Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 01-05-2024

Đặc biệt
117281
Giải nhất
59000
Giải nhì
06375
Giải ba
00551 . 07732
Giải tư
32755 . 89850 . 89193 . 91486 .
04566 . 65789 . 86526
Giải năm
5403
Giải sáu
1694 . 6897 . 1810
Giải bảy
655
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 24-04-2024

Đặc biệt
159380
Giải nhất
37499
Giải nhì
72208
Giải ba
45390 . 42657
Giải tư
64160 . 82346 . 51832 . 69068 .
03395 . 59629 . 55554
Giải năm
0493
Giải sáu
0910 . 8154 . 3710
Giải bảy
710
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 27-03-2024

Đặc biệt
641923
Giải nhất
99781
Giải nhì
25628
Giải ba
72199 . 46352
Giải tư
20583 . 38257 . 36419 . 05699 .
77452 . 87409 . 05905
Giải năm
3423
Giải sáu
5594 . 9240 . 8030
Giải bảy
217
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 20-03-2024

Đặc biệt
025092
Giải nhất
74199
Giải nhì
82454
Giải ba
91111 . 96339
Giải tư
17465 . 15607 . 48957 . 96558 .
35651 . 44269 . 94047
Giải năm
9928
Giải sáu
0319 . 5626 . 3438
Giải bảy
571
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 13-03-2024

Đặc biệt
074844
Giải nhất
88333
Giải nhì
35937
Giải ba
97886 . 13876
Giải tư
13226 . 98778 . 14030 . 41208 .
49351 . 29752 . 72263
Giải năm
0947
Giải sáu
2037 . 2023 . 4412
Giải bảy
632
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 06-03-2024

Đặc biệt
451103
Giải nhất
27894
Giải nhì
47424
Giải ba
98763 . 45463
Giải tư
37691 . 37917 . 53867 . 52070 .
56275 . 68703 . 86598
Giải năm
8074
Giải sáu
0714 . 9109 . 9176
Giải bảy
683
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 28-02-2024

Đặc biệt
468458
Giải nhất
90465
Giải nhì
83186
Giải ba
13341 . 52124
Giải tư
28968 . 34552 . 11159 . 32252 .
53198 . 13962 . 68768
Giải năm
0528
Giải sáu
6073 . 4915 . 6396
Giải bảy
009
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 21-02-2024

Đặc biệt
854430
Giải nhất
89456
Giải nhì
14131
Giải ba
46192 . 13638
Giải tư
38298 . 47289 . 06223 . 48857 .
77749 . 40987 . 76954
Giải năm
2449
Giải sáu
3604 . 9291 . 8374
Giải bảy
478
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 14-02-2024

Đặc biệt
496201
Giải nhất
39714
Giải nhì
16422
Giải ba
67427 . 78874
Giải tư
35288 . 55559 . 39827 . 52603 .
32743 . 54063 . 33449
Giải năm
1996
Giải sáu
1725 . 0974 . 1820
Giải bảy
465
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 07-02-2024

Đặc biệt
318678
Giải nhất
48535
Giải nhì
35258
Giải ba
65177 . 88179
Giải tư
08273 . 92338 . 91023 . 70404 .
33670 . 44883 . 23691
Giải năm
9544
Giải sáu
2955 . 2767 . 2217
Giải bảy
859
Giải tám
46

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 31-01-2024

Đặc biệt
922096
Giải nhất
04877
Giải nhì
57446
Giải ba
47409 . 51845
Giải tư
83433 . 51211 . 61806 . 95682 .
58513 . 17367 . 91260
Giải năm
4300
Giải sáu
5387 . 2556 . 6971
Giải bảy
018
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 24-01-2024

Đặc biệt
386539
Giải nhất
59217
Giải nhì
81933
Giải ba
36285 . 77908
Giải tư
00370 . 62960 . 11314 . 34872 .
03341 . 67189 . 51131
Giải năm
9515
Giải sáu
7190 . 1107 . 2268
Giải bảy
087
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 17-01-2024

Đặc biệt
960202
Giải nhất
86019
Giải nhì
28427
Giải ba
35220 . 61046
Giải tư
45569 . 91196 . 79416 . 34992 .
58278 . 67208 . 96082
Giải năm
9607
Giải sáu
9467 . 5183 . 3187
Giải bảy
187
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 10-01-2024

Đặc biệt
556758
Giải nhất
93894
Giải nhì
46813
Giải ba
12926 . 45669
Giải tư
01366 . 92283 . 86812 . 02154 .
83857 . 54389 . 05841
Giải năm
2112
Giải sáu
3734 . 7204 . 2213
Giải bảy
254
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 03-01-2024

