Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 27-06-2024

Đặc biệt
660713
Giải nhất
65543
Giải nhì
78029
Giải ba
36172 . 33265
Giải tư
97691 . 24974 . 96647 . 65120 .
56808 . 52423 . 49927
Giải năm
7674
Giải sáu
6466 . 5326 . 5636
Giải bảy
351
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 02-05-2024

Đặc biệt
517422
Giải nhất
60719
Giải nhì
93687
Giải ba
36338 . 62689
Giải tư
37917 . 85735 . 84392 . 57082 .
23755 . 11881 . 77545
Giải năm
3343
Giải sáu
7905 . 9879 . 7250
Giải bảy
676
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 25-04-2024

Đặc biệt
288648
Giải nhất
16539
Giải nhì
94393
Giải ba
72501 . 07704
Giải tư
20573 . 19987 . 47174 . 51659 .
43117 . 97757 . 62990
Giải năm
4623
Giải sáu
7358 . 3211 . 5186
Giải bảy
288
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 28-03-2024

Đặc biệt
315683
Giải nhất
47528
Giải nhì
55250
Giải ba
79183 . 58560
Giải tư
23086 . 83723 . 23679 . 32345 .
57948 . 83847 . 42052
Giải năm
7583
Giải sáu
7629 . 2578 . 3071
Giải bảy
559
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 14-03-2024

Đặc biệt
849263
Giải nhất
30935
Giải nhì
38963
Giải ba
23878 . 84726
Giải tư
13591 . 11140 . 12575 . 52230 .
03292 . 39711 . 19957
Giải năm
2994
Giải sáu
4818 . 5454 . 5567
Giải bảy
197
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 07-03-2024

Đặc biệt
950417
Giải nhất
87093
Giải nhì
08092
Giải ba
41802 . 23496
Giải tư
54342 . 17193 . 95762 . 37033 .
38436 . 34092 . 57395
Giải năm
1238
Giải sáu
3137 . 8998 . 7910
Giải bảy
908
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 29-02-2024

Đặc biệt
525120
Giải nhất
39084
Giải nhì
74210
Giải ba
51940 . 00050
Giải tư
36895 . 37026 . 36890 . 86210 .
90298 . 17122 . 81727
Giải năm
8933
Giải sáu
1715 . 3120 . 9656
Giải bảy
416
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 22-02-2024

Đặc biệt
070593
Giải nhất
25964
Giải nhì
34325
Giải ba
11286 . 65658
Giải tư
33641 . 33551 . 44135 . 94324 .
18410 . 07023 . 31410
Giải năm
0249
Giải sáu
0980 . 7105 . 6197
Giải bảy
931
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 15-02-2024

Đặc biệt
159648
Giải nhất
24562
Giải nhì
61133
Giải ba
67094 . 41718
Giải tư
71736 . 06565 . 45094 . 30329 .
71858 . 36324 . 12959
Giải năm
3678
Giải sáu
2350 . 0891 . 8835
Giải bảy
630
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 08-02-2024

Đặc biệt
642864
Giải nhất
69623
Giải nhì
82442
Giải ba
68741 . 96659
Giải tư
49966 . 98626 . 47840 . 52001 .
97055 . 90222 . 88211
Giải năm
9783
Giải sáu
7336 . 4096 . 2034
Giải bảy
898
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 01-02-2024

Đặc biệt
348464
Giải nhất
99299
Giải nhì
47581
Giải ba
20317 . 53521
Giải tư
12592 . 38139 . 63905 . 36693 .
62449 . 78654 . 08950
Giải năm
1539
Giải sáu
3486 . 2141 . 9092
Giải bảy
225
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 25-01-2024

Đặc biệt
037760
Giải nhất
04761
Giải nhì
79947
Giải ba
27152 . 62883
Giải tư
15245 . 43091 . 76709 . 81277 .
42266 . 35052 . 53646
Giải năm
1961
Giải sáu
5387 . 0130 . 7813
Giải bảy
292
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 18-01-2024

Đặc biệt
355932
Giải nhất
26456
Giải nhì
09504
Giải ba
45132 . 29264
Giải tư
70504 . 64517 . 76350 . 08528 .
32840 . 61049 . 89977
Giải năm
3725
Giải sáu
7685 . 5874 . 3414
Giải bảy
820
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 11-01-2024

Đặc biệt
440661
Giải nhất
09146
Giải nhì
46753
Giải ba
58496 . 68684
Giải tư
12837 . 06561 . 20637 . 15156 .
49006 . 18759 . 23329
Giải năm
0003
Giải sáu
3180 . 3354 . 1758
Giải bảy
562
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 04-01-2024

Đặc biệt
443605
Giải nhất
48209
Giải nhì
86251
Giải ba
34424 . 23021
Giải tư
26626 . 18265 . 68576 . 27717 .
04549 . 70745 . 07061
Giải năm
0040
Giải sáu
8208 . 7738 . 2310
Giải bảy
920
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 28-12-2023

Đặc biệt
579838
Giải nhất
16682
Giải nhì
34870
Giải ba
17306 . 30233
Giải tư
08352 . 16935 . 98205 . 26331 .
85010 . 33428 . 98709
Giải năm
0239
Giải sáu
0509 . 8513 . 7098
Giải bảy
616
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 21-12-2023

