608689203438859081
013170420077509
Giải năm
5272
Giải sáu
538615281137
Giải bảy
563
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 04-03-2022

Đặc biệt
688821
Giải nhất
86104
Giải nhì
61643
Giải ba
3394185194
Giải tư
36090997000151541922
221785253346189
Giải năm
5211
Giải sáu
170090389857
Giải bảy
658
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 25-02-2022

Đặc biệt
662215
Giải nhất
75215
Giải nhì
27977
Giải ba
0529452061
Giải tư
61912682411718653309
632274680535165
Giải năm
8270
Giải sáu
270651858952
Giải bảy
766
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 18-02-2022

Đặc biệt
581657
Giải nhất
54739
Giải nhì
93661
Giải ba
8864362797
Giải tư
21561397719655961172
770438023680647
Giải năm
8589
Giải sáu
431990664546
Giải bảy
183
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 11-02-2022

Đặc biệt
132306
Giải nhất
78869
Giải nhì
93340
Giải ba
3573453997
Giải tư
19078313603322047877
525389729308564
Giải năm
4993
Giải sáu
057579188926
Giải bảy
159
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 04-02-2022

Đặc biệt
427805
Giải nhất
89856
Giải nhì
12441
Giải ba
2044467425
Giải tư
15958890933136522161
682542795007827
Giải năm
2809
Giải sáu
311385366858
Giải bảy
553
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 28-01-2022

Đặc biệt
051532
Giải nhất
39832
Giải nhì
50544
Giải ba
2484188399
Giải tư
15727536398892925927
199905264299616
Giải năm
2730
Giải sáu
384820087800
Giải bảy
420
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 21-01-2022

Đặc biệt
658093
Giải nhất
11544
Giải nhì
90668
Giải ba
7113832666
Giải tư
29127763519505152730
087336066532286
Giải năm
9655
Giải sáu
827904361776
Giải bảy
393
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 14-01-2022

Đặc biệt
973858
Giải nhất
55011
Giải nhì
76190
Giải ba
3470458591
Giải tư
19556848471477512652
265151339680016
Giải năm
8253
Giải sáu
041141690069
Giải bảy
459
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 07-01-2022

Đặc biệt
992577
Giải nhất
65485
Giải nhì
05018
Giải ba
1277483114
Giải tư
09211348915505222845
958161080314499
Giải năm
6627
Giải sáu
545669417302
Giải bảy
842
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 31-12-2021

Đặc biệt
737430
Giải nhất
34803
Giải nhì
96566
Giải ba
9862924585
Giải tư
24018840702633956776
502437691826633
Giải năm
7478
Giải sáu
857580931340
Giải bảy
694
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 24-12-2021

Đặc biệt
643010
Giải nhất
20582
Giải nhì
23132
Giải ba
7528775141
Giải tư
41700592660666997749
120752165527802
Giải năm
2478
Giải sáu
407453643442
Giải bảy
127
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 17-12-2021

Đặc biệt
891977
Giải nhất
53465
Giải nhì
47773
Giải ba
8580958376
Giải tư
12204947133076313740
422203235262426
Giải năm
4161
Giải sáu
427276647797
Giải bảy
071
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 10-12-2021

Đặc biệt
678748
Giải nhất
94013
Giải nhì
30976
Giải ba
4561077014
Giải tư
80136348202164192762
430031151554999
Giải năm
1525
Giải sáu
661632037592
Giải bảy
681
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 03-12-2021

Đặc biệt
410142
Giải nhất
05899
Giải nhì
43360
Giải ba
0237215621
Giải tư
76317019291820894236
464852689535262
Giải năm
3714
Giải sáu
639444833543
Giải bảy
864
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 26-11-2021

Đặc biệt
280459
Giải nhất
99568
Giải nhì
99156
Giải ba
5896814799
Giải tư
60991357310744431604
651042862432444
Giải năm
6341
Giải sáu
185576903970
Giải bảy
166
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 19-11-2021

Đặc biệt
136410
Giải nhất
89903
Giải nhì
08689
Giải ba
7572452246
Giải tư
74282573969235119557
383493066985896
Giải năm
9285
Giải sáu
228373560938
Giải bảy
552
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 12-11-2021

Đặc biệt
000177
Giải nhất
92025
Giải nhì
74676
Giải ba
8083352648
Giải tư
82501677310140270902
972030894524964
Giải năm
4416
Giải sáu
759298841445
Giải bảy
363
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 05-11-2021

Đặc biệt
842628
Giải nhất
44237
Giải nhì
21810
Giải ba
5660065854
Giải tư
40984507033914623970
599830224898014
Giải năm
0951
Giải sáu
652220867359
Giải bảy
258
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 29-10-2021

Đặc biệt
714018
Giải nhất
49040
Giải nhì
38522
Giải ba
6767370731
Giải tư
43760666302142232846
719888502328357
Giải năm
0921
Giải sáu
513555183886
Giải bảy
724
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 22-10-2021

Đặc biệt
960406
Giải nhất
10153
Giải nhì
38953
Giải ba
4292880943
Giải tư
80250740090417217558
786604412705311
Giải năm
3346
Giải sáu
401000696351
Giải bảy
526
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 15-10-2021

Đặc biệt
628444
Giải nhất
53316
Giải nhì
58216
Giải ba
6888577554
Giải tư
14684311357110827541
560510389041081
Giải năm
1619
Giải sáu
234762438442
Giải bảy
982
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 08-10-2021

Đặc biệt
650266
Giải nhất
70475
Giải nhì
87454
Giải ba
8206853165
Giải tư
94693456526184845955
489297196454972
Giải năm
1244
Giải sáu
560325999585
Giải bảy
932
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 01-10-2021

