KẾT QUẢ Xổ số Miền Bắc

Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 06-07-2022

Đặc biệt
76796
Giải nhất
60532
Giải nhì
7519439560
Giải ba
582712240529611854273580997332
Giải tư
0391937941768729
Giải năm
257551971344155391930851
Giải sáu
670162917
Giải bảy
50632944

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 05-07-2022

Đặc biệt
68404
Giải nhất
87375
Giải nhì
9953172909
Giải ba
166518588617190974861203022813
Giải tư
4054112557662925
Giải năm
204387116194445450147003
Giải sáu
694206634
Giải bảy
73271266

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 04-07-2022

Đặc biệt
50239
Giải nhất
18777
Giải nhì
5075362864
Giải ba
167319686269049552889545271575
Giải tư
6884030190141040
Giải năm
231189733138406893509570
Giải sáu
534520085
Giải bảy
93100858

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-07-2022

Đặc biệt
86690
Giải nhất
00944
Giải nhì
0835456997
Giải ba
376182667035119327605275306126
Giải tư
5496799296617956
Giải năm
500071406545091263268136
Giải sáu
400632125
Giải bảy
91053373

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 02-07-2022

Đặc biệt
50554
Giải nhất
26597
Giải nhì
7176244601
Giải ba
963686598074760707865868920359
Giải tư
3659988352771696
Giải năm
846652477508963275308386
Giải sáu
485868202
Giải bảy
78423953

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 01-07-2022

Đặc biệt
01697
Giải nhất
70090
Giải nhì
1669152814
Giải ba
718699120503430308242117572532
Giải tư
2224429070001048
Giải năm
363829807739224311304587
Giải sáu
112138216
Giải bảy
85176607

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 30-06-2022

Đặc biệt
58839
Giải nhất
82672
Giải nhì
2167600588
Giải ba
730182028812676798519920163830
Giải tư
4128106435913830
Giải năm
363295508367754166432495
Giải sáu
775137088
Giải bảy
88289146

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 29-06-2022

Đặc biệt
38892
Giải nhất
20636
Giải nhì
8400609206
Giải ba
678421956935494955401905072972
Giải tư
0653294188674658
Giải năm
497773414413013002269865
Giải sáu
732080835
Giải bảy
26978764

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 28-06-2022

Đặc biệt
13149
Giải nhất
50944
Giải nhì
5640812899
Giải ba
512402601634018376777567771155
Giải tư
8612406450372526
Giải năm
269912319403217281413796
Giải sáu
163640049
Giải bảy
95911621

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 27-06-2022

Đặc biệt
62171
Giải nhất
74232
Giải nhì
6039244343
Giải ba
645859525926829397233583109847
Giải tư
4995777655339323
Giải năm
257212779664152508286964
Giải sáu
310044843
Giải bảy
12492487

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 26-06-2022

Đặc biệt
46970
Giải nhất
31422
Giải nhì
8654733892
Giải ba
453647068481736256121684089376
Giải tư
1695035756667833
Giải năm
509068526342856446333809
Giải sáu
891253016
Giải bảy
12389619

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 25-06-2022

Đặc biệt
36768
Giải nhất
38794
Giải nhì
1349072677
Giải ba
150662444315882263088269979139
Giải tư
8918164530519154
Giải năm
438577526154535433361651
Giải sáu
939933878
Giải bảy
78432584

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 24-06-2022

Đặc biệt
49677
Giải nhất
52644
Giải nhì
8595746813
Giải ba
984559408646941178852210444477
Giải tư
9945049595485471
Giải năm
642476772100234036914455
Giải sáu
611808258
Giải bảy
00705601

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 23-06-2022

Đặc biệt
97140
Giải nhất
07147
Giải nhì
8990184392
Giải ba
868005791274223942487410650119
Giải tư
3005681699545078
Giải năm
344110815171253322461650
Giải sáu
797282710
Giải bảy
01994270

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 22-06-2022

Đặc biệt
50846
Giải nhất
92133
Giải nhì
7565764087
Giải ba
070183654447407240680814890008
Giải tư
7413985030936318
Giải năm
137837175295126393628679
Giải sáu
304237359
Giải bảy
16049247

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 21-06-2022

Đặc biệt
81571
Giải nhất
37576
Giải nhì
5587819205
Giải ba
292437073942034442474737817728
Giải tư
2161909599215105
Giải năm
840006406451430843064105
Giải sáu
004972310
Giải bảy
38375428

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 20-06-2022

Đặc biệt
71808
Giải nhất
24479
Giải nhì
9038330364
Giải ba
750047419285474359652457405315
Giải tư
6798663329598954
Giải năm
335425038187172273454980
Giải sáu
152770946
Giải bảy
45339520

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 19-06-2022

Đặc biệt
66449
Giải nhất
97184
Giải nhì
9441145452
Giải ba
065473624861648532189514648543
Giải tư
6951850133221025
Giải năm
876974318313016668934729
Giải sáu
474717072
Giải bảy
43020719

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 18-06-2022

Đặc biệt
87190
Giải nhất
21110
Giải nhì
8903305612
Giải ba
406042297497388323752952547990
Giải tư
3021627227126064
Giải năm
680383969069912808809176
Giải sáu
765095944
Giải bảy
18503213

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 17-06-2022

Đặc biệt
68274
Giải nhất
90547
Giải nhì
1611731774
Giải ba
719195978952759735655130286755
Giải tư
6677472336488365
Giải năm
376061229811561399404817
Giải sáu
544302693
Giải bảy
76346839

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 16-06-2022

Đặc biệt
90524
Giải nhất
87917
Giải nhì
8017780924
Giải ba
761986287284149191768868693528
Giải tư
9904618667748110
Giải năm
083071627529143619533189
Giải sáu
099448985
Giải bảy
07506487

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 15-06-2022

Đặc biệt
79716
Giải nhất
00074
Giải nhì
0010449785
Giải ba
588936231399728023389714353105
Giải tư
5498566614190002
Giải năm
346545942067781388414558
Giải sáu
787737306
Giải bảy
05397485

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 14-06-2022

Đặc biệt
52762
Giải nhất
47624
Giải nhì
4263887278
Giải ba
629105957164073661293859384244
Giải tư
6959135757170740
Giải năm
068059400830820885009839
Giải sáu
937378574
Giải bảy
95926153

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 13-06-2022

Đặc biệt
89927
Giải nhất
77049
Giải nhì
9578588560
Giải ba
025012873184940637775195741446
Giải tư
4772033766669635
Giải năm
302596747749824800889539
Giải sáu
030213129
Giải bảy
29703319

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-06-2022

Đặc biệt
17818
Giải nhất
18326
Giải nhì
3856810728
Giải ba
380678605606170884686073515770
Giải tư
9551312247451153
Giải năm
891200262813243148501961
Giải sáu
973712494
Giải bảy
24239001

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 11-06-2022

Đặc biệt
29224
Giải nhất
20766
Giải nhì
2002562589
Giải ba
865594690174366314230602762203
Giải tư
5922517510791042
Giải năm
422750145099476332274269
Giải sáu
570449342
Giải bảy
32063355