Đặc biệt
509339
Giải nhất
89335
Giải nhì
96805
Giải ba
72274 . 76895
Giải tư
36016 . 84019 . 51519 . 90784 .
75333 . 10608 . 72130
Giải năm
0417
Giải sáu
8237 . 0375 . 5767
Giải bảy
691
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 14-12-2023

Đặc biệt
987011
Giải nhất
92864
Giải nhì
73682
Giải ba
74150 . 39807
Giải tư
72107 . 22011 . 53325 . 18375 .
75031 . 39285 . 66567
Giải năm
3818
Giải sáu
8569 . 8614 . 8761
Giải bảy
437
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 07-12-2023

Đặc biệt
875543
Giải nhất
61434
Giải nhì
14423
Giải ba
02281 . 88467
Giải tư
79929 . 46230 . 44325 . 20608 .
60382 . 31272 . 58477
Giải năm
0398
Giải sáu
1046 . 9231 . 5985
Giải bảy
989
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 30-11-2023

Đặc biệt
832616
Giải nhất
25564
Giải nhì
32734
Giải ba
53964 . 16255
Giải tư
93338 . 97783 . 09467 . 32866 .
97938 . 96488 . 63293
Giải năm
5911
Giải sáu
3847 . 2459 . 9300
Giải bảy
343
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 23-11-2023

Đặc biệt
700957
Giải nhất
01813
Giải nhì
14214
Giải ba
45660 . 97242
Giải tư
46304 . 67093 . 36069 . 66489 .
34470 . 55523 . 82411
Giải năm
9733
Giải sáu
9182 . 4319 . 9715
Giải bảy
011
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 16-11-2023

Đặc biệt
835628
Giải nhất
28510
Giải nhì
59635
Giải ba
93481 . 08177
Giải tư
19087 . 60398 . 67880 . 76215 .
50561 . 62304 . 75356
Giải năm
6506
Giải sáu
1648 . 8047 . 4387
Giải bảy
233
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 09-11-2023

Đặc biệt
393574
Giải nhất
59677
Giải nhì
57712
Giải ba
42091 . 73452
Giải tư
67615 . 74765 . 51686 . 54187 .
68409 . 53878 . 21718
Giải năm
1219
Giải sáu
9712 . 5091 . 2616
Giải bảy
034
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 02-11-2023

Đặc biệt
943306
Giải nhất
79029
Giải nhì
01401
Giải ba
17712 . 23694
Giải tư
92625 . 92055 . 66097 . 14817 .
96611 . 20097 . 53638
Giải năm
3969
Giải sáu
8044 . 0229 . 0089
Giải bảy
007
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 26-10-2023

Đặc biệt
266869
Giải nhất
58915
Giải nhì
53945
Giải ba
96890 . 55828
Giải tư
41595 . 11146 . 42476 . 05674 .
75395 . 02084 . 94102
Giải năm
8948
Giải sáu
3325 . 4862 . 4375
Giải bảy
103
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 19-10-2023

Đặc biệt
797206
Giải nhất
50920
Giải nhì
45072
Giải ba
33176 . 89896
Giải tư
16194 . 01732 . 92346 . 38287 .
72633 . 79763 . 80987
Giải năm
5513
Giải sáu
2293 . 7341 . 8305
Giải bảy
690
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 12-10-2023

Đặc biệt
875722
Giải nhất
06277
Giải nhì
20935
Giải ba
83569 . 72167
Giải tư
33869 . 34132 . 41829 . 42753 .
83284 . 38798 . 68741
Giải năm
2209
Giải sáu
9148 . 5843 . 8530
Giải bảy
588
Giải tám
48

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 05-10-2023

Đặc biệt
591234
Giải nhất
68907
Giải nhì
03387
Giải ba
29387 . 74532
Giải tư
46382 . 01784 . 08450 . 59357 .
20751 . 70830 . 16462
Giải năm
8924
Giải sáu
2337 . 8520 . 1110
Giải bảy
104
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 28-09-2023

Đặc biệt
615220
Giải nhất
26212
Giải nhì
89800
Giải ba
62997 . 76309
Giải tư
52783 . 06066 . 33240 . 19717 .
96302 . 26061 . 06751
Giải năm
3389
Giải sáu
3099 . 3800 . 5273
Giải bảy
024
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 21-09-2023

Đặc biệt
334862
Giải nhất
90381
Giải nhì
84007
Giải ba
74034 . 85833
Giải tư
63621 . 95848 . 79168 . 93754 .
15940 . 10945 . 02686
Giải năm
8590
Giải sáu
7169 . 1707 . 0256
Giải bảy
262
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 14-09-2023

Đặc biệt
401352
Giải nhất
07454
Giải nhì
35467
Giải ba
04042 . 45328
Giải tư
08605 . 14932 . 79997 . 15289 .
57092 . 02041 . 64004
Giải năm
0754
Giải sáu
7705 . 4173 . 0142
Giải bảy
930
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 07-09-2023

Đặc biệt
939656
Giải nhất
83849
Giải nhì
60015
Giải ba
00319 . 30384
Giải tư
40778 . 00039 . 44669 . 22273 .
97525 . 06184 . 00041
Giải năm
3708
Giải sáu
8548 . 0880 . 0299
Giải bảy
885
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 31-08-2023

