KẾT QUẢ Xổ số Miền Bắc

Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 30-06-2024

Đặc biệt
44529
Giải nhất
97547
Giải nhì
44076 . 29381
Giải ba
58958 . 68481 . 51093 . 99106 . 23245 . 61102
Giải tư
9146 . 4482 . 7411 . 5298
Giải năm
3729 . 5174 . 5314 . 2979 . 6682 . 0037
Giải sáu
523 . 819 . 023
Giải bảy
46 . 71 . 48 . 56

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 02-05-2024

Đặc biệt
27567
Giải nhất
98924
Giải nhì
51863 . 96125
Giải ba
32394 . 64549 . 84234 . 20036 . 87618 . 89421
Giải tư
7865 . 6190 . 9540 . 9899
Giải năm
1929 . 1291 . 3732 . 4499 . 0501 . 0023
Giải sáu
237 . 365 . 872
Giải bảy
39 . 63 . 74 . 20

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 30-04-2024

Đặc biệt
44624
Giải nhất
05886
Giải nhì
75181 . 44812
Giải ba
09211 . 39887 . 51882 . 98592 . 13100 . 35623
Giải tư
3810 . 5366 . 3352 . 3783
Giải năm
9442 . 7335 . 4865 . 8702 . 9454 . 0153
Giải sáu
064 . 111 . 819
Giải bảy
47 . 59 . 54 . 28

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 31-03-2024

Đặc biệt
36909
Giải nhất
46217
Giải nhì
56679 . 32203
Giải ba
29726 . 90557 . 54987 . 59727 . 68447 . 57932
Giải tư
5581 . 4902 . 3035 . 7503
Giải năm
2059 . 7871 . 4346 . 0991 . 7274 . 7688
Giải sáu
183 . 311 . 228
Giải bảy
69 . 90 . 28 . 81

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 20-03-2024

Đặc biệt
35144
Giải nhất
48573
Giải nhì
21404 . 25165
Giải ba
28375 . 09425 . 17538 . 21595 . 56954 . 36845
Giải tư
2361 . 7750 . 2414 . 2861
Giải năm
8305 . 7081 . 7715 . 2463 . 0729 . 3143
Giải sáu
271 . 623 . 926
Giải bảy
87 . 23 . 54 . 37

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 16-03-2024

Đặc biệt
05667
Giải nhất
42692
Giải nhì
26834 . 13884
Giải ba
41197 . 48183 . 30209 . 40650 . 38977 . 31619
Giải tư
6327 . 7526 . 8813 . 8004
Giải năm
0083 . 3362 . 9225 . 6115 . 7179 . 7774
Giải sáu
970 . 842 . 546
Giải bảy
49 . 58 . 26 . 20

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 13-03-2024

Đặc biệt
91753
Giải nhất
54579
Giải nhì
90984 . 68978
Giải ba
89663 . 79417 . 27577 . 20491 . 00134 . 75715
Giải tư
7980 . 7928 . 8166 . 1878
Giải năm
7965 . 9154 . 7803 . 5279 . 9350 . 3131
Giải sáu
472 . 053 . 360
Giải bảy
43 . 74 . 60 . 49

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 11-03-2024

Đặc biệt
68333
Giải nhất
15214
Giải nhì
41437 . 19271
Giải ba
81367 . 05175 . 83589 . 47586 . 69646 . 07575
Giải tư
7285 . 1688 . 9707 . 9289
Giải năm
0140 . 6399 . 9619 . 3239 . 3428 . 9131
Giải sáu
438 . 211 . 465
Giải bảy
99 . 79 . 10 . 72

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 09-03-2024

Đặc biệt
97041
Giải nhất
66285
Giải nhì
61339 . 03320
Giải ba
97684 . 81378 . 67753 . 20613 . 13219 . 64710
Giải tư
5334 . 1854 . 9868 . 8120
Giải năm
7819 . 2869 . 7366 . 5797 . 7110 . 6682
Giải sáu
110 . 477 . 078
Giải bảy
86 . 29 . 28 . 10

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 08-03-2024

Đặc biệt
71307
Giải nhất
20243
Giải nhì
17094 . 60989
Giải ba
31527 . 92382 . 96787 . 36794 . 48482 . 77297
Giải tư
5626 . 6650 . 0211 . 7778
Giải năm
1022 . 8863 . 9869 . 7124 . 5225 . 1665
Giải sáu
011 . 087 . 756
Giải bảy
52 . 14 . 44 . 43

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 07-03-2024

Đặc biệt
03047
Giải nhất
58941
Giải nhì
47442 . 56737
Giải ba
55967 . 75948 . 24885 . 07736 . 02093 . 56900
Giải tư
7490 . 0152 . 5300 . 7005
Giải năm
8175 . 5037 . 6867 . 7425 . 8500 . 7138
Giải sáu
385 . 939 . 306
Giải bảy
33 . 86 . 49 . 82

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 06-03-2024

Đặc biệt
32939
Giải nhất
48545
Giải nhì
20648 . 62946
Giải ba
62598 . 61910 . 93128 . 18943 . 96213 . 41342
Giải tư
5481 . 8716 . 3949 . 0656
Giải năm
5841 . 9192 . 3950 . 6709 . 1625 . 9048
Giải sáu
974 . 010 . 130
Giải bảy
25 . 45 . 77 . 96

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 05-03-2024

Đặc biệt
87122
Giải nhất
64388
Giải nhì
51684 . 45089
Giải ba
15702 . 11869 . 95889 . 95412 . 35845 . 75289
Giải tư
3651 . 7848 . 0102 . 9621
Giải năm
1951 . 8583 . 0029 . 9692 . 0278 . 9912
Giải sáu
300 . 105 . 083
Giải bảy
75 . 26 . 18 . 99

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-03-2024

Đặc biệt
17632
Giải nhất
94774
Giải nhì
16188 . 17377
Giải ba
04817 . 77472 . 39263 . 02216 . 51663 . 23400
Giải tư
4505 . 3347 . 3003 . 7595
Giải năm
5793 . 1299 . 3483 . 9811 . 6264 . 8486
Giải sáu
695 . 008 . 399
Giải bảy
40 . 14 . 44 . 37

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 01-03-2024

Đặc biệt
71961
Giải nhất
83331
Giải nhì
77826 . 34607
Giải ba
42063 . 15142 . 67205 . 32829 . 72584 . 04871
Giải tư
7471 . 1023 . 0796 . 5943
Giải năm
6600 . 3416 . 2788 . 2153 . 6425 . 3770
Giải sáu
386 . 092 . 940
Giải bảy
21 . 23 . 65 . 46

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 29-02-2024

Đặc biệt
39648
Giải nhất
89254
Giải nhì
83310 . 67194
Giải ba
17553 . 16513 . 90168 . 81966 . 67408 . 22446
Giải tư
2546 . 1126 . 7889 . 3202
Giải năm
8654 . 2727 . 2819 . 4960 . 8883 . 8030
Giải sáu
429 . 531 . 092
Giải bảy
28 . 92 . 23 . 99

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 28-02-2024

Đặc biệt
77645
Giải nhất
06477
Giải nhì
84305 . 38394
Giải ba
71202 . 93049 . 90021 . 21978 . 87788 . 04853
Giải tư
0790 . 0256 . 2861 . 3114
Giải năm
7552 . 7033 . 7276 . 1129 . 7595 . 4489
Giải sáu
652 . 476 . 788
Giải bảy
67 . 96 . 37 . 17

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 27-02-2024

Đặc biệt
36209
Giải nhất
22265
Giải nhì
97620 . 79071
Giải ba
17063 . 61654 . 47294 . 39697 . 85597 . 98822
Giải tư
5624 . 5402 . 3167 . 0381
Giải năm
7878 . 9350 . 3316 . 8097 . 0986 . 7762
Giải sáu
378 . 568 . 805
Giải bảy
85 . 80 . 61 . 76

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 26-02-2024

Đặc biệt
27234
Giải nhất
61620
Giải nhì
29442 . 71430
Giải ba
71285 . 37989 . 62482 . 67475 . 65703 . 34114
Giải tư
4653 . 9878 . 4471 . 1839
Giải năm
0133 . 7292 . 8297 . 0646 . 4652 . 3382
Giải sáu
424 . 832 . 419
Giải bảy
63 . 88 . 24 . 56