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 10-06-2022

Đặc biệt
08391
Giải nhất
12397
Giải nhì
7052230508
Giải ba
493090088933185805903752487162
Giải tư
6218213346586445
Giải năm
476338705285992782468501
Giải sáu
853262216
Giải bảy
45810224

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 09-06-2022

Đặc biệt
08181
Giải nhất
31938
Giải nhì
5475894628
Giải ba
811300600864761249492785138592
Giải tư
1300520486731860
Giải năm
995683439800252398214600
Giải sáu
896227329
Giải bảy
45601091

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 08-06-2022

Đặc biệt
28977
Giải nhất
48768
Giải nhì
4176062360
Giải ba
909417631999643461104817646366
Giải tư
3509037473840837
Giải năm
153494124925393161821732
Giải sáu
142895120
Giải bảy
79595584

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 07-06-2022

Đặc biệt
87525
Giải nhất
77223
Giải nhì
9329074117
Giải ba
931596370538570333053411244451
Giải tư
8100700842604130
Giải năm
724182354384587426586610
Giải sáu
495363799
Giải bảy
19944695

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 06-06-2022

Đặc biệt
11584
Giải nhất
78907
Giải nhì
2595867236
Giải ba
639643860487235423206590268469
Giải tư
9916489404603908
Giải năm
207487359103489027164212
Giải sáu
585619864
Giải bảy
51901032

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-06-2022

Đặc biệt
05479
Giải nhất
40705
Giải nhì
2157272488
Giải ba
259807623238091472270203803832
Giải tư
2953533182658946
Giải năm
516632954908932512974755
Giải sáu
048332850
Giải bảy
07679282

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 04-06-2022

Đặc biệt
60832
Giải nhất
30058
Giải nhì
6312967653
Giải ba
304481457757334181960341821125
Giải tư
2962439472198466
Giải năm
517890112444448733981365
Giải sáu
500161485
Giải bảy
03688742

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 03-06-2022

Đặc biệt
89242
Giải nhất
06999
Giải nhì
6875488467
Giải ba
976944729296561612114586676038
Giải tư
2824609242921655
Giải năm
829595369136235899402159
Giải sáu
523093711
Giải bảy
42311543

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 02-06-2022

Đặc biệt
51768
Giải nhất
40463
Giải nhì
2026132549
Giải ba
554857569681344258844819419999
Giải tư
8408660298969529
Giải năm
619953701283909080342240
Giải sáu
332925570
Giải bảy
73138255

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 01-06-2022

Đặc biệt
31918
Giải nhất
04729
Giải nhì
3721550551
Giải ba
279236501334637049041410169438
Giải tư
3529349668267625
Giải năm
216394814488689011872392
Giải sáu
099210654
Giải bảy
15524836

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 31-05-2022

Đặc biệt
39725
Giải nhất
23112
Giải nhì
9400394061
Giải ba
125266074672450166198538233517
Giải tư
7627508478363990
Giải năm
999229833134502152441810
Giải sáu
259636493
Giải bảy
96603841

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 30-05-2022

Đặc biệt
12512
Giải nhất
62935
Giải nhì
6468641116
Giải ba
680969884032140560923031208501
Giải tư
4910155469673310
Giải năm
807760064601663241810366
Giải sáu
591768764
Giải bảy
04942264

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 29-05-2022

Đặc biệt
87354
Giải nhất
28042
Giải nhì
3747922643
Giải ba
394978559919492744119579858465
Giải tư
6411276115017149
Giải năm
694181636338330942471198
Giải sáu
252307648
Giải bảy
38333105

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 28-05-2022

Đặc biệt
57318
Giải nhất
86313
Giải nhì
5229277476
Giải ba
756882512057019906576782368014
Giải tư
8907977344698369
Giải năm
251791531007343092418362
Giải sáu
719640292
Giải bảy
63533959

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 27-05-2022

Đặc biệt
29667
Giải nhất
67112
Giải nhì
8977542471
Giải ba
592592953315141571092990726346
Giải tư
3800182065763971
Giải năm
937885043152223154137322
Giải sáu
657278665
Giải bảy
13845492

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 26-05-2022

Đặc biệt
41717
Giải nhất
95585
Giải nhì
5809391750
Giải ba
877408144696330956504188398877
Giải tư
3427231660612559
Giải năm
492134191820259304937193
Giải sáu
296454735
Giải bảy
57136347

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 25-05-2022

Đặc biệt
87109
Giải nhất
07545
Giải nhì
0359926377
Giải ba
414434107550856951392532461248
Giải tư
7123373848974969
Giải năm
207920134764821417477491
Giải sáu
348804059
Giải bảy
77660159

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 24-05-2022

Đặc biệt
97218
Giải nhất
58758
Giải nhì
8771905801
Giải ba
313193225569356870263710122493
Giải tư
2857747770153584
Giải năm
273897686715383703765285
Giải sáu
785619594
Giải bảy
30874149

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 23-05-2022

Đặc biệt
29213
Giải nhất
64806
Giải nhì
7952621519
Giải ba
790558349848166669996089226542
Giải tư
2922829557361480
Giải năm
119279487140710825776229
Giải sáu
025779153
Giải bảy
17548151

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 22-05-2022

Đặc biệt
24547
Giải nhất
49158
Giải nhì
8825339604
Giải ba
774489235199577488725863109422
Giải tư
9311558319591099
Giải năm
584165742211502909156219
Giải sáu
571895203
Giải bảy
57560147

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 21-05-2022

Đặc biệt
85198
Giải nhất
20830
Giải nhì
0836424874
Giải ba
095000083714233788312830986212
Giải tư
3330199961801527
Giải năm
423833447589632780584791
Giải sáu
559193047
Giải bảy
53641380

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 20-05-2022

Đặc biệt
78195
Giải nhất
29924
Giải nhì
9314831878
Giải ba
903739814870425681748750945128
Giải tư
1579823611260906
Giải năm
829937763912233888199177
Giải sáu
218446574
Giải bảy
22236058

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 19-05-2022

Đặc biệt
49968
Giải nhất
89976
Giải nhì
9823601110
Giải ba
644665549225276766072002386611
Giải tư
4653040412643776
Giải năm
481434899545948182067286
Giải sáu
045986854
Giải bảy
04712550

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 18-05-2022

Đặc biệt
69049
Giải nhất
92364
Giải nhì
3807438286
Giải ba
339573847851395006175786035530
Giải tư
4650805701909775
Giải năm
997206326653069977260943
Giải sáu
413766550
Giải bảy
28570277

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 17-05-2022

Đặc biệt
58553
Giải nhất
76496
Giải nhì
4569857221
Giải ba
599766994814446442159286639702
Giải tư
9732090657345995
Giải năm
485851900611296064609568
Giải sáu
849632541
Giải bảy
56190248

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 16-05-2022

Đặc biệt
17713
Giải nhất
95077
Giải nhì
2684585992
Giải ba
680378676732549597467706423960
Giải tư
2721931095896644
Giải năm
805684898311205787119051
Giải sáu
553568678
Giải bảy
87383488

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 15-05-2022

Đặc biệt
93649
Giải nhất
13716
Giải nhì
5964255194
Giải ba
926636366500952870089322996476
Giải tư
3113630546661625
Giải năm
355441324425439105439212
Giải sáu
284673985
Giải bảy
10945649