Đặc biệt
558635
Giải nhất
29452
Giải nhì
62506
Giải ba
05560 . 21450
Giải tư
94292 . 65102 . 84012 . 12049 .
40884 . 36952 . 69160
Giải năm
5075
Giải sáu
0348 . 3306 . 7746
Giải bảy
570
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 24-08-2023

Đặc biệt
866553
Giải nhất
64965
Giải nhì
04652
Giải ba
8405664076
Giải tư
40411709587694287900
888876002491491
Giải năm
0596
Giải sáu
838242861993
Giải bảy
445
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 17-08-2023

Đặc biệt
205223
Giải nhất
34702
Giải nhì
73018
Giải ba
2739045901
Giải tư
33479070371039237302
625282289613023
Giải năm
9496
Giải sáu
558625629696
Giải bảy
274
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 10-08-2023

Đặc biệt
891159
Giải nhất
54262
Giải nhì
80869
Giải ba
7250228006
Giải tư
92673094097541749707
982434550108296
Giải năm
8408
Giải sáu
401345264479
Giải bảy
179
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 03-08-2023

Đặc biệt
087427
Giải nhất
30748
Giải nhì
97015
Giải ba
3226131278
Giải tư
08280652552564580268
688368937757212
Giải năm
8871
Giải sáu
388954899330
Giải bảy
870
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 27-07-2023

Đặc biệt
341056
Giải nhất
03581
Giải nhì
56709
Giải ba
1554051070
Giải tư
91555639483595003104
791215906447580
Giải năm
7064
Giải sáu
983576109735
Giải bảy
880
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 20-07-2023

Đặc biệt
519388
Giải nhất
65073
Giải nhì
05171
Giải ba
5305221152
Giải tư
91586102773091743956
644761453918061
Giải năm
2043
Giải sáu
469322835366
Giải bảy
894
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 13-07-2023

Đặc biệt
726467
Giải nhất
99262
Giải nhì
87025
Giải ba
3242816245
Giải tư
69134409266386161970
698012895425381
Giải năm
4723
Giải sáu
900594101457
Giải bảy
031
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 06-07-2023

Đặc biệt
566448
Giải nhất
47619
Giải nhì
10799
Giải ba
9575091774
Giải tư
11860057200612124951
472691908741419
Giải năm
7848
Giải sáu
950404406498
Giải bảy
253
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 29-06-2023

Đặc biệt
132365
Giải nhất
16516
Giải nhì
81133
Giải ba
1179636779
Giải tư
96611569402257216773
225868473551313
Giải năm
5132
Giải sáu
282308779612
Giải bảy
034
Giải tám
48

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 22-06-2023

Đặc biệt
770445
Giải nhất
48348
Giải nhì
87426
Giải ba
7288402423
Giải tư
45164219138150370818
931320906452562
Giải năm
9853
Giải sáu
282224712431
Giải bảy
452
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 15-06-2023

Đặc biệt
814287
Giải nhất
29525
Giải nhì
27611
Giải ba
2398504103
Giải tư
12272558755059990533
408708115393431
Giải năm
4249
Giải sáu
622045172849
Giải bảy
964
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 08-06-2023

Đặc biệt
181440
Giải nhất
42002
Giải nhì
37645
Giải ba
1965619295
Giải tư
54695148066292290013
222624853435393
Giải năm
9591
Giải sáu
213334720840
Giải bảy
679
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 01-06-2023

Đặc biệt
896120
Giải nhất
12189
Giải nhì
47571
Giải ba
6674351340
Giải tư
21490214386392503160
654775633632865
Giải năm
1223
Giải sáu
653906001065
Giải bảy
239
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 25-05-2023

Đặc biệt
714605
Giải nhất
66306
Giải nhì
37351
Giải ba
0619757126
Giải tư
64208320939676767492
799683940091191
Giải năm
1427
Giải sáu
955031015898
Giải bảy
488
Giải tám
46

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 18-05-2023

Đặc biệt
036398
Giải nhất
45027
Giải nhì
47762
Giải ba
9337550738
Giải tư
96527493253626483380
472869421059796
Giải năm
7878
Giải sáu
956721358569
Giải bảy
368
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 11-05-2023

Đặc biệt
381981
Giải nhất
83816
Giải nhì
01830
Giải ba
9334569096
Giải tư
05444600981574235773
003448306342614
Giải năm
8063
Giải sáu
864679509347
Giải bảy
488
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 04-05-2023

Đặc biệt
355030
Giải nhất
34575
Giải nhì
85943
Giải ba
4860610827
Giải tư
27634804964582877727
328519960426261
Giải năm
2553
Giải sáu
240090403954
Giải bảy
330
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 27-04-2023

Đặc biệt
244720
Giải nhất
40378
Giải nhì
94429
Giải ba
2198920823
Giải tư
59050619399446986106
685748253415042
Giải năm
9464
Giải sáu
792896572606
Giải bảy
368
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 20-04-2023

Đặc biệt
291616
Giải nhất
80343
Giải nhì
99463
Giải ba
7897633379
Giải tư
14125957884432410439
347512379014184
Giải năm
1124
Giải sáu
315361176166
Giải bảy
279
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 13-04-2023