Đặc biệt
930474
Giải nhất
07613
Giải nhì
40810
Giải ba
21208 . 45924
Giải tư
75514 . 27818 . 26976 . 13339 .
07042 . 27998 . 11550
Giải năm
7112
Giải sáu
2183 . 4720 . 7435
Giải bảy
774
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 27-12-2023

Đặc biệt
688995
Giải nhất
36070
Giải nhì
79056
Giải ba
07430 . 90834
Giải tư
49195 . 73816 . 55351 . 69760 .
59216 . 28229 . 36237
Giải năm
1157
Giải sáu
3420 . 0878 . 8493
Giải bảy
372
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 20-12-2023

Đặc biệt
048181
Giải nhất
69550
Giải nhì
67921
Giải ba
84452 . 43727
Giải tư
88714 . 34964 . 05083 . 42188 .
06024 . 48371 . 52858
Giải năm
6086
Giải sáu
1682 . 5445 . 3439
Giải bảy
760
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 13-12-2023

Đặc biệt
899264
Giải nhất
79437
Giải nhì
08438
Giải ba
33640 . 97877
Giải tư
40333 . 14316 . 66404 . 71402 .
44553 . 51076 . 56061
Giải năm
8296
Giải sáu
8672 . 8786 . 4571
Giải bảy
057
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 06-12-2023

Đặc biệt
291649
Giải nhất
09223
Giải nhì
34263
Giải ba
10520 . 34889
Giải tư
10885 . 02508 . 33181 . 31368 .
29853 . 82467 . 64296
Giải năm
4316
Giải sáu
4071 . 8521 . 6911
Giải bảy
694
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 29-11-2023

Đặc biệt
643993
Giải nhất
67983
Giải nhì
84650
Giải ba
81394 . 27069
Giải tư
44004 . 02192 . 66001 . 37687 .
21582 . 31699 . 42431
Giải năm
6813
Giải sáu
6043 . 9698 . 1563
Giải bảy
413
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 22-11-2023

Đặc biệt
187240
Giải nhất
07799
Giải nhì
84283
Giải ba
60909 . 61144
Giải tư
77876 . 37014 . 43640 . 26263 .
73591 . 93736 . 46334
Giải năm
9256
Giải sáu
8354 . 0541 . 5548
Giải bảy
054
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 15-11-2023

Đặc biệt
438348
Giải nhất
42174
Giải nhì
33458
Giải ba
32982 . 94260
Giải tư
21686 . 64843 . 32248 . 66893 .
71855 . 43902 . 80200
Giải năm
4575
Giải sáu
0912 . 5627 . 1977
Giải bảy
911
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 08-11-2023

Đặc biệt
005801
Giải nhất
14001
Giải nhì
14410
Giải ba
90711 . 99537
Giải tư
38297 . 53716 . 27082 . 69165 .
84449 . 93683 . 72871
Giải năm
8656
Giải sáu
2510 . 1666 . 0681
Giải bảy
460
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 01-11-2023

Đặc biệt
182719
Giải nhất
07006
Giải nhì
09029
Giải ba
05042 . 22324
Giải tư
83617 . 17076 . 88410 . 44044 .
70428 . 16907 . 90504
Giải năm
9545
Giải sáu
2157 . 7577 . 8190
Giải bảy
957
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 25-10-2023

Đặc biệt
111270
Giải nhất
13000
Giải nhì
13248
Giải ba
38805 . 26402
Giải tư
61123 . 22585 . 80933 . 56922 .
14167 . 87975 . 65304
Giải năm
5677
Giải sáu
4213 . 9542 . 2377
Giải bảy
016
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 18-10-2023

Đặc biệt
386946
Giải nhất
17120
Giải nhì
69803
Giải ba
18105 . 32618
Giải tư
23412 . 09679 . 43987 . 78686 .
50421 . 69234 . 41836
Giải năm
6538
Giải sáu
7056 . 6670 . 6256
Giải bảy
401
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 11-10-2023

Đặc biệt
027714
Giải nhất
85254
Giải nhì
78117
Giải ba
25250 . 38789
Giải tư
35415 . 37323 . 01112 . 80376 .
29942 . 37972 . 80102
Giải năm
8844
Giải sáu
3335 . 1214 . 2979
Giải bảy
944
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 04-10-2023

Đặc biệt
430681
Giải nhất
93073
Giải nhì
68265
Giải ba
46823 . 55079
Giải tư
88792 . 99762 . 48216 . 27856 .
65478 . 97902 . 48403
Giải năm
7243
Giải sáu
0129 . 9632 . 4887
Giải bảy
713
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 27-09-2023

Đặc biệt
535337
Giải nhất
32727
Giải nhì
45954
Giải ba
78168 . 60396
Giải tư
92957 . 94654 . 72643 . 57506 .
15125 . 00554 . 88354
Giải năm
0110
Giải sáu
8271 . 0438 . 4406
Giải bảy
349
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 20-09-2023

