Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 30-06-2022

Đặc biệt
698427
Giải nhất
97395
Giải nhì
60519
Giải ba
1617281069
Giải tư
01240849314429364956
409168026989954
Giải năm
8746
Giải sáu
102316568740
Giải bảy
492
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 23-06-2022

Đặc biệt
499819
Giải nhất
59223
Giải nhì
40534
Giải ba
1642171812
Giải tư
10866829372409534345
413932490605018
Giải năm
6504
Giải sáu
482313602856
Giải bảy
991
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 16-06-2022

Đặc biệt
566588
Giải nhất
61139
Giải nhì
20893
Giải ba
6322309262
Giải tư
22453324846788185867
583813926530793
Giải năm
8809
Giải sáu
338884376009
Giải bảy
390
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 09-06-2022

Đặc biệt
232474
Giải nhất
47055
Giải nhì
51480
Giải ba
7546132059
Giải tư
38245892411001519386
740725157369308
Giải năm
2863
Giải sáu
156708406730
Giải bảy
422
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 02-06-2022

Đặc biệt
607705
Giải nhất
10822
Giải nhì
37785
Giải ba
9189874619
Giải tư
90049206422125281975
747766061190727
Giải năm
7625
Giải sáu
053622315061
Giải bảy
958
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 26-05-2022

Đặc biệt
660307
Giải nhất
98922
Giải nhì
81013
Giải ba
2617827637
Giải tư
44657374701353562265
680159154326038
Giải năm
7299
Giải sáu
425339883735
Giải bảy
863
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 19-05-2022

Đặc biệt
050702
Giải nhất
09880
Giải nhì
00506
Giải ba
9699352186
Giải tư
96627465663961908715
362955376834008
Giải năm
5457
Giải sáu
191371214055
Giải bảy
108
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 12-05-2022

Đặc biệt
993623
Giải nhất
61180
Giải nhì
79779
Giải ba
8515082068
Giải tư
19268082521279793209
957465711242668
Giải năm
4730
Giải sáu
664507431374
Giải bảy
075
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 05-05-2022

Đặc biệt
040287
Giải nhất
35280
Giải nhì
12118
Giải ba
0423358421
Giải tư
30545234836202156300
746073518909268
Giải năm
1525
Giải sáu
739717148684
Giải bảy
527
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 28-04-2022

Đặc biệt
588617
Giải nhất
40354
Giải nhì
18429
Giải ba
2755631817
Giải tư
87926539092725052653
795924083030501
Giải năm
0622
Giải sáu
092275355027
Giải bảy
444
Giải tám
39

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 21-04-2022

Đặc biệt
841832
Giải nhất
58765
Giải nhì
47574
Giải ba
3084368495
Giải tư
88351585359751344095
083002158733872
Giải năm
0398
Giải sáu
366423431282
Giải bảy
880
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 14-04-2022

Đặc biệt
514084
Giải nhất
08461
Giải nhì
61357
Giải ba
5726056457
Giải tư
12122220564007768767
990752834730109
Giải năm
5938
Giải sáu
291394064741
Giải bảy
457
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 07-04-2022

Đặc biệt
721744
Giải nhất
04193
Giải nhì
13130
Giải ba
3785507550
Giải tư
97718384970330270084
697993615364042
Giải năm
3137
Giải sáu
530575565329
Giải bảy
151
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 31-03-2022

Đặc biệt
617205
Giải nhất
56150
Giải nhì
98013
Giải ba
2580174116
Giải tư
73883679142727989524
760662576949790
Giải năm
7213
Giải sáu
204633431199
Giải bảy
820
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 17-03-2022

Đặc biệt
208286
Giải nhất
21686
Giải nhì
14941
Giải ba
9487277831
Giải tư
50998241766054345749
235519653892503
Giải năm
5191
Giải sáu
245553707421
Giải bảy
045
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 10-03-2022