Đặc biệt
529523
Giải nhất
76051
Giải nhì
06025
Giải ba
4485742551
Giải tư
27991402380696037505
895447097190354
Giải năm
0536
Giải sáu
697122076042
Giải bảy
167
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 06-04-2023

Đặc biệt
591273
Giải nhất
61824
Giải nhì
69671
Giải ba
4348908123
Giải tư
94957164701501577638
474799530427943
Giải năm
0004
Giải sáu
241429673224
Giải bảy
859
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 30-03-2023

Đặc biệt
691838
Giải nhất
76256
Giải nhì
22023
Giải ba
8059667522
Giải tư
90782578396772618736
021349394277656
Giải năm
6009
Giải sáu
314838020651
Giải bảy
977
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 23-03-2023

Đặc biệt
890900
Giải nhất
39752
Giải nhì
19479
Giải ba
5880738269
Giải tư
01573705776769634281
834248276792834
Giải năm
1580
Giải sáu
610099869107
Giải bảy
959
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 16-03-2023

Đặc biệt
725223
Giải nhất
52453
Giải nhì
76908
Giải ba
9481546859
Giải tư
84251242225419843134
512129400576121
Giải năm
2165
Giải sáu
374511112770
Giải bảy
193
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 09-03-2023

Đặc biệt
339581
Giải nhất
14046
Giải nhì
29993
Giải ba
7563875680
Giải tư
04059180849776800608
979607700473645
Giải năm
4937
Giải sáu
189784545946
Giải bảy
619
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 02-03-2023

Đặc biệt
253908
Giải nhất
97400
Giải nhì
88568
Giải ba
4231094120
Giải tư
18839323960976316750
026688758894797
Giải năm
0617
Giải sáu
348194525658
Giải bảy
351
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 23-02-2023

Đặc biệt
204425
Giải nhất
37955
Giải nhì
81403
Giải ba
4902692013
Giải tư
90628633062254818058
438684395870002
Giải năm
5629
Giải sáu
245418592790
Giải bảy
270
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 16-02-2023

Đặc biệt
383641
Giải nhất
87604
Giải nhì
00755
Giải ba
6154346977
Giải tư
43355608155718368459
023399316691865
Giải năm
6474
Giải sáu
626706238217
Giải bảy
294
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 09-02-2023

Đặc biệt
817180
Giải nhất
73070
Giải nhì
53429
Giải ba
9969014504
Giải tư
74567202797635978846
619932784801989
Giải năm
6502
Giải sáu
706315963204
Giải bảy
982
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 02-02-2023

Đặc biệt
169189
Giải nhất
64644
Giải nhì
77397
Giải ba
8901815861
Giải tư
90732893286177197733
332429187772336
Giải năm
2711
Giải sáu
690219444093
Giải bảy
902
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 26-01-2023

Đặc biệt
097317
Giải nhất
92648
Giải nhì
44133
Giải ba
2711312229
Giải tư
40773841382678208054
278084664188289
Giải năm
2800
Giải sáu
103603337284
Giải bảy
285
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 19-01-2023

Đặc biệt
346270
Giải nhất
15828
Giải nhì
74110
Giải ba
8661721794
Giải tư
17303241467615122739
325830473707785
Giải năm
2526
Giải sáu
592926482863
Giải bảy
914
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 12-01-2023

Đặc biệt
707383
Giải nhất
44753
Giải nhì
98236
Giải ba
4607644087
Giải tư
94219968451414500359
860455925922509
Giải năm
5316
Giải sáu
560023736080
Giải bảy
886
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 05-01-2023

Đặc biệt
714799
Giải nhất
81002
Giải nhì
09472
Giải ba
2383562963
Giải tư
05092183237388584838
259507681789731
Giải năm
8182
Giải sáu
449276436830
Giải bảy
430
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 29-12-2022

Đặc biệt
889134
Giải nhất
48834
Giải nhì
06518
Giải ba
5694952193
Giải tư
30445930557570790701
930192213825116
Giải năm
0655
Giải sáu
221043140722
Giải bảy
972
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 22-12-2022

Đặc biệt
751877
Giải nhất
82164
Giải nhì
00602
Giải ba
3558680816
Giải tư
53954981301382619594
415087497551865
Giải năm
9920
Giải sáu
081981864911
Giải bảy
180
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 15-12-2022

Đặc biệt
962043
Giải nhất
09580
Giải nhì
27566
Giải ba
1880996401
Giải tư
40836157453604652058
472629854622480
Giải năm
4720
Giải sáu
060569133836
Giải bảy
805
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 08-12-2022

Đặc biệt
242193
Giải nhất
95782
Giải nhì
55306
Giải ba
5498696091
Giải tư
86249221604404200211
675632205587612
Giải năm
6307
Giải sáu
131158006363
Giải bảy
415
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 01-12-2022

Đặc biệt
044031
Giải nhất
42478
Giải nhì
30257
Giải ba
2443875671
Giải tư
60553423983458224227
156110521696637
Giải năm
7791
Giải sáu
436412668889
Giải bảy
239
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 24-11-2022