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 14-05-2022

Đặc biệt
30775
Giải nhất
08368
Giải nhì
6963267521
Giải ba
755719453383453769963108718091
Giải tư
9005860902214118
Giải năm
073117693270308851798847
Giải sáu
585536357
Giải bảy
05740852

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 13-05-2022

Đặc biệt
29436
Giải nhất
46318
Giải nhì
3229477466
Giải ba
932126293341364379521790212456
Giải tư
3159318771745338
Giải năm
605607912843256675263787
Giải sáu
969827755
Giải bảy
51498208

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 12-05-2022

Đặc biệt
55065
Giải nhất
85044
Giải nhì
3495654359
Giải ba
611901839005295627982990341839
Giải tư
5958622642901313
Giải năm
537584447146537818530501
Giải sáu
192025435
Giải bảy
31333951

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 11-05-2022

Đặc biệt
27724
Giải nhất
10916
Giải nhì
7949389431
Giải ba
168154253674280386950589021638
Giải tư
5108891327381187
Giải năm
052521061351857135363121
Giải sáu
504374192
Giải bảy
37150124

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 10-05-2022

Đặc biệt
35106
Giải nhất
02963
Giải nhì
4527206423
Giải ba
555889848628204415739319625429
Giải tư
0203067780661620
Giải năm
540446079171857932050817
Giải sáu
848860909
Giải bảy
90375305

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 09-05-2022

Đặc biệt
05659
Giải nhất
61956
Giải nhì
8892881464
Giải ba
349133042822065775132209398047
Giải tư
7042317803714614
Giải năm
419412005962191682010677
Giải sáu
259242748
Giải bảy
48280886

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 08-05-2022

Đặc biệt
51139
Giải nhất
23395
Giải nhì
3655238651
Giải ba
049914715729360445448710711543
Giải tư
0674104828857008
Giải năm
719917460318671426713455
Giải sáu
474899639
Giải bảy
92701623

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 07-05-2022

Đặc biệt
73301
Giải nhất
10879
Giải nhì
7906173405
Giải ba
937163078885195110567192908331
Giải tư
6422933036500829
Giải năm
882684139913200308143216
Giải sáu
773447456
Giải bảy
20246030

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 06-05-2022

Đặc biệt
20116
Giải nhất
51969
Giải nhì
7459981169
Giải ba
533358283557213760478899703873
Giải tư
4043371516585569
Giải năm
802058841361601106821054
Giải sáu
599764820
Giải bảy
34103103

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 05-05-2022

Đặc biệt
78054
Giải nhất
56243
Giải nhì
8086398662
Giải ba
423728971820372437570001488127
Giải tư
7042589890007727
Giải năm
253999022043207100391413
Giải sáu
126788499
Giải bảy
06104512

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 04-05-2022

Đặc biệt
79110
Giải nhất
21129
Giải nhì
4652468497
Giải ba
650923241395535845832247947546
Giải tư
5001177277110189
Giải năm
125436829051075232944011
Giải sáu
367289712
Giải bảy
79250485

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 03-05-2022

Đặc biệt
48243
Giải nhất
95479
Giải nhì
4727194238
Giải ba
373346957266415391283264413370
Giải tư
7191365618392841
Giải năm
138016104457667214099108
Giải sáu
721928384
Giải bảy
99559697

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 02-05-2022

Đặc biệt
94479
Giải nhất
28588
Giải nhì
3161035225
Giải ba
322339451694839172808891118029
Giải tư
8638524448872044
Giải năm
043853480181351808061534
Giải sáu
458958615
Giải bảy
57959109

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 01-05-2022

Đặc biệt
81691
Giải nhất
24290
Giải nhì
9085472236
Giải ba
302178091309886889421044257804
Giải tư
0448481324489076
Giải năm
767167824277676008679274
Giải sáu
018011868
Giải bảy
11013882

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 30-04-2022

Đặc biệt
59924
Giải nhất
14841
Giải nhì
6465567193
Giải ba
508058734626424185500766752631
Giải tư
1781244612088909
Giải năm
150930669191037286709968
Giải sáu
665055930
Giải bảy
49306534

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 29-04-2022

Đặc biệt
58339
Giải nhất
82141
Giải nhì
5138651548
Giải ba
895783630256371392349757234884
Giải tư
1508702243162815
Giải năm
590757142648910644585660
Giải sáu
855012247
Giải bảy
80561535

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 28-04-2022

Đặc biệt
47202
Giải nhất
65673
Giải nhì
2000793437
Giải ba
152771905581322663089657666228
Giải tư
2797279523252530
Giải năm
478599184475946656354899
Giải sáu
240200188
Giải bảy
01040886

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 27-04-2022

Đặc biệt
02541
Giải nhất
03308
Giải nhì
6816636358
Giải ba
419608702486518575198469007865
Giải tư
0953248913463042
Giải năm
961032286766622216792483
Giải sáu
083218815
Giải bảy
01007614

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 26-04-2022

Đặc biệt
32047
Giải nhất
94835
Giải nhì
5825821275
Giải ba
324949171809414518264403662410
Giải tư
2340363843062765
Giải năm
695272312113184548768901
Giải sáu
454700631
Giải bảy
22470692

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 25-04-2022

Đặc biệt
99368
Giải nhất
01450
Giải nhì
1290824755
Giải ba
090919295104157100764019201878
Giải tư
8346676589675497
Giải năm
019569572063428913607038
Giải sáu
795819128
Giải bảy
51064111

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 24-04-2022

Đặc biệt
97285
Giải nhất
09752
Giải nhì
7826393471
Giải ba
556474514989005895620005228702
Giải tư
3547314368778162
Giải năm
204614417971931290205601
Giải sáu
150308710
Giải bảy
41115045

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 23-04-2022

Đặc biệt
77318
Giải nhất
33815
Giải nhì
9985499583
Giải ba
811453551396640712802798559278
Giải tư
7798221889096218
Giải năm
187624637822114594579141
Giải sáu
568438555
Giải bảy
12809758

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 22-04-2022

Đặc biệt
31695
Giải nhất
51735
Giải nhì
6734300384
Giải ba
516560529061297070659747736261
Giải tư
0051686989504598
Giải năm
706327631146266562619492
Giải sáu
163147242
Giải bảy
83633718

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 21-04-2022

Đặc biệt
89291
Giải nhất
56407
Giải nhì
8866889544
Giải ba
766592052161379282620467524608
Giải tư
7847490088941771
Giải năm
501833068949827001744791
Giải sáu
695835527
Giải bảy
96437554

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 20-04-2022

Đặc biệt
58953
Giải nhất
10071
Giải nhì
1535076286
Giải ba
500714280028523344198872522282
Giải tư
6767646401681738
Giải năm
244674412811664182798110
Giải sáu
902935017
Giải bảy
76282361

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 19-04-2022

Đặc biệt
78864
Giải nhất
86443
Giải nhì
9397572072
Giải ba
541825574107454041116507788281
Giải tư
3469922043363358
Giải năm
174744386667321348613688
Giải sáu
046207704
Giải bảy
23507128

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 18-04-2022

Đặc biệt
80436
Giải nhất
92047
Giải nhì
1868442377
Giải ba
681501011896207805612621880711
Giải tư
0043627752985747
Giải năm
482207754664387536724147
Giải sáu
965167129
Giải bảy
70580493