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 25-02-2024

Đặc biệt
15545
Giải nhất
85710
Giải nhì
17410 . 30692
Giải ba
77641 . 63547 . 40180 . 61070 . 59567 . 02946
Giải tư
5607 . 7989 . 8806 . 1262
Giải năm
0689 . 4410 . 5587 . 5247 . 7619 . 8861
Giải sáu
204 . 487 . 280
Giải bảy
16 . 06 . 98 . 51

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 23-02-2024

Đặc biệt
16053
Giải nhất
88635
Giải nhì
25337 . 63488
Giải ba
59775 . 29439 . 27290 . 24040 . 82530 . 67189
Giải tư
0547 . 6741 . 7941 . 7289
Giải năm
7824 . 5469 . 8625 . 7168 . 1204 . 5983
Giải sáu
308 . 973 . 820
Giải bảy
79 . 00 . 93 . 45

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 21-02-2024

Đặc biệt
99937
Giải nhất
73548
Giải nhì
40187 . 24052
Giải ba
45049 . 69513 . 00318 . 99864 . 37934 . 67528
Giải tư
9969 . 4749 . 3131 . 7918
Giải năm
5983 . 3688 . 4919 . 7340 . 8836 . 1898
Giải sáu
661 . 051 . 291
Giải bảy
08 . 64 . 72 . 91

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 19-02-2024

Đặc biệt
75801
Giải nhất
19995
Giải nhì
93219 . 56742
Giải ba
13459 . 21260 . 02582 . 01053 . 92502 . 27859
Giải tư
1440 . 1020 . 4024 . 9170
Giải năm
0057 . 6215 . 3858 . 8144 . 3559 . 8224
Giải sáu
554 . 331 . 982
Giải bảy
64 . 85 . 24 . 66

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 17-02-2024

Đặc biệt
58294
Giải nhất
03133
Giải nhì
84216 . 14018
Giải ba
87942 . 42677 . 33889 . 80351 . 42249 . 29632
Giải tư
4666 . 5495 . 8905 . 6655
Giải năm
5821 . 1407 . 8445 . 7612 . 9721 . 1589
Giải sáu
062 . 725 . 757
Giải bảy
73 . 92 . 62 . 67

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 15-02-2024

Đặc biệt
48331
Giải nhất
33214
Giải nhì
95565 . 75869
Giải ba
85035 . 50958 . 42526 . 30662 . 77408 . 94544
Giải tư
6513 . 1726 . 6179 . 2439
Giải năm
2241 . 5718 . 6452 . 7022 . 5061 . 7065
Giải sáu
333 . 911 . 376
Giải bảy
51 . 10 . 20 . 70

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 13-02-2024

Đặc biệt
39100
Giải nhất
22276
Giải nhì
21547 . 14250
Giải ba
25123 . 77887 . 46966 . 34620 . 73311 . 14277
Giải tư
6749 . 3710 . 6705 . 8203
Giải năm
1050 . 0680 . 0240 . 0711 . 5203 . 7214
Giải sáu
944 . 182 . 395
Giải bảy
63 . 99 . 31 . 02

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 12-02-2024

Đặc biệt
85852
Giải nhất
17339
Giải nhì
81504 . 61590
Giải ba
11923 . 39951 . 06845 . 01815 . 93739 . 55388
Giải tư
9488 . 7388 . 2208 . 9004
Giải năm
9570 . 5276 . 3461 . 7388 . 5303 . 6573
Giải sáu
473 . 597 . 056
Giải bảy
42 . 31 . 21 . 27

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 08-02-2024

Đặc biệt
85852
Giải nhất
17339
Giải nhì
81504 . 61590
Giải ba
11923 . 39951 . 06845 . 01815 . 93739 . 55388
Giải tư
9488 . 7388 . 2208 . 9004
Giải năm
9570 . 5276 . 3461 . 7388 . 5303 . 6573
Giải sáu
473 . 597 . 056
Giải bảy
42 . 31 . 21 . 27

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 07-02-2024

Đặc biệt
67384
Giải nhất
41504
Giải nhì
84043 . 71031
Giải ba
23490 . 95377 . 73674 . 51711 . 88162 . 69864
Giải tư
9296 . 1005 . 2278 . 5705
Giải năm
2043 . 7662 . 9506 . 3669 . 1073 . 3804
Giải sáu
638 . 152 . 189
Giải bảy
62 . 18 . 99 . 53

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 06-02-2024

Đặc biệt
91267
Giải nhất
65567
Giải nhì
49583 . 27981
Giải ba
28941 . 63811 . 68505 . 68457 . 98492 . 31709
Giải tư
1990 . 1136 . 7461 . 6895
Giải năm
2312 . 4696 . 2846 . 0206 . 8873 . 3910
Giải sáu
017 . 320 . 886
Giải bảy
52 . 59 . 84 . 15

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 05-02-2024

Đặc biệt
69876
Giải nhất
47161
Giải nhì
54779 . 83038
Giải ba
54035 . 40526 . 22723 . 04016 . 92542 . 30851
Giải tư
1932 . 1071 . 3559 . 6332
Giải năm
2140 . 4907 . 6780 . 8375 . 6102 . 2349
Giải sáu
806 . 060 . 590
Giải bảy
07 . 35 . 81 . 22

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 04-02-2024

Đặc biệt
13300
Giải nhất
06268
Giải nhì
67798 . 98842
Giải ba
09251 . 37297 . 78533 . 05661 . 30866 . 26814
Giải tư
4278 . 1420 . 5112 . 9414
Giải năm
1534 . 1478 . 8664 . 1159 . 7081 . 3687
Giải sáu
446 . 627 . 656
Giải bảy
44 . 04 . 97 . 41

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 03-02-2024

Đặc biệt
33389
Giải nhất
80369
Giải nhì
55380 . 69435
Giải ba
92942 . 94293 . 36365 . 34162 . 09641 . 10284
Giải tư
0221 . 1633 . 1716 . 6658
Giải năm
0122 . 2297 . 2514 . 8365 . 7192 . 3441
Giải sáu
236 . 119 . 442
Giải bảy
12 . 35 . 88 . 18

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 02-02-2024

Đặc biệt
28174
Giải nhất
06876
Giải nhì
66471 . 38080
Giải ba
94163 . 33797 . 50042 . 94635 . 65908 . 04190
Giải tư
8084 . 7218 . 0384 . 3702
Giải năm
2551 . 4867 . 7331 . 8796 . 6677 . 5394
Giải sáu
755 . 539 . 280
Giải bảy
93 . 55 . 68 . 05

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 01-02-2024

Đặc biệt
87444
Giải nhất
41182
Giải nhì
94959 . 51442
Giải ba
93301 . 62187 . 40592 . 47470 . 69528 . 79028
Giải tư
7292 . 4118 . 0777 . 5462
Giải năm
8254 . 4416 . 2280 . 9154 . 5079 . 9784
Giải sáu
115 . 186 . 944
Giải bảy
32 . 61 . 77 . 99

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 31-01-2024

Đặc biệt
47666
Giải nhất
58427
Giải nhì
64931 . 25644
Giải ba
03576 . 08099 . 93000 . 05237 . 32951 . 82863
Giải tư
3767 . 5450 . 1997 . 6766
Giải năm
1336 . 0386 . 7369 . 1740 . 4840 . 8051
Giải sáu
296 . 125 . 966
Giải bảy
68 . 53 . 82 . 27

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 30-01-2024

Đặc biệt
08524
Giải nhất
80556
Giải nhì
02056 . 55365
Giải ba
93363 . 16503 . 50553 . 55436 . 44146 . 19053
Giải tư
3556 . 7688 . 6096 . 0141
Giải năm
4932 . 4683 . 4211 . 6357 . 9871 . 5990
Giải sáu
921 . 194 . 760
Giải bảy
38 . 26 . 83 . 95