Đặc biệt
113652
Giải nhất
60794
Giải nhì
82039
Giải ba
6506280639
Giải tư
56824633201344073379
272116308330859
Giải năm
9420
Giải sáu
452818991318
Giải bảy
134
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 17-11-2022

Đặc biệt
246429
Giải nhất
14088
Giải nhì
35432
Giải ba
9703676040
Giải tư
24274769057611610021
978789575500172
Giải năm
4130
Giải sáu
450847740732
Giải bảy
388
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 10-11-2022

Đặc biệt
341134
Giải nhất
75042
Giải nhì
96030
Giải ba
5182756667
Giải tư
24049137932099559006
732831453465177
Giải năm
2029
Giải sáu
849820893512
Giải bảy
358
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 03-11-2022

Đặc biệt
485958
Giải nhất
13023
Giải nhì
91966
Giải ba
3657063230
Giải tư
08850930115038933259
885761736838559
Giải năm
9713
Giải sáu
164109814101
Giải bảy
227
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 27-10-2022

Đặc biệt
131735
Giải nhất
96717
Giải nhì
22449
Giải ba
5521909352
Giải tư
22471874321470770206
180723218878049
Giải năm
4239
Giải sáu
338101966162
Giải bảy
652
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 20-10-2022

Đặc biệt
028549
Giải nhất
39224
Giải nhì
51487
Giải ba
8919680467
Giải tư
24810722946760936410
112191849886903
Giải năm
3216
Giải sáu
587395953879
Giải bảy
785
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 13-10-2022

Đặc biệt
016107
Giải nhất
13996
Giải nhì
69258
Giải ba
1623398888
Giải tư
78803796408884952089
131710897880977
Giải năm
6721
Giải sáu
145347360820
Giải bảy
260
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 06-10-2022

Đặc biệt
749896
Giải nhất
47829
Giải nhì
49650
Giải ba
5637919317
Giải tư
76426280859343861616
187691790254057
Giải năm
3780
Giải sáu
590054615999
Giải bảy
305
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 29-09-2022

Đặc biệt
544167
Giải nhất
53124
Giải nhì
12791
Giải ba
6104470147
Giải tư
30881059926410040435
084280201823385
Giải năm
8302
Giải sáu
463601386848
Giải bảy
938
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 22-09-2022

Đặc biệt
337142
Giải nhất
76538
Giải nhì
96695
Giải ba
3149128185
Giải tư
75716705579543317285
556160554116729
Giải năm
1842
Giải sáu
235286124131
Giải bảy
944
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 15-09-2022

Đặc biệt
532612
Giải nhất
57815
Giải nhì
87567
Giải ba
3531910132
Giải tư
73797757041062017933
606332966550992
Giải năm
0764
Giải sáu
739761478921
Giải bảy
237
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 08-09-2022

Đặc biệt
989287
Giải nhất
05379
Giải nhì
36499
Giải ba
6868498014
Giải tư
45044926091815086015
839313295500362
Giải năm
6357
Giải sáu
247365250467
Giải bảy
295
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 01-09-2022

Đặc biệt
017689
Giải nhất
05485
Giải nhì
42231
Giải ba
5632860499
Giải tư
85849224932845491127
529453554115453
Giải năm
3861
Giải sáu
513789355105
Giải bảy
403
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 25-08-2022

Đặc biệt
816871
Giải nhất
68340
Giải nhì
39826
Giải ba
7027480854
Giải tư
93892727316403395713
251661405037214
Giải năm
7553
Giải sáu
646664386439
Giải bảy
634
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 18-08-2022

Đặc biệt
619986
Giải nhất
82544
Giải nhì
17149
Giải ba
7440676020
Giải tư
30317427612732985615
979547209074803
Giải năm
1195
Giải sáu
033457410356
Giải bảy
406
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 11-08-2022

Đặc biệt
071656
Giải nhất
06257
Giải nhì
78718
Giải ba
8672682389
Giải tư
41885247429280575455
250875840960435
Giải năm
8009
Giải sáu
122166441846
Giải bảy
306
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 04-08-2022

Đặc biệt
244331
Giải nhất
80581
Giải nhì
36332
Giải ba
0540373343
Giải tư
80619887517822984354
112368094070705
Giải năm
1721
Giải sáu
492392994048
Giải bảy
958
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 28-07-2022

Đặc biệt
122677
Giải nhất
57802
Giải nhì
57172
Giải ba
3052371003
Giải tư
82237586587488906289
033039813042525
Giải năm
1847
Giải sáu
591732964843
Giải bảy
027
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 21-07-2022

Đặc biệt
460324
Giải nhất
07352
Giải nhì
82652
Giải ba
9329091356
Giải tư
55435703429767190146
467684933095858
Giải năm
1761
Giải sáu
548278957706
Giải bảy
120
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 14-07-2022

Đặc biệt
472220
Giải nhất
91858
Giải nhì
82989
Giải ba
0210172294
Giải tư
75912559699144033958
070185459778099
Giải năm
9808
Giải sáu
657723680284
Giải bảy
729
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 07-07-2022

Đặc biệt
216860
Giải nhất
25170
Giải nhì
41472
Giải ba
3438056912
Giải tư
94284649449640408687
638670372874485
Giải năm
6989
Giải sáu
988895505556
Giải bảy
528
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 30-06-2022