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 17-04-2022

Đặc biệt
87347
Giải nhất
30501
Giải nhì
5276881509
Giải ba
583293658557369345932014906240
Giải tư
5168947612720201
Giải năm
047844495995623200356518
Giải sáu
498315198
Giải bảy
65903397

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 16-04-2022

Đặc biệt
36554
Giải nhất
94220
Giải nhì
7158197927
Giải ba
998085034590346354696221048173
Giải tư
1377653638903566
Giải năm
888344915181627046800369
Giải sáu
269085602
Giải bảy
48819894

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 15-04-2022

Đặc biệt
54045
Giải nhất
27631
Giải nhì
1478790992
Giải ba
604514937562148503340279138478
Giải tư
9494357694002339
Giải năm
371743373537743829641185
Giải sáu
907721120
Giải bảy
60315432

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 14-04-2022

Đặc biệt
96764
Giải nhất
17962
Giải nhì
8336672336
Giải ba
940244392304766871102191061262
Giải tư
7016110773405131
Giải năm
548072944053995023054874
Giải sáu
532618794
Giải bảy
86053632

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 13-04-2022

Đặc biệt
76864
Giải nhất
80616
Giải nhì
8743572823
Giải ba
464536817037417885269432885281
Giải tư
3462651682953537
Giải năm
989441132186596682416819
Giải sáu
445650682
Giải bảy
71338339

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 12-04-2022

Đặc biệt
81358
Giải nhất
68088
Giải nhì
4792876598
Giải ba
028583961611078175527833057095
Giải tư
2632733870405551
Giải năm
378949251672729479645352
Giải sáu
619135070
Giải bảy
60665011

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 11-04-2022

Đặc biệt
86317
Giải nhất
12274
Giải nhì
8844184090
Giải ba
617342910164471038184384607800
Giải tư
7610396409587772
Giải năm
577077163831401140069343
Giải sáu
383948701
Giải bảy
21313540

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 10-04-2022

Đặc biệt
25295
Giải nhất
01253
Giải nhì
0277210133
Giải ba
250373970938529626010353102966
Giải tư
7174659891427548
Giải năm
042244049651538844981990
Giải sáu
616196733
Giải bảy
05021769

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 09-04-2022

Đặc biệt
34194
Giải nhất
51050
Giải nhì
0077073910
Giải ba
542170830756617199345089217924
Giải tư
5610857098363346
Giải năm
627504760641595356615967
Giải sáu
323312691
Giải bảy
34944570

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 08-04-2022

Đặc biệt
43769
Giải nhất
86531
Giải nhì
9856542742
Giải ba
133603167348132129796046222182
Giải tư
5252725905015422
Giải năm
537743888415523565605842
Giải sáu
055288241
Giải bảy
22871835

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 07-04-2022

Đặc biệt
98245
Giải nhất
01742
Giải nhì
9826478008
Giải ba
867333791970873647178253310942
Giải tư
6045004114904765
Giải năm
585598547907041375695445
Giải sáu
105257074
Giải bảy
26636018

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 06-04-2022

Đặc biệt
17538
Giải nhất
92002
Giải nhì
2302619281
Giải ba
155363096676124634973850809445
Giải tư
8110347085958727
Giải năm
498381064390919543315328
Giải sáu
171667338
Giải bảy
43889211

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 05-04-2022

Đặc biệt
54997
Giải nhất
84480
Giải nhì
6859323376
Giải ba
899093941719311965942702479055
Giải tư
9347099203256642
Giải năm
210513362926526389910855
Giải sáu
307411689
Giải bảy
47417938

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 04-04-2022

Đặc biệt
12941
Giải nhất
82066
Giải nhì
4866375715
Giải ba
957544960616765580629510679001
Giải tư
0417683346054620
Giải năm
414673789912335604620403
Giải sáu
350719668
Giải bảy
37267398

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-04-2022

Đặc biệt
87767
Giải nhất
96822
Giải nhì
0028687175
Giải ba
051510045310770207004678336248
Giải tư
7284111042217095
Giải năm
454852960260862089609744
Giải sáu
248740460
Giải bảy
53422556

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 02-04-2022

Đặc biệt
61762
Giải nhất
39070
Giải nhì
0232918372
Giải ba
160076076357491470778424875402
Giải tư
4191443386062325
Giải năm
728575882188675555238372
Giải sáu
760419672
Giải bảy
75611425

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 01-04-2022

Đặc biệt
76007
Giải nhất
51630
Giải nhì
2450158111
Giải ba
616091957096434950051296830143
Giải tư
9766834965991453
Giải năm
226304970607606363045028
Giải sáu
455207843
Giải bảy
80695218

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 31-03-2022

Đặc biệt
12239
Giải nhất
62330
Giải nhì
7548843719
Giải ba
321951351827323015414740128830
Giải tư
4996338468384903
Giải năm
771547742061255424796063
Giải sáu
789838598
Giải bảy
30598089

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 20-03-2022

Đặc biệt
04348
Giải nhất
47440
Giải nhì
0711079698
Giải ba
930405646342102268252428393357
Giải tư
5834689157478231
Giải năm
501203104266319735907372
Giải sáu
908502748
Giải bảy
87232009

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 19-03-2022

Đặc biệt
39218
Giải nhất
49736
Giải nhì
7113686920
Giải ba
029901706528173965441309708412
Giải tư
7365856660547837
Giải năm
259209489823672069520899
Giải sáu
465363366
Giải bảy
92810429

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 18-03-2022

Đặc biệt
90202
Giải nhất
05396
Giải nhì
3774691737
Giải ba
835065307012737933823558443676
Giải tư
1597771953143592
Giải năm
395107182676153916414908
Giải sáu
670934252
Giải bảy
10019305

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 17-03-2022

Đặc biệt
04440
Giải nhất
02048
Giải nhì
7712252105
Giải ba
508477501242153279469746844446
Giải tư
3601352533743712
Giải năm
559028734438295107685467
Giải sáu
513318754
Giải bảy
05310359

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 16-03-2022

Đặc biệt
18513
Giải nhất
23055
Giải nhì
6552037809
Giải ba
971678459485212600098465676730
Giải tư
7199781100631358
Giải năm
427977790907329388447008
Giải sáu
473035402
Giải bảy
70820219

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 15-03-2022

Đặc biệt
01067
Giải nhất
50847
Giải nhì
9129717671
Giải ba
020948155235732831397849621648
Giải tư
8176346876673268
Giải năm
751066433719111888142807
Giải sáu
482574954
Giải bảy
73132325

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 14-03-2022

Đặc biệt
48563
Giải nhất
48032
Giải nhì
5421001673
Giải ba
615619654632781773486846950351
Giải tư
3208530770465994
Giải năm
271467723167075135749492
Giải sáu
421832661
Giải bảy
13284605

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 13-03-2022

Đặc biệt
66650
Giải nhất
07729
Giải nhì
4718833607
Giải ba
019502300046569194183672631216
Giải tư
4492775008545370
Giải năm
205918378479663588257705
Giải sáu
988233300
Giải bảy
07609480

