KẾT QUẢ Xổ số Miền Bắc

Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 29-11-2023

Đặc biệt
03141
Giải nhất
42683
Giải nhì
33410 . 77553
Giải ba
40459 . 27342 . 45945 . 67889 . 05550 . 03883
Giải tư
5665 . 3065 . 3233 . 2570
Giải năm
8938 . 3480 . 2573 . 5139 . 2488 . 1808
Giải sáu
378 . 618 . 017
Giải bảy
05 . 90 . 42 . 87

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 28-11-2023

Đặc biệt
11913
Giải nhất
00010
Giải nhì
45748 . 26907
Giải ba
21383 . 29212 . 36806 . 31583 . 06432 . 05215
Giải tư
5903 . 8499 . 5218 . 4870
Giải năm
2036 . 5201 . 1028 . 1171 . 6609 . 2730
Giải sáu
782 . 009 . 902
Giải bảy
01 . 54 . 99 . 39

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 27-11-2023

Đặc biệt
84757
Giải nhất
74703
Giải nhì
11900 . 12554
Giải ba
19791 . 04270 . 46759 . 59547 . 46181 . 41018
Giải tư
6537 . 8278 . 2059 . 1059
Giải năm
3927 . 1272 . 4079 . 5403 . 1036 . 9546
Giải sáu
292 . 100 . 737
Giải bảy
77 . 10 . 86 . 17

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 26-11-2023

Đặc biệt
11873
Giải nhất
79812
Giải nhì
47282 . 88599
Giải ba
70943 . 22982 . 59952 . 37117 . 45252 . 21860
Giải tư
1123 . 4002 . 3496 . 2068
Giải năm
4388 . 0945 . 3653 . 5957 . 2143 . 9067
Giải sáu
706 . 799 . 886
Giải bảy
20 . 53 . 07 . 84

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 25-11-2023

Đặc biệt
08816
Giải nhất
27324
Giải nhì
11953 . 24697
Giải ba
69110 . 04565 . 34068 . 51050 . 01507 . 34991
Giải tư
6108 . 5491 . 7718 . 6815
Giải năm
0369 . 9606 . 8760 . 7104 . 5179 . 0112
Giải sáu
833 . 331 . 214
Giải bảy
44 . 73 . 63 . 26

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 24-11-2023

Đặc biệt
20952
Giải nhất
00044
Giải nhì
09136 . 65520
Giải ba
37660 . 91974 . 35253 . 52186 . 26203 . 32691
Giải tư
4463 . 9632 . 9958 . 5680
Giải năm
6964 . 1362 . 2611 . 0203 . 6272 . 9010
Giải sáu
327 . 990 . 476
Giải bảy
81 . 09 . 40 . 61

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 23-11-2023

Đặc biệt
57999
Giải nhất
27345
Giải nhì
57014 . 50063
Giải ba
32466 . 88975 . 22112 . 69463 . 62612 . 65221
Giải tư
2456 . 8073 . 1231 . 9668
Giải năm
0256 . 0729 . 5497 . 2958 . 5424 . 4777
Giải sáu
068 . 473 . 251
Giải bảy
01 . 62 . 16 . 10

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 22-11-2023

Đặc biệt
14670
Giải nhất
55598
Giải nhì
48326 . 78511
Giải ba
51702 . 36362 . 08564 . 49572 . 30361 . 71728
Giải tư
8348 . 0098 . 3900 . 8870
Giải năm
6408 . 7473 . 4056 . 4050 . 8122 . 8486
Giải sáu
295 . 832 . 718
Giải bảy
53 . 06 . 14 . 52

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 21-11-2023

Đặc biệt
17948
Giải nhất
51570
Giải nhì
91263 . 22132
Giải ba
00523 . 03627 . 43013 . 06575 . 30407 . 70045
Giải tư
4513 . 6199 . 8246 . 3789
Giải năm
8601 . 7285 . 1129 . 0145 . 0142 . 0079
Giải sáu
926 . 913 . 865
Giải bảy
55 . 66 . 29 . 16

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 20-11-2023

Đặc biệt
49071
Giải nhất
99401
Giải nhì
21782 . 88421
Giải ba
20081 . 95632 . 13518 . 48191 . 49925 . 22550
Giải tư
6986 . 8728 . 3505 . 6493
Giải năm
2182 . 4299 . 3534 . 5389 . 7960 . 6436
Giải sáu
260 . 949 . 169
Giải bảy
92 . 67 . 88 . 72

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 19-11-2023

Đặc biệt
38429
Giải nhất
02633
Giải nhì
37498 . 40297
Giải ba
14331 . 95638 . 82894 . 72723 . 51994 . 85732
Giải tư
1243 . 0254 . 8383 . 9997
Giải năm
2136 . 7389 . 6623 . 6224 . 6833 . 9192
Giải sáu
062 . 766 . 980
Giải bảy
28 . 19 . 90 . 64

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 18-11-2023

Đặc biệt
98371
Giải nhất
77855
Giải nhì
10658 . 79326
Giải ba
08768 . 35389 . 63003 . 45013 . 25896 . 58159
Giải tư
7512 . 3573 . 6252 . 6597
Giải năm
1270 . 2234 . 9849 . 9414 . 4541 . 8794
Giải sáu
558 . 262 . 712
Giải bảy
84 . 59 . 90 . 82

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 17-11-2023

Đặc biệt
95110
Giải nhất
91230
Giải nhì
25848 . 37352
Giải ba
46596 . 92391 . 75545 . 86395 . 28746 . 58992
Giải tư
7879 . 2244 . 9001 . 6647
Giải năm
4782 . 2335 . 0826 . 9117 . 2981 . 5762
Giải sáu
366 . 704 . 757
Giải bảy
38 . 44 . 68 . 52

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 16-11-2023

Đặc biệt
54869
Giải nhất
34677
Giải nhì
80583 . 17410
Giải ba
12119 . 75379 . 69729 . 45196 . 06463 . 06180
Giải tư
9936 . 0565 . 5964 . 1109
Giải năm
7356 . 9273 . 1879 . 6015 . 4125 . 3336
Giải sáu
959 . 344 . 804
Giải bảy
36 . 20 . 73 . 21

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 15-11-2023

Đặc biệt
33859
Giải nhất
98585
Giải nhì
15030 . 42515
Giải ba
42098 . 91871 . 50318 . 01855 . 83971 . 19248
Giải tư
4323 . 2947 . 9183 . 2296
Giải năm
3696 . 2554 . 2052 . 1479 . 5643 . 5271
Giải sáu
174 . 207 . 624
Giải bảy
56 . 62 . 32 . 72

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 14-11-2023

Đặc biệt
85800
Giải nhất
00197
Giải nhì
42692 . 64848
Giải ba
29100 . 63052 . 36810 . 40639 . 42349 . 75155
Giải tư
3675 . 2498 . 3669 . 6507
Giải năm
9587 . 3898 . 3298 . 5302 . 4643 . 3914
Giải sáu
066 . 614 . 953
Giải bảy
36 . 97 . 41 . 57

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 13-11-2023

Đặc biệt
19412
Giải nhất
85667
Giải nhì
26906 . 22710
Giải ba
09590 . 96248 . 53294 . 43395 . 49876 . 53705
Giải tư
0546 . 8664 . 1572 . 8719
Giải năm
5678 . 1599 . 1893 . 6844 . 0749 . 9130
Giải sáu
503 . 719 . 868
Giải bảy
31 . 11 . 43 . 35

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-11-2023

Đặc biệt
98375
Giải nhất
76516
Giải nhì
96169 . 75327
Giải ba
43330 . 15764 . 27087 . 13704 . 97836 . 25835
Giải tư
9431 . 1962 . 5810 . 4897
Giải năm
9119 . 0490 . 7211 . 2058 . 3074 . 0453
Giải sáu
290 . 942 . 079
Giải bảy
29 . 03 . 05 . 28

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 11-11-2023

Đặc biệt
08391
Giải nhất
10466
Giải nhì
98837 . 12660
Giải ba
32013 . 97782 . 99924 . 14855 . 36394 . 62547
Giải tư
2966 . 0980 . 7346 . 0935
Giải năm
5641 . 7824 . 5937 . 5096 . 1970 . 2117
Giải sáu
033 . 357 . 377
Giải bảy
54 . 60 . 31 . 99

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 10-11-2023

Đặc biệt
94670
Giải nhất
63617
Giải nhì
06517 . 67183
Giải ba
73264 . 81508 . 35774 . 70740 . 13362 . 49497
Giải tư
6748 . 0376 . 3592 . 9574
Giải năm
7457 . 7387 . 2244 . 3441 . 9081 . 5173
Giải sáu
578 . 528 . 643
Giải bảy
02 . 10 . 21 . 35

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 09-11-2023

Đặc biệt
34562
Giải nhất
39661
Giải nhì
67957 . 16661
Giải ba
06243 . 10409 . 80709 . 63247 . 33362 . 51297
Giải tư
7945 . 1349 . 1037 . 1650
Giải năm
4615 . 2896 . 3092 . 9154 . 8815 . 6908
Giải sáu
744 . 249 . 840
Giải bảy
22 . 44 . 97 . 09

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 08-11-2023

Đặc biệt
98526
Giải nhất
98288
Giải nhì
98391 . 09260
Giải ba
71869 . 77840 . 71704 . 54410 . 26927 . 61167
Giải tư
9313 . 4352 . 7579 . 1270
Giải năm
1329 . 6820 . 0124 . 2423 . 5389 . 2356
Giải sáu
071 . 033 . 989
Giải bảy
93 . 82 . 15 . 95

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 07-11-2023

Đặc biệt
10949
Giải nhất
97813
Giải nhì
40248 . 97258
Giải ba
17172 . 53726 . 16571 . 15018 . 50843 . 54542
Giải tư
2387 . 7105 . 7024 . 0996
Giải năm
8370 . 7910 . 5928 . 1004 . 2693 . 8577
Giải sáu
045 . 513 . 973
Giải bảy
27 . 90 . 24 . 03

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 06-11-2023

Đặc biệt
91484
Giải nhất
12495
Giải nhì
39738 . 55566
Giải ba
41141 . 02296 . 53869 . 51007 . 60891 . 56212
Giải tư
5822 . 9346 . 8559 . 8819
Giải năm
6894 . 6444 . 7848 . 8799 . 0114 . 7238
Giải sáu
514 . 305 . 030
Giải bảy
01 . 82 . 52 . 88

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-11-2023

Đặc biệt
13484
Giải nhất
62472
Giải nhì
97647 . 30290
Giải ba
96683 . 64645 . 65882 . 83382 . 20464 . 22682
Giải tư
6452 . 9102 . 3170 . 3977
Giải năm
7528 . 6996 . 3815 . 7783 . 1529 . 0445
Giải sáu
698 . 485 . 457
Giải bảy
02 . 44 . 33 . 77

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 04-11-2023

Đặc biệt
55858
Giải nhất
39587
Giải nhì
14699 . 14801
Giải ba
69206 . 21577 . 79651 . 94155 . 83586 . 76878
Giải tư
7685 . 8485 . 6429 . 5975
Giải năm
2775 . 2220 . 9758 . 7880 . 4704 . 9335
Giải sáu
407 . 429 . 044
Giải bảy
71 . 72 . 28 . 08

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 03-11-2023

Đặc biệt
65761
Giải nhất
49344
Giải nhì
82925 . 55230
Giải ba
10031 . 99488 . 24592 . 44193 . 01536 . 02935
Giải tư
9661 . 3443 . 1256 . 0653
Giải năm
2510 . 4208 . 3379 . 3936 . 7639 . 5952
Giải sáu
932 . 355 . 850
Giải bảy
87 . 62 . 24 . 69

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 02-11-2023

Đặc biệt
93127
Giải nhất
54327
Giải nhì
25283 . 02829
Giải ba
30079 . 05452 . 64446 . 73945 . 16590 . 87922
Giải tư
2606 . 9611 . 1221 . 0026
Giải năm
0668 . 6940 . 7478 . 8435 . 1725 . 5577
Giải sáu
276 . 183 . 585
Giải bảy
14 . 12 . 69 . 84