Đặc biệt
698427
Giải nhất
97395
Giải nhì
60519
Giải ba
1617281069
Giải tư
01240849314429364956
409168026989954
Giải năm
8746
Giải sáu
102316568740
Giải bảy
492
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 23-06-2022

Đặc biệt
499819
Giải nhất
59223
Giải nhì
40534
Giải ba
1642171812
Giải tư
10866829372409534345
413932490605018
Giải năm
6504
Giải sáu
482313602856
Giải bảy
991
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 16-06-2022

Đặc biệt
566588
Giải nhất
61139
Giải nhì
20893
Giải ba
6322309262
Giải tư
22453324846788185867
583813926530793
Giải năm
8809
Giải sáu
338884376009
Giải bảy
390
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 09-06-2022

Đặc biệt
232474
Giải nhất
47055
Giải nhì
51480
Giải ba
7546132059
Giải tư
38245892411001519386
740725157369308
Giải năm
2863
Giải sáu
156708406730
Giải bảy
422
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 02-06-2022

Đặc biệt
607705
Giải nhất
10822
Giải nhì
37785
Giải ba
9189874619
Giải tư
90049206422125281975
747766061190727
Giải năm
7625
Giải sáu
053622315061
Giải bảy
958
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 26-05-2022

Đặc biệt
660307
Giải nhất
98922
Giải nhì
81013
Giải ba
2617827637
Giải tư
44657374701353562265
680159154326038
Giải năm
7299
Giải sáu
425339883735
Giải bảy
863
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 19-05-2022

Đặc biệt
050702
Giải nhất
09880
Giải nhì
00506
Giải ba
9699352186
Giải tư
96627465663961908715
362955376834008
Giải năm
5457
Giải sáu
191371214055
Giải bảy
108
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 12-05-2022

Đặc biệt
993623
Giải nhất
61180
Giải nhì
79779
Giải ba
8515082068
Giải tư
19268082521279793209
957465711242668
Giải năm
4730
Giải sáu
664507431374
Giải bảy
075
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 05-05-2022

Đặc biệt
040287
Giải nhất
35280
Giải nhì
12118
Giải ba
0423358421
Giải tư
30545234836202156300
746073518909268
Giải năm
1525
Giải sáu
739717148684
Giải bảy
527
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 28-04-2022

Đặc biệt
588617
Giải nhất
40354
Giải nhì
18429
Giải ba
2755631817
Giải tư
87926539092725052653
795924083030501
Giải năm
0622
Giải sáu
092275355027
Giải bảy
444
Giải tám
39

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 21-04-2022

Đặc biệt
841832
Giải nhất
58765
Giải nhì
47574
Giải ba
3084368495
Giải tư
88351585359751344095
083002158733872
Giải năm
0398
Giải sáu
366423431282
Giải bảy
880
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 14-04-2022

Đặc biệt
514084
Giải nhất
08461
Giải nhì
61357
Giải ba
5726056457
Giải tư
12122220564007768767
990752834730109
Giải năm
5938
Giải sáu
291394064741
Giải bảy
457
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 07-04-2022

Đặc biệt
721744
Giải nhất
04193
Giải nhì
13130
Giải ba
3785507550
Giải tư
97718384970330270084
697993615364042
Giải năm
3137
Giải sáu
530575565329
Giải bảy
151
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 31-03-2022

Đặc biệt
617205
Giải nhất
56150
Giải nhì
98013
Giải ba
2580174116
Giải tư
73883679142727989524
760662576949790
Giải năm
7213
Giải sáu
204633431199
Giải bảy
820
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 17-03-2022

Đặc biệt
208286
Giải nhất
21686
Giải nhì
14941
Giải ba
9487277831
Giải tư
50998241766054345749
235519653892503
Giải năm
5191
Giải sáu
245553707421
Giải bảy
045
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 10-03-2022

Đặc biệt
069600
Giải nhất
06487
Giải nhì
66245
Giải ba
0310007366
Giải tư
98438912654288506345
337865018977066
Giải năm
2999
Giải sáu
373409591987
Giải bảy
795
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 03-03-2022

Đặc biệt
506350
Giải nhất
74826
Giải nhì
53760
Giải ba
8547517860
Giải tư
96637051119237362390
173554091437652
Giải năm
6598
Giải sáu
324042046348
Giải bảy
821
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 24-02-2022

Đặc biệt
439827
Giải nhất
28991
Giải nhì
17051
Giải ba
0987621014
Giải tư
48385752588205848501
105921106643997
Giải năm
5401
Giải sáu
297014692261
Giải bảy
225
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 17-02-2022

Đặc biệt
397297
Giải nhất
51702
Giải nhì
04502
Giải ba
5366265389
Giải tư
75179797721029975850
345358974598841
Giải năm
8318
Giải sáu
021912730505
Giải bảy
707
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 10-02-2022

Đặc biệt
999180
Giải nhất
56804
Giải nhì
60490
Giải ba
4709121841
Giải tư
49804655797114864428
104576871911092
Giải năm
0066
Giải sáu
540234539366
Giải bảy
500
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 03-02-2022