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 29-01-2024

Đặc biệt
75346
Giải nhất
98171
Giải nhì
23541 . 90743
Giải ba
98189 . 71152 . 09412 . 86414 . 11035 . 95289
Giải tư
2771 . 3474 . 5314 . 0609
Giải năm
0912 . 7238 . 9154 . 8750 . 1011 . 0265
Giải sáu
156 . 432 . 799
Giải bảy
81 . 83 . 09 . 85

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 28-01-2024

Đặc biệt
68274
Giải nhất
93911
Giải nhì
25484 . 47616
Giải ba
11003 . 93986 . 15302 . 61278 . 13916 . 23900
Giải tư
1710 . 1445 . 4678 . 9751
Giải năm
5496 . 0228 . 3343 . 5479 . 4126 . 8089
Giải sáu
221 . 438 . 853
Giải bảy
87 . 65 . 49 . 41

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 27-01-2024

Đặc biệt
61579
Giải nhất
32521
Giải nhì
73337 . 11395
Giải ba
59715 . 94737 . 28391 . 77040 . 95480 . 36972
Giải tư
1670 . 3770 . 7223 . 0876
Giải năm
6094 . 5417 . 4724 . 5620 . 5716 . 3868
Giải sáu
049 . 531 . 791
Giải bảy
27 . 75 . 91 . 10

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 26-01-2024

Đặc biệt
20347
Giải nhất
29197
Giải nhì
19218 . 63399
Giải ba
82560 . 80548 . 17544 . 73396 . 45107 . 10888
Giải tư
4359 . 6568 . 4811 . 1038
Giải năm
1823 . 8447 . 2579 . 2491 . 2352 . 8442
Giải sáu
947 . 733 . 318
Giải bảy
58 . 56 . 20 . 06

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 25-01-2024

Đặc biệt
77375
Giải nhất
14114
Giải nhì
99404 . 53941
Giải ba
45239 . 92327 . 58366 . 84517 . 71158 . 13890
Giải tư
9479 . 8648 . 0493 . 9881
Giải năm
3961 . 3599 . 4206 . 2625 . 2201 . 8153
Giải sáu
912 . 735 . 727
Giải bảy
56 . 24 . 57 . 42

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 24-01-2024

Đặc biệt
61661
Giải nhất
38229
Giải nhì
62307 . 85674
Giải ba
78595 . 93756 . 52006 . 58616 . 27202 . 51549
Giải tư
5803 . 5520 . 2836 . 8290
Giải năm
3309 . 6125 . 7243 . 4089 . 2338 . 8508
Giải sáu
524 . 731 . 081
Giải bảy
57 . 22 . 11 . 69

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 23-01-2024

Đặc biệt
87441
Giải nhất
45966
Giải nhì
06221 . 88252
Giải ba
27745 . 45816 . 68217 . 41517 . 41912 . 32545
Giải tư
7691 . 4975 . 9911 . 6182
Giải năm
6097 . 1046 . 6006 . 2575 . 2298 . 6725
Giải sáu
022 . 468 . 449
Giải bảy
74 . 00 . 49 . 11

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 22-01-2024

Đặc biệt
36910
Giải nhất
79118
Giải nhì
28263 . 37729
Giải ba
39344 . 36781 . 97614 . 33735 . 51836 . 41688
Giải tư
7547 . 3433 . 7982 . 3523
Giải năm
6779 . 9563 . 5686 . 2191 . 7374 . 3556
Giải sáu
252 . 534 . 420
Giải bảy
60 . 13 . 65 . 17

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 21-01-2024

Đặc biệt
45819
Giải nhất
88820
Giải nhì
92317 . 88686
Giải ba
03064 . 58435 . 11519 . 64759 . 52956 . 88514
Giải tư
1349 . 0927 . 3528 . 0716
Giải năm
1179 . 1641 . 6637 . 9021 . 2311 . 1232
Giải sáu
765 . 742 . 034
Giải bảy
28 . 76 . 18 . 13

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 20-01-2024

Đặc biệt
70964
Giải nhất
63165
Giải nhì
28516 . 01426
Giải ba
22000 . 81011 . 57868 . 69890 . 20338 . 75326
Giải tư
6639 . 6539 . 8347 . 8500
Giải năm
4844 . 2630 . 9577 . 0659 . 4915 . 6153
Giải sáu
652 . 729 . 810
Giải bảy
77 . 93 . 39 . 13

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 19-01-2024

Đặc biệt
14609
Giải nhất
36645
Giải nhì
12735 . 35132
Giải ba
85646 . 63234 . 96221 . 05950 . 51526 . 75074
Giải tư
6682 . 9638 . 7631 . 3787
Giải năm
7833 . 7893 . 7435 . 8411 . 0155 . 6886
Giải sáu
075 . 481 . 224
Giải bảy
17 . 69 . 88 . 61

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 18-01-2024

Đặc biệt
54998
Giải nhất
54578
Giải nhì
92914 . 81659
Giải ba
67486 . 76176 . 28243 . 25690 . 97325 . 27064
Giải tư
0717 . 5736 . 1747 . 7684
Giải năm
3998 . 8610 . 3999 . 4749 . 8700 . 9998
Giải sáu
933 . 271 . 914
Giải bảy
77 . 23 . 11 . 48

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 17-01-2024

Đặc biệt
76553
Giải nhất
07527
Giải nhì
25937 . 28719
Giải ba
68694 . 85484 . 43187 . 37080 . 52543 . 51209
Giải tư
4630 . 6891 . 8515 . 2367
Giải năm
4217 . 6752 . 4070 . 4451 . 3126 . 6144
Giải sáu
716 . 933 . 076
Giải bảy
03 . 35 . 11 . 50

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 16-01-2024

Đặc biệt
95539
Giải nhất
74503
Giải nhì
37428 . 62493
Giải ba
55215 . 62742 . 75409 . 13209 . 28223 . 02871
Giải tư
3363 . 5407 . 6781 . 8041
Giải năm
3501 . 3855 . 6093 . 3392 . 6002 . 4492
Giải sáu
236 . 215 . 743
Giải bảy
90 . 79 . 37 . 58

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 15-01-2024

Đặc biệt
63261
Giải nhất
52395
Giải nhì
54221 . 54937
Giải ba
21642 . 72620 . 46915 . 40939 . 66975 . 95237
Giải tư
9526 . 9444 . 4855 . 6097
Giải năm
3145 . 6073 . 1774 . 9335 . 2193 . 0747
Giải sáu
934 . 367 . 864
Giải bảy
94 . 59 . 67 . 21

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 14-01-2024

Đặc biệt
91138
Giải nhất
42203
Giải nhì
16727 . 62518
Giải ba
40212 . 38181 . 55475 . 98984 . 20314 . 05059
Giải tư
8841 . 4036 . 0947 . 9799
Giải năm
9576 . 2316 . 6534 . 0618 . 1125 . 2257
Giải sáu
115 . 313 . 503
Giải bảy
71 . 91 . 34 . 85

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 13-01-2024

Đặc biệt
68586
Giải nhất
68404
Giải nhì
00715 . 37358
Giải ba
42487 . 35931 . 84669 . 00195 . 50191 . 47172
Giải tư
7115 . 9490 . 6813 . 5843
Giải năm
4317 . 2315 . 7929 . 3632 . 1844 . 6497
Giải sáu
990 . 475 . 786
Giải bảy
17 . 99 . 63 . 85

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 12-01-2024

Đặc biệt
13113
Giải nhất
39786
Giải nhì
66200 . 15781
Giải ba
57716 . 05600 . 89058 . 37477 . 31125 . 85815
Giải tư
2872 . 4210 . 3055 . 7656
Giải năm
5975 . 9865 . 4483 . 4984 . 9833 . 9996
Giải sáu
906 . 600 . 547
Giải bảy
02 . 93 . 53 . 59

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 11-01-2024

Đặc biệt
28285
Giải nhất
45785
Giải nhì
14065 . 97397
Giải ba
20245 . 50613 . 86575 . 83291 . 97109 . 29793
Giải tư
1447 . 8321 . 7343 . 5081
Giải năm
3322 . 1578 . 6731 . 2390 . 3687 . 3549
Giải sáu
185 . 547 . 711
Giải bảy
82 . 23 . 28 . 84