Đặc biệt
069600
Giải nhất
06487
Giải nhì
66245
Giải ba
0310007366
Giải tư
98438912654288506345
337865018977066
Giải năm
2999
Giải sáu
373409591987
Giải bảy
795
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 03-03-2022

Đặc biệt
506350
Giải nhất
74826
Giải nhì
53760
Giải ba
8547517860
Giải tư
96637051119237362390
173554091437652
Giải năm
6598
Giải sáu
324042046348
Giải bảy
821
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 24-02-2022

Đặc biệt
439827
Giải nhất
28991
Giải nhì
17051
Giải ba
0987621014
Giải tư
48385752588205848501
105921106643997
Giải năm
5401
Giải sáu
297014692261
Giải bảy
225
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 17-02-2022

Đặc biệt
397297
Giải nhất
51702
Giải nhì
04502
Giải ba
5366265389
Giải tư
75179797721029975850
345358974598841
Giải năm
8318
Giải sáu
021912730505
Giải bảy
707
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 10-02-2022

Đặc biệt
999180
Giải nhất
56804
Giải nhì
60490
Giải ba
4709121841
Giải tư
49804655797114864428
104576871911092
Giải năm
0066
Giải sáu
540234539366
Giải bảy
500
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 03-02-2022

Đặc biệt
582304
Giải nhất
92958
Giải nhì
46485
Giải ba
1208656013
Giải tư
44553797304981575500
827007909189378
Giải năm
5511
Giải sáu
310179501771
Giải bảy
710
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 27-01-2022

Đặc biệt
496870
Giải nhất
45814
Giải nhì
40790
Giải ba
2017109531
Giải tư
52735131050638790349
781566207750687
Giải năm
7718
Giải sáu
557192449894
Giải bảy
697
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 20-01-2022

Đặc biệt
263295
Giải nhất
37451
Giải nhì
56280
Giải ba
4894449263
Giải tư
38813227353215417494
026874019760598
Giải năm
1912
Giải sáu
697198837995
Giải bảy
021
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 13-01-2022

Đặc biệt
483609
Giải nhất
21142
Giải nhì
78949
Giải ba
0856596836
Giải tư
68467115399310601878
354145728646989
Giải năm
7744
Giải sáu
982407045693
Giải bảy
355
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 06-01-2022

Đặc biệt
601396
Giải nhất
50377
Giải nhì
10622
Giải ba
3687682601
Giải tư
84530320291429353558
179797318764782
Giải năm
4309
Giải sáu
661215853654
Giải bảy
410
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 30-12-2021

Đặc biệt
149395
Giải nhất
71486
Giải nhì
64644
Giải ba
2175808079
Giải tư
32941670011000467385
719043251674270
Giải năm
0350
Giải sáu
809565709385
Giải bảy
404
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 23-12-2021

Đặc biệt
279390
Giải nhất
23748
Giải nhì
19820
Giải ba
4284188046
Giải tư
09630920964101645689
310740324975219
Giải năm
1678
Giải sáu
270103237149
Giải bảy
967
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 16-12-2021

Đặc biệt
839949
Giải nhất
61601
Giải nhì
10779
Giải ba
3142550156
Giải tư
68075662305213701348
693669407095179
Giải năm
9383
Giải sáu
375396988241
Giải bảy
046
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 09-12-2021

Đặc biệt
154899
Giải nhất
67590
Giải nhì
84832
Giải ba
0352350296
Giải tư
59470698235613174908
347400700445398
Giải năm
0703
Giải sáu
431213235848
Giải bảy
222
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 02-12-2021

Đặc biệt
947986
Giải nhất
21129
Giải nhì
30994
Giải ba
1405118212
Giải tư
10425999617932921080
364339369250791
Giải năm
8565
Giải sáu
981281340339
Giải bảy
350
Giải tám
39

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 25-11-2021

Đặc biệt
867903
Giải nhất
48207
Giải nhì
56578
Giải ba
6000943609
Giải tư
56669902345198801582
220036317042688
Giải năm
4190
Giải sáu
086237734987
Giải bảy
136
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 18-11-2021