Đặc biệt
754157
Giải nhất
22867
Giải nhì
05283
Giải ba
7086865990
Giải tư
37340106782044460365
075479256141553
Giải năm
1119
Giải sáu
157126975625
Giải bảy
255
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 24-09-2021

Đặc biệt
851226
Giải nhất
24620
Giải nhì
06202
Giải ba
6887481617
Giải tư
25740261868523278398
356886237128625
Giải năm
0203
Giải sáu
551790796611
Giải bảy
550
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 17-09-2021

Đặc biệt
011607
Giải nhất
04574
Giải nhì
82891
Giải ba
1655233005
Giải tư
16949581704425444340
303402192353853
Giải năm
8875
Giải sáu
544355435483
Giải bảy
284
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 10-09-2021

Đặc biệt
562273
Giải nhất
52624
Giải nhì
51416
Giải ba
7826611098
Giải tư
01735103079387879041
794658840473780
Giải năm
9040
Giải sáu
650448877453
Giải bảy
646
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 03-09-2021

Đặc biệt
167630
Giải nhất
52559
Giải nhì
81444
Giải ba
0742051051
Giải tư
49311639908723465615
119077468590720
Giải năm
9405
Giải sáu
298892740266
Giải bảy
712
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 27-08-2021

Đặc biệt
744511
Giải nhất
97355
Giải nhì
31530
Giải ba
2040936906
Giải tư
32859324972462082600
986384955368478
Giải năm
2869
Giải sáu
227257241903
Giải bảy
307
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 20-08-2021

Đặc biệt
430430
Giải nhất
45849
Giải nhì
40918
Giải ba
6477908407
Giải tư
80540316014620695122
538023644111118
Giải năm
0662
Giải sáu
432568681802
Giải bảy
195
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 13-08-2021

Đặc biệt
489709
Giải nhất
94014
Giải nhì
82622
Giải ba
0562229729
Giải tư
98210452793814403602
040898148688545
Giải năm
1604
Giải sáu
887036547975
Giải bảy
134
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 30-07-2021

Đặc biệt
903997
Giải nhất
96733
Giải nhì
28352
Giải ba
9143820095
Giải tư
20763843093894104728
280155620425141
Giải năm
1888
Giải sáu
162505617783
Giải bảy
951
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 23-07-2021

Đặc biệt
289354
Giải nhất
22261
Giải nhì
54926
Giải ba
4055451070
Giải tư
76576342450803399125
121649152465114
Giải năm
4310
Giải sáu
297011704713
Giải bảy
767
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 16-07-2021

Đặc biệt
289385
Giải nhất
21724
Giải nhì
52476
Giải ba
7856192836
Giải tư
54204474627599242340
823847789939570
Giải năm
3769
Giải sáu
080110449571
Giải bảy
238
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 09-07-2021

Đặc biệt
336123
Giải nhất
36234
Giải nhì
23138
Giải ba
0792967100
Giải tư
12156724039000935609
895157890240878
Giải năm
6783
Giải sáu
632897133239
Giải bảy
131
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 02-07-2021

Đặc biệt
382396
Giải nhất
27801
Giải nhì
45677
Giải ba
3237615688
Giải tư
06687747613628443588
471418431377062
Giải năm
3552
Giải sáu
835229169643
Giải bảy
920
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 25-06-2021

Đặc biệt
163353
Giải nhất
67027
Giải nhì
21581
Giải ba
1675618105
Giải tư
47925514405364888528
374713200529562
Giải năm
3558
Giải sáu
624038123582
Giải bảy
942
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 18-06-2021

Đặc biệt
303729
Giải nhất
68376
Giải nhì
02935
Giải ba
8330045040
Giải tư
71704518398719068744
479513848647820
Giải năm
0111
Giải sáu
239608211800
Giải bảy
127
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 11-06-2021

Đặc biệt
607428
Giải nhất
21144
Giải nhì
11969
Giải ba
7138566390
Giải tư
38543197824378910553
921983639188445
Giải năm
1513
Giải sáu
083829410227
Giải bảy
958
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 04-06-2021

Đặc biệt
999506
Giải nhất
52969
Giải nhì
20495
Giải ba
3742056580
Giải tư
18962152426394027686
281215048015317
Giải năm
1317
Giải sáu
479337182761
Giải bảy
317
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 28-05-2021

Đặc biệt
291441
Giải nhất
24632
Giải nhì
67678
Giải ba
9894560341
Giải tư
78788664246645097313
701683360807775
Giải năm
2370
Giải sáu
904858285148
Giải bảy
866
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 21-05-2021

Đặc biệt
069063
Giải nhất
30409
Giải nhì
69805
Giải ba
4479265210
Giải tư
99971123441354743695
234965325795285
Giải năm
3801
Giải sáu
127870781852
Giải bảy
796
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 14-05-2021

Đặc biệt
724854
Giải nhất
97711
Giải nhì
01976
Giải ba
4286876255
Giải tư
34556797159659543244
091276402892579
Giải năm
1311
Giải sáu
964659198488
Giải bảy
632
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 07-05-2021

Đặc biệt
201182
Giải nhất
34936
Giải nhì
08689
Giải ba
4207104336
Giải tư
03289022929961588896
037170806579069
Giải năm
6065
Giải sáu
297473607683
Giải bảy
120
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Ninh Thuận Thứ Sáu 30-04-2021

Đặc biệt
412804
Giải nhất
57779
Giải nhì
41390
Giải ba
0028924235
Giải tư
68682810698535070827
024488374598003
Giải năm
9880
Giải sáu
313162338682
Giải bảy
069
Giải tám
05