Đặc biệt
582304
Giải nhất
92958
Giải nhì
46485
Giải ba
1208656013
Giải tư
44553797304981575500
827007909189378
Giải năm
5511
Giải sáu
310179501771
Giải bảy
710
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 27-01-2022

Đặc biệt
496870
Giải nhất
45814
Giải nhì
40790
Giải ba
2017109531
Giải tư
52735131050638790349
781566207750687
Giải năm
7718
Giải sáu
557192449894
Giải bảy
697
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 20-01-2022

Đặc biệt
263295
Giải nhất
37451
Giải nhì
56280
Giải ba
4894449263
Giải tư
38813227353215417494
026874019760598
Giải năm
1912
Giải sáu
697198837995
Giải bảy
021
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 13-01-2022

Đặc biệt
483609
Giải nhất
21142
Giải nhì
78949
Giải ba
0856596836
Giải tư
68467115399310601878
354145728646989
Giải năm
7744
Giải sáu
982407045693
Giải bảy
355
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 06-01-2022

Đặc biệt
601396
Giải nhất
50377
Giải nhì
10622
Giải ba
3687682601
Giải tư
84530320291429353558
179797318764782
Giải năm
4309
Giải sáu
661215853654
Giải bảy
410
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 30-12-2021

Đặc biệt
149395
Giải nhất
71486
Giải nhì
64644
Giải ba
2175808079
Giải tư
32941670011000467385
719043251674270
Giải năm
0350
Giải sáu
809565709385
Giải bảy
404
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 23-12-2021

Đặc biệt
279390
Giải nhất
23748
Giải nhì
19820
Giải ba
4284188046
Giải tư
09630920964101645689
310740324975219
Giải năm
1678
Giải sáu
270103237149
Giải bảy
967
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 16-12-2021

Đặc biệt
839949
Giải nhất
61601
Giải nhì
10779
Giải ba
3142550156
Giải tư
68075662305213701348
693669407095179
Giải năm
9383
Giải sáu
375396988241
Giải bảy
046
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 09-12-2021

Đặc biệt
154899
Giải nhất
67590
Giải nhì
84832
Giải ba
0352350296
Giải tư
59470698235613174908
347400700445398
Giải năm
0703
Giải sáu
431213235848
Giải bảy
222
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 02-12-2021

Đặc biệt
947986
Giải nhất
21129
Giải nhì
30994
Giải ba
1405118212
Giải tư
10425999617932921080
364339369250791
Giải năm
8565
Giải sáu
981281340339
Giải bảy
350
Giải tám
39

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 25-11-2021

Đặc biệt
867903
Giải nhất
48207
Giải nhì
56578
Giải ba
6000943609
Giải tư
56669902345198801582
220036317042688
Giải năm
4190
Giải sáu
086237734987
Giải bảy
136
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 18-11-2021

Đặc biệt
823116
Giải nhất
16879
Giải nhì
93075
Giải ba
7249680462
Giải tư
12659811794305685013
106412494373641
Giải năm
5940
Giải sáu
729193789203
Giải bảy
159
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 11-11-2021

Đặc biệt
047927
Giải nhất
04815
Giải nhì
85062
Giải ba
4187926778
Giải tư
26128633218164313162
113763544349827
Giải năm
5278
Giải sáu
484625161300
Giải bảy
387
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 04-11-2021

Đặc biệt
088654
Giải nhất
70072
Giải nhì
70563
Giải ba
0515681418
Giải tư
35358523006058072708
059601561472732
Giải năm
7550
Giải sáu
542190156531
Giải bảy
139
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 28-10-2021

Đặc biệt
225258
Giải nhất
66123
Giải nhì
99029
Giải ba
5973801342
Giải tư
15107316181541399068
553555467550142
Giải năm
5945
Giải sáu
070052038721
Giải bảy
586
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 21-10-2021

Đặc biệt
644681
Giải nhất
70786
Giải nhì
83402
Giải ba
4027014794
Giải tư
52019256456807176359
399893331005090
Giải năm
7006
Giải sáu
394292759757
Giải bảy
049
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 14-10-2021

Đặc biệt
818417
Giải nhất
40040
Giải nhì
04305
Giải ba
7200538263
Giải tư
32060898099440677187
575828583732579
Giải năm
4015
Giải sáu
185116128161
Giải bảy
246
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 07-10-2021

Đặc biệt
966475
Giải nhất
78670
Giải nhì
60932
Giải ba
3602626554
Giải tư
55157625029154169399
073257437544254
Giải năm
5504
Giải sáu
837114041096
Giải bảy
459
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 30-09-2021

Đặc biệt
100908
Giải nhất
00849
Giải nhì
35222
Giải ba
0423369582
Giải tư
38616413602056438956
807223876511944
Giải năm
6624
Giải sáu
092555959563
Giải bảy
596
Giải tám
48

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 23-09-2021

Đặc biệt
254244
Giải nhất
81862
Giải nhì
39074
Giải ba
6237665564
Giải tư
69377788820839579916
186698609094179
Giải năm
0415
Giải sáu
729249054846
Giải bảy
812
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 16-09-2021