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 01-11-2023

Đặc biệt
20136
Giải nhất
25965
Giải nhì
01743 . 60565
Giải ba
96391 . 07899 . 49997 . 26194 . 23877 . 05086
Giải tư
5020 . 6049 . 2639 . 2265
Giải năm
6853 . 5224 . 2100 . 1430 . 0589 . 0661
Giải sáu
398 . 055 . 005
Giải bảy
48 . 16 . 35 . 43

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 31-10-2023

Đặc biệt
39267
Giải nhất
84582
Giải nhì
62863 . 95065
Giải ba
79114 . 13107 . 79397 . 07772 . 73053 . 25712
Giải tư
2594 . 2141 . 3225 . 1854
Giải năm
5872 . 5613 . 5111 . 0222 . 9299 . 1476
Giải sáu
340 . 709 . 936
Giải bảy
06 . 08 . 98 . 70

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 30-10-2023

Đặc biệt
34684
Giải nhất
07449
Giải nhì
68543 . 68556
Giải ba
25283 . 29519 . 54803 . 06974 . 65945 . 63081
Giải tư
7503 . 1183 . 6318 . 1975
Giải năm
2186 . 9701 . 6753 . 9487 . 4244 . 4899
Giải sáu
401 . 623 . 609
Giải bảy
36 . 22 . 50 . 83

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 29-10-2023

Đặc biệt
38050
Giải nhất
04168
Giải nhì
83796 . 74143
Giải ba
46175 . 33024 . 87212 . 07984 . 99654 . 49740
Giải tư
4498 . 5248 . 3927 . 6097
Giải năm
9698 . 0861 . 8674 . 7422 . 8367 . 3774
Giải sáu
521 . 297 . 393
Giải bảy
20 . 26 . 73 . 53

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 28-10-2023

Đặc biệt
07157
Giải nhất
12258
Giải nhì
78073 . 22472
Giải ba
15755 . 38656 . 08969 . 86598 . 42614 . 30508
Giải tư
6489 . 0925 . 6537 . 1677
Giải năm
5598 . 1977 . 7565 . 9877 . 6528 . 5059
Giải sáu
598 . 063 . 808
Giải bảy
93 . 74 . 83 . 97

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 27-10-2023

Đặc biệt
74036
Giải nhất
90111
Giải nhì
31208 . 23123
Giải ba
80782 . 05550 . 11973 . 66709 . 94867 . 90198
Giải tư
2407 . 9772 . 9695 . 9048
Giải năm
1855 . 6641 . 8290 . 9698 . 2413 . 3207
Giải sáu
913 . 820 . 360
Giải bảy
02 . 14 . 49 . 41

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 26-10-2023

Đặc biệt
26788
Giải nhất
71079
Giải nhì
79633 . 89149
Giải ba
55454 . 66176 . 86152 . 37472 . 21527 . 79572
Giải tư
0476 . 8838 . 1384 . 2211
Giải năm
5306 . 1110 . 8681 . 7368 . 0619 . 3206
Giải sáu
623 . 382 . 600
Giải bảy
94 . 00 . 43 . 95

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 25-10-2023

Đặc biệt
61380
Giải nhất
92842
Giải nhì
86347 . 06283
Giải ba
71520 . 66446 . 66318 . 53849 . 86752 . 45942
Giải tư
1379 . 8549 . 4174 . 9293
Giải năm
1616 . 0652 . 4193 . 3554 . 1132 . 6619
Giải sáu
685 . 553 . 936
Giải bảy
62 . 73 . 71 . 49

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 24-10-2023

Đặc biệt
91388
Giải nhất
78862
Giải nhì
77232 . 16765
Giải ba
83198 . 94073 . 76943 . 75283 . 42518 . 84151
Giải tư
2559 . 0557 . 2718 . 5845
Giải năm
9655 . 5887 . 7722 . 2876 . 6540 . 3629
Giải sáu
908 . 426 . 722
Giải bảy
09 . 29 . 59 . 16

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 23-10-2023

Đặc biệt
45844
Giải nhất
81410
Giải nhì
39827 . 16925
Giải ba
90991 . 80983 . 17191 . 17602 . 25316 . 06849
Giải tư
6536 . 0204 . 2560 . 3746
Giải năm
0908 . 6717 . 3361 . 8500 . 8619 . 8362
Giải sáu
244 . 890 . 441
Giải bảy
88 . 11 . 81 . 35

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 22-10-2023

Đặc biệt
91918
Giải nhất
71417
Giải nhì
88769 . 04327
Giải ba
51414 . 00736 . 72340 . 97988 . 72175 . 71832
Giải tư
6133 . 5179 . 2610 . 9379
Giải năm
5776 . 3154 . 1993 . 8030 . 4721 . 1483
Giải sáu
740 . 282 . 296
Giải bảy
92 . 25 . 24 . 11

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 21-10-2023

Đặc biệt
57349
Giải nhất
28088
Giải nhì
05865 . 83567
Giải ba
76424 . 79903 . 37682 . 72540 . 89417 . 55043
Giải tư
6576 . 5402 . 0065 . 4215
Giải năm
9076 . 5387 . 4193 . 7233 . 0818 . 3906
Giải sáu
110 . 455 . 727
Giải bảy
84 . 94 . 54 . 56

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 20-10-2023

Đặc biệt
42888
Giải nhất
28038
Giải nhì
66168 . 37238
Giải ba
34837 . 92816 . 31859 . 41351 . 87430 . 39622
Giải tư
0360 . 6703 . 8282 . 7240
Giải năm
9386 . 3538 . 0380 . 7089 . 0570 . 7341
Giải sáu
515 . 213 . 302
Giải bảy
41 . 60 . 43 . 79

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 19-10-2023

Đặc biệt
45305
Giải nhất
95559
Giải nhì
38899 . 87603
Giải ba
92120 . 18127 . 36684 . 43785 . 76111 . 64948
Giải tư
8908 . 6904 . 4781 . 7686
Giải năm
2873 . 3167 . 4112 . 6695 . 8826 . 6672
Giải sáu
924 . 485 . 836
Giải bảy
46 . 06 . 62 . 42

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 18-10-2023

Đặc biệt
28600
Giải nhất
18127
Giải nhì
34909 . 28078
Giải ba
30317 . 28608 . 41328 . 25052 . 35444 . 85291
Giải tư
8974 . 7622 . 0873 . 7804
Giải năm
2049 . 6000 . 8948 . 1898 . 9177 . 9935
Giải sáu
088 . 749 . 372
Giải bảy
56 . 39 . 42 . 29

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 17-10-2023

Đặc biệt
70876
Giải nhất
93617
Giải nhì
26995 . 44394
Giải ba
64764 . 37837 . 38294 . 86656 . 55780 . 07378
Giải tư
5076 . 5525 . 3888 . 3630
Giải năm
5793 . 8371 . 2703 . 8983 . 5047 . 3767
Giải sáu
707 . 310 . 747
Giải bảy
67 . 06 . 07 . 91

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 16-10-2023

Đặc biệt
94540
Giải nhất
26829
Giải nhì
84819 . 86465
Giải ba
00329 . 48532 . 96915 . 81516 . 96050 . 36616
Giải tư
1631 . 0574 . 3196 . 0906
Giải năm
0155 . 0029 . 7713 . 0339 . 8844 . 0000
Giải sáu
176 . 285 . 680
Giải bảy
77 . 22 . 47 . 59

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 15-10-2023

Đặc biệt
15013
Giải nhất
43153
Giải nhì
40745 . 63082
Giải ba
64745 . 57226 . 04843 . 26387 . 03424 . 95773
Giải tư
2455 . 0971 . 5175 . 1254
Giải năm
8586 . 1190 . 6393 . 6972 . 4232 . 6650
Giải sáu
999 . 997 . 294
Giải bảy
29 . 60 . 79 . 77

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 14-10-2023

Đặc biệt
59454
Giải nhất
00486
Giải nhì
02755 . 43379
Giải ba
99550 . 05287 . 68380 . 32640 . 94138 . 33448
Giải tư
6838 . 0361 . 7534 . 5331
Giải năm
6853 . 9553 . 6500 . 1359 . 6160 . 5750
Giải sáu
481 . 321 . 424
Giải bảy
03 . 39 . 81 . 58

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 13-10-2023

Đặc biệt
40620
Giải nhất
36972
Giải nhì
97683 . 99909
Giải ba
08047 . 50255 . 63076 . 61617 . 76879 . 27383
Giải tư
6459 . 0224 . 5895 . 5108
Giải năm
1293 . 3744 . 8119 . 9435 . 2535 . 9742
Giải sáu
794 . 879 . 397
Giải bảy
86 . 35 . 84 . 68

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 12-10-2023

Đặc biệt
50875
Giải nhất
95632
Giải nhì
39892 . 34582
Giải ba
50557 . 03012 . 38198 . 20971 . 13896 . 23153
Giải tư
0633 . 1981 . 2032 . 4676
Giải năm
7866 . 1480 . 9846 . 3202 . 1539 . 0475
Giải sáu
884 . 935 . 151
Giải bảy
25 . 65 . 20 . 03

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 11-10-2023

Đặc biệt
49140
Giải nhất
34659
Giải nhì
55529 . 10478
Giải ba
30337 . 13749 . 64088 . 19673 . 97793 . 99511
Giải tư
0865 . 5620 . 5382 . 7544
Giải năm
1596 . 5137 . 8019 . 2565 . 3801 . 2606
Giải sáu
138 . 522 . 101
Giải bảy
77 . 60 . 19 . 89

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 10-10-2023

Đặc biệt
84521
Giải nhất
59398
Giải nhì
06955 . 97174
Giải ba
76861 . 38679 . 96018 . 06578 . 53625 . 81976
Giải tư
9277 . 4822 . 0696 . 3467
Giải năm
5349 . 4865 . 9875 . 9623 . 2213 . 7340
Giải sáu
604 . 563 . 431
Giải bảy
93 . 92 . 27 . 19

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 09-10-2023

Đặc biệt
91245
Giải nhất
31903
Giải nhì
84892 . 01956
Giải ba
06356 . 03876 . 36672 . 24111 . 26365 . 30725
Giải tư
0051 . 4351 . 6340 . 4970
Giải năm
7484 . 4228 . 9564 . 1750 . 7829 . 2650
Giải sáu
690 . 719 . 504
Giải bảy
35 . 30 . 17 . 68

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 08-10-2023

Đặc biệt
75188
Giải nhất
80266
Giải nhì
52602 . 61671
Giải ba
43993 . 77200 . 47305 . 51189 . 11181 . 50779
Giải tư
9062 . 2622 . 7482 . 2405
Giải năm
5596 . 3273 . 5134 . 6369 . 8790 . 1351
Giải sáu
920 . 046 . 064
Giải bảy
14 . 18 . 68 . 60

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 07-10-2023

Đặc biệt
26547
Giải nhất
41670
Giải nhì
43744 . 83152
Giải ba
10056 . 59638 . 27910 . 48711 . 37587 . 74483
Giải tư
3920 . 1318 . 3826 . 5229
Giải năm
7112 . 9706 . 6852 . 0530 . 3370 . 9649
Giải sáu
482 . 573 . 168
Giải bảy
38 . 13 . 79 . 35

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 06-10-2023

Đặc biệt
73121
Giải nhất
55217
Giải nhì
58651 . 16695
Giải ba
33566 . 88641 . 33460 . 21508 . 56520 . 07750
Giải tư
1730 . 9916 . 2124 . 9960
Giải năm
6043 . 5427 . 0070 . 4002 . 6493 . 5809
Giải sáu
332 . 983 . 794
Giải bảy
64 . 68 . 07 . 56

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 05-10-2023

Đặc biệt
88733
Giải nhất
73302
Giải nhì
24201 . 85392
Giải ba
28893 . 61757 . 56710 . 03791 . 06431 . 62727
Giải tư
8037 . 6603 . 9356 . 3574
Giải năm
5156 . 1747 . 7121 . 1657 . 2110 . 3407
Giải sáu
487 . 227 . 763
Giải bảy
79 . 14 . 25 . 44