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 12-03-2022

Đặc biệt
31953
Giải nhất
52377
Giải nhì
5927728468
Giải ba
478233696873942830284757695964
Giải tư
4021961822896018
Giải năm
596028181639164743955909
Giải sáu
918385149
Giải bảy
32819831

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 11-03-2022

Đặc biệt
61349
Giải nhất
80519
Giải nhì
3857121641
Giải ba
620169270111036604124674768260
Giải tư
6442189521971773
Giải năm
182936231926253325101072
Giải sáu
101988877
Giải bảy
22649539

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 10-03-2022

Đặc biệt
72929
Giải nhất
33587
Giải nhì
3509434949
Giải ba
345095939135130499465156088549
Giải tư
1720908975470326
Giải năm
898005798105027297877904
Giải sáu
618367354
Giải bảy
06977275

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 09-03-2022

Đặc biệt
08663
Giải nhất
08349
Giải nhì
3729697053
Giải ba
806718437594690916624234822915
Giải tư
8041128901413402
Giải năm
416016799338285489170084
Giải sáu
587448285
Giải bảy
77331095

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 08-03-2022

Đặc biệt
62593
Giải nhất
71475
Giải nhì
2138324556
Giải ba
813259558207988728236762929565
Giải tư
3312404139084836
Giải năm
218884596689804602599400
Giải sáu
263793860
Giải bảy
31388670

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 07-03-2022

Đặc biệt
74079
Giải nhất
05616
Giải nhì
3861098024
Giải ba
115350421268363527574073437452
Giải tư
5879905892749340
Giải năm
623209286553099789742289
Giải sáu
407040749
Giải bảy
69941835

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 06-03-2022

Đặc biệt
78356
Giải nhất
12424
Giải nhì
7125380971
Giải ba
014742513024064357516375464802
Giải tư
1660566971853796
Giải năm
164187937726853290229652
Giải sáu
628045919
Giải bảy
41120528

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 05-03-2022

Đặc biệt
84917
Giải nhất
97380
Giải nhì
3208204244
Giải ba
391448869026434674711027923157
Giải tư
6976490499342515
Giải năm
852275002939142991254059
Giải sáu
307280382
Giải bảy
99267768

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 04-03-2022

Đặc biệt
42399
Giải nhất
63312
Giải nhì
1559459433
Giải ba
151859651243207534438923788654
Giải tư
4494741851691790
Giải năm
450121853142133172331124
Giải sáu
586321738
Giải bảy
08184554

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 03-03-2022

Đặc biệt
42113
Giải nhất
73433
Giải nhì
3155260586
Giải ba
014033533253779267227835279802
Giải tư
7602687173494486
Giải năm
742428032395057519267058
Giải sáu
414526250
Giải bảy
66636420

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 02-03-2022

Đặc biệt
09390
Giải nhất
24578
Giải nhì
6035899540
Giải ba
635831371245763740248546821509
Giải tư
5913565693028147
Giải năm
485756244734667463452696
Giải sáu
690549354
Giải bảy
08294312

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 01-03-2022

Đặc biệt
24876
Giải nhất
80854
Giải nhì
9982823837
Giải ba
847357102999393449938787901852
Giải tư
0364590671912777
Giải năm
310258666549503309533745
Giải sáu
760509801
Giải bảy
76517213

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 28-02-2022

Đặc biệt
89075
Giải nhất
98757
Giải nhì
9065725115
Giải ba
243968261837376701030217309839
Giải tư
9095084984899704
Giải năm
173241763716132023699305
Giải sáu
371119012
Giải bảy
16904564

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 27-02-2022

Đặc biệt
70968
Giải nhất
25814
Giải nhì
1409662584
Giải ba
762045836981154703871571751017
Giải tư
4948056153531068
Giải năm
131534508468847511848693
Giải sáu
117675279
Giải bảy
59197283

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 26-02-2022

Đặc biệt
07631
Giải nhất
39603
Giải nhì
7979995760
Giải ba
563170925081252637646315503639
Giải tư
3260934318119978
Giải năm
314621115447933372339494
Giải sáu
579796580
Giải bảy
06263132

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 25-02-2022

Đặc biệt
09401
Giải nhất
71268
Giải nhì
4242604597
Giải ba
779128234771504974981109249326
Giải tư
5126784249151783
Giải năm
129159590924761923285394
Giải sáu
559705373
Giải bảy
34241526

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 24-02-2022

Đặc biệt
16480
Giải nhất
86594
Giải nhì
9539837531
Giải ba
919912490113709481135516598162
Giải tư
0087410446101197
Giải năm
245493767520328658032266
Giải sáu
667512834
Giải bảy
65349218

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 23-02-2022

Đặc biệt
25351
Giải nhất
04433
Giải nhì
9727989295
Giải ba
879545731868979581916791274009
Giải tư
6703783789354256
Giải năm
468836425518286598283771
Giải sáu
628463349
Giải bảy
51794309

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 22-02-2022

Đặc biệt
41055
Giải nhất
40734
Giải nhì
3794622832
Giải ba
800593444000202233328248239444
Giải tư
5962027271938779
Giải năm
192250153929696413187187
Giải sáu
661193648
Giải bảy
40543830

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 21-02-2022

Đặc biệt
89665
Giải nhất
42044
Giải nhì
9429658067
Giải ba
725716750186583152736310317218
Giải tư
1896166067582294
Giải năm
827494314104945357649597
Giải sáu
918388484
Giải bảy
27941591

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 20-02-2022

Đặc biệt
88182
Giải nhất
86741
Giải nhì
8180474028
Giải ba
901739826386313393887677682805
Giải tư
0297904815877846
Giải năm
421984273099754993745977
Giải sáu
090695485
Giải bảy
19349220

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 19-02-2022

Đặc biệt
92264
Giải nhất
13667
Giải nhì
7386191927
Giải ba
544027715066741023100626076350
Giải tư
6102663714415429
Giải năm
752480031972163461003003
Giải sáu
643982340
Giải bảy
14107131

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 18-02-2022

Đặc biệt
29996
Giải nhất
29783
Giải nhì
7547617798
Giải ba
594181689234689326532977072029
Giải tư
2759979601976214
Giải năm
546563028191203662577663
Giải sáu
668375143
Giải bảy
20806801

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 17-02-2022

Đặc biệt
38755
Giải nhất
51445
Giải nhì
4084619407
Giải ba
983616885198133852175417651607
Giải tư
9771270816936159
Giải năm
935732616667597789246325
Giải sáu
658996938
Giải bảy
98500815

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 16-02-2022

Đặc biệt
89562
Giải nhất
78809
Giải nhì
7872407101
Giải ba
031543453207570871496269174198
Giải tư
7483470936981548
Giải năm
226787601966430737931999
Giải sáu
007910563
Giải bảy
59989240

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 15-02-2022

Đặc biệt
87296
Giải nhất
25579
Giải nhì
0602192530
Giải ba
458199226840591444303126456696
Giải tư
1653617913316303
Giải năm
265621814484859250056897
Giải sáu
020790548
Giải bảy
75965566

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 14-02-2022

Đặc biệt
35862
Giải nhất
81536
Giải nhì
4212827049
Giải ba
548983513702958663279017339628
Giải tư
5778014879630156
Giải năm
733449588800121623772872
Giải sáu
365945855
Giải bảy
21932581