Đặc biệt
074787
Giải nhất
34841
Giải nhì
38994
Giải ba
55184 . 82728
Giải tư
05964 . 28802 . 69664 . 79053 .
46446 . 69578 . 50133
Giải năm
6633
Giải sáu
1837 . 4185 . 3687
Giải bảy
677
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 13-09-2023

Đặc biệt
329332
Giải nhất
65056
Giải nhì
71009
Giải ba
53884 . 74431
Giải tư
22217 . 78521 . 99146 . 17941 .
66604 . 90995 . 23987
Giải năm
5037
Giải sáu
5855 . 6359 . 7124
Giải bảy
634
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 06-09-2023

Đặc biệt
994136
Giải nhất
39718
Giải nhì
85868
Giải ba
29394 . 36572
Giải tư
00212 . 65650 . 60029 . 51516 .
95088 . 58479 . 00186
Giải năm
2371
Giải sáu
0507 . 5656 . 5361
Giải bảy
237
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 30-08-2023

Đặc biệt
812788
Giải nhất
18910
Giải nhì
96831
Giải ba
66830 . 75761
Giải tư
71638 . 92104 . 47245 . 94355 .
12163 . 75914 . 17799
Giải năm
7138
Giải sáu
5047 . 7358 . 5216
Giải bảy
310
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 23-08-2023

Đặc biệt
231303
Giải nhất
11983
Giải nhì
00067
Giải ba
7078871361
Giải tư
68486719179067350743
407774284634746
Giải năm
2581
Giải sáu
254867563173
Giải bảy
930
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 16-08-2023

Đặc biệt
485583
Giải nhất
78632
Giải nhì
27941
Giải ba
5845479939
Giải tư
21922236247270788000
826504801409915
Giải năm
0815
Giải sáu
083870021887
Giải bảy
190
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 09-08-2023

Đặc biệt
252944
Giải nhất
19025
Giải nhì
14571
Giải ba
1001545467
Giải tư
51186571321463116706
320407997070738
Giải năm
5667
Giải sáu
051844418310
Giải bảy
077
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 02-08-2023

Đặc biệt
051061
Giải nhất
92762
Giải nhì
93273
Giải ba
6527042990
Giải tư
31926403331496505215
035690436856281
Giải năm
9422
Giải sáu
892119825646
Giải bảy
127
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 26-07-2023

Đặc biệt
238774
Giải nhất
84627
Giải nhì
76044
Giải ba
6909590774
Giải tư
94933028109138538540
574297763974673
Giải năm
6451
Giải sáu
781195554759
Giải bảy
020
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 19-07-2023

Đặc biệt
544832
Giải nhất
42569
Giải nhì
69753
Giải ba
2836241847
Giải tư
14501592990505385685
635193769339429
Giải năm
4147
Giải sáu
450033310183
Giải bảy
970
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 12-07-2023

Đặc biệt
668175
Giải nhất
95455
Giải nhì
32655
Giải ba
8884269697
Giải tư
19460766860246635983
026393557040383
Giải năm
1180
Giải sáu
249884694432
Giải bảy
118
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 05-07-2023

Đặc biệt
359861
Giải nhất
28040
Giải nhì
83898
Giải ba
8111656317
Giải tư
76631974688768495713
707125060751503
Giải năm
0800
Giải sáu
624173828602
Giải bảy
581
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 28-06-2023

Đặc biệt
420065
Giải nhất
04082
Giải nhì
52385
Giải ba
0303555568
Giải tư
66728269677185440374
653926545928862
Giải năm
3349
Giải sáu
320494467105
Giải bảy
956
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 21-06-2023

Đặc biệt
087005
Giải nhất
29317
Giải nhì
94208
Giải ba
4374884533
Giải tư
47430377140032988492
184645211984705
Giải năm
6215
Giải sáu
048724714798
Giải bảy
834
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 14-06-2023

Đặc biệt
067586
Giải nhất
92342
Giải nhì
59294
Giải ba
5384138683
Giải tư
96666057790470420397
092767606319488
Giải năm
7736
Giải sáu
405914576022
Giải bảy
740
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 07-06-2023

Đặc biệt
977881
Giải nhất
93658
Giải nhì
45983
Giải ba
3596174261
Giải tư
30926634169555898814
403454256403043
Giải năm
8215
Giải sáu
723085314285
Giải bảy
492
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 31-05-2023

Đặc biệt
776856
Giải nhất
91859
Giải nhì
56564
Giải ba
6128947617
Giải tư
85227614703714523903
304949837160520
Giải năm
4805
Giải sáu
541682392249
Giải bảy
516
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 24-05-2023