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 10-01-2024

Đặc biệt
73732
Giải nhất
50059
Giải nhì
19807 . 73809
Giải ba
66964 . 33254 . 07140 . 58867 . 39737 . 18690
Giải tư
2491 . 3655 . 4882 . 4833
Giải năm
2714 . 2679 . 1364 . 4418 . 4801 . 4632
Giải sáu
105 . 627 . 143
Giải bảy
95 . 84 . 83 . 53

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 09-01-2024

Đặc biệt
48877
Giải nhất
34321
Giải nhì
62959 . 65902
Giải ba
26683 . 31049 . 98561 . 68229 . 37571 . 53782
Giải tư
0360 . 5370 . 3054 . 4853
Giải năm
4143 . 7962 . 1775 . 2023 . 0455 . 3683
Giải sáu
287 . 175 . 670
Giải bảy
77 . 68 . 08 . 91

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 08-01-2024

Đặc biệt
91089
Giải nhất
52095
Giải nhì
24298 . 86032
Giải ba
11702 . 12468 . 64339 . 84213 . 63964 . 15587
Giải tư
0375 . 1988 . 6675 . 2621
Giải năm
9023 . 5030 . 2454 . 6261 . 8831 . 2653
Giải sáu
721 . 356 . 691
Giải bảy
19 . 77 . 78 . 40

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 07-01-2024

Đặc biệt
69618
Giải nhất
77903
Giải nhì
10601 . 27302
Giải ba
64369 . 67113 . 39541 . 91989 . 70398 . 06419
Giải tư
2465 . 5299 . 8705 . 5568
Giải năm
1279 . 2671 . 9902 . 2142 . 3112 . 6408
Giải sáu
615 . 603 . 561
Giải bảy
85 . 67 . 75 . 12

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 06-01-2024

Đặc biệt
72794
Giải nhất
84069
Giải nhì
21604 . 16014
Giải ba
04012 . 40496 . 62097 . 07165 . 85606 . 43931
Giải tư
8124 . 4326 . 2175 . 2281
Giải năm
9781 . 2917 . 0303 . 9824 . 6836 . 6036
Giải sáu
428 . 187 . 412
Giải bảy
74 . 96 . 58 . 03

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 05-01-2024

Đặc biệt
38267
Giải nhất
08715
Giải nhì
71363 . 28859
Giải ba
50469 . 00804 . 01569 . 47304 . 36547 . 91458
Giải tư
5367 . 6717 . 9652 . 1153
Giải năm
9201 . 2426 . 2161 . 8950 . 6793 . 5932
Giải sáu
011 . 537 . 441
Giải bảy
96 . 63 . 69 . 45

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 04-01-2024

Đặc biệt
10240
Giải nhất
34474
Giải nhì
50418 . 44965
Giải ba
09694 . 12063 . 98849 . 11096 . 80662 . 43064
Giải tư
1261 . 9934 . 1267 . 7227
Giải năm
0113 . 5320 . 3130 . 4972 . 0271 . 6073
Giải sáu
278 . 247 . 228
Giải bảy
62 . 12 . 36 . 02

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 03-01-2024

Đặc biệt
62495
Giải nhất
61083
Giải nhì
88825 . 25631
Giải ba
81244 . 41936 . 65835 . 18119 . 78762 . 30466
Giải tư
7275 . 3934 . 7969 . 3310
Giải năm
1198 . 2132 . 6734 . 7342 . 0172 . 3018
Giải sáu
920 . 945 . 848
Giải bảy
61 . 14 . 85 . 25

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 02-01-2024

Đặc biệt
10956
Giải nhất
44230
Giải nhì
11435 . 21121
Giải ba
29001 . 29348 . 14423 . 05075 . 13469 . 49804
Giải tư
3705 . 3839 . 0998 . 9020
Giải năm
1408 . 5422 . 2848 . 4904 . 4073 . 2200
Giải sáu
387 . 850 . 383
Giải bảy
35 . 44 . 10 . 59

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 01-01-2024

Đặc biệt
42932
Giải nhất
66272
Giải nhì
27370 . 68541
Giải ba
55788 . 04997 . 82222 . 02980 . 83746 . 18098
Giải tư
5667 . 8086 . 5934 . 0473
Giải năm
1851 . 1006 . 0384 . 6131 . 8065 . 5365
Giải sáu
255 . 166 . 353
Giải bảy
53 . 73 . 45 . 79

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 31-12-2023

Đặc biệt
73758
Giải nhất
80689
Giải nhì
75152 . 42067
Giải ba
69905 . 79800 . 28338 . 29736 . 28168 . 24917
Giải tư
3277 . 9831 . 1686 . 1236
Giải năm
2848 . 6743 . 8909 . 8565 . 2489 . 7595
Giải sáu
292 . 586 . 465
Giải bảy
42 . 82 . 02 . 43

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 30-12-2023

Đặc biệt
59380
Giải nhất
24170
Giải nhì
49908 . 46745
Giải ba
87619 . 76344 . 11483 . 19853 . 97310 . 05180
Giải tư
8176 . 5498 . 2068 . 1389
Giải năm
2264 . 7126 . 0265 . 3169 . 8803 . 5141
Giải sáu
563 . 723 . 137
Giải bảy
38 . 64 . 82 . 43

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 29-12-2023

Đặc biệt
36120
Giải nhất
01808
Giải nhì
24143 . 89224
Giải ba
54587 . 09307 . 57960 . 57721 . 39016 . 39494
Giải tư
5586 . 6574 . 7750 . 5640
Giải năm
1559 . 8201 . 7221 . 9586 . 8938 . 6743
Giải sáu
847 . 456 . 145
Giải bảy
95 . 93 . 85 . 84

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 28-12-2023

Đặc biệt
15131
Giải nhất
17201
Giải nhì
23972 . 59182
Giải ba
38568 . 83983 . 95738 . 34166 . 67038 . 60011
Giải tư
6923 . 1493 . 9579 . 2063
Giải năm
8051 . 6625 . 0511 . 4014 . 0525 . 6554
Giải sáu
435 . 920 . 911
Giải bảy
12 . 39 . 52 . 71

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 27-12-2023

Đặc biệt
74817
Giải nhất
34291
Giải nhì
04124 . 07840
Giải ba
59324 . 21119 . 02648 . 37969 . 92032 . 72336
Giải tư
8327 . 6840 . 2090 . 5817
Giải năm
6421 . 4948 . 1917 . 7710 . 2618 . 5345
Giải sáu
666 . 798 . 342
Giải bảy
45 . 28 . 63 . 44

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 26-12-2023

Đặc biệt
94636
Giải nhất
47326
Giải nhì
96142 . 87117
Giải ba
27903 . 60316 . 88517 . 90129 . 38052 . 18824
Giải tư
6196 . 3149 . 5598 . 6656
Giải năm
0120 . 2073 . 5725 . 9741 . 2775 . 6044
Giải sáu
216 . 472 . 185
Giải bảy
29 . 81 . 31 . 30

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 25-12-2023

Đặc biệt
08225
Giải nhất
66151
Giải nhì
34859 . 56161
Giải ba
01662 . 81087 . 74454 . 48051 . 70005 . 40811
Giải tư
3581 . 1288 . 7240 . 1453
Giải năm
1667 . 6120 . 9163 . 7784 . 7119 . 2947
Giải sáu
162 . 862 . 534
Giải bảy
40 . 61 . 88 . 84

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 24-12-2023

Đặc biệt
01243
Giải nhất
37916
Giải nhì
59482 . 35038
Giải ba
84947 . 66319 . 33665 . 08943 . 47178 . 78546
Giải tư
7854 . 3336 . 9083 . 7212
Giải năm
1120 . 8381 . 9628 . 5962 . 7004 . 3248
Giải sáu
498 . 694 . 995
Giải bảy
65 . 92 . 44 . 57

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 23-12-2023

Đặc biệt
51416
Giải nhất
85332
Giải nhì
13364 . 46775
Giải ba
92641 . 78508 . 30249 . 10834 . 54932 . 63927
Giải tư
5847 . 1580 . 8587 . 8272
Giải năm
5195 . 8332 . 1395 . 9544 . 0506 . 7689
Giải sáu
733 . 236 . 963
Giải bảy
20 . 62 . 10 . 44