Đặc biệt
823116
Giải nhất
16879
Giải nhì
93075
Giải ba
7249680462
Giải tư
12659811794305685013
106412494373641
Giải năm
5940
Giải sáu
729193789203
Giải bảy
159
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 11-11-2021

Đặc biệt
047927
Giải nhất
04815
Giải nhì
85062
Giải ba
4187926778
Giải tư
26128633218164313162
113763544349827
Giải năm
5278
Giải sáu
484625161300
Giải bảy
387
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 04-11-2021

Đặc biệt
088654
Giải nhất
70072
Giải nhì
70563
Giải ba
0515681418
Giải tư
35358523006058072708
059601561472732
Giải năm
7550
Giải sáu
542190156531
Giải bảy
139
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 28-10-2021

Đặc biệt
225258
Giải nhất
66123
Giải nhì
99029
Giải ba
5973801342
Giải tư
15107316181541399068
553555467550142
Giải năm
5945
Giải sáu
070052038721
Giải bảy
586
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 21-10-2021

Đặc biệt
644681
Giải nhất
70786
Giải nhì
83402
Giải ba
4027014794
Giải tư
52019256456807176359
399893331005090
Giải năm
7006
Giải sáu
394292759757
Giải bảy
049
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 14-10-2021

Đặc biệt
818417
Giải nhất
40040
Giải nhì
04305
Giải ba
7200538263
Giải tư
32060898099440677187
575828583732579
Giải năm
4015
Giải sáu
185116128161
Giải bảy
246
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 07-10-2021

Đặc biệt
966475
Giải nhất
78670
Giải nhì
60932
Giải ba
3602626554
Giải tư
55157625029154169399
073257437544254
Giải năm
5504
Giải sáu
837114041096
Giải bảy
459
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 30-09-2021

Đặc biệt
100908
Giải nhất
00849
Giải nhì
35222
Giải ba
0423369582
Giải tư
38616413602056438956
807223876511944
Giải năm
6624
Giải sáu
092555959563
Giải bảy
596
Giải tám
48

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 23-09-2021

Đặc biệt
254244
Giải nhất
81862
Giải nhì
39074
Giải ba
6237665564
Giải tư
69377788820839579916
186698609094179
Giải năm
0415
Giải sáu
729249054846
Giải bảy
812
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 16-09-2021

Đặc biệt
817551
Giải nhất
12501
Giải nhì
22312
Giải ba
0467024332
Giải tư
49422151251590202483
069567649539067
Giải năm
4951
Giải sáu
094746114864
Giải bảy
540
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 09-09-2021

Đặc biệt
869657
Giải nhất
06796
Giải nhì
36815
Giải ba
7494342227
Giải tư
11632438434629620805
177315756654616
Giải năm
8992
Giải sáu
955914046060
Giải bảy
459
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 02-09-2021

Đặc biệt
844599
Giải nhất
06933
Giải nhì
73883
Giải ba
4203691845
Giải tư
96769819706922727500
653181000881881
Giải năm
6165
Giải sáu
994084479774
Giải bảy
016
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 26-08-2021

Đặc biệt
825397
Giải nhất
33860
Giải nhì
85737
Giải ba
1027214566
Giải tư
70482239267570719098
160305455308676
Giải năm
6601
Giải sáu
656750526805
Giải bảy
802
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 19-08-2021

Đặc biệt
091975
Giải nhất
41339
Giải nhì
40725
Giải ba
8836338175
Giải tư
55185431236524514906
595499087868535
Giải năm
7422
Giải sáu
160509609211
Giải bảy
026
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 12-08-2021

Đặc biệt
110565
Giải nhất
05322
Giải nhì
67799
Giải ba
9284713117
Giải tư
53041045138038606632
537792681234711
Giải năm
6432
Giải sáu
739011016576
Giải bảy
314
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 05-08-2021