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 04-10-2023

Đặc biệt
53139
Giải nhất
52986
Giải nhì
41893 . 88329
Giải ba
58465 . 46331 . 10707 . 32100 . 67382 . 36166
Giải tư
5828 . 4164 . 7852 . 0816
Giải năm
2892 . 7438 . 5364 . 9277 . 9494 . 1229
Giải sáu
973 . 436 . 080
Giải bảy
27 . 86 . 49 . 11

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 03-10-2023

Đặc biệt
34556
Giải nhất
36657
Giải nhì
57200 . 24205
Giải ba
36423 . 78163 . 58672 . 87355 . 94773 . 55715
Giải tư
1239 . 8305 . 0646 . 3939
Giải năm
5830 . 0800 . 2419 . 5057 . 3928 . 4018
Giải sáu
773 . 025 . 899
Giải bảy
32 . 47 . 56 . 53

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 02-10-2023

Đặc biệt
80973
Giải nhất
56435
Giải nhì
74027 . 76063
Giải ba
78709 . 89573 . 24399 . 09969 . 75199 . 84560
Giải tư
5054 . 8832 . 4262 . 5291
Giải năm
7274 . 7381 . 9109 . 3809 . 9002 . 4784
Giải sáu
450 . 400 . 279
Giải bảy
64 . 69 . 11 . 59

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 01-10-2023

Đặc biệt
07289
Giải nhất
57908
Giải nhì
18906 . 69144
Giải ba
51729 . 76652 . 54656 . 92756 . 68233 . 32508
Giải tư
0871 . 5315 . 5694 . 7563
Giải năm
0132 . 5407 . 0788 . 0333 . 0870 . 4833
Giải sáu
359 . 623 . 838
Giải bảy
03 . 74 . 25 . 87

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 30-09-2023

Đặc biệt
19237
Giải nhất
00802
Giải nhì
69062 . 73744
Giải ba
28668 . 67174 . 14711 . 13617 . 46011 . 10279
Giải tư
6557 . 5429 . 6415 . 1454
Giải năm
4316 . 2144 . 6966 . 9860 . 8112 . 4610
Giải sáu
104 . 844 . 320
Giải bảy
79 . 71 . 38 . 53

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 29-09-2023

Đặc biệt
07044
Giải nhất
88675
Giải nhì
45097 . 40581
Giải ba
45021 . 76164 . 14457 . 24067 . 57789 . 44804
Giải tư
7218 . 1041 . 6089 . 3633
Giải năm
8752 . 2066 . 9926 . 1433 . 2605 . 2330
Giải sáu
109 . 055 . 432
Giải bảy
79 . 88 . 59 . 19

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 28-09-2023

Đặc biệt
11698
Giải nhất
77996
Giải nhì
44386 . 48900
Giải ba
50556 . 02023 . 73169 . 91188 . 39404 . 88068
Giải tư
2092 . 6143 . 0736 . 5575
Giải năm
9078 . 8697 . 7078 . 5622 . 3662 . 5048
Giải sáu
924 . 443 . 417
Giải bảy
61 . 16 . 20 . 84

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 27-09-2023

Đặc biệt
93447
Giải nhất
71106
Giải nhì
67705 . 00384
Giải ba
67673 . 22611 . 18030 . 35885 . 62710 . 86306
Giải tư
7621 . 1221 . 9671 . 5497
Giải năm
2608 . 8234 . 3524 . 0541 . 6323 . 6518
Giải sáu
043 . 466 . 205
Giải bảy
56 . 28 . 22 . 74

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 26-09-2023

Đặc biệt
45236
Giải nhất
33099
Giải nhì
92248 . 85832
Giải ba
19963 . 86594 . 04650 . 57903 . 51103 . 34001
Giải tư
9605 . 8174 . 8695 . 3932
Giải năm
1100 . 9835 . 6748 . 3452 . 5816 . 9380
Giải sáu
003 . 883 . 109
Giải bảy
34 . 77 . 84 . 81

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 25-09-2023

Đặc biệt
68779
Giải nhất
71548
Giải nhì
82470 . 84221
Giải ba
03065 . 37527 . 36975 . 08761 . 59916 . 52871
Giải tư
9605 . 6005 . 9627 . 8751
Giải năm
2897 . 5156 . 0016 . 2707 . 3603 . 9705
Giải sáu
665 . 493 . 022
Giải bảy
83 . 14 . 68 . 77

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 24-09-2023

Đặc biệt
62778
Giải nhất
20839
Giải nhì
29228 . 65528
Giải ba
22314 . 73466 . 17819 . 70905 . 97087 . 67176
Giải tư
8299 . 1202 . 0788 . 8971
Giải năm
5759 . 0216 . 3733 . 2360 . 8984 . 1505
Giải sáu
067 . 617 . 701
Giải bảy
40 . 44 . 30 . 51

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 23-09-2023

Đặc biệt
76922
Giải nhất
99878
Giải nhì
60050 . 42231
Giải ba
70197 . 24029 . 17888 . 42024 . 71288 . 33727
Giải tư
5488 . 9596 . 2292 . 3714
Giải năm
9571 . 7953 . 2680 . 0653 . 6341 . 3334
Giải sáu
075 . 832 . 375
Giải bảy
92 . 42 . 40 . 10

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 22-09-2023

Đặc biệt
22714
Giải nhất
66480
Giải nhì
36490 . 79715
Giải ba
56683 . 54921 . 79449 . 80550 . 24952 . 86607
Giải tư
8307 . 1435 . 0484 . 0941
Giải năm
1863 . 0675 . 5349 . 9969 . 1503 . 4197
Giải sáu
826 . 983 . 510
Giải bảy
80 . 00 . 67 . 31

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 21-09-2023

Đặc biệt
52566
Giải nhất
34841
Giải nhì
51527 . 93225
Giải ba
11728 . 25151 . 80780 . 49217 . 55120 . 57854
Giải tư
0466 . 4980 . 0563 . 6846
Giải năm
6189 . 5380 . 9292 . 6703 . 4758 . 9247
Giải sáu
104 . 794 . 694
Giải bảy
64 . 63 . 21 . 91

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 20-09-2023

Đặc biệt
40303
Giải nhất
10239
Giải nhì
54210 . 50718
Giải ba
43807 . 58233 . 34307 . 28734 . 80115 . 71208
Giải tư
5730 . 3813 . 6767 . 5531
Giải năm
0634 . 0364 . 2201 . 3711 . 5086 . 0814
Giải sáu
393 . 729 . 536
Giải bảy
22 . 23 . 91 . 75

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 19-09-2023

Đặc biệt
50925
Giải nhất
75781
Giải nhì
95072 . 45895
Giải ba
41571 . 89042 . 12852 . 47456 . 00818 . 62562
Giải tư
8894 . 5615 . 3165 . 5278
Giải năm
1942 . 7055 . 3612 . 4780 . 5138 . 3630
Giải sáu
212 . 766 . 598
Giải bảy
41 . 28 . 85 . 40

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 18-09-2023

Đặc biệt
43104
Giải nhất
28261
Giải nhì
94697 . 54948
Giải ba
94817 . 46842 . 80937 . 93431 . 84038 . 68623
Giải tư
9898 . 3566 . 9576 . 3523
Giải năm
2967 . 8407 . 0472 . 8087 . 2142 . 0254
Giải sáu
564 . 906 . 826
Giải bảy
92 . 19 . 52 . 44

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 17-09-2023

Đặc biệt
22365
Giải nhất
80585
Giải nhì
51233 . 18206
Giải ba
96019 . 28041 . 33335 . 84405 . 47766 . 56983
Giải tư
0662 . 9764 . 3649 . 9731
Giải năm
9034 . 3966 . 3093 . 1775 . 7898 . 1925
Giải sáu
266 . 316 . 572
Giải bảy
97 . 50 . 53 . 24

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 16-09-2023

Đặc biệt
11724
Giải nhất
98298
Giải nhì
19917 . 53982
Giải ba
09894 . 85689 . 21669 . 68513 . 50670 . 77330
Giải tư
1580 . 7154 . 6751 . 2983
Giải năm
7989 . 0174 . 4014 . 8953 . 5493 . 8885
Giải sáu
459 . 607 . 700
Giải bảy
95 . 97 . 40 . 99

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 15-09-2023

Đặc biệt
13720
Giải nhất
08293
Giải nhì
39853 . 99463
Giải ba
40902 . 18299 . 67472 . 71197 . 09602 . 98672
Giải tư
6266 . 7877 . 7531 . 1382
Giải năm
8533 . 8041 . 0107 . 1775 . 2242 . 9568
Giải sáu
692 . 139 . 713
Giải bảy
00 . 90 . 14 . 61

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 14-09-2023

Đặc biệt
59722
Giải nhất
39954
Giải nhì
82710 . 03209
Giải ba
78624 . 32001 . 43234 . 62757 . 70781 . 81883
Giải tư
8076 . 8791 . 9056 . 0768
Giải năm
6452 . 1096 . 3635 . 6305 . 6223 . 8703
Giải sáu
457 . 589 . 380
Giải bảy
92 . 33 . 70 . 38

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 13-09-2023

Đặc biệt
56650
Giải nhất
37406
Giải nhì
50515 . 25911
Giải ba
41234 . 89462 . 16592 . 53472 . 18697 . 36227
Giải tư
3240 . 6790 . 0262 . 3750
Giải năm
3676 . 9266 . 7549 . 9781 . 1704 . 3680
Giải sáu
405 . 446 . 442
Giải bảy
49 . 45 . 59 . 21

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 12-09-2023

Đặc biệt
73132
Giải nhất
07023
Giải nhì
20680 . 11439
Giải ba
90823 . 34894 . 66864 . 31763 . 56916 . 32737
Giải tư
7532 . 1372 . 5554 . 4557
Giải năm
9339 . 3954 . 0197 . 9470 . 3478 . 3924
Giải sáu
827 . 958 . 726
Giải bảy
03 . 31 . 52 . 10

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 11-09-2023

Đặc biệt
63768
Giải nhất
07404
Giải nhì
76409 . 96941
Giải ba
36081 . 69640 . 53912 . 46658 . 14279 . 54968
Giải tư
5802 . 8956 . 7809 . 3074
Giải năm
0262 . 5994 . 3823 . 7323 . 3169 . 7052
Giải sáu
598 . 735 . 736
Giải bảy
93 . 87 . 75 . 00

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 10-09-2023

Đặc biệt
35902
Giải nhất
31314
Giải nhì
95602 . 40508
Giải ba
88800 . 91768 . 96669 . 72035 . 32840 . 02228
Giải tư
7304 . 9775 . 0393 . 2766
Giải năm
9414 . 1229 . 3791 . 2810 . 9720 . 9332
Giải sáu
840 . 864 . 219
Giải bảy
40 . 66 . 26 . 22

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 09-09-2023

Đặc biệt
35252
Giải nhất
16451
Giải nhì
69969 . 18026
Giải ba
68810 . 96008 . 18951 . 03293 . 30814 . 22188
Giải tư
3595 . 6413 . 8291 . 8579
Giải năm
4729 . 1428 . 1299 . 1711 . 8069 . 5240
Giải sáu
046 . 773 . 149
Giải bảy
51 . 81 . 69 . 78

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 08-09-2023

Đặc biệt
13676
Giải nhất
24740
Giải nhì
56012 . 32207
Giải ba
50515 . 81421 . 34783 . 31017 . 30582 . 37899
Giải tư
3520 . 0313 . 6597 . 2690
Giải năm
5491 . 7633 . 7787 . 7739 . 0294 . 9275
Giải sáu
594 . 073 . 755
Giải bảy
25 . 94 . 51 . 23

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 07-09-2023

Đặc biệt
49956
Giải nhất
86503
Giải nhì
30149 . 91295
Giải ba
79898 . 88109 . 48412 . 53869 . 38343 . 84577
Giải tư
7509 . 5019 . 9362 . 1933
Giải năm
0559 . 2748 . 4246 . 4497 . 3950 . 1919
Giải sáu
057 . 038 . 963
Giải bảy
48 . 12 . 14 . 78