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 22-12-2023

Đặc biệt
76711
Giải nhất
52564
Giải nhì
49212 . 38823
Giải ba
93262 . 07190 . 79116 . 44716 . 47391 . 84559
Giải tư
9818 . 2020 . 3376 . 8782
Giải năm
1832 . 9360 . 5435 . 0879 . 0951 . 8128
Giải sáu
539 . 899 . 078
Giải bảy
14 . 68 . 52 . 92

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 21-12-2023

Đặc biệt
88485
Giải nhất
81423
Giải nhì
48393 . 07890
Giải ba
51946 . 07983 . 63690 . 09200 . 68261 . 08586
Giải tư
8909 . 1980 . 4697 . 9087
Giải năm
9687 . 9617 . 6090 . 8526 . 3279 . 9866
Giải sáu
403 . 775 . 949
Giải bảy
83 . 21 . 41 . 81

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 20-12-2023

Đặc biệt
64978
Giải nhất
46676
Giải nhì
26187 . 87330
Giải ba
27023 . 12499 . 01735 . 36355 . 27195 . 68410
Giải tư
9210 . 3977 . 6990 . 5236
Giải năm
3041 . 3863 . 7189 . 4047 . 6779 . 5495
Giải sáu
419 . 782 . 193
Giải bảy
13 . 21 . 90 . 50

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 19-12-2023

Đặc biệt
14577
Giải nhất
66388
Giải nhì
72506 . 57508
Giải ba
00305 . 65882 . 84801 . 38647 . 30901 . 12566
Giải tư
2019 . 7061 . 7062 . 9014
Giải năm
1202 . 5718 . 9539 . 9204 . 5379 . 0370
Giải sáu
308 . 532 . 193
Giải bảy
40 . 82 . 90 . 57

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 18-12-2023

Đặc biệt
56732
Giải nhất
82355
Giải nhì
29094 . 60755
Giải ba
55043 . 23651 . 13729 . 65784 . 06766 . 72289
Giải tư
9490 . 4407 . 1910 . 7277
Giải năm
2748 . 1704 . 2614 . 2267 . 7259 . 1637
Giải sáu
758 . 160 . 919
Giải bảy
88 . 89 . 65 . 94

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 17-12-2023

Đặc biệt
03257
Giải nhất
14988
Giải nhì
21865 . 30155
Giải ba
62858 . 00770 . 81163 . 91066 . 32492 . 88398
Giải tư
6066 . 8357 . 7220 . 9032
Giải năm
5532 . 5899 . 2304 . 2862 . 4668 . 1049
Giải sáu
347 . 930 . 724
Giải bảy
90 . 59 . 43 . 61

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 16-12-2023

Đặc biệt
74825
Giải nhất
27434
Giải nhì
06579 . 72188
Giải ba
23116 . 29833 . 95690 . 82114 . 32305 . 85706
Giải tư
7725 . 7756 . 1294 . 7069
Giải năm
5389 . 7771 . 7486 . 9371 . 8494 . 5009
Giải sáu
478 . 396 . 881
Giải bảy
89 . 67 . 42 . 62

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 15-12-2023

Đặc biệt
36904
Giải nhất
34735
Giải nhì
42033 . 38294
Giải ba
20473 . 82204 . 45516 . 49864 . 93509 . 66033
Giải tư
8906 . 8147 . 9572 . 2463
Giải năm
0060 . 5312 . 8432 . 6273 . 8809 . 2106
Giải sáu
133 . 594 . 076
Giải bảy
56 . 13 . 20 . 39

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 14-12-2023

Đặc biệt
06245
Giải nhất
38517
Giải nhì
40644 . 70647
Giải ba
81520 . 69703 . 11751 . 71184 . 82277 . 25595
Giải tư
7806 . 3861 . 3836 . 2974
Giải năm
8284 . 0885 . 1003 . 4565 . 1675 . 1006
Giải sáu
364 . 482 . 020
Giải bảy
15 . 86 . 76 . 49

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 13-12-2023

Đặc biệt
91706
Giải nhất
82736
Giải nhì
43914 . 21410
Giải ba
62100 . 28841 . 54653 . 02003 . 00059 . 46346
Giải tư
3044 . 7942 . 3115 . 2346
Giải năm
2092 . 6475 . 3946 . 3685 . 3452 . 1207
Giải sáu
346 . 956 . 814
Giải bảy
55 . 83 . 76 . 44

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 12-12-2023

Đặc biệt
62970
Giải nhất
39467
Giải nhì
40628 . 04048
Giải ba
85828 . 50051 . 17798 . 87941 . 64115 . 64474
Giải tư
6711 . 8324 . 0621 . 5607
Giải năm
1058 . 6146 . 6328 . 5593 . 5917 . 7918
Giải sáu
954 . 545 . 397
Giải bảy
63 . 29 . 28 . 51

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 11-12-2023

Đặc biệt
38038
Giải nhất
02475
Giải nhì
03846 . 53934
Giải ba
90956 . 89781 . 13882 . 01561 . 73501 . 93779
Giải tư
8318 . 6981 . 8615 . 9513
Giải năm
8328 . 3837 . 0107 . 9532 . 9879 . 1742
Giải sáu
729 . 766 . 938
Giải bảy
85 . 12 . 33 . 48

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 10-12-2023

Đặc biệt
87360
Giải nhất
29463
Giải nhì
59670 . 85173
Giải ba
59452 . 73572 . 10791 . 73037 . 30913 . 85255
Giải tư
4173 . 1112 . 3763 . 1888
Giải năm
1518 . 0392 . 8758 . 2218 . 4504 . 5669
Giải sáu
163 . 177 . 086
Giải bảy
95 . 45 . 08 . 63

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 09-12-2023

Đặc biệt
57057
Giải nhất
21341
Giải nhì
46196 . 43234
Giải ba
70433 . 04847 . 22751 . 81225 . 23585 . 86601
Giải tư
5292 . 6921 . 1013 . 2912
Giải năm
2594 . 8296 . 6698 . 1779 . 3989 . 6487
Giải sáu
499 . 353 . 222
Giải bảy
52 . 24 . 00 . 04

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 08-12-2023

Đặc biệt
38223
Giải nhất
77286
Giải nhì
90185 . 84473
Giải ba
08584 . 79697 . 95286 . 76506 . 43075 . 76662
Giải tư
7394 . 0605 . 4471 . 5963
Giải năm
1127 . 8186 . 4005 . 2106 . 8507 . 6915
Giải sáu
706 . 481 . 999
Giải bảy
06 . 39 . 93 . 97

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 07-12-2023

Đặc biệt
35627
Giải nhất
13260
Giải nhì
96217 . 17317
Giải ba
28340 . 60873 . 47641 . 19296 . 93791 . 58846
Giải tư
1425 . 0878 . 0269 . 6048
Giải năm
4114 . 5973 . 7447 . 0951 . 0213 . 1899
Giải sáu
568 . 558 . 529
Giải bảy
44 . 24 . 37 . 61

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 06-12-2023

Đặc biệt
93178
Giải nhất
49592
Giải nhì
64119 . 45960
Giải ba
32137 . 68827 . 28080 . 32189 . 58244 . 14627
Giải tư
7688 . 4100 . 2489 . 4062
Giải năm
0011 . 2061 . 5417 . 1645 . 3408 . 5727
Giải sáu
258 . 412 . 013
Giải bảy
08 . 11 . 61 . 34

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 05-12-2023

Đặc biệt
47521
Giải nhất
07540
Giải nhì
75731 . 73475
Giải ba
91273 . 55144 . 86736 . 99900 . 82341 . 11775
Giải tư
4831 . 7851 . 5581 . 2662
Giải năm
4138 . 8878 . 7384 . 1966 . 7257 . 5976
Giải sáu
206 . 459 . 399
Giải bảy
66 . 61 . 51 . 07