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 13-02-2022

Đặc biệt
82472
Giải nhất
21337
Giải nhì
2822153677
Giải ba
380522872829554829447587275185
Giải tư
6771197844569858
Giải năm
190039256503650095184372
Giải sáu
105363838
Giải bảy
93763921

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 12-02-2022

Đặc biệt
85672
Giải nhất
12634
Giải nhì
8266843280
Giải ba
355474412732685127154662797553
Giải tư
2508132731879628
Giải năm
707708724571007485492776
Giải sáu
720565926
Giải bảy
54979201

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 11-02-2022

Đặc biệt
49104
Giải nhất
71453
Giải nhì
5699137737
Giải ba
461925914134420502846032326609
Giải tư
1424511592276350
Giải năm
994133875661446759988365
Giải sáu
860727313
Giải bảy
64245753

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 10-02-2022

Đặc biệt
23768
Giải nhất
75954
Giải nhì
2171951338
Giải ba
755897089499539465592315381926
Giải tư
3767564597233995
Giải năm
392414187303376743995092
Giải sáu
838117334
Giải bảy
65337581

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 09-02-2022

Đặc biệt
35498
Giải nhất
24577
Giải nhì
8212287260
Giải ba
121056414933455785658369795057
Giải tư
4168034227561347
Giải năm
333374229354243888565287
Giải sáu
937725951
Giải bảy
97500822

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 08-02-2022

Đặc biệt
96534
Giải nhất
58233
Giải nhì
3105009227
Giải ba
952916987125663512898163903997
Giải tư
5998956717191272
Giải năm
683542778141681405114405
Giải sáu
094730644
Giải bảy
46700081

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 07-02-2022

Đặc biệt
28958
Giải nhất
15942
Giải nhì
3061236819
Giải ba
898475633273799669578287123981
Giải tư
1732739786529002
Giải năm
105364924591097796548105
Giải sáu
951362564
Giải bảy
79072025

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 06-02-2022

Đặc biệt
76101
Giải nhất
88297
Giải nhì
5686123554
Giải ba
368277816408016553263173302164
Giải tư
0665443284108511
Giải năm
546031017585410643404028
Giải sáu
502229704
Giải bảy
52318848

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 05-02-2022

Đặc biệt
23184
Giải nhất
05762
Giải nhì
1674302525
Giải ba
624143515788697583808556290480
Giải tư
2193225128659824
Giải năm
306282735780029992742402
Giải sáu
047926523
Giải bảy
37982448

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 04-02-2022

Đặc biệt
67147
Giải nhất
53734
Giải nhì
8624972294
Giải ba
096071678717869949761868321001
Giải tư
0865388688866797
Giải năm
295924897808664050324912
Giải sáu
327409806
Giải bảy
95397043

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 30-01-2022

Đặc biệt
67466
Giải nhất
25936
Giải nhì
6711414594
Giải ba
582308472393762845189066846769
Giải tư
7681002007770171
Giải năm
139852578364237375120837
Giải sáu
445401809
Giải bảy
97584080

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 29-01-2022

Đặc biệt
11699
Giải nhất
54461
Giải nhì
4950199545
Giải ba
106162924144969553516691845933
Giải tư
7153877899539389
Giải năm
479650400122650196401381
Giải sáu
933418943
Giải bảy
24391606

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 28-01-2022

Đặc biệt
83926
Giải nhất
91357
Giải nhì
1407928422
Giải ba
188753466074576479982433882976
Giải tư
7074757484177913
Giải năm
812854721208937997790046
Giải sáu
119151836
Giải bảy
39165558

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 27-01-2022

Đặc biệt
16440
Giải nhất
64351
Giải nhì
3105580371
Giải ba
499945856501658914392887057232
Giải tư
0349932108661740
Giải năm
221445289328531626250233
Giải sáu
801922679
Giải bảy
47760171

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 26-01-2022

Đặc biệt
98409
Giải nhất
61525
Giải nhì
0472915344
Giải ba
996372760754052790378749462664
Giải tư
9685358584019944
Giải năm
234389636818631990687270
Giải sáu
924747122
Giải bảy
71924355

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 25-01-2022

Đặc biệt
20653
Giải nhất
56333
Giải nhì
4003834350
Giải ba
963319425245089471367392077538
Giải tư
5521597634236058
Giải năm
651507445366979823996968
Giải sáu
024059767
Giải bảy
97890005

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 24-01-2022

Đặc biệt
97132
Giải nhất
87646
Giải nhì
2526021753
Giải ba
280028330898610040934425970497
Giải tư
3752670586784699
Giải năm
469785021413496317008258
Giải sáu
594825198
Giải bảy
62677725

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 23-01-2022

Đặc biệt
28383
Giải nhất
09696
Giải nhì
0090927455
Giải ba
683470949225972110312672903005
Giải tư
2599645571846040
Giải năm
610579003718838245273104
Giải sáu
179158828
Giải bảy
40600189

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 22-01-2022

Đặc biệt
74954
Giải nhất
64284
Giải nhì
8674145640
Giải ba
497375391037345512905120292492
Giải tư
7745730713239995
Giải năm
865927945605464338512769
Giải sáu
026826606
Giải bảy
22620433

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 21-01-2022

Đặc biệt
78645
Giải nhất
59320
Giải nhì
6092213571
Giải ba
985613659208310875276954691981
Giải tư
5148398915404501
Giải năm
783073063903790886514668
Giải sáu
702963616
Giải bảy
54121148

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 20-01-2022

Đặc biệt
71085
Giải nhất
18328
Giải nhì
7879748541
Giải ba
469565600854100553673919050473
Giải tư
5382231699025825
Giải năm
764321270441055464489387
Giải sáu
138764484
Giải bảy
49417125

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 19-01-2022

Đặc biệt
76930
Giải nhất
48843
Giải nhì
4100676053
Giải ba
778334738677768379971354178878
Giải tư
8261399083847358
Giải năm
192509581946910882031335
Giải sáu
938896778
Giải bảy
93916054

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 18-01-2022

Đặc biệt
46384
Giải nhất
25306
Giải nhì
6986413585
Giải ba
021549202072481999963165799642
Giải tư
8470509507186124
Giải năm
325442233465825815682404
Giải sáu
772095306
Giải bảy
78909274

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 17-01-2022

Đặc biệt
88041
Giải nhất
36730
Giải nhì
7308938298
Giải ba
657574517530708867969263882598
Giải tư
7621216406640022
Giải năm
387033051752126551315477
Giải sáu
099539479
Giải bảy
09174439

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-01-2022

Đặc biệt
55431
Giải nhất
77267
Giải nhì
0052227414
Giải ba
996990802909515383560793383348
Giải tư
7601798264034639
Giải năm
280225524355054842185636
Giải sáu
388349939
Giải bảy
18646313

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 15-01-2022

Đặc biệt
20222
Giải nhất
22217
Giải nhì
3182617040
Giải ba
393912512754893335523986277061
Giải tư
9838684447192280
Giải năm
410740235944944669044687
Giải sáu
877004172
Giải bảy
27098087