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 06-09-2023

Đặc biệt
15269
Giải nhất
98469
Giải nhì
58959 . 81886
Giải ba
32925 . 78517 . 82116 . 72574 . 29546 . 87724
Giải tư
1861 . 3124 . 4876 . 0278
Giải năm
8305 . 8781 . 9304 . 5924 . 8293 . 4248
Giải sáu
989 . 746 . 484
Giải bảy
95 . 32 . 01 . 30

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 05-09-2023

Đặc biệt
06367
Giải nhất
75549
Giải nhì
37897 . 86396
Giải ba
21049 . 38393 . 71943 . 84506 . 00776 . 95951
Giải tư
0309 . 1286 . 8450 . 4114
Giải năm
9424 . 1746 . 2855 . 0197 . 4572 . 4922
Giải sáu
912 . 992 . 842
Giải bảy
72 . 44 . 38 . 96

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 04-09-2023

Đặc biệt
08811
Giải nhất
37863
Giải nhì
87846 . 28711
Giải ba
18824 . 07874 . 25822 . 50186 . 66056 . 41908
Giải tư
3781 . 1650 . 3560 . 7411
Giải năm
3315 . 3628 . 8407 . 0132 . 3485 . 5123
Giải sáu
490 . 255 . 462
Giải bảy
43 . 36 . 25 . 53

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-09-2023

Đặc biệt
31186
Giải nhất
04843
Giải nhì
9147414263
Giải ba
713825609253921867657900044950
Giải tư
6310959744345220
Giải năm
840788115408512043322064
Giải sáu
058233028
Giải bảy
36101321

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 02-09-2023

Đặc biệt
06380
Giải nhất
98000
Giải nhì
9959753685
Giải ba
345867868864779571241383511414
Giải tư
5991063381963616
Giải năm
949197077686339785426448
Giải sáu
325892195
Giải bảy
09365476

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 01-09-2023

Đặc biệt
61379
Giải nhất
79008
Giải nhì
0785480318
Giải ba
485279078413121896103443747431
Giải tư
7099677377236743
Giải năm
405016872692418718684573
Giải sáu
559179626
Giải bảy
43543609

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 31-08-2023

Đặc biệt
73040
Giải nhất
49951
Giải nhì
4596686381
Giải ba
415930009286954843404743963862
Giải tư
2848764534390211
Giải năm
130444803555394651263834
Giải sáu
166251788
Giải bảy
52052962

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 30-08-2023

Đặc biệt
76551
Giải nhất
15711
Giải nhì
1242867802
Giải ba
349397248406815671710398208356
Giải tư
7737062442416756
Giải năm
820313525226307140971274
Giải sáu
709496393
Giải bảy
00276872

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 29-08-2023

Đặc biệt
49278
Giải nhất
26681
Giải nhì
2527761276
Giải ba
250400482677227445261662606494
Giải tư
1586568768662962
Giải năm
661766861073912489613505
Giải sáu
030130681
Giải bảy
22722171

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 28-08-2023

Đặc biệt
83185
Giải nhất
32479
Giải nhì
3631338300
Giải ba
443061820305711384457396929512
Giải tư
8530636782450564
Giải năm
721257513688361418435375
Giải sáu
073070392
Giải bảy
14080365

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 27-08-2023

Đặc biệt
18448
Giải nhất
73829
Giải nhì
7317457227
Giải ba
645701048487444722362599889251
Giải tư
6646244481890403
Giải năm
325005834468320461886210
Giải sáu
779581275
Giải bảy
11616210

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 26-08-2023

Đặc biệt
94958
Giải nhất
14322
Giải nhì
8018084096
Giải ba
705723638284142283198816518514
Giải tư
0285074435756736
Giải năm
629753152962665990974106
Giải sáu
276334807
Giải bảy
70871891

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 25-08-2023

Đặc biệt
82843
Giải nhất
23348
Giải nhì
3512301009
Giải ba
954872727439984741228930811685
Giải tư
3680481189945884
Giải năm
743027515603501005724760
Giải sáu
220037782
Giải bảy
52119649

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 24-08-2023

Đặc biệt
57973
Giải nhất
56968
Giải nhì
1461765709
Giải ba
805523737015250204402290477493
Giải tư
7257124714669018
Giải năm
221690709700065138603967
Giải sáu
696165515
Giải bảy
58496644

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 23-08-2023

Đặc biệt
63734
Giải nhất
45494
Giải nhì
7430057480
Giải ba
572505136951721604490033155553
Giải tư
7387826269729100
Giải năm
356394182317895767249771
Giải sáu
171830879
Giải bảy
37581468

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 22-08-2023

Đặc biệt
60279
Giải nhất
20329
Giải nhì
9486206840
Giải ba
883895433716232443135018672731
Giải tư
7872699789830988
Giải năm
784325736406236137558515
Giải sáu
282626868
Giải bảy
55329915

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 21-08-2023

Đặc biệt
27221
Giải nhất
79939
Giải nhì
1597822802
Giải ba
913181573246289254092050006303
Giải tư
9630221987578776
Giải năm
460235784652048384628840
Giải sáu
482715298
Giải bảy
55975771

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 20-08-2023

Đặc biệt
92009
Giải nhất
83433
Giải nhì
7324922498
Giải ba
883008251535780466851569601620
Giải tư
4914837531127130
Giải năm
153025575432329947939846
Giải sáu
745471190
Giải bảy
61799558

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 19-08-2023

Đặc biệt
41830
Giải nhất
58636
Giải nhì
3923373088
Giải ba
834992260566773036761402453087
Giải tư
8251976947933428
Giải năm
583185399311273605458043
Giải sáu
962034537
Giải bảy
70711586

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 18-08-2023

Đặc biệt
47887
Giải nhất
39986
Giải nhì
5606551191
Giải ba
823595385574736590204264764818
Giải tư
1199276877628443
Giải năm
391363652559960504895429
Giải sáu
817684758
Giải bảy
82650485

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 17-08-2023

Đặc biệt
79186
Giải nhất
32553
Giải nhì
7939152920
Giải ba
329129458436898310732091587443
Giải tư
6367703000531383
Giải năm
185731801684117711098748
Giải sáu
715727370
Giải bảy
30983547

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 16-08-2023

Đặc biệt
82019
Giải nhất
43465
Giải nhì
9143712598
Giải ba
830590017830317201793884016159
Giải tư
3508831235018338
Giải năm
355549519028087394680574
Giải sáu
672517797
Giải bảy
53923948

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 15-08-2023

Đặc biệt
41861
Giải nhất
12901
Giải nhì
8286876177
Giải ba
029594760210678553173830653035
Giải tư
9975170843001454
Giải năm
189745044626274545620388
Giải sáu
367908599
Giải bảy
90564522

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 14-08-2023

Đặc biệt
16893
Giải nhất
11401
Giải nhì
3832941032
Giải ba
810137445454995373606431800611
Giải tư
9319776861800802
Giải năm
167363208538244978787816
Giải sáu
405389208
Giải bảy
22032563

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 13-08-2023

Đặc biệt
84528
Giải nhất
96875
Giải nhì
8363611470
Giải ba
176086574248426850447883464130
Giải tư
3346994623252587
Giải năm
692263488028412339557616
Giải sáu
975239505
Giải bảy
29480179

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 12-08-2023

Đặc biệt
06848
Giải nhất
28684
Giải nhì
5597209024
Giải ba
004314534351704241370366507682
Giải tư
0332565165809027
Giải năm
639125157524197301522935
Giải sáu
264132786
Giải bảy
67298721

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 11-08-2023

Đặc biệt
90299
Giải nhất
36308
Giải nhì
0828474795
Giải ba
484670704188636577780576244904
Giải tư
8380324676565962
Giải năm
825108175831144575773261
Giải sáu
635815883
Giải bảy
31432927

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 10-08-2023

Đặc biệt
25102
Giải nhất
39262
Giải nhì
2726260903
Giải ba
837453901283875124953380923707
Giải tư
2471590105235567
Giải năm
900002485132641039791027
Giải sáu
692080999
Giải bảy
01065079

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 09-08-2023

Đặc biệt
59261
Giải nhất
27636
Giải nhì
0364795243
Giải ba
631844623675761989936235629159
Giải tư
5510438972193557
Giải năm
713072008613731655087113
Giải sáu
708870846
Giải bảy
79918474

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 08-08-2023

Đặc biệt
80766
Giải nhất
27080
Giải nhì
6409660943
Giải ba
711749707793957197866308756243
Giải tư
9054741501672940
Giải năm
321491789878606670765984
Giải sáu
325947371
Giải bảy
70191497

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 07-08-2023

Đặc biệt
08672
Giải nhất
20246
Giải nhì
4383065267
Giải ba
301960928720041856272716755315
Giải tư
1341718661372626
Giải năm
017761349942517977040359
Giải sáu
214722518
Giải bảy
07631674

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 06-08-2023

Đặc biệt
74923
Giải nhất
73722
Giải nhì
6654212789
Giải ba
892537155056856879323173821677
Giải tư
3447970404941020
Giải năm
546508835728628872564655
Giải sáu
041937132
Giải bảy
88755762

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 05-08-2023

Đặc biệt
45710
Giải nhất
36358
Giải nhì
7876734560
Giải ba
752943894387647647947237535335
Giải tư
0010385278295397
Giải năm
044841837389363243074525
Giải sáu
232733903
Giải bảy
03555143

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 04-08-2023

Đặc biệt
56177
Giải nhất
48747
Giải nhì
0803837072
Giải ba
994860500699927682861434593225
Giải tư
0919105617829529
Giải năm
976668622021467966378444
Giải sáu
361602847
Giải bảy
62887336

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 03-08-2023

Đặc biệt
80288
Giải nhất
61964
Giải nhì
8240290573
Giải ba
869178120263682322670887245092
Giải tư
4562006802879372
Giải năm
685724170553767421080438
Giải sáu
396653630
Giải bảy
51692262

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 02-08-2023

Đặc biệt
88137
Giải nhất
71298
Giải nhì
5808600408
Giải ba
824802891877455054028800543510
Giải tư
3480449997057519
Giải năm
324390127570649062526705
Giải sáu
480346518
Giải bảy
59809408

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 01-08-2023

Đặc biệt
04430
Giải nhất
18971
Giải nhì
4712000337
Giải ba
111679515031425221074466179135
Giải tư
9009885152213489
Giải năm
644696095128730431407896
Giải sáu
731874836
Giải bảy
90957285

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 31-07-2023

Đặc biệt
72615
Giải nhất
73596
Giải nhì
2947116196
Giải ba
131654378959867865906646138341
Giải tư
8590789474016477
Giải năm
456012217202793173069952
Giải sáu
802683737
Giải bảy
61763936

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 30-07-2023

Đặc biệt
55741
Giải nhất
43813
Giải nhì
0230900386
Giải ba
620334536994823712316217514881
Giải tư
6227779452548472
Giải năm
433506434241731159264135
Giải sáu
928952289
Giải bảy
49374609

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 29-07-2023

Đặc biệt
69358
Giải nhất
70140
Giải nhì
4306037592
Giải ba
413520663155503369889297882185
Giải tư
7446955997982763
Giải năm
536065459000759168244880
Giải sáu
361896648
Giải bảy
83245556

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 28-07-2023

Đặc biệt
40915
Giải nhất
79375
Giải nhì
1998499134
Giải ba
034390362839226093451255643022
Giải tư
9679526715442874
Giải năm
118345382948698741781682
Giải sáu
812027864
Giải bảy
68349318

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 27-07-2023

Đặc biệt
21171
Giải nhất
85403
Giải nhì
7984071628
Giải ba
704215342593257679086012924822
Giải tư
8442544377342039
Giải năm
728853796926416650221814
Giải sáu
647208190
Giải bảy
68224710

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 26-07-2023

Đặc biệt
87929
Giải nhất
75634
Giải nhì
9719260780
Giải ba
918377343289201035001798938853
Giải tư
6924220896948150
Giải năm
245522193159516336561122
Giải sáu
017021657
Giải bảy
64600894