Đặc biệt
845534
Giải nhất
29959
Giải nhì
91583
Giải ba
1778653614
Giải tư
67934612950312622575
960365512892063
Giải năm
6605
Giải sáu
864065710113
Giải bảy
013
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 29-07-2021

Đặc biệt
965435
Giải nhất
59036
Giải nhì
05511
Giải ba
9753878485
Giải tư
41410564171314922263
033106908829578
Giải năm
7826
Giải sáu
770789785099
Giải bảy
852
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 22-07-2021

Đặc biệt
728953
Giải nhất
62247
Giải nhì
94435
Giải ba
9943643850
Giải tư
54462081048256391663
720281165187296
Giải năm
1800
Giải sáu
623593205786
Giải bảy
254
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 15-07-2021

Đặc biệt
841437
Giải nhất
69468
Giải nhì
19303
Giải ba
6547606922
Giải tư
18604741460476902130
459905585614367
Giải năm
7795
Giải sáu
718642167902
Giải bảy
277
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 08-07-2021

Đặc biệt
392905
Giải nhất
30177
Giải nhì
11247
Giải ba
0295135260
Giải tư
10042416239051239086
542424373651755
Giải năm
4912
Giải sáu
637911032945
Giải bảy
303
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 01-07-2021

Đặc biệt
738876
Giải nhất
58452
Giải nhì
03736
Giải ba
1164720626
Giải tư
06980945152495213965
068839874377648
Giải năm
1697
Giải sáu
978477412521
Giải bảy
360
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 24-06-2021

Đặc biệt
607212
Giải nhất
90184
Giải nhì
01483
Giải ba
2359106744
Giải tư
27961334608629526443
925444007211783
Giải năm
2989
Giải sáu
963560436457
Giải bảy
070
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 17-06-2021

Đặc biệt
808607
Giải nhất
74724
Giải nhì
38480
Giải ba
2538333455
Giải tư
03168696898556445223
878194552349064
Giải năm
6423
Giải sáu
660281829337
Giải bảy
965
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 10-06-2021

Đặc biệt
796132
Giải nhất
33898
Giải nhì
08095
Giải ba
6029900649
Giải tư
41625774168128877062
686885587622468
Giải năm
9433
Giải sáu
695264122757
Giải bảy
733
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 03-06-2021

Đặc biệt
234366
Giải nhất
67000
Giải nhì
27529
Giải ba
3747908978
Giải tư
33958658752828820419
105161343713092
Giải năm
9836
Giải sáu
409768237804
Giải bảy
581
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 27-05-2021

Đặc biệt
692204
Giải nhất
34408
Giải nhì
32944
Giải ba
2105480369
Giải tư
20564680579391328458
712156139140755
Giải năm
3362
Giải sáu
360337816041
Giải bảy
050
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 20-05-2021

Đặc biệt
533919
Giải nhất
51307
Giải nhì
25709
Giải ba
3418642490
Giải tư
05483850416713191668
138392765917374
Giải năm
9771
Giải sáu
234982334256
Giải bảy
118
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 13-05-2021

Đặc biệt
196372
Giải nhất
84720
Giải nhì
82611
Giải ba
3558488608
Giải tư
01692942473760610032
683646897542131
Giải năm
5358
Giải sáu
465560533066
Giải bảy
671
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 06-05-2021

Đặc biệt
355731
Giải nhất
23197
Giải nhì
95211
Giải ba
3486634590
Giải tư
95082558986905687263
006576776020320
Giải năm
4551
Giải sáu
425256630808
Giải bảy
962
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Bình Định Thứ năm 29-04-2021

Đặc biệt
507802
Giải nhất
50624
Giải nhì
85210
Giải ba
8147621509
Giải tư
97931803052955020659
826141111330083
Giải năm
4187
Giải sáu
737940543185
Giải bảy
229
Giải tám
88