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 14-01-2022

Đặc biệt
87219
Giải nhất
41662
Giải nhì
2578404591
Giải ba
539672951849002236261980468246
Giải tư
2270035303600778
Giải năm
571184163292933482324238
Giải sáu
229597329
Giải bảy
30671805

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 13-01-2022

Đặc biệt
46638
Giải nhất
89412
Giải nhì
7273787756
Giải ba
579749959591718185219148448820
Giải tư
4595055117824512
Giải năm
996582585690590192399036
Giải sáu
312881528
Giải bảy
28880408

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 12-01-2022

Đặc biệt
88903
Giải nhất
02061
Giải nhì
9386959013
Giải ba
929930617746619091949703431473
Giải tư
6118331975922055
Giải năm
869281160453509130935985
Giải sáu
551560756
Giải bảy
20414907

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 11-01-2022

Đặc biệt
55427
Giải nhất
66440
Giải nhì
0449726217
Giải ba
872882881641205767381778959707
Giải tư
3224556160351109
Giải năm
705231582352953961084431
Giải sáu
252489803
Giải bảy
89100299

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 10-01-2022

Đặc biệt
08845
Giải nhất
40173
Giải nhì
6668603977
Giải ba
568640613653050689486798142681
Giải tư
3082104395967307
Giải năm
082183221624793305351263
Giải sáu
163873955
Giải bảy
64545206

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 09-01-2022

Đặc biệt
93093
Giải nhất
19538
Giải nhì
7902249827
Giải ba
442870781105156329000897848516
Giải tư
9562190637969453
Giải năm
542097869144142526846836
Giải sáu
794635287
Giải bảy
19021486

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 08-01-2022

Đặc biệt
98969
Giải nhất
23581
Giải nhì
4473301226
Giải ba
537956644703359598936505429726
Giải tư
6825936507358228
Giải năm
203426847729835586228049
Giải sáu
228027881
Giải bảy
30235704

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 07-01-2022

Đặc biệt
33657
Giải nhất
64428
Giải nhì
7675378236
Giải ba
083014323245167128138731897658
Giải tư
1604753037913633
Giải năm
376494529303186477477150
Giải sáu
848337163
Giải bảy
14316002

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 06-01-2022

Đặc biệt
98437
Giải nhất
25100
Giải nhì
2236837271
Giải ba
883000972107843605322637591059
Giải tư
8338049872064444
Giải năm
813561799356343686788451
Giải sáu
783240946
Giải bảy
95727730

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 05-01-2022

Đặc biệt
10619
Giải nhất
38905
Giải nhì
1303916537
Giải ba
268874394168365547605266845771
Giải tư
5792996916873575
Giải năm
298818610459733047701692
Giải sáu
588225041
Giải bảy
50562884

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 04-01-2022

Đặc biệt
46330
Giải nhất
69665
Giải nhì
0949046504
Giải ba
782207647521736661549489487492
Giải tư
9464014629765846
Giải năm
970584746756081902644584
Giải sáu
707544651
Giải bảy
99732564

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 03-01-2022

Đặc biệt
37061
Giải nhất
02804
Giải nhì
2897591130
Giải ba
238594538977521897666578902471
Giải tư
0547057139665502
Giải năm
926672340119629254992971
Giải sáu
138977988
Giải bảy
27743472

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 02-01-2022

Đặc biệt
93494
Giải nhất
32969
Giải nhì
9912171440
Giải ba
221714817658055345897242985524
Giải tư
0700224208516988
Giải năm
530995003344408779928848
Giải sáu
732286441
Giải bảy
16074157

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 01-01-2022

Đặc biệt
10676
Giải nhất
86295
Giải nhì
0506904999
Giải ba
993446901119745524658870822792
Giải tư
5082674943779508
Giải năm
288279998705696269713666
Giải sáu
221107086
Giải bảy
10566207

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 31-12-2021

Đặc biệt
24147
Giải nhất
35164
Giải nhì
8784342697
Giải ba
224110287467669034255430707126
Giải tư
8465176604909892
Giải năm
018832696892249819806400
Giải sáu
848991747
Giải bảy
00377530

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 30-12-2021

Đặc biệt
62033
Giải nhất
86170
Giải nhì
6638722954
Giải ba
858606450110758015785093341644
Giải tư
8191643529151993
Giải năm
267836676402879746769669
Giải sáu
874050826
Giải bảy
45025735

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 29-12-2021

Đặc biệt
13977
Giải nhất
34852
Giải nhì
5430998902
Giải ba
988416154524183958163951248316
Giải tư
3788930770683241
Giải năm
300583909069385327462257
Giải sáu
595243069
Giải bảy
23941412

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 28-12-2021

Đặc biệt
04703
Giải nhất
53971
Giải nhì
2011686688
Giải ba
227956630514632643425856895593
Giải tư
0417857650896568
Giải năm
801314618956162233314234
Giải sáu
935332690
Giải bảy
05647426

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 27-12-2021

Đặc biệt
56903
Giải nhất
23361
Giải nhì
7852253076
Giải ba
197901518103160102498578979006
Giải tư
0298926657642316
Giải năm
731485992342486853379342
Giải sáu
257863468
Giải bảy
49828536

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 26-12-2021

Đặc biệt
57404
Giải nhất
22685
Giải nhì
1974935152
Giải ba
766160907366644219515659773381
Giải tư
9434529157083016
Giải năm
107413678744094355747412
Giải sáu
283620994
Giải bảy
46140394

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 25-12-2021

Đặc biệt
31424
Giải nhất
17010
Giải nhì
8046703632
Giải ba
605313326300578677882003871776
Giải tư
1788156897929967
Giải năm
271154763117870650296938
Giải sáu
580178730
Giải bảy
43326889

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 24-12-2021

Đặc biệt
37223
Giải nhất
92676
Giải nhì
3361821003
Giải ba
294313876289436386522152863425
Giải tư
6270734060461300
Giải năm
275050522849035840097390
Giải sáu
579581693
Giải bảy
71331537

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 23-12-2021

Đặc biệt
78708
Giải nhất
39168
Giải nhì
1376189105
Giải ba
236212958054680146803760055979
Giải tư
5511251442717273
Giải năm
879852240699172110179385
Giải sáu
787277958
Giải bảy
05633477

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 22-12-2021

Đặc biệt
09078
Giải nhất
85552
Giải nhì
3544438881
Giải ba
546333120854011622446432813749
Giải tư
0511761325622478
Giải năm
466846424046812310173403
Giải sáu
425222603
Giải bảy
02287364

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 21-12-2021

Đặc biệt
38683
Giải nhất
47122
Giải nhì
1982337752
Giải ba
448661542758156663943182452471
Giải tư
4314056674315435
Giải năm
425912461621017922711547
Giải sáu
081901741
Giải bảy
56803644

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 20-12-2021

Đặc biệt
74271
Giải nhất
26961
Giải nhì
3575396442
Giải ba
607038897973375505398143741427
Giải tư
0547945272931371
Giải năm
282340179148552087243399
Giải sáu
599179590
Giải bảy
90703127

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 19-12-2021

Đặc biệt
07173
Giải nhất
67135
Giải nhì
6837081207
Giải ba
597424602550125641893252362069
Giải tư
2766391462493093
Giải năm
227072696420064529294178
Giải sáu
209145919
Giải bảy
89046387