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 25-07-2023

Đặc biệt
75659
Giải nhất
75566
Giải nhì
5902367456
Giải ba
389645558184603121712835265940
Giải tư
4360482713437450
Giải năm
021867765159930912601920
Giải sáu
483269720
Giải bảy
31605705

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 24-07-2023

Đặc biệt
62442
Giải nhất
52306
Giải nhì
4905947882
Giải ba
759621319068936801792338925237
Giải tư
6004466654531852
Giải năm
837929227226003418303352
Giải sáu
090997005
Giải bảy
18567497

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 23-07-2023

Đặc biệt
58062
Giải nhất
16342
Giải nhì
3271432089
Giải ba
959218969540569921290561350218
Giải tư
9346413009373171
Giải năm
924254084964486194601769
Giải sáu
794347393
Giải bảy
47428744

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 22-07-2023

Đặc biệt
27433
Giải nhất
16448
Giải nhì
3195568361
Giải ba
174362818364926053613966980234
Giải tư
9122296528672912
Giải năm
396984192592745292522628
Giải sáu
488887051
Giải bảy
90075480

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 21-07-2023

Đặc biệt
35944
Giải nhất
72926
Giải nhì
3128367742
Giải ba
311666990672537729857778207426
Giải tư
9318861063243745
Giải năm
128330544145920625097767
Giải sáu
924677286
Giải bảy
83522695

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 20-07-2023

Đặc biệt
58286
Giải nhất
59809
Giải nhì
2721491487
Giải ba
388082754266389679506020871038
Giải tư
1808636787120887
Giải năm
050241351080991572840175
Giải sáu
959760942
Giải bảy
72387462

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 19-07-2023

Đặc biệt
15339
Giải nhất
01484
Giải nhì
5624307018
Giải ba
554938965936430091616500578245
Giải tư
9215950276669785
Giải năm
284846757953919071160560
Giải sáu
268322801
Giải bảy
03629856

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 18-07-2023

Đặc biệt
20080
Giải nhất
11885
Giải nhì
5363337876
Giải ba
661552205950224539786941940654
Giải tư
4282777197219021
Giải năm
285018563174992731666207
Giải sáu
898149402
Giải bảy
49408730

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 17-07-2023

Đặc biệt
22406
Giải nhất
98378
Giải nhì
6209298895
Giải ba
441750809341093002780231043490
Giải tư
4322061318048560
Giải năm
779124614860665244038973
Giải sáu
244786983
Giải bảy
48958964

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-07-2023

Đặc biệt
51351
Giải nhất
45672
Giải nhì
3366434988
Giải ba
118408082021070945576855068572
Giải tư
1294603511371192
Giải năm
297281801346081940684018
Giải sáu
761920817
Giải bảy
63512575

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 15-07-2023

Đặc biệt
08897
Giải nhất
14694
Giải nhì
2024756545
Giải ba
335401294830368703362953533460
Giải tư
2226183284305649
Giải năm
128903085192622930615811
Giải sáu
861353190
Giải bảy
92051993

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 14-07-2023

Đặc biệt
78668
Giải nhất
82538
Giải nhì
7569931456
Giải ba
750138666871819338718362863670
Giải tư
1258253304282403
Giải năm
890074047012565850923728
Giải sáu
143597118
Giải bảy
45464964

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 13-07-2023

Đặc biệt
26902
Giải nhất
17552
Giải nhì
9549622758
Giải ba
370398573414296420918703808681
Giải tư
5105054313865587
Giải năm
873943637301721752648207
Giải sáu
069373802
Giải bảy
60661561

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 12-07-2023

Đặc biệt
67115
Giải nhất
67785
Giải nhì
2706404716
Giải ba
668042332482424043570986414186
Giải tư
1010526140232965
Giải năm
067389973795573251475944
Giải sáu
195764471
Giải bảy
61551269

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 11-07-2023

Đặc biệt
45631
Giải nhất
13852
Giải nhì
3892322036
Giải ba
954635360116942821383363916157
Giải tư
5535453516830814
Giải năm
385085655513517024521716
Giải sáu
959819106
Giải bảy
57415839

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 10-07-2023

Đặc biệt
58222
Giải nhất
29421
Giải nhì
4689515004
Giải ba
278296651636514414845473323111
Giải tư
7367954931430457
Giải năm
127261070431241146629170
Giải sáu
888290934
Giải bảy
87345172

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 09-07-2023

Đặc biệt
05408
Giải nhất
68722
Giải nhì
7207236681
Giải ba
012969821327176411246201323342
Giải tư
2637836564322073
Giải năm
820121088851597246919401
Giải sáu
378129806
Giải bảy
04265066

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 08-07-2023

Đặc biệt
98215
Giải nhất
82428
Giải nhì
3675321404
Giải ba
205566413078489022573441912872
Giải tư
2467889387925647
Giải năm
153732082426555863800407
Giải sáu
723953821
Giải bảy
02233346

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 07-07-2023

Đặc biệt
93076
Giải nhất
94746
Giải nhì
7807812706
Giải ba
238499242073292311790165513960
Giải tư
0155724235037485
Giải năm
544041982074705731937035
Giải sáu
784719419
Giải bảy
12199084

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 06-07-2023

Đặc biệt
44798
Giải nhất
94748
Giải nhì
3009536372
Giải ba
014285531461653454855211652671
Giải tư
7701138193934736
Giải năm
701910194066217902838953
Giải sáu
322406805
Giải bảy
95053657

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 05-07-2023

Đặc biệt
29397
Giải nhất
03549
Giải nhì
5820374554
Giải ba
815404894378444490056357324035
Giải tư
3287080838989832
Giải năm
302904365367762518620973
Giải sáu
288449991
Giải bảy
47180801

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 04-07-2023

Đặc biệt
06883
Giải nhất
50713
Giải nhì
4805874292
Giải ba
377201529720477302038062191467
Giải tư
0689161463700331
Giải năm
506290112825870954942724
Giải sáu
376872148
Giải bảy
85093350

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 03-07-2023

Đặc biệt
96894
Giải nhất
03260
Giải nhì
1706471834
Giải ba
860825530622767850620613827224
Giải tư
6983267024837136
Giải năm
735455241596115132024001
Giải sáu
005551305
Giải bảy
49081005

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 02-07-2023

Đặc biệt
57123
Giải nhất
20479
Giải nhì
9419590632
Giải ba
095992459562714103022961084396
Giải tư
0499876992711209
Giải năm
942611817561168341790165
Giải sáu
999275227
Giải bảy
21231296

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 01-07-2023

Đặc biệt
90746
Giải nhất
08218
Giải nhì
4975548773
Giải ba
859787681701272704603337384819
Giải tư
2816797182785631
Giải năm
225204919252735424828442
Giải sáu
968396817
Giải bảy
05224787

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 30-06-2023

Đặc biệt
69851
Giải nhất
88124
Giải nhì
6615911919
Giải ba
079228028492702437919261353904
Giải tư
4262519624794379
Giải năm
246680928630671930896022
Giải sáu
207869283
Giải bảy
89820834

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 29-06-2023

Đặc biệt
06920
Giải nhất
56675
Giải nhì
6771670226
Giải ba
258837811784401107999406069390
Giải tư
0144988376436236
Giải năm
397600385573013503926592
Giải sáu
424847468
Giải bảy
13879836

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 28-06-2023

Đặc biệt
97495
Giải nhất
12576
Giải nhì
1202052689
Giải ba
322837489380249636471873204894
Giải tư
6498908916966318
Giải năm
590695053506466881829603
Giải sáu
948415030
Giải bảy
65204761

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 27-06-2023

Đặc biệt
49195
Giải nhất
69643
Giải nhì
2618162071
Giải ba
878394762306396114970447484913
Giải tư
9536670616625744
Giải năm
432942076959476398924007
Giải sáu
019409161
Giải bảy
79092482

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 26-06-2023

Đặc biệt
03493
Giải nhất
78387
Giải nhì
8189644142
Giải ba
053789096981654547792875119230
Giải tư
3278655514021499
Giải năm
255050699460982838939571
Giải sáu
595405877
Giải bảy
57282182

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 25-06-2023

Đặc biệt
63634
Giải nhất
89812
Giải nhì
8354602844
Giải ba
030953183501834537071073327255
Giải tư
2684898922685181
Giải năm
040680733678880907877548
Giải sáu
446547268
Giải bảy
43621316

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 24-06-2023

Đặc biệt
09870
Giải nhất
73087
Giải nhì
8163372969
Giải ba
898472635634405840244730324618
Giải tư
0872601539489391
Giải năm
220545894261955807736257
Giải sáu
830443674
Giải bảy
20542739

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 23-06-2023

Đặc biệt
83660
Giải nhất
29556
Giải nhì
8410908146
Giải ba
945018989647585802079718700361
Giải tư
4205287082050899
Giải năm
515237675317526238395697
Giải sáu
662169936
Giải bảy
36844144

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 22-06-2023

Đặc biệt
84267
Giải nhất
02244
Giải nhì
9370267381
Giải ba
119661024359342894682104634369
Giải tư
8713500912576787
Giải năm
554431167782955750426535
Giải sáu
124416017
Giải bảy
84519900

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 21-06-2023

Đặc biệt
58534
Giải nhất
47248
Giải nhì
3137824891
Giải ba
662243244709625201904595579430
Giải tư
7401489021214604
Giải năm
291379496502561197755422
Giải sáu
695283059
Giải bảy
28065726

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 20-06-2023

Đặc biệt
51232
Giải nhất
37107
Giải nhì
2848815667
Giải ba
678299511522549942188827622122
Giải tư
3666389504822513
Giải năm
556232736925220185085024
Giải sáu
768006915
Giải bảy
60025333

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 19-06-2023

Đặc biệt
59915
Giải nhất
92664
Giải nhì
1589932550
Giải ba
524702946186414906232517991571
Giải tư
3463919932876446
Giải năm
639100519358845620666852
Giải sáu
633901624
Giải bảy
84713196

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 18-06-2023

Đặc biệt
94351
Giải nhất
86452
Giải nhì
4037570701
Giải ba
168267379920523292534651359983
Giải tư
8752100312580694
Giải năm
469260761357231506390106
Giải sáu
792419788
Giải bảy
99722742

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 17-06-2023

Đặc biệt
96361
Giải nhất
07849
Giải nhì
6604588316
Giải ba
394643311955398708424948859270
Giải tư
1677848595189825
Giải năm
079813030406067452950845
Giải sáu
468316379
Giải bảy
52876101

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 16-06-2023

Đặc biệt
76830
Giải nhất
13239
Giải nhì
1572013993
Giải ba
813725479683888741229503542408
Giải tư
5949528493190688
Giải năm
540778534409620229973674
Giải sáu
367132155
Giải bảy
07660201

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 15-06-2023

Đặc biệt
46904
Giải nhất
84800
Giải nhì
9834812229
Giải ba
538615235170551348067049895789
Giải tư
6537363352134450
Giải năm
407218445044285731423607
Giải sáu
368359314
Giải bảy
61636441

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 14-06-2023

Đặc biệt
57854
Giải nhất
34686
Giải nhì
2775268091
Giải ba
152660400547339365415903727890
Giải tư
5866432086366531
Giải năm
754842377577160830003811
Giải sáu
854832350
Giải bảy
07484906

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 13-06-2023

Đặc biệt
88661
Giải nhất
71607
Giải nhì
9415094670
Giải ba
115303364122483019475418671865
Giải tư
1544328138713994
Giải năm
464741106011477359055281
Giải sáu
748272904
Giải bảy
78737905

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 12-06-2023

Đặc biệt
55442
Giải nhất
33251
Giải nhì
6562342048
Giải ba
687268940320511622025299494397
Giải tư
1802793429631958
Giải năm
719855148294718117669753
Giải sáu
273439837
Giải bảy
01396368

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 11-06-2023

Đặc biệt
46260
Giải nhất
22720
Giải nhì
8150402173
Giải ba
166582064372434050682185741825
Giải tư
1921665437277848
Giải năm
626302492221968453454156
Giải sáu
967239243
Giải bảy
96577864

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 10-06-2023

Đặc biệt
01936
Giải nhất
55702
Giải nhì
2183713114
Giải ba
086545428425038626959365266007
Giải tư
8658781641815440
Giải năm
950200639147315056283045
Giải sáu
422133144
Giải bảy
36396888