Đặc biệt
817551
Giải nhất
12501
Giải nhì
22312
Giải ba
0467024332
Giải tư
49422151251590202483
069567649539067
Giải năm
4951
Giải sáu
094746114864
Giải bảy
540
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 09-09-2021

Đặc biệt
869657
Giải nhất
06796
Giải nhì
36815
Giải ba
7494342227
Giải tư
11632438434629620805
177315756654616
Giải năm
8992
Giải sáu
955914046060
Giải bảy
459
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 02-09-2021

Đặc biệt
844599
Giải nhất
06933
Giải nhì
73883
Giải ba
4203691845
Giải tư
96769819706922727500
653181000881881
Giải năm
6165
Giải sáu
994084479774
Giải bảy
016
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 26-08-2021

Đặc biệt
825397
Giải nhất
33860
Giải nhì
85737
Giải ba
1027214566
Giải tư
70482239267570719098
160305455308676
Giải năm
6601
Giải sáu
656750526805
Giải bảy
802
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 19-08-2021

Đặc biệt
091975
Giải nhất
41339
Giải nhì
40725
Giải ba
8836338175
Giải tư
55185431236524514906
595499087868535
Giải năm
7422
Giải sáu
160509609211
Giải bảy
026
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 12-08-2021

Đặc biệt
110565
Giải nhất
05322
Giải nhì
67799
Giải ba
9284713117
Giải tư
53041045138038606632
537792681234711
Giải năm
6432
Giải sáu
739011016576
Giải bảy
314
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 05-08-2021

Đặc biệt
845534
Giải nhất
29959
Giải nhì
91583
Giải ba
1778653614
Giải tư
67934612950312622575
960365512892063
Giải năm
6605
Giải sáu
864065710113
Giải bảy
013
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 29-07-2021

Đặc biệt
965435
Giải nhất
59036
Giải nhì
05511
Giải ba
9753878485
Giải tư
41410564171314922263
033106908829578
Giải năm
7826
Giải sáu
770789785099
Giải bảy
852
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 22-07-2021

Đặc biệt
728953
Giải nhất
62247
Giải nhì
94435
Giải ba
9943643850
Giải tư
54462081048256391663
720281165187296
Giải năm
1800
Giải sáu
623593205786
Giải bảy
254
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 15-07-2021

Đặc biệt
841437
Giải nhất
69468
Giải nhì
19303
Giải ba
6547606922
Giải tư
18604741460476902130
459905585614367
Giải năm
7795
Giải sáu
718642167902
Giải bảy
277
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 08-07-2021

Đặc biệt
392905
Giải nhất
30177
Giải nhì
11247
Giải ba
0295135260
Giải tư
10042416239051239086
542424373651755
Giải năm
4912
Giải sáu
637911032945
Giải bảy
303
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 01-07-2021

Đặc biệt
738876
Giải nhất
58452
Giải nhì
03736
Giải ba
1164720626
Giải tư
06980945152495213965
068839874377648
Giải năm
1697
Giải sáu
978477412521
Giải bảy
360
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 24-06-2021

Đặc biệt
607212
Giải nhất
90184
Giải nhì
01483
Giải ba
2359106744
Giải tư
27961334608629526443
925444007211783
Giải năm
2989
Giải sáu
963560436457
Giải bảy
070
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 17-06-2021

Đặc biệt
808607
Giải nhất
74724
Giải nhì
38480
Giải ba
2538333455
Giải tư
03168696898556445223
878194552349064
Giải năm
6423
Giải sáu
660281829337
Giải bảy
965
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 10-06-2021

Đặc biệt
796132
Giải nhất
33898
Giải nhì
08095
Giải ba
6029900649
Giải tư
41625774168128877062
686885587622468
Giải năm
9433
Giải sáu
695264122757
Giải bảy
733
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 03-06-2021

Đặc biệt
234366
Giải nhất
67000
Giải nhì
27529
Giải ba
3747908978
Giải tư
33958658752828820419
105161343713092
Giải năm
9836
Giải sáu
409768237804
Giải bảy
581
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 27-05-2021

Đặc biệt
692204
Giải nhất
34408
Giải nhì
32944
Giải ba
2105480369
Giải tư
20564680579391328458
712156139140755
Giải năm
3362
Giải sáu
360337816041
Giải bảy
050
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 20-05-2021

Đặc biệt
533919
Giải nhất
51307
Giải nhì
25709
Giải ba
3418642490
Giải tư
05483850416713191668
138392765917374
Giải năm
9771
Giải sáu
234982334256
Giải bảy
118
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 13-05-2021

Đặc biệt
196372
Giải nhất
84720
Giải nhì
82611
Giải ba
3558488608
Giải tư
01692942473760610032
683646897542131
Giải năm
5358
Giải sáu
465560533066
Giải bảy
671
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 06-05-2021

Đặc biệt
355731
Giải nhất
23197
Giải nhì
95211
Giải ba
3486634590
Giải tư
95082558986905687263
006576776020320
Giải năm
4551
Giải sáu
425256630808
Giải bảy
962
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 29-04-2021

Đặc biệt
507802
Giải nhất
50624
Giải nhì
85210
Giải ba
8147621509
Giải tư
97931803052955020659
826141111330083
Giải năm
4187
Giải sáu
737940543185
Giải bảy
229
Giải tám
88