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 18-12-2021

Đặc biệt
70830
Giải nhất
04892
Giải nhì
0475485322
Giải ba
126796385006772836761277516697
Giải tư
9827868543762528
Giải năm
125073726999500708940220
Giải sáu
288367632
Giải bảy
05913448

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 17-12-2021

Đặc biệt
73157
Giải nhất
74230
Giải nhì
2477058688
Giải ba
211191130494493861303260531704
Giải tư
4407733776004956
Giải năm
097618025585948125449142
Giải sáu
123746239
Giải bảy
44993943

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 16-12-2021

Đặc biệt
43032
Giải nhất
62190
Giải nhì
8655339034
Giải ba
881640891588997739707109122920
Giải tư
2383153278720168
Giải năm
947942170408981759633325
Giải sáu
311015241
Giải bảy
29116726

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 15-12-2021

Đặc biệt
96009
Giải nhất
44382
Giải nhì
8766347779
Giải ba
744771596809011338347048241067
Giải tư
4831197784119709
Giải năm
360809423047217773149471
Giải sáu
379642166
Giải bảy
53324527

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 14-12-2021

Đặc biệt
27700
Giải nhất
75684
Giải nhì
6050140261
Giải ba
746611994174787510620701220285
Giải tư
9090348609916311
Giải năm
381747819367790448901745
Giải sáu
804089762
Giải bảy
06650985

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 13-12-2021

Đặc biệt
98112
Giải nhất
05580
Giải nhì
3880336181
Giải ba
220763465266751838899313155604
Giải tư
4168433291868357
Giải năm
121442371101831238384994
Giải sáu
352141260
Giải bảy
53163254

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-12-2021

Đặc biệt
09055
Giải nhất
84112
Giải nhì
1184003976
Giải ba
718601177454980935059422249113
Giải tư
2073585494537393
Giải năm
567267550497268859436618
Giải sáu
922771821
Giải bảy
70218176

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 11-12-2021

Đặc biệt
34925
Giải nhất
66287
Giải nhì
4177012544
Giải ba
181703875875035949027729817620
Giải tư
6101840752576905
Giải năm
020331177494751094679773
Giải sáu
565096051
Giải bảy
59032957

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 10-12-2021

Đặc biệt
25206
Giải nhất
17375
Giải nhì
9136955172
Giải ba
321930754644624800656738127874
Giải tư
0103146129113461
Giải năm
999585896530587733277651
Giải sáu
045724876
Giải bảy
32248106

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 09-12-2021

Đặc biệt
34346
Giải nhất
19051
Giải nhì
8702383795
Giải ba
782203684365736457739638044961
Giải tư
8855566808949875
Giải năm
204948004733629278871521
Giải sáu
188852248
Giải bảy
24124933

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 08-12-2021

Đặc biệt
29115
Giải nhất
43952
Giải nhì
3660038923
Giải ba
874588134494627221854581973892
Giải tư
4696188740533248
Giải năm
356258816549719937953803
Giải sáu
896267012
Giải bảy
62648017

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 07-12-2021

Đặc biệt
63631
Giải nhất
21137
Giải nhì
9206100564
Giải ba
092238644204874283595826239578
Giải tư
0281191246390200
Giải năm
466202541623134140767415
Giải sáu
293640111
Giải bảy
33005459

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 06-12-2021

Đặc biệt
71784
Giải nhất
58418
Giải nhì
2344701806
Giải ba
658362170416537656156840023359
Giải tư
9412722254344467
Giải năm
096337083113491031423068
Giải sáu
479806861
Giải bảy
72768326

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-12-2021

Đặc biệt
04329
Giải nhất
46537
Giải nhì
2003237910
Giải ba
399911319822446494297367017284
Giải tư
6997071626544165
Giải năm
615958430395095138941708
Giải sáu
550769585
Giải bảy
85659418

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 04-12-2021

Đặc biệt
69447
Giải nhất
79564
Giải nhì
6718537015
Giải ba
906263719708177122312114506084
Giải tư
5369800911639386
Giải năm
838691979257522856534035
Giải sáu
462760859
Giải bảy
33769773

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 03-12-2021

Đặc biệt
85507
Giải nhất
09681
Giải nhì
0379053917
Giải ba
209263108634274917354157437041
Giải tư
3147728105821810
Giải năm
617493259861501059769663
Giải sáu
661456229
Giải bảy
12034245

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 02-12-2021

Đặc biệt
27587
Giải nhất
50645
Giải nhì
7906760923
Giải ba
630312814615696993126591566228
Giải tư
6734238718426165
Giải năm
114103020383920690807792
Giải sáu
402014250
Giải bảy
00255621

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 01-12-2021

Đặc biệt
62712
Giải nhất
70945
Giải nhì
2643857221
Giải ba
099180859211995124219854052751
Giải tư
3188782989102040
Giải năm
300517988185988377384979
Giải sáu
193717085
Giải bảy
76779941

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 30-11-2021

Đặc biệt
71738
Giải nhất
38779
Giải nhì
8428361798
Giải ba
413769049620265954434729652192
Giải tư
6327365807722981
Giải năm
440383036050046881661738
Giải sáu
975730557
Giải bảy
60768541

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 29-11-2021

Đặc biệt
28087
Giải nhất
28734
Giải nhì
4269792424
Giải ba
885310624008427389046046638413
Giải tư
1380050034205187
Giải năm
168895439990252604759035
Giải sáu
663910260
Giải bảy
64216373

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 28-11-2021

Đặc biệt
55988
Giải nhất
58593
Giải nhì
7919006541
Giải ba
692907106780595753788970651988
Giải tư
6592685778460995
Giải năm
381602456521354377025803
Giải sáu
294403163
Giải bảy
00408269

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 27-11-2021

Đặc biệt
27824
Giải nhất
84009
Giải nhì
8257136444
Giải ba
626172421669075571958828920666
Giải tư
1984159197141985
Giải năm
054084611798782594884444
Giải sáu
105680444
Giải bảy
36277318

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 26-11-2021

Đặc biệt
81610
Giải nhất
43572
Giải nhì
0283070461
Giải ba
106424397944974443454474554146
Giải tư
1308489319419021
Giải năm
056486671756536367952527
Giải sáu
376932698
Giải bảy
29726460

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 25-11-2021

Đặc biệt
64313
Giải nhất
28994
Giải nhì
6512450348
Giải ba
131016785772232051755208425433
Giải tư
8885320167465644
Giải năm
539592704315623637552130
Giải sáu
792890523
Giải bảy
52593655

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 24-11-2021

Đặc biệt
85856
Giải nhất
14730
Giải nhì
3223232652
Giải ba
007697305550883827459981109085
Giải tư
6471650382886323
Giải năm
081510472206269414205992
Giải sáu
070761587
Giải bảy
79704074

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 23-11-2021

Đặc biệt
24880
Giải nhất
45683
Giải nhì
5910671511
Giải ba
293391133112574979090569306437
Giải tư
5552522340174698
Giải năm
038165897925778955178799
Giải sáu
763216142
Giải bảy
80393154

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 22-11-2021

Đặc biệt
36593
Giải nhất
86008
Giải nhì
0289293784
Giải ba
961930043104798115966939125226
Giải tư
568253931161