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 04-12-2023

Đặc biệt
87694
Giải nhất
91575
Giải nhì
75033 . 08536
Giải ba
46248 . 65031 . 61731 . 92459 . 68147 . 45722
Giải tư
8312 . 4054 . 7046 . 6146
Giải năm
2837 . 7020 . 5316 . 7905 . 4018 . 9921
Giải sáu
708 . 554 . 392
Giải bảy
25 . 23 . 55 . 19

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-12-2023

Đặc biệt
01716
Giải nhất
77561
Giải nhì
47720 . 88355
Giải ba
58888 . 22091 . 21180 . 93030 . 49821 . 58663
Giải tư
5620 . 5047 . 0428 . 6339
Giải năm
7437 . 0630 . 4896 . 2937 . 8774 . 2334
Giải sáu
663 . 164 . 416
Giải bảy
13 . 07 . 17 . 19

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 02-12-2023

Đặc biệt
87485
Giải nhất
17336
Giải nhì
51133 . 12554
Giải ba
07135 . 21522 . 53104 . 80826 . 94365 . 61619
Giải tư
1255 . 4461 . 1512 . 3977
Giải năm
7172 . 5165 . 4923 . 7678 . 2530 . 2804
Giải sáu
427 . 937 . 452
Giải bảy
85 . 25 . 07 . 17

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 01-12-2023

Đặc biệt
12301
Giải nhất
78982
Giải nhì
02630 . 94374
Giải ba
19187 . 84917 . 12364 . 34641 . 35984 . 38101
Giải tư
0620 . 6862 . 5300 . 7618
Giải năm
0918 . 6025 . 9110 . 3749 . 0894 . 8079
Giải sáu
074 . 487 . 042
Giải bảy
28 . 43 . 32 . 42

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 30-11-2023

Đặc biệt
07426
Giải nhất
98379
Giải nhì
36655 . 42158
Giải ba
20547 . 19426 . 60986 . 16887 . 53632 . 79116
Giải tư
8229 . 9619 . 1705 . 7002
Giải năm
2436 . 1281 . 6999 . 0144 . 7407 . 1184
Giải sáu
391 . 898 . 713
Giải bảy
73 . 07 . 13 . 43

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 29-11-2023

Đặc biệt
03141
Giải nhất
42683
Giải nhì
33410 . 77553
Giải ba
40459 . 27342 . 45945 . 67889 . 05550 . 03883
Giải tư
5665 . 3065 . 3233 . 2570
Giải năm
8938 . 3480 . 2573 . 5139 . 2488 . 1808
Giải sáu
378 . 618 . 017
Giải bảy
05 . 90 . 42 . 87

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 28-11-2023

Đặc biệt
11913
Giải nhất
00010
Giải nhì
45748 . 26907
Giải ba
21383 . 29212 . 36806 . 31583 . 06432 . 05215
Giải tư
5903 . 8499 . 5218 . 4870
Giải năm
2036 . 5201 . 1028 . 1171 . 6609 . 2730
Giải sáu
782 . 009 . 902
Giải bảy
01 . 54 . 99 . 39

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 27-11-2023

Đặc biệt
84757
Giải nhất
74703
Giải nhì
11900 . 12554
Giải ba
19791 . 04270 . 46759 . 59547 . 46181 . 41018
Giải tư
6537 . 8278 . 2059 . 1059
Giải năm
3927 . 1272 . 4079 . 5403 . 1036 . 9546
Giải sáu
292 . 100 . 737
Giải bảy
77 . 10 . 86 . 17

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 26-11-2023

Đặc biệt
11873
Giải nhất
79812
Giải nhì
47282 . 88599
Giải ba
70943 . 22982 . 59952 . 37117 . 45252 . 21860
Giải tư
1123 . 4002 . 3496 . 2068
Giải năm
4388 . 0945 . 3653 . 5957 . 2143 . 9067
Giải sáu
706 . 799 . 886
Giải bảy
20 . 53 . 07 . 84

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 25-11-2023

Đặc biệt
08816
Giải nhất
27324
Giải nhì
11953 . 24697
Giải ba
69110 . 04565 . 34068 . 51050 . 01507 . 34991
Giải tư
6108 . 5491 . 7718 . 6815
Giải năm
0369 . 9606 . 8760 . 7104 . 5179 . 0112
Giải sáu
833 . 331 . 214
Giải bảy
44 . 73 . 63 . 26

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 24-11-2023

Đặc biệt
20952
Giải nhất
00044
Giải nhì
09136 . 65520
Giải ba
37660 . 91974 . 35253 . 52186 . 26203 . 32691
Giải tư
4463 . 9632 . 9958 . 5680
Giải năm
6964 . 1362 . 2611 . 0203 . 6272 . 9010
Giải sáu
327 . 990 . 476
Giải bảy
81 . 09 . 40 . 61

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 23-11-2023

Đặc biệt
57999
Giải nhất
27345
Giải nhì
57014 . 50063
Giải ba
32466 . 88975 . 22112 . 69463 . 62612 . 65221
Giải tư
2456 . 8073 . 1231 . 9668
Giải năm
0256 . 0729 . 5497 . 2958 . 5424 . 4777
Giải sáu
068 . 473 . 251
Giải bảy
01 . 62 . 16 . 10

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 22-11-2023

Đặc biệt
14670
Giải nhất
55598
Giải nhì
48326 . 78511
Giải ba
51702 . 36362 . 08564 . 49572 . 30361 . 71728
Giải tư
8348 . 0098 . 3900 . 8870
Giải năm
6408 . 7473 . 4056 . 4050 . 8122 . 8486
Giải sáu
295 . 832 . 718
Giải bảy
53 . 06 . 14 . 52

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 21-11-2023

Đặc biệt
17948
Giải nhất
51570
Giải nhì
91263 . 22132
Giải ba
00523 . 03627 . 43013 . 06575 . 30407 . 70045
Giải tư
4513 . 6199 . 8246 . 3789
Giải năm
8601 . 7285 . 1129 . 0145 . 0142 . 0079
Giải sáu
926 . 913 . 865
Giải bảy
55 . 66 . 29 . 16

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 20-11-2023

Đặc biệt
49071
Giải nhất
99401
Giải nhì
21782 . 88421
Giải ba
20081 . 95632 . 13518 . 48191 . 49925 . 22550
Giải tư
6986 . 8728 . 3505 . 6493
Giải năm
2182 . 4299 . 3534 . 5389 . 7960 . 6436
Giải sáu
260 . 949 . 169
Giải bảy
92 . 67 . 88 . 72

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 19-11-2023

Đặc biệt
38429
Giải nhất
02633
Giải nhì
37498 . 40297
Giải ba
14331 . 95638 . 82894 . 72723 . 51994 . 85732
Giải tư
1243 . 0254 . 8383 . 9997
Giải năm
2136 . 7389 . 6623 . 6224 . 6833 . 9192
Giải sáu
062 . 766 . 980
Giải bảy
28 . 19 . 90 . 64

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 18-11-2023

Đặc biệt
98371
Giải nhất
77855
Giải nhì
10658 . 79326
Giải ba
08768 . 35389 . 63003 . 45013 . 25896 . 58159
Giải tư
7512 . 3573 . 6252 . 6597
Giải năm
1270 . 2234 . 9849 . 9414 . 4541 . 8794
Giải sáu
558 . 262 . 712
Giải bảy
84 . 59 . 90 . 82

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 17-11-2023

Đặc biệt
95110
Giải nhất
91230
Giải nhì
25848 . 37352
Giải ba
46596 . 92391 . 75545 . 86395 . 28746 . 58992
Giải tư
7879 . 2244 . 9001 . 6647
Giải năm
4782 . 2335 . 0826 . 9117 . 2981 . 5762
Giải sáu
366 . 704 . 757
Giải bảy
38 . 44 . 68 . 52

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 16-11-2023

Đặc biệt
54869
Giải nhất
34677
Giải nhì
80583 . 17410
Giải ba
12119 . 75379 . 69729 . 45196 . 06463 . 06180
Giải tư
9936 . 0565 . 5964 . 1109
Giải năm
7356 . 9273 . 1879 . 6015 . 4125 . 3336
Giải sáu
959 . 344 . 804
Giải bảy
36 . 20 . 73 . 21