Đặc biệt
459317
Giải nhất
85772
Giải nhì
57987
Giải ba
8869978068
Giải tư
14487019118198225762
872980333261317
Giải năm
9112
Giải sáu
641911755043
Giải bảy
084
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 17-05-2023

Đặc biệt
782638
Giải nhất
08812
Giải nhì
34278
Giải ba
4799488214
Giải tư
56857742653565256566
367478586266151
Giải năm
7941
Giải sáu
745675657075
Giải bảy
615
Giải tám
34

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 10-05-2023

Đặc biệt
005021
Giải nhất
35001
Giải nhì
91866
Giải ba
9231649204
Giải tư
21886029569060705621
772059632528228
Giải năm
9629
Giải sáu
961685717213
Giải bảy
419
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 03-05-2023

Đặc biệt
798468
Giải nhất
25357
Giải nhì
08871
Giải ba
8551648728
Giải tư
92145957844338381838
029181969432934
Giải năm
8030
Giải sáu
556497064689
Giải bảy
690
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 26-04-2023

Đặc biệt
136789
Giải nhất
49571
Giải nhì
93693
Giải ba
5111264430
Giải tư
13737124836916704084
908601334011841
Giải năm
3723
Giải sáu
682076181435
Giải bảy
446
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 19-04-2023

Đặc biệt
733045
Giải nhất
36682
Giải nhì
14788
Giải ba
9756057317
Giải tư
43705081546515749879
133155270702235
Giải năm
2703
Giải sáu
237076587108
Giải bảy
440
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 12-04-2023

Đặc biệt
106508
Giải nhất
77043
Giải nhì
30929
Giải ba
4526405644
Giải tư
46180070192283868610
517466078444308
Giải năm
2642
Giải sáu
427112001717
Giải bảy
657
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 05-04-2023

Đặc biệt
836056
Giải nhất
87780
Giải nhì
73198
Giải ba
4290275585
Giải tư
47540667441343544315
113145956271471
Giải năm
7275
Giải sáu
513568078620
Giải bảy
236
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 29-03-2023

Đặc biệt
379867
Giải nhất
31151
Giải nhì
61404
Giải ba
1712839341
Giải tư
01918938800806714478
626076569989859
Giải năm
5217
Giải sáu
715947015006
Giải bảy
919
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 22-03-2023

Đặc biệt
890591
Giải nhất
56978
Giải nhì
65484
Giải ba
5022032842
Giải tư
19102514879203882602
352544486161503
Giải năm
6313
Giải sáu
854938031525
Giải bảy
521
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 15-03-2023

Đặc biệt
404158
Giải nhất
76731
Giải nhì
36787
Giải ba
6199176804
Giải tư
61687772181217484764
530791753735122
Giải năm
1775
Giải sáu
507139149321
Giải bảy
875
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 08-03-2023

Đặc biệt
385385
Giải nhất
09376
Giải nhì
67694
Giải ba
7732283359
Giải tư
63501495730048343670
539407252519110
Giải năm
8687
Giải sáu
217305499415
Giải bảy
185
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 01-03-2023

Đặc biệt
731066
Giải nhất
06781
Giải nhì
62377
Giải ba
6612880065
Giải tư
54486765523201287425
726423688318847
Giải năm
3292
Giải sáu
524236188980
Giải bảy
501
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 22-02-2023

Đặc biệt
437472
Giải nhất
10095
Giải nhì
72350
Giải ba
7280191666
Giải tư
98924305751433094393
529406934601328
Giải năm
6801
Giải sáu
871623888660
Giải bảy
994
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 15-02-2023

Đặc biệt
760675
Giải nhất
43531
Giải nhì
53115
Giải ba
5618530547
Giải tư
35109914623860583503
478501094700896
Giải năm
0277
Giải sáu
245931931377
Giải bảy
009
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 08-02-2023

Đặc biệt
162164
Giải nhất
86218
Giải nhì
55445
Giải ba
3728476904
Giải tư
57289298785956821067
005586141309948
Giải năm
8095
Giải sáu
829991645591
Giải bảy
718
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 01-02-2023

Đặc biệt
717484
Giải nhất
38994
Giải nhì
09700
Giải ba
8986007978
Giải tư
50734748120986636541
832235214609879
Giải năm
9951
Giải sáu
724693718297
Giải bảy
835
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 25-01-2023

Đặc biệt
405901
Giải nhất
49894
Giải nhì
63179
Giải ba
3423992634
Giải tư
87186201093437478435
221100290782272
Giải năm
2117
Giải sáu
068145092183
Giải bảy
536
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 18-01-2023

Đặc biệt
698207
Giải nhất
05581
Giải nhì
83480
Giải ba
4637510513
Giải tư
53351005517914401540
870159485318524
Giải năm
3508
Giải sáu
514549175945
Giải bảy
866
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 11-01-2023