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 09-06-2023

Đặc biệt
84288
Giải nhất
04963
Giải nhì
7412538700
Giải ba
731402687660883125667429852888
Giải tư
0391592180493886
Giải năm
150024898181387019982926
Giải sáu
046845943
Giải bảy
84688238

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 08-06-2023

Đặc biệt
13437
Giải nhất
01318
Giải nhì
2844582535
Giải ba
714773962454759256252311363826
Giải tư
4472898179540986
Giải năm
534498054411802433033715
Giải sáu
934777592
Giải bảy
66884831

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 07-06-2023

Đặc biệt
40357
Giải nhất
11456
Giải nhì
4422310852
Giải ba
463583403466918959492579545788
Giải tư
9566604607163577
Giải năm
076332226881222691820024
Giải sáu
014056738
Giải bảy
17726982

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 06-06-2023

Đặc biệt
83079
Giải nhất
15731
Giải nhì
3245782498
Giải ba
531587548627217338186385980647
Giải tư
3761376218765343
Giải năm
216828341420332220134508
Giải sáu
425236119
Giải bảy
70900734

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 05-06-2023

Đặc biệt
00081
Giải nhất
01905
Giải nhì
7113744821
Giải ba
888442729504627953347222093683
Giải tư
7165388321578958
Giải năm
944610152351727061258146
Giải sáu
757450720
Giải bảy
28924879

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 04-06-2023

Đặc biệt
04408
Giải nhất
98155
Giải nhì
2978489293
Giải ba
393411439311089613520086738422
Giải tư
2710206973768015
Giải năm
280032823775019774506606
Giải sáu
870440693
Giải bảy
64736790

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 03-06-2023

Đặc biệt
00370
Giải nhất
78005
Giải nhì
1654635426
Giải ba
156055608231226678120464288608
Giải tư
2225973938934075
Giải năm
413020999557804190440883
Giải sáu
679741845
Giải bảy
08654083

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 02-06-2023

Đặc biệt
71963
Giải nhất
03825
Giải nhì
7672067605
Giải ba
835627535508354714423010541776
Giải tư
0619832301854008
Giải năm
213479589097785173737684
Giải sáu
307353763
Giải bảy
16341929

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 01-06-2023

Đặc biệt
95921
Giải nhất
60072
Giải nhì
6077242018
Giải ba
905288512993364580758324177085
Giải tư
6817120426354543
Giải năm
331711981200409117777879
Giải sáu
188582598
Giải bảy
81277120

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 31-05-2023

Đặc biệt
88961
Giải nhất
40956
Giải nhì
3194449287
Giải ba
194240561278426302963876387816
Giải tư
9466867841842567
Giải năm
731332601908177975084262
Giải sáu
169307843
Giải bảy
87022291

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 30-05-2023

Đặc biệt
20765
Giải nhất
15037
Giải nhì
3586893065
Giải ba
578403964693650764078050027833
Giải tư
7861981873710560
Giải năm
718501309462295101041993
Giải sáu
287387650
Giải bảy
96603721

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 29-05-2023

Đặc biệt
85867
Giải nhất
98338
Giải nhì
1063856467
Giải ba
719268756557336564150755367042
Giải tư
6742174986650992
Giải năm
059448717149893731234242
Giải sáu
948191615
Giải bảy
78912134

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 28-05-2023

Đặc biệt
79459
Giải nhất
32985
Giải nhì
3673928089
Giải ba
008248482831874101262999197383
Giải tư
9781953753879377
Giải năm
732788768618044833206967
Giải sáu
972313256
Giải bảy
71503280

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 27-05-2023

Đặc biệt
96237
Giải nhất
71344
Giải nhì
4253309954
Giải ba
967461557995688524192817526519
Giải tư
6364886732111681
Giải năm
169889408762790154252843
Giải sáu
849191024
Giải bảy
76315445

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 26-05-2023

Đặc biệt
36191
Giải nhất
12247
Giải nhì
7412555916
Giải ba
509391817211720733397368622536
Giải tư
1413765621519010
Giải năm
320871954948321094630955
Giải sáu
188203342
Giải bảy
53311103

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 25-05-2023

Đặc biệt
20319
Giải nhất
70232
Giải nhì
2950071249
Giải ba
168849988128251717869777782108
Giải tư
7537280294433856
Giải năm
252155322000798792910000
Giải sáu
369815984
Giải bảy
67749689

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 24-05-2023

Đặc biệt
19966
Giải nhất
59476
Giải nhì
6534558041
Giải ba
203049569417344722163269667352
Giải tư
1785147430622264
Giải năm
545440679087210191179472
Giải sáu
073840164
Giải bảy
80879563

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 23-05-2023

Đặc biệt
95972
Giải nhất
02366
Giải nhì
4359056621
Giải ba
191951421652782533479281999789
Giải tư
0740690759578967
Giải năm
485186915830730162303908
Giải sáu
882890258
Giải bảy
61271744

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 22-05-2023

Đặc biệt
32754
Giải nhất
68161
Giải nhì
7201798904
Giải ba
946979474093753554590141423607
Giải tư
5492522714932338
Giải năm
964307099863578487578109
Giải sáu
890019282
Giải bảy
50341565

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 21-05-2023

Đặc biệt
45297
Giải nhất
72064
Giải nhì
8614042405
Giải ba
127661097702349287543860504496
Giải tư
2441419767936975
Giải năm
274284215142429090437521
Giải sáu
733013729
Giải bảy
39707650

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 20-05-2023

Đặc biệt
70452
Giải nhất
64077
Giải nhì
4476724888
Giải ba
256838199759483165344589515457
Giải tư
0445167498797857
Giải năm
190141377930433410799162
Giải sáu
956370377
Giải bảy
99330427

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 19-05-2023

Đặc biệt
22317
Giải nhất
14150
Giải nhì
3373351891
Giải ba
827562165715856863114158754889
Giải tư
4351115298150486
Giải năm
490695312902286320861971
Giải sáu
187478712
Giải bảy
56366629

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 18-05-2023

Đặc biệt
22632
Giải nhất
63943
Giải nhì
0111919532
Giải ba
768568948264227005620164185632
Giải tư
7352861678288053
Giải năm
557283288721763728726281
Giải sáu
990054631
Giải bảy
18679970

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 17-05-2023

Đặc biệt
67949
Giải nhất
88636
Giải nhì
8675464824
Giải ba
055418970053672756533919312213
Giải tư
8776340046125452
Giải năm
983943303544684116181628
Giải sáu
979049813
Giải bảy
26423828

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 16-05-2023

Đặc biệt
19031
Giải nhất
78859
Giải nhì
7839219184
Giải ba
087412253953479893024513893780
Giải tư
6799187090945813
Giải năm
565850311982951406517630
Giải sáu
208378741
Giải bảy
63378249

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 15-05-2023

Đặc biệt
90956
Giải nhất
63262
Giải nhì
5638717280
Giải ba
558388786181301122007563088618
Giải tư
2320034440385493
Giải năm
185353022858033238879106
Giải sáu
107095442
Giải bảy
53718005

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 14-05-2023

Đặc biệt
67753
Giải nhất
19470
Giải nhì
8444350523
Giải ba
485071004872799015568362377648
Giải tư
4096616483078743
Giải năm
603628530517516726793096
Giải sáu
454812208
Giải bảy
76528551

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 13-05-2023

Đặc biệt
19949
Giải nhất
70603
Giải nhì
8310586922
Giải ba
046127793398947173932147409615
Giải tư
4996899175813443
Giải năm
241524689975784458367768
Giải sáu
209521997
Giải bảy
68900810

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 12-05-2023

Đặc biệt
84102
Giải nhất
12141
Giải nhì
0391459392
Giải ba
894767371853418264700440187540
Giải tư
9810738456034657
Giải năm
124514442197758158501090
Giải sáu
531230371
Giải bảy
43756500

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 11-05-2023

Đặc biệt
63134
Giải nhất
66488
Giải nhì
8310650659
Giải ba
643278525306416709699217448990
Giải tư
8984443614665849
Giải năm
863819647075374112404458
Giải sáu
860897971
Giải bảy
55787380

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 10-05-2023

Đặc biệt
97996
Giải nhất
66184
Giải nhì
8157919025
Giải ba
252678200234364807460985002979
Giải tư
5509245135350484
Giải năm
915618590249692779022659
Giải sáu
556891491
Giải bảy
05431984

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 09-05-2023

Đặc biệt
58546
Giải nhất
87138
Giải nhì
7075246168
Giải ba
962083148886067221833785954970
Giải tư
5523147179789994
Giải năm
276711429742932712267965
Giải sáu
921554160
Giải bảy
30256414

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 08-05-2023

Đặc biệt
44481
Giải nhất
08861
Giải nhì
0283200516
Giải ba
797979717125884019620544808284
Giải tư
6836564525368583
Giải năm
326259006671755507932640
Giải sáu
441909144
Giải bảy
21922662

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 07-05-2023

Đặc biệt
88060
Giải nhất
04143
Giải nhì
2861084265
Giải ba
131983754014699889407426727235
Giải tư
3713873625319024
Giải năm
338419369737400386601216
Giải sáu
887368121
Giải bảy
95866442

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 06-05-2023

Đặc biệt
02904
Giải nhất
87627
Giải nhì
8402269837
Giải ba
433162607417200071624416845606
Giải tư
6611385875608625
Giải năm
755189190927743543978312
Giải sáu
438142508
Giải bảy
16261962

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 05-05-2023

Đặc biệt
82647
Giải nhất
95546
Giải nhì
3937898658
Giải ba
979941376007192616459125434455
Giải tư
5511452706424236
Giải năm
015578612259024217875726
Giải sáu
432624534
Giải bảy
16147239

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 04-05-2023

Đặc biệt
81918
Giải nhất
25824
Giải nhì
1213610697
Giải ba
619493331079061224008574285067
Giải tư
1177492260289883
Giải năm
417710118968326075007006
Giải sáu
561096553
Giải bảy
87354942

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 03-05-2023

Đặc biệt
85576
Giải nhất
51335
Giải nhì
8166542261
Giải ba
023907403202490497287792086355
Giải tư
6100496289934459
Giải năm
531285617613812983891776
Giải sáu
880237406
Giải bảy
67284112

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 02-05-2023

Đặc biệt
00865
Giải nhất
40456
Giải nhì
4200820843
Giải ba
651777743046157488081276042502
Giải tư
2066198179885669
Giải năm
164461087298408648186593
Giải sáu
473470221
Giải bảy
70615202

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 01-05-2023

Đặc biệt
61820
Giải nhất
92980
Giải nhì
7554722089
Giải ba
481526731878622653014039881980
Giải tư
3658640602122988
Giải năm
479197481765224836940371
Giải sáu
389974716
Giải bảy
84001458

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 30-04-2023

Đặc biệt
90819
Giải nhất
14462
Giải nhì
4693876537
Giải ba
648838770617676036831344665386
Giải tư
6589103887012478
Giải năm
236857067865848419135540
Giải sáu
027311663
Giải bảy
50708822

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 29-04-2023

Đặc biệt
54639
Giải nhất
71291
Giải nhì
4169859064
Giải ba
638825365695705242242563522662
Giải tư
8260040649702455
Giải năm
144569306352479055071824
Giải sáu
123603919
Giải bảy
91312921

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 28-04-2023

Đặc biệt
13196
Giải nhất
47757
Giải nhì
7526025528
Giải ba
625261148539031209675186402270
Giải tư
8012608511504819
Giải năm
002065001331346256538899
Giải sáu
993308910
Giải bảy
24389666

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 27-04-2023

Đặc biệt
80755
Giải nhất
28579
Giải nhì
9767333524
Giải ba
859380588647570398959197330964
Giải tư
5084495741417474
Giải năm
244594434893883224907827
Giải sáu
068670765
Giải bảy
74025016

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 26-04-2023

Đặc biệt
89675
Giải nhất
47122
Giải nhì
8774190868
Giải ba
671895935620187853002764274897
Giải tư
4117864824451811
Giải năm
360692559511270360451826
Giải sáu
148330095
Giải bảy
17604190