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 15-11-2023

Đặc biệt
33859
Giải nhất
98585
Giải nhì
15030 . 42515
Giải ba
42098 . 91871 . 50318 . 01855 . 83971 . 19248
Giải tư
4323 . 2947 . 9183 . 2296
Giải năm
3696 . 2554 . 2052 . 1479 . 5643 . 5271
Giải sáu
174 . 207 . 624
Giải bảy
56 . 62 . 32 . 72

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 14-11-2023

Đặc biệt
85800
Giải nhất
00197
Giải nhì
42692 . 64848
Giải ba
29100 . 63052 . 36810 . 40639 . 42349 . 75155
Giải tư
3675 . 2498 . 3669 . 6507
Giải năm
9587 . 3898 . 3298 . 5302 . 4643 . 3914
Giải sáu
066 . 614 . 953
Giải bảy
36 . 97 . 41 . 57

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 13-11-2023

Đặc biệt
19412
Giải nhất
85667
Giải nhì
26906 . 22710
Giải ba
09590 . 96248 . 53294 . 43395 . 49876 . 53705
Giải tư
0546 . 8664 . 1572 . 8719
Giải năm
5678 . 1599 . 1893 . 6844 . 0749 . 9130
Giải sáu
503 . 719 . 868
Giải bảy
31 . 11 . 43 . 35

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 12-11-2023

Đặc biệt
98375
Giải nhất
76516
Giải nhì
96169 . 75327
Giải ba
43330 . 15764 . 27087 . 13704 . 97836 . 25835
Giải tư
9431 . 1962 . 5810 . 4897
Giải năm
9119 . 0490 . 7211 . 2058 . 3074 . 0453
Giải sáu
290 . 942 . 079
Giải bảy
29 . 03 . 05 . 28

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 11-11-2023

Đặc biệt
08391
Giải nhất
10466
Giải nhì
98837 . 12660
Giải ba
32013 . 97782 . 99924 . 14855 . 36394 . 62547
Giải tư
2966 . 0980 . 7346 . 0935
Giải năm
5641 . 7824 . 5937 . 5096 . 1970 . 2117
Giải sáu
033 . 357 . 377
Giải bảy
54 . 60 . 31 . 99

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 10-11-2023

Đặc biệt
94670
Giải nhất
63617
Giải nhì
06517 . 67183
Giải ba
73264 . 81508 . 35774 . 70740 . 13362 . 49497
Giải tư
6748 . 0376 . 3592 . 9574
Giải năm
7457 . 7387 . 2244 . 3441 . 9081 . 5173
Giải sáu
578 . 528 . 643
Giải bảy
02 . 10 . 21 . 35

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 09-11-2023

Đặc biệt
34562
Giải nhất
39661
Giải nhì
67957 . 16661
Giải ba
06243 . 10409 . 80709 . 63247 . 33362 . 51297
Giải tư
7945 . 1349 . 1037 . 1650
Giải năm
4615 . 2896 . 3092 . 9154 . 8815 . 6908
Giải sáu
744 . 249 . 840
Giải bảy
22 . 44 . 97 . 09

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 08-11-2023

Đặc biệt
98526
Giải nhất
98288
Giải nhì
98391 . 09260
Giải ba
71869 . 77840 . 71704 . 54410 . 26927 . 61167
Giải tư
9313 . 4352 . 7579 . 1270
Giải năm
1329 . 6820 . 0124 . 2423 . 5389 . 2356
Giải sáu
071 . 033 . 989
Giải bảy
93 . 82 . 15 . 95

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 07-11-2023

Đặc biệt
10949
Giải nhất
97813
Giải nhì
40248 . 97258
Giải ba
17172 . 53726 . 16571 . 15018 . 50843 . 54542
Giải tư
2387 . 7105 . 7024 . 0996
Giải năm
8370 . 7910 . 5928 . 1004 . 2693 . 8577
Giải sáu
045 . 513 . 973
Giải bảy
27 . 90 . 24 . 03

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 06-11-2023

Đặc biệt
91484
Giải nhất
12495
Giải nhì
39738 . 55566
Giải ba
41141 . 02296 . 53869 . 51007 . 60891 . 56212
Giải tư
5822 . 9346 . 8559 . 8819
Giải năm
6894 . 6444 . 7848 . 8799 . 0114 . 7238
Giải sáu
514 . 305 . 030
Giải bảy
01 . 82 . 52 . 88

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 05-11-2023

Đặc biệt
13484
Giải nhất
62472
Giải nhì
97647 . 30290
Giải ba
96683 . 64645 . 65882 . 83382 . 20464 . 22682
Giải tư
6452 . 9102 . 3170 . 3977
Giải năm
7528 . 6996 . 3815 . 7783 . 1529 . 0445
Giải sáu
698 . 485 . 457
Giải bảy
02 . 44 . 33 . 77

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 04-11-2023

Đặc biệt
55858
Giải nhất
39587
Giải nhì
14699 . 14801
Giải ba
69206 . 21577 . 79651 . 94155 . 83586 . 76878
Giải tư
7685 . 8485 . 6429 . 5975
Giải năm
2775 . 2220 . 9758 . 7880 . 4704 . 9335
Giải sáu
407 . 429 . 044
Giải bảy
71 . 72 . 28 . 08

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 03-11-2023

Đặc biệt
65761
Giải nhất
49344
Giải nhì
82925 . 55230
Giải ba
10031 . 99488 . 24592 . 44193 . 01536 . 02935
Giải tư
9661 . 3443 . 1256 . 0653
Giải năm
2510 . 4208 . 3379 . 3936 . 7639 . 5952
Giải sáu
932 . 355 . 850
Giải bảy
87 . 62 . 24 . 69

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 02-11-2023

Đặc biệt
93127
Giải nhất
54327
Giải nhì
25283 . 02829
Giải ba
30079 . 05452 . 64446 . 73945 . 16590 . 87922
Giải tư
2606 . 9611 . 1221 . 0026
Giải năm
0668 . 6940 . 7478 . 8435 . 1725 . 5577
Giải sáu
276 . 183 . 585
Giải bảy
14 . 12 . 69 . 84

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 01-11-2023

Đặc biệt
20136
Giải nhất
25965
Giải nhì
01743 . 60565
Giải ba
96391 . 07899 . 49997 . 26194 . 23877 . 05086
Giải tư
5020 . 6049 . 2639 . 2265
Giải năm
6853 . 5224 . 2100 . 1430 . 0589 . 0661
Giải sáu
398 . 055 . 005
Giải bảy
48 . 16 . 35 . 43

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 31-10-2023

Đặc biệt
39267
Giải nhất
84582
Giải nhì
62863 . 95065
Giải ba
79114 . 13107 . 79397 . 07772 . 73053 . 25712
Giải tư
2594 . 2141 . 3225 . 1854
Giải năm
5872 . 5613 . 5111 . 0222 . 9299 . 1476
Giải sáu
340 . 709 . 936
Giải bảy
06 . 08 . 98 . 70

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 30-10-2023

Đặc biệt
34684
Giải nhất
07449
Giải nhì
68543 . 68556
Giải ba
25283 . 29519 . 54803 . 06974 . 65945 . 63081
Giải tư
7503 . 1183 . 6318 . 1975
Giải năm
2186 . 9701 . 6753 . 9487 . 4244 . 4899
Giải sáu
401 . 623 . 609
Giải bảy
36 . 22 . 50 . 83

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 29-10-2023

Đặc biệt
38050
Giải nhất
04168
Giải nhì
83796 . 74143
Giải ba
46175 . 33024 . 87212 . 07984 . 99654 . 49740
Giải tư
4498 . 5248 . 3927 . 6097
Giải năm
9698 . 0861 . 8674 . 7422 . 8367 . 3774
Giải sáu
521 . 297 . 393
Giải bảy
20 . 26 . 73 . 53

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 28-10-2023

Đặc biệt
07157
Giải nhất
12258
Giải nhì
78073 . 22472
Giải ba
15755 . 38656 . 08969 . 86598 . 42614 . 30508
Giải tư
6489 . 0925 . 6537 . 1677
Giải năm
5598 . 1977 . 7565 . 9877 . 6528 . 5059
Giải sáu
598 . 063 . 808
Giải bảy
93 . 74 . 83 . 97