Đặc biệt
553182
Giải nhất
70130
Giải nhì
56605
Giải ba
3734399636
Giải tư
63021785961637683826
635646140952168
Giải năm
4912
Giải sáu
839600322864
Giải bảy
909
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 04-01-2023

Đặc biệt
357105
Giải nhất
75584
Giải nhì
63931
Giải ba
1141196553
Giải tư
82489180285774243017
627787139785207
Giải năm
3420
Giải sáu
532883550651
Giải bảy
024
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 28-12-2022

Đặc biệt
541219
Giải nhất
52618
Giải nhì
62553
Giải ba
1331775181
Giải tư
03737844757072005412
319470165594063
Giải năm
9259
Giải sáu
787222606201
Giải bảy
924
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 21-12-2022

Đặc biệt
483354
Giải nhất
27502
Giải nhì
64504
Giải ba
2425865157
Giải tư
97006846305657857665
114333608730133
Giải năm
7236
Giải sáu
118863852153
Giải bảy
843
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 14-12-2022

Đặc biệt
615564
Giải nhất
78084
Giải nhì
61863
Giải ba
5543389234
Giải tư
66619589248911143141
875244002393778
Giải năm
8202
Giải sáu
510741789303
Giải bảy
000
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 07-12-2022

Đặc biệt
560695
Giải nhất
42380
Giải nhì
03979
Giải ba
0955890011
Giải tư
56252947753526274622
697319759283262
Giải năm
4536
Giải sáu
470570504197
Giải bảy
826
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 30-11-2022

Đặc biệt
610166
Giải nhất
57530
Giải nhì
25738
Giải ba
0439509236
Giải tư
96772865741175520163
495241160498866
Giải năm
3591
Giải sáu
898948636365
Giải bảy
563
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 23-11-2022

Đặc biệt
466591
Giải nhất
03395
Giải nhì
91491
Giải ba
4779348895
Giải tư
29307273932039759552
829594964858142
Giải năm
8104
Giải sáu
960790780054
Giải bảy
396
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 16-11-2022

Đặc biệt
438889
Giải nhất
45806
Giải nhì
12249
Giải ba
8684040626
Giải tư
55145008414611179043
443907145906626
Giải năm
0457
Giải sáu
710231406962
Giải bảy
122
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 09-11-2022

Đặc biệt
229487
Giải nhất
69394
Giải nhì
95470
Giải ba
9180287740
Giải tư
78405096015197965828
110648655169112
Giải năm
7267
Giải sáu
240235903501
Giải bảy
754
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 02-11-2022

Đặc biệt
262415
Giải nhất
00596
Giải nhì
44202
Giải ba
0026517747
Giải tư
33303567727830651563
013435360433232
Giải năm
6127
Giải sáu
594845478749
Giải bảy
351
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 26-10-2022

Đặc biệt
448309
Giải nhất
84074
Giải nhì
54080
Giải ba
7517972222
Giải tư
94284693283933019532
801282215753229
Giải năm
8164
Giải sáu
829230189416
Giải bảy
890
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 19-10-2022

Đặc biệt
040588
Giải nhất
79685
Giải nhì
55749
Giải ba
7500879422
Giải tư
11047281448144443572
541859313079745
Giải năm
7164
Giải sáu
501141034033
Giải bảy
019
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 12-10-2022

Đặc biệt
023384
Giải nhất
01966
Giải nhì
01894
Giải ba
1746242442
Giải tư
06425106719914354177
736383626649668
Giải năm
2853
Giải sáu
023568485343
Giải bảy
935
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 05-10-2022

Đặc biệt
058747
Giải nhất
35039
Giải nhì
15067
Giải ba
0130361136
Giải tư
34839865545473723410
579885292918744
Giải năm
9766
Giải sáu
037133549302
Giải bảy
865
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 28-09-2022

Đặc biệt
295730
Giải nhất
87640
Giải nhì
26186
Giải ba
1472568915
Giải tư
15676088446179713789
249807854517965
Giải năm
7823
Giải sáu
642691663269
Giải bảy
417
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 21-09-2022

Đặc biệt
600470
Giải nhất
59793
Giải nhì
12905
Giải ba
8504978439
Giải tư
81725330709021605136
181006203270968
Giải năm
8909
Giải sáu
850285578723
Giải bảy
831
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 14-09-2022

Đặc biệt
201720
Giải nhất
56491
Giải nhì
97799
Giải ba
2427401421
Giải tư
09869647232455380230
618743024532820
Giải năm
1173
Giải sáu
213825359709
Giải bảy
322
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 07-09-2022

Đặc biệt
044670
Giải nhất
39982
Giải nhì
18935
Giải ba
8235265928
Giải tư
40422129823368933735
011415696330566
Giải năm
8589
Giải sáu
725848744043
Giải bảy
550
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 31-08-2022

Đặc biệt
935537
Giải nhất
14059
Giải nhì
64553
Giải ba
3591585067
Giải tư
57113403744740085694
273965784677123
Giải năm
0496
Giải sáu
582999032205
Giải bảy
908
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 24-08-2022

Đặc biệt
010375
Giải nhất
14005
Giải nhì
36029
Giải ba
6224217648
Giải tư
83570033727119190964
941789865800488
Giải năm
4316
Giải sáu
381744366293
Giải bảy
351
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 17-08-2022

Đặc biệt
308173
Giải nhất
56782
Giải nhì
19232
Giải ba
4159729388
Giải tư
93744078501488140130
704469399493529
Giải năm
5873
Giải sáu
854213964239
Giải bảy
376
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 10-08-2022

Đặc biệt
930509
Giải nhất
61521
Giải nhì
18732
Giải ba
2137727881
Giải tư
33694985953990097199
569207806022805
Giải năm
8696
Giải sáu
626419944894
Giải bảy
037
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 03-08-2022

Đặc biệt
011869
Giải nhất
34081
Giải nhì
13905
Giải ba
4222212481
Giải tư
78402789126239423675
946134711787324
Giải năm
1524
Giải sáu
240412082904
Giải bảy
484
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 27-07-2022

Đặc biệt
249874
Giải nhất
90598
Giải nhì
26133
Giải ba
5978976497
Giải tư
49046496469700633150
460398086728175
Giải năm
8523
Giải sáu
652908490765
Giải bảy
580
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 20-07-2022

Đặc biệt
231866
Giải nhất
89432
Giải nhì
52515
Giải ba
8842850134
Giải tư
39720552177699613762
860111438195190
Giải năm
2510
Giải sáu
896887254614
Giải bảy
298
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 13-07-2022

Đặc biệt
063036
Giải nhất
24787
Giải nhì
13458
Giải ba
0529182642
Giải tư
74488208808544472948
836031045300716
Giải năm
8753
Giải sáu
158880577986
Giải bảy
080
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 06-07-2022

Đặc biệt
834226
Giải nhất
86636
Giải nhì
48018
Giải ba
8350348278
Giải tư
59387956853501157795
177277358547545
Giải năm
3747
Giải sáu
353269411222
Giải bảy
665
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 29-06-2022

Đặc biệt
560146
Giải nhất
90152
Giải nhì
07250
Giải ba
2645150834
Giải tư
41423391142170410935
175760418876356
Giải năm
4040
Giải sáu
788280257220
Giải bảy
994
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 22-06-2022

Đặc biệt
358145
Giải nhất
28458
Giải nhì
97371
Giải ba
7299383836
Giải tư
24399448437966020817
804072373489656
Giải năm
5407
Giải sáu
436575325208
Giải bảy
722
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 15-06-2022

Đặc biệt
215188
Giải nhất
96599
Giải nhì
27696
Giải ba
6316150134
Giải tư
66401398378846642183
812465074315034
Giải năm
9230
Giải sáu
817607187870
Giải bảy
074
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 08-06-2022

Đặc biệt
976738
Giải nhất
73847
Giải nhì
08937
Giải ba
1037204175
Giải tư
13039505525336878787
816295598448704
Giải năm
6324
Giải sáu
093627540379
Giải bảy
185
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 01-06-2022

Đặc biệt
719540
Giải nhất
61416
Giải nhì
76112
Giải ba
0255684418
Giải tư
55531913802377551641
194407246983382
Giải năm
5367
Giải sáu
690627087295
Giải bảy
635
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 25-05-2022

Đặc biệt
693866
Giải nhất
46667
Giải nhì
72413
Giải ba
1070586153
Giải tư
60882834012656501767
948237516624351
Giải năm
9754
Giải sáu
856122004432
Giải bảy
750
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 18-05-2022

Đặc biệt
117782
Giải nhất
18325
Giải nhì
12901
Giải ba
2415134314
Giải tư
69140700993443569517
256955447635528
Giải năm
1584
Giải sáu
213438080709
Giải bảy
860
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 11-05-2022

Đặc biệt
376634
Giải nhất
32374
Giải nhì
15498
Giải ba
3280956168
Giải tư
48335124608094223971
291060267734993
Giải năm
3325
Giải sáu
095407286038
Giải bảy
427
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 04-05-2022

Đặc biệt
033323
Giải nhất
32704
Giải nhì
04804
Giải ba
3806576452
Giải tư
92739595315463899055
396358298724542
Giải năm
1997
Giải sáu
342308252699
Giải bảy
643
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 27-04-2022