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 25-04-2023

Đặc biệt
85483
Giải nhất
95809
Giải nhì
4092991988
Giải ba
440274998153615121576597310644
Giải tư
6550634268381286
Giải năm
630672354898421746559170
Giải sáu
711370029
Giải bảy
06582566

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 24-04-2023

Đặc biệt
42105
Giải nhất
06909
Giải nhì
5452144002
Giải ba
053117658198146753290265337386
Giải tư
8315237516730403
Giải năm
268395813630372603791451
Giải sáu
347874370
Giải bảy
48861063

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 23-04-2023

Đặc biệt
71679
Giải nhất
11948
Giải nhì
8931426195
Giải ba
319920133897876720422886333582
Giải tư
6431149639622888
Giải năm
442893253137973989150551
Giải sáu
388551461
Giải bảy
06165335

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 22-04-2023

Đặc biệt
64652
Giải nhất
14539
Giải nhì
9265295297
Giải ba
956637583178042711692055316952
Giải tư
1443527169249301
Giải năm
117780329908235163031361
Giải sáu
261724234
Giải bảy
23974122

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 21-04-2023

Đặc biệt
47914
Giải nhất
60797
Giải nhì
5971714501
Giải ba
343298546096221898534034668305
Giải tư
3448118994191707
Giải năm
473977194691487592532716
Giải sáu
562636836
Giải bảy
94076597

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 20-04-2023

Đặc biệt
24623
Giải nhất
35847
Giải nhì
4578701860
Giải ba
600144397203011929391686788829
Giải tư
9147893872784241
Giải năm
519172863721184893598717
Giải sáu
331135823
Giải bảy
00463093

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 19-04-2023

Đặc biệt
46285
Giải nhất
47600
Giải nhì
8910341915
Giải ba
358578291707914804755511318084
Giải tư
6314755096364717
Giải năm
988079490301681351525895
Giải sáu
877990348
Giải bảy
99885204

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 18-04-2023

Đặc biệt
71661
Giải nhất
24615
Giải nhì
0375925581
Giải ba
314402153247030215634663313680
Giải tư
4825200166750958
Giải năm
918687174444344059277853
Giải sáu
474516418
Giải bảy
02446934

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 17-04-2023

Đặc biệt
65576
Giải nhất
21834
Giải nhì
9834178733
Giải ba
681997736898075595804773463176
Giải tư
9274485055183111
Giải năm
770707391301805856044191
Giải sáu
013523323
Giải bảy
07126392

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-04-2023

Đặc biệt
41248
Giải nhất
17827
Giải nhì
7398679480
Giải ba
412243461025369864038014357669
Giải tư
1141362226770520
Giải năm
133753562412723584352100
Giải sáu
803944321
Giải bảy
26287072

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 15-04-2023

Đặc biệt
27414
Giải nhất
11010
Giải nhì
4133097277
Giải ba
745050258325729183198092081572
Giải tư
1080899149424123
Giải năm
903525759988625576990135
Giải sáu
777921304
Giải bảy
11538127

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 14-04-2023

Đặc biệt
57534
Giải nhất
88770
Giải nhì
0572091578
Giải ba
037174845194184894490583256081
Giải tư
4943430048037938
Giải năm
263219384351027076097302
Giải sáu
029457562
Giải bảy
88236079

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 13-04-2023

Đặc biệt
44265
Giải nhất
59509
Giải nhì
6898953011
Giải ba
994669119856803554040686051761
Giải tư
5199264994601408
Giải năm
549648579907386790466692
Giải sáu
919860899
Giải bảy
63353812

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 12-04-2023

Đặc biệt
37195
Giải nhất
88982
Giải nhì
9141039454
Giải ba
683195242313233682772116930216
Giải tư
0142346256292596
Giải năm
575691216244825368103857
Giải sáu
309404166
Giải bảy
97543928

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 11-04-2023

Đặc biệt
16039
Giải nhất
40045
Giải nhì
8879643516
Giải ba
957852872374468186717144099436
Giải tư
8150095871694771
Giải năm
101754157626989813609496
Giải sáu
489632860
Giải bảy
22642684

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 10-04-2023

Đặc biệt
06363
Giải nhất
75304
Giải nhì
2950525800
Giải ba
334325147246580241617659598352
Giải tư
7743740318599221
Giải năm
318728558646858402568458
Giải sáu
352139219
Giải bảy
13543496

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 09-04-2023

Đặc biệt
10026
Giải nhất
76693
Giải nhì
6657462714
Giải ba
545685399895807039905057184713
Giải tư
1316090279093442
Giải năm
371666414419843131580433
Giải sáu
469923443
Giải bảy
02735812

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 08-04-2023

Đặc biệt
29815
Giải nhất
36073
Giải nhì
8533358920
Giải ba
974337828003170068588825588818
Giải tư
2712001615965386
Giải năm
074445039287385936438366
Giải sáu
075849001
Giải bảy
12547322

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 07-04-2023

Đặc biệt
49736
Giải nhất
58224
Giải nhì
6555614147
Giải ba
581507273843810308123314913629
Giải tư
8908183074390764
Giải năm
654719589971778625694304
Giải sáu
463465406
Giải bảy
00447222

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 06-04-2023

Đặc biệt
89911
Giải nhất
05742
Giải nhì
5051278149
Giải ba
881710091017405263898829199363
Giải tư
7605263186587044
Giải năm
835145215193743327936406
Giải sáu
436412634
Giải bảy
60256865

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 05-04-2023

Đặc biệt
96226
Giải nhất
95972
Giải nhì
0124751881
Giải ba
416760871540559112200114996249
Giải tư
4359488619521114
Giải năm
601455007559621374588014
Giải sáu
379127366
Giải bảy
85262555

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 04-04-2023

Đặc biệt
75345
Giải nhất
58033
Giải nhì
5362414990
Giải ba
650245418048496988246888250488
Giải tư
1050379399042976
Giải năm
653416593601342130841283
Giải sáu
615045950
Giải bảy
44385988

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 03-04-2023

Đặc biệt
52333
Giải nhất
60129
Giải nhì
2027616945
Giải ba
798528118482950557424180954881
Giải tư
7123302521719384
Giải năm
503267465678808409697357
Giải sáu
116932199
Giải bảy
65897153

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 02-04-2023

Đặc biệt
01844
Giải nhất
86587
Giải nhì
4309021057
Giải ba
570398536750887427991551933621
Giải tư
2573521715368939
Giải năm
210671245477849761401356
Giải sáu
057954095
Giải bảy
96077077

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 01-04-2023

Đặc biệt
70344
Giải nhất
29158
Giải nhì
2410222255
Giải ba
233850899578861881429375642929
Giải tư
0962482809487865
Giải năm
507623091465465050701375
Giải sáu
549093772
Giải bảy
09183491

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 31-03-2023

Đặc biệt
59381
Giải nhất
50062
Giải nhì
4180374247
Giải ba
297892504878541213511562553386
Giải tư
8847124828817647
Giải năm
318706283153746886677883
Giải sáu
834295592
Giải bảy
42082216

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 30-03-2023

Đặc biệt
11504
Giải nhất
13132
Giải nhì
4382011937
Giải ba
910230268633623258164464558918
Giải tư
9812866416854375
Giải năm
619469399829364042138870
Giải sáu
374236642
Giải bảy
17954189

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 29-03-2023

Đặc biệt
86367
Giải nhất
69313
Giải nhì
5764499117
Giải ba
570680141071666597563737320474
Giải tư
6395529156323556
Giải năm
253358804616899877411916
Giải sáu
961316203
Giải bảy
60853971

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 28-03-2023

Đặc biệt
66228
Giải nhất
20468
Giải nhì
5230281938
Giải ba
800529863260778439042366629291
Giải tư
9299759938824937
Giải năm
848159744117474431817043
Giải sáu
520126567
Giải bảy
30229201

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 27-03-2023

Đặc biệt
83230
Giải nhất
27431
Giải nhì
6428425717
Giải ba
005423907403807485058197252585
Giải tư
3688515848195996
Giải năm
195378380600443014339408
Giải sáu
989736316
Giải bảy
91853055

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 26-03-2023

Đặc biệt
57765
Giải nhất
81664
Giải nhì
8181724222
Giải ba
293708440904923578890707193934
Giải tư
4102297362636666
Giải năm
856633782688131031606446
Giải sáu
895560344
Giải bảy
30526313

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 25-03-2023

Đặc biệt
32273
Giải nhất
26774
Giải nhì
4744900099
Giải ba
420184487934758025735346878759
Giải tư
1143458493729795
Giải năm
375098852890936409172156
Giải sáu
114430214
Giải bảy
74229897

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 24-03-2023

Đặc biệt
48657
Giải nhất
92279
Giải nhì
2616982385
Giải ba
988411395479256946049928370785
Giải tư
1952289516440040
Giải năm
005621494349915267029706
Giải sáu
946859135
Giải bảy
72049601

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 23-03-2023

Đặc biệt
45483
Giải nhất
75836
Giải nhì
5125695469
Giải ba
483901497409605989577607037554
Giải tư
0178846473184497
Giải năm
436187941660298423721407
Giải sáu
191984646
Giải bảy
46342891

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 22-03-2023

Đặc biệt
08798
Giải nhất
75337
Giải nhì
2896326229
Giải ba
395441995042567810971577411622
Giải tư
1142286054684869
Giải năm
845712262904594646190294
Giải sáu
613479357
Giải bảy
16562944

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 21-03-2023

Đặc biệt
81664
Giải nhất
40033
Giải nhì
1893174834
Giải ba
843511120019833228869416232936
Giải tư
2426405428481715
Giải năm
736898638037998513205112
Giải sáu
657518832
Giải bảy
61093959

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 20-03-2023

Đặc biệt
24192
Giải nhất
24877
Giải nhì
6936066583
Giải ba
075297703885099322909496323842
Giải tư
6979730470414748
Giải năm
690954054710972227521632
Giải sáu
617012182
Giải bảy
29541042

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 19-03-2023

Đặc biệt
86903
Giải nhất
51904
Giải nhì
8683322870
Giải ba
856211625618746841566855638891
Giải tư
3826903367568348
Giải năm
923451634061710818625943
Giải sáu
562892334
Giải bảy
04722396

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 18-03-2023

Đặc biệt
57570
Giải nhất
25444
Giải nhì
0526051308
Giải ba
140996932617323525960649547274
Giải tư
1522267939312502
Giải năm
273465036147043750880227
Giải sáu
897979581
Giải bảy
44971393

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 17-03-2023

Đặc biệt
59389
Giải nhất
46086
Giải nhì
4796793279
Giải ba
628756164380808179508300155132
Giải tư
7669421123186993
Giải năm
734641116778276324064847
Giải sáu
006958919
Giải bảy
09056560

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 16-03-2023

Đặc biệt
89581
Giải nhất
62172
Giải nhì
1625032921
Giải ba
865076364218592407237820613297
Giải tư
4218985699228734
Giải năm
417227839801043194200537
Giải sáu
945195212
Giải bảy
92448904

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 15-03-2023

Đặc biệt
67724
Giải nhất
09458
Giải nhì
4291282249
Giải ba
326755878580854221926694459826
Giải tư
3763174682749210
Giải năm
955876038738994915218486
Giải sáu
600528250
Giải bảy
35832641

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 14-03-2023

Đặc biệt
67879
Giải nhất
07811
Giải nhì
5688561063
Giải ba
646050201094533295382017481544
Giải tư
7935849009204677
Giải năm
666003499239462255264141
Giải sáu
561858133
Giải bảy
76784009

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 13-03-2023

Đặc biệt
17375
Giải nhất
14288
Giải nhì
4779589010
Giải ba
209292653257195217878642048111
Giải tư
6956105508053323
Giải năm
107225891620145081257411
Giải sáu
103269494
Giải bảy
80748351

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-03-2023

Đặc biệt
56695
Giải nhất
14685
Giải nhì
8629010847
Giải ba
347082136814720472998874686664
Giải tư
7445497239602366
Giải năm
548568334077369843391046
Giải sáu
108993097
Giải bảy
03961908