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 27-10-2023

Đặc biệt
74036
Giải nhất
90111
Giải nhì
31208 . 23123
Giải ba
80782 . 05550 . 11973 . 66709 . 94867 . 90198
Giải tư
2407 . 9772 . 9695 . 9048
Giải năm
1855 . 6641 . 8290 . 9698 . 2413 . 3207
Giải sáu
913 . 820 . 360
Giải bảy
02 . 14 . 49 . 41

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 26-10-2023

Đặc biệt
26788
Giải nhất
71079
Giải nhì
79633 . 89149
Giải ba
55454 . 66176 . 86152 . 37472 . 21527 . 79572
Giải tư
0476 . 8838 . 1384 . 2211
Giải năm
5306 . 1110 . 8681 . 7368 . 0619 . 3206
Giải sáu
623 . 382 . 600
Giải bảy
94 . 00 . 43 . 95

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 25-10-2023

Đặc biệt
61380
Giải nhất
92842
Giải nhì
86347 . 06283
Giải ba
71520 . 66446 . 66318 . 53849 . 86752 . 45942
Giải tư
1379 . 8549 . 4174 . 9293
Giải năm
1616 . 0652 . 4193 . 3554 . 1132 . 6619
Giải sáu
685 . 553 . 936
Giải bảy
62 . 73 . 71 . 49

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 24-10-2023

Đặc biệt
91388
Giải nhất
78862
Giải nhì
77232 . 16765
Giải ba
83198 . 94073 . 76943 . 75283 . 42518 . 84151
Giải tư
2559 . 0557 . 2718 . 5845
Giải năm
9655 . 5887 . 7722 . 2876 . 6540 . 3629
Giải sáu
908 . 426 . 722
Giải bảy
09 . 29 . 59 . 16

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 23-10-2023

Đặc biệt
45844
Giải nhất
81410
Giải nhì
39827 . 16925
Giải ba
90991 . 80983 . 17191 . 17602 . 25316 . 06849
Giải tư
6536 . 0204 . 2560 . 3746
Giải năm
0908 . 6717 . 3361 . 8500 . 8619 . 8362
Giải sáu
244 . 890 . 441
Giải bảy
88 . 11 . 81 . 35

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 22-10-2023

Đặc biệt
91918
Giải nhất
71417
Giải nhì
88769 . 04327
Giải ba
51414 . 00736 . 72340 . 97988 . 72175 . 71832
Giải tư
6133 . 5179 . 2610 . 9379
Giải năm
5776 . 3154 . 1993 . 8030 . 4721 . 1483
Giải sáu
740 . 282 . 296
Giải bảy
92 . 25 . 24 . 11

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 21-10-2023

Đặc biệt
57349
Giải nhất
28088
Giải nhì
05865 . 83567
Giải ba
76424 . 79903 . 37682 . 72540 . 89417 . 55043
Giải tư
6576 . 5402 . 0065 . 4215
Giải năm
9076 . 5387 . 4193 . 7233 . 0818 . 3906
Giải sáu
110 . 455 . 727
Giải bảy
84 . 94 . 54 . 56

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 20-10-2023

Đặc biệt
42888
Giải nhất
28038
Giải nhì
66168 . 37238
Giải ba
34837 . 92816 . 31859 . 41351 . 87430 . 39622
Giải tư
0360 . 6703 . 8282 . 7240
Giải năm
9386 . 3538 . 0380 . 7089 . 0570 . 7341
Giải sáu
515 . 213 . 302
Giải bảy
41 . 60 . 43 . 79

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 19-10-2023

Đặc biệt
45305
Giải nhất
95559
Giải nhì
38899 . 87603
Giải ba
92120 . 18127 . 36684 . 43785 . 76111 . 64948
Giải tư
8908 . 6904 . 4781 . 7686
Giải năm
2873 . 3167 . 4112 . 6695 . 8826 . 6672
Giải sáu
924 . 485 . 836
Giải bảy
46 . 06 . 62 . 42

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 18-10-2023

Đặc biệt
28600
Giải nhất
18127
Giải nhì
34909 . 28078
Giải ba
30317 . 28608 . 41328 . 25052 . 35444 . 85291
Giải tư
8974 . 7622 . 0873 . 7804
Giải năm
2049 . 6000 . 8948 . 1898 . 9177 . 9935
Giải sáu
088 . 749 . 372
Giải bảy
56 . 39 . 42 . 29

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 17-10-2023

Đặc biệt
70876
Giải nhất
93617
Giải nhì
26995 . 44394
Giải ba
64764 . 37837 . 38294 . 86656 . 55780 . 07378
Giải tư
5076 . 5525 . 3888 . 3630
Giải năm
5793 . 8371 . 2703 . 8983 . 5047 . 3767
Giải sáu
707 . 310 . 747
Giải bảy
67 . 06 . 07 . 91

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 16-10-2023

Đặc biệt
94540
Giải nhất
26829
Giải nhì
84819 . 86465
Giải ba
00329 . 48532 . 96915 . 81516 . 96050 . 36616
Giải tư
1631 . 0574 . 3196 . 0906
Giải năm
0155 . 0029 . 7713 . 0339 . 8844 . 0000
Giải sáu
176 . 285 . 680
Giải bảy
77 . 22 . 47 . 59

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 15-10-2023

Đặc biệt
15013
Giải nhất
43153
Giải nhì
40745 . 63082
Giải ba
64745 . 57226 . 04843 . 26387 . 03424 . 95773
Giải tư
2455 . 0971 . 5175 . 1254
Giải năm
8586 . 1190 . 6393 . 6972 . 4232 . 6650
Giải sáu
999 . 997 . 294
Giải bảy
29 . 60 . 79 . 77

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 14-10-2023

Đặc biệt
59454
Giải nhất
00486
Giải nhì
02755 . 43379
Giải ba
99550 . 05287 . 68380 . 32640 . 94138 . 33448
Giải tư
6838 . 0361 . 7534 . 5331
Giải năm
6853 . 9553 . 6500 . 1359 . 6160 . 5750
Giải sáu
481 . 321 . 424
Giải bảy
03 . 39 . 81 . 58

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 13-10-2023

Đặc biệt
40620
Giải nhất
36972
Giải nhì
97683 . 99909
Giải ba
08047 . 50255 . 63076 . 61617 . 76879 . 27383
Giải tư
6459 . 0224 . 5895 . 5108
Giải năm
1293 . 3744 . 8119 . 9435 . 2535 . 9742
Giải sáu
794 . 879 . 397
Giải bảy
86 . 35 . 84 . 68

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 12-10-2023

Đặc biệt
50875
Giải nhất
95632
Giải nhì
39892 . 34582
Giải ba
50557 . 03012 . 38198 . 20971 . 13896 . 23153
Giải tư
0633 . 1981 . 2032 . 4676
Giải năm
7866 . 1480 . 9846 . 3202 . 1539 . 0475
Giải sáu
884 . 935 . 151
Giải bảy
25 . 65 . 20 . 03

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 11-10-2023

Đặc biệt
49140
Giải nhất
34659
Giải nhì
55529 . 10478
Giải ba
30337 . 13749 . 64088 . 19673 . 97793 . 99511
Giải tư
0865 . 5620 . 5382 . 7544
Giải năm
1596 . 5137 . 8019 . 2565 . 3801 . 2606
Giải sáu
138 . 522 . 101
Giải bảy
77 . 60 . 19 . 89

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 10-10-2023

Đặc biệt
84521
Giải nhất
59398
Giải nhì
06955 . 97174
Giải ba
76861 . 38679 . 96018 . 06578 . 53625 . 81976
Giải tư
9277 . 4822 . 0696 . 3467
Giải năm
5349 . 4865 . 9875 . 9623 . 2213 . 7340
Giải sáu
604 . 563 . 431
Giải bảy
93 . 92 . 27 . 19

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 09-10-2023

Đặc biệt
91245
Giải nhất
31903
Giải nhì
84892 . 01956
Giải ba
06356 . 03876 . 36672 . 24111 . 26365 . 30725
Giải tư
0051