Đặc biệt
171529
Giải nhất
09110
Giải nhì
28094
Giải ba
3143609492
Giải tư
71667933996688410709
854712893819079
Giải năm
9083
Giải sáu
016361190648
Giải bảy
569
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 20-04-2022

Đặc biệt
907299
Giải nhất
65619
Giải nhì
70057
Giải ba
2528781423
Giải tư
46395453447314134631
791543775871340
Giải năm
4337
Giải sáu
482231507069
Giải bảy
961
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 13-04-2022

Đặc biệt
027714
Giải nhất
99606
Giải nhì
18236
Giải ba
5851745396
Giải tư
61425427510718961790
602572507603732
Giải năm
3103
Giải sáu
926057967517
Giải bảy
123
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 06-04-2022

Đặc biệt
191230
Giải nhất
21133
Giải nhì
19725
Giải ba
7727697293
Giải tư
00378181488578344046
270281374236775
Giải năm
1197
Giải sáu
235847020641
Giải bảy
700
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 30-03-2022

Đặc biệt
446234
Giải nhất
64908
Giải nhì
32849
Giải ba
5264228374
Giải tư
77402131011738167746
106679894220585
Giải năm
9460
Giải sáu
686723253565
Giải bảy
307
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 23-03-2022

Đặc biệt
486901
Giải nhất
56898
Giải nhì
08258
Giải ba
6559041267
Giải tư
20635683292113781776
244331793184374
Giải năm
9869
Giải sáu
795517806161
Giải bảy
598
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 16-03-2022

Đặc biệt
173447
Giải nhất
68512
Giải nhì
56670
Giải ba
7652196548
Giải tư
45550398914094341619
395220499009120
Giải năm
2207
Giải sáu
880886564265
Giải bảy
582
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 09-03-2022

Đặc biệt
831036
Giải nhất
36886
Giải nhì
80056
Giải ba
0482458451
Giải tư
47598350664249226824
793576721369235
Giải năm
5578
Giải sáu
523716526971
Giải bảy
101
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 02-03-2022

Đặc biệt
285088
Giải nhất
21848
Giải nhì
35062
Giải ba
9727619104
Giải tư
48931956907895985120
165646143499525
Giải năm
2416
Giải sáu
903293371901
Giải bảy
295
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 23-02-2022

Đặc biệt
816981
Giải nhất
77571
Giải nhì
91562
Giải ba
4098167877
Giải tư
79059384286704145407
694909090377547
Giải năm
0895
Giải sáu
921520095765
Giải bảy
197
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 16-02-2022

Đặc biệt
758479
Giải nhất
80966
Giải nhì
22634
Giải ba
1755504050
Giải tư
39324868240697395303
996604513717020
Giải năm
1895
Giải sáu
376661091306
Giải bảy
200
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 09-02-2022

Đặc biệt
573054
Giải nhất
25798
Giải nhì
72326
Giải ba
0577584480
Giải tư
27583242886717500226
727819554075245
Giải năm
2411
Giải sáu
781231087390
Giải bảy
991
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 02-02-2022

Đặc biệt
110842
Giải nhất
79255
Giải nhì
93081
Giải ba
8589849379
Giải tư
45722150242994359641
992781079660902
Giải năm
1650
Giải sáu
894571586625
Giải bảy
323
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 26-01-2022

Đặc biệt
560402
Giải nhất
68528
Giải nhì
20683
Giải ba
3951977228
Giải tư
83780837820583152420
177693930373409
Giải năm
3462
Giải sáu
815312628067
Giải bảy
858
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 19-01-2022

Đặc biệt
405165
Giải nhất
87382
Giải nhì
93001
Giải ba
0800247246
Giải tư
81899580700455777314
074432521671534
Giải năm
2979
Giải sáu
956623204209
Giải bảy
265
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 12-01-2022

Đặc biệt
357187
Giải nhất
42723
Giải nhì
46902
Giải ba
9700622758
Giải tư
93534236120746395513
338898954166888
Giải năm
9040
Giải sáu
017812425581
Giải bảy
142
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 05-01-2022

Đặc biệt
791049
Giải nhất
53723
Giải nhì
41816
Giải ba
8085143501
Giải tư
49279842073179953657
987141997615417
Giải năm
2638
Giải sáu
751745998803
Giải bảy
187
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 29-12-2021

Đặc biệt
272987
Giải nhất
13439
Giải nhì
63150
Giải ba
5974404147
Giải tư
36793685534173193139
914705898258675
Giải năm
2499
Giải sáu
987898421230
Giải bảy
197
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 22-12-2021

Đặc biệt
524918
Giải nhất
40100
Giải nhì
82912
Giải ba
8975588552
Giải tư
22998972978515782326
189859867627454
Giải năm
8487
Giải sáu
725203796348
Giải bảy
645
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 15-12-2021

Đặc biệt
771779
Giải nhất
26834
Giải nhì
41332
Giải ba
9892075774
Giải tư
95377483175711637279
595082046485251
Giải năm
7563
Giải sáu
124782512885
Giải bảy
814
Giải tám
77

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 08-12-2021

Đặc biệt
373403
Giải nhất
15336
Giải nhì
26907
Giải ba
8689517917
Giải tư
30363411106528981937
772879082239616
Giải năm
9812
Giải sáu
994034654784
Giải bảy
787
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 01-12-2021

Đặc biệt
440850
Giải nhất
66435
Giải nhì
87148
Giải ba
3942681643
Giải tư
18175387250403715572
125935710193801
Giải năm
6987
Giải sáu
582757977115
Giải bảy
364
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 24-11-2021

Đặc biệt
665654
Giải nhất
55861
Giải nhì
82488
Giải ba
7229972862
Giải tư
53833500405013036379
664384494790833
Giải năm
1760
Giải sáu
390844333514
Giải bảy
788
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 17-11-2021

Đặc biệt
579734
Giải nhất
47830
Giải nhì
55000
Giải ba
1568002498
Giải tư
33303833903624508638
320287687133182
Giải năm
6713
Giải sáu
889550571296
Giải bảy
676
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 10-11-2021

Đặc biệt
334906
Giải nhất
45848
Giải nhì
16454
Giải ba
4385187200
Giải tư
69350183368864225100
079146155720779
Giải năm
1272
Giải sáu
322893901611
Giải bảy
466
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 03-11-2021

Đặc biệt
141606
Giải nhất
28589
Giải nhì
26862
Giải ba
8477078181
Giải tư
01873740518028938289
817547264307580
Giải năm
9590
Giải sáu
559664871038
Giải bảy
409
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 27-10-2021

Đặc biệt
577299
Giải nhất
34359
Giải nhì
92196
Giải ba
4923762620
Giải tư
62787111944304408668
358904633300114
Giải năm
0573
Giải sáu
886668024517
Giải bảy
640
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 07-07-2021

Đặc biệt
168076
Giải nhất
57577
Giải nhì
85992
Giải ba
3386027532
Giải tư
04037059922983000778
963913715868072
Giải năm
5683
Giải sáu
167800268714
Giải bảy
806
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 30-06-2021

Đặc biệt
235490
Giải nhất
85243
Giải nhì
33440
Giải ba
8086145940
Giải tư
85617170290803529817
263642277443615
Giải năm
5894
Giải sáu
008355526989
Giải bảy
387
Giải tám
52

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 23-06-2021

Đặc biệt
260023
Giải nhất
73708
Giải nhì
60416
Giải ba
2261314623
Giải tư
74117457427152365256
436850953668521
Giải năm
4934
Giải sáu
092963493987
Giải bảy
390
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 16-06-2021

Đặc biệt
503155
Giải nhất
61245
Giải nhì
61629
Giải ba
0962546793
Giải tư
17039490388740858602
710488238245901
Giải năm
3379
Giải sáu
340979407166
Giải bảy
758
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 09-06-2021

Đặc biệt
422435
Giải nhất
70802
Giải nhì
47438
Giải ba
0985087003
Giải tư
03238096347988335682
164390380185865
Giải năm
9999
Giải sáu
671182296504
Giải bảy
446
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 02-06-2021

Đặc biệt
860270
Giải nhất
48742
Giải nhì
89142
Giải ba
3628890555
Giải tư
11098603547390715305
944984683108041
Giải năm
2975
Giải sáu
399327175776
Giải bảy
336
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 26-05-2021

Đặc biệt
019035
Giải nhất
42159
Giải nhì
00778
Giải ba
7178377989
Giải tư
17110890721273014890
253119301915628
Giải năm
6492
Giải sáu
245391358825
Giải bảy
093
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 19-05-2021

Đặc biệt
172727
Giải nhất
13496
Giải nhì
33119
Giải ba
0260917748
Giải tư
35656288271061257305
955365260420734
Giải năm
9823
Giải sáu
505518509587
Giải bảy
885
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 12-05-2021

Đặc biệt
669266
Giải nhất
86521
Giải nhì
13958
Giải ba
1680671532
Giải tư
01218490818051689496
030964625053459
Giải năm
8189
Giải sáu
709650296846
Giải bảy
055
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đồng Nai Thứ Tư 05-05-2021

Đặc biệt
074509
Giải nhất
55356
Giải nhì
97092
Giải ba
8049167208
Giải tư
84130272897606788552
040788541076066
Giải năm
8538
Giải sáu
195800234975
Giải bảy
255
Giải tám
55