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 11-03-2023

Đặc biệt
47076
Giải nhất
91911
Giải nhì
6806289887
Giải ba
977450860690078484925922623122
Giải tư
1723600177078139
Giải năm
979442262120700597119405
Giải sáu
880643489
Giải bảy
08689448

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 10-03-2023

Đặc biệt
24420
Giải nhất
64647
Giải nhì
9245673117
Giải ba
434301767918857587880608656612
Giải tư
6449364608953184
Giải năm
930145498069722536748235
Giải sáu
810645849
Giải bảy
97075881

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 09-03-2023

Đặc biệt
68205
Giải nhất
60388
Giải nhì
3250377792
Giải ba
691275976469821576093907381374
Giải tư
5421333630750339
Giải năm
043383775578035507131038
Giải sáu
147834427
Giải bảy
51567837

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 08-03-2023

Đặc biệt
73787
Giải nhất
06261
Giải nhì
4826737696
Giải ba
250112038131012723599551405128
Giải tư
8426892472564224
Giải năm
958147132690300089353073
Giải sáu
905189094
Giải bảy
81625902

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 07-03-2023

Đặc biệt
75877
Giải nhất
08692
Giải nhì
8736131241
Giải ba
060558707397510525845253903248
Giải tư
9565528584303314
Giải năm
466663787540200068231143
Giải sáu
444841655
Giải bảy
00043845

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 06-03-2023

Đặc biệt
39919
Giải nhất
34271
Giải nhì
8925208794
Giải ba
579172393404144223589015500374
Giải tư
7287691636856225
Giải năm
756588262483805736718416
Giải sáu
746208679
Giải bảy
47739723

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-03-2023

Đặc biệt
58118
Giải nhất
72226
Giải nhì
9885015773
Giải ba
717495163231209501874015845441
Giải tư
5688246058430309
Giải năm
488693585870741647692711
Giải sáu
963478989
Giải bảy
55013762

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 04-03-2023

Đặc biệt
06743
Giải nhất
89246
Giải nhì
5320256726
Giải ba
178657822868740258380718780970
Giải tư
6109252907471139
Giải năm
865323459186379992842745
Giải sáu
717825425
Giải bảy
96471023

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 03-03-2023

Đặc biệt
37856
Giải nhất
94473
Giải nhì
5595243597
Giải ba
508527104833458280766355328692
Giải tư
7866103955572822
Giải năm
984824865307939209051663
Giải sáu
768839057
Giải bảy
53357797

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 02-03-2023

Đặc biệt
47577
Giải nhất
75833
Giải nhì
9304649671
Giải ba
614913054032869720268498398857
Giải tư
5202931586969581
Giải năm
132745989534672024353282
Giải sáu
854189175
Giải bảy
09962353

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 01-03-2023

Đặc biệt
76102
Giải nhất
46493
Giải nhì
5275289477
Giải ba
834383441805049521597489683492
Giải tư
9964853499756493
Giải năm
064230977803939136916359
Giải sáu
750265946
Giải bảy
55927012

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 28-02-2023

Đặc biệt
55827
Giải nhất
39977
Giải nhì
2071542892
Giải ba
885464955801604225894432477100
Giải tư
5489239088895750
Giải năm
300471600142960442889465
Giải sáu
590700105
Giải bảy
36605811

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 27-02-2023

Đặc biệt
93758
Giải nhất
96434
Giải nhì
1062041971
Giải ba
978392438248220494672841970861
Giải tư
7454780986782897
Giải năm
049914662069665501342993
Giải sáu
915894598
Giải bảy
24006516

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 26-02-2023

Đặc biệt
67360
Giải nhất
84040
Giải nhì
0629378613
Giải ba
240449119769571296040042826260
Giải tư
4048414173415700
Giải năm
784164411365960447198308
Giải sáu
797374706
Giải bảy
41719063

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 25-02-2023

Đặc biệt
30415
Giải nhất
46223
Giải nhì
3287426964
Giải ba
778946214422240743146052144090
Giải tư
0570342415631970
Giải năm
312736645294277504152860
Giải sáu
967705404
Giải bảy
68409177

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 24-02-2023

Đặc biệt
16979
Giải nhất
09730
Giải nhì
0451527241
Giải ba
787580486757566514623505416394
Giải tư
7083809353651899
Giải năm
691793852795565265755825
Giải sáu
711030488
Giải bảy
85367051

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 23-02-2023

Đặc biệt
01964
Giải nhất
74969
Giải nhì
7947990535
Giải ba
345185359067179353060381838858
Giải tư
4855985447478734
Giải năm
828245496537413266788510
Giải sáu
438805490
Giải bảy
03938256

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 22-02-2023

Đặc biệt
31357
Giải nhất
31928
Giải nhì
4289840056
Giải ba
166017881023130095523497872962
Giải tư
3230074430622117
Giải năm
771158519109579947790060
Giải sáu
956699903
Giải bảy
80874409

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 21-02-2023

Đặc biệt
90781
Giải nhất
00175
Giải nhì
2088990010
Giải ba
740175408656167998088748243934
Giải tư
7062078675925032
Giải năm
601739101657014739430060
Giải sáu
762116835
Giải bảy
08748210

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 20-02-2023

Đặc biệt
32775
Giải nhất
01606
Giải nhì
4185466216
Giải ba
478851484759176856388740986316
Giải tư
2432681672739680
Giải năm
724865589717984976632831
Giải sáu
465167833
Giải bảy
96414268

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 19-02-2023

Đặc biệt
37264
Giải nhất
91013
Giải nhì
1289874782
Giải ba
555452177222607846878214207279
Giải tư
0761361415638265
Giải năm
134464627435145391108165
Giải sáu
070804075
Giải bảy
54044850

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 18-02-2023

Đặc biệt
44971
Giải nhất
76196
Giải nhì
8020483379
Giải ba
309105692901406784784524515333
Giải tư
8607937140392793
Giải năm
960241942098535806090472
Giải sáu
235816121
Giải bảy
16784636

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 17-02-2023

Đặc biệt
18435
Giải nhất
11438
Giải nhì
3285513679
Giải ba
333427650151568929500851060849
Giải tư
6599011576377339
Giải năm
249860101656541597884332
Giải sáu
870135891
Giải bảy
56024094

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 16-02-2023

Đặc biệt
65243
Giải nhất
02602
Giải nhì
5418754495
Giải ba
329565366244891906535051174438
Giải tư
4653470815398014
Giải năm
180565366568257467324978
Giải sáu
412364314
Giải bảy
89403486

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 15-02-2023

Đặc biệt
18158
Giải nhất
68823
Giải nhì
1062187113
Giải ba
172800591619414791863761159188
Giải tư
2841868483185422
Giải năm
536602726247285410455904
Giải sáu
602224508
Giải bảy
54757282

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 14-02-2023

Đặc biệt
56141
Giải nhất
73625
Giải nhì
2559126545
Giải ba
434171346652501002826714852621
Giải tư
1613922768629953
Giải năm
158215401568504413042096
Giải sáu
393022137
Giải bảy
20773884

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 13-02-2023

Đặc biệt
41916
Giải nhất
08972
Giải nhì
8573159090
Giải ba
503331012060151677967783714004
Giải tư
5708651431193663
Giải năm
800815859460881526190262
Giải sáu
399117238
Giải bảy
68358842

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-02-2023

Đặc biệt
09841
Giải nhất
45011
Giải nhì
9080972174
Giải ba
652837547949179377681998020304
Giải tư
4317827266868254
Giải năm
621626105272759020677968
Giải sáu
343444603
Giải bảy
63423513

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 11-02-2023

Đặc biệt
98713
Giải nhất
18834
Giải nhì
1746078706
Giải ba
740436368000185615299403945565
Giải tư
5543128840074955
Giải năm
404003194862573351628364
Giải sáu
413063891
Giải bảy
23311397

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 10-02-2023

Đặc biệt
85120
Giải nhất
58592
Giải nhì
5301152879
Giải ba
594440099502540804613078827247
Giải tư
5157880390174982
Giải năm
996442701599483424523287
Giải sáu
949516442
Giải bảy
27179053

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 09-02-2023

Đặc biệt
29337
Giải nhất
79795
Giải nhì
5669048887
Giải ba
929017739587205445538455579916
Giải tư
8589689710791983
Giải năm
123692437934453497305156
Giải sáu
768840640
Giải bảy
70527913

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 08-02-2023

Đặc biệt
88864
Giải nhất
58679
Giải nhì
9960451365
Giải ba
110542129673693945353387820697
Giải tư
9292034209331244
Giải năm
959253094376123038356215
Giải sáu
855584139
Giải bảy
30212983

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 07-02-2023

Đặc biệt
18198
Giải nhất
71786
Giải nhì
9030605645
Giải ba
572832386472211621995736540880
Giải tư
4417419639015992
Giải năm
400351865049286117617271
Giải sáu
484465916
Giải bảy
44046223

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 06-02-2023

Đặc biệt
35492
Giải nhất
27386
Giải nhì
7733113534
Giải ba
618928136157325199435218755210
Giải tư
2014640932588688
Giải năm
937448508320781487100717
Giải sáu
794635599
Giải bảy
95566619

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-02-2023

Đặc biệt
06194
Giải nhất
41299
Giải nhì
3513339473
Giải ba
404202934331064662785912916617
Giải tư
7037926028095294
Giải năm
769077276959009519207180
Giải sáu
078772457
Giải bảy
85743179

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 04-02-2023

Đặc biệt
64948
Giải nhất
04674
Giải nhì
1688377334
Giải ba
127956834765312090388656022314
Giải tư
2746847420573300
Giải năm
526423631877003324889198
Giải sáu
104622010
Giải bảy
77061896

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 03-02-2023

Đặc biệt
52766
Giải nhất
79512
Giải nhì
1287400591
Giải ba
197395384686931481747597636988
Giải tư
9591719495907739
Giải năm
989439693811515333493722
Giải sáu
561446237
Giải bảy
29672825

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 02-02-2023

Đặc biệt
60755
Giải nhất
35682
Giải nhì
2993463527
Giải ba
368699325418961791876657451138
Giải tư
9942370808793794
Giải năm
130097704034690217309819
Giải sáu
104606619
Giải bảy
51199089

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 01-02-2023

Đặc biệt
34838
Giải nhất
29989
Giải nhì
6428565938
Giải ba
548359464882384402927091801062
Giải tư
8441146809165129
Giải năm
646350377184231231656247
Giải sáu
042076709
Giải bảy
74546106

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 31-01-2023

Đặc biệt
30061
Giải nhất
21284
Giải nhì
9520118959
Giải ba
393718582324941220362247718709
Giải tư
1081862232160868
Giải năm
890856753757029064213461
Giải sáu
940315055
Giải bảy
07152049

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 30-01-2023

Đặc biệt
16179
Giải nhất
12198
Giải nhì
6682497525
Giải ba
768290145800678047109384611457
Giải tư
3440563796129495
Giải năm
209969640572718986203391
Giải sáu
901919624
Giải bảy
96650370

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 29-01-2023

Đặc biệt
76479
Giải nhất
25766
Giải nhì
7219411034
Giải ba
400982900640715615843991124856
Giải tư
3454369357237638
Giải năm
584207899534038813272320
Giải sáu
134548571
Giải bảy
35264803

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 28-01-2023

Đặc biệt
87219
Giải nhất
88795
Giải nhì
6188771870
Giải ba
363999917644895481448966583781
Giải tư
1226368130513591
Giải năm
136885120613914089747483
Giải sáu
313104436
Giải bảy
30878075

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 27-01-2023

Đặc biệt
72859
Giải nhất
84970
Giải nhì
2294827905
Giải ba
688397215145870166754562230683
Giải tư
5687809415825288
Giải năm
928966264652312075085479
Giải sáu
166101463
Giải bảy
93423569

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 26-01-2023

Đặc biệt
34164
Giải nhất
21642
Giải nhì
8533153702
Giải ba
366784966296488707572118372285
Giải tư
2204434490259940
Giải năm
375346089088773159346916
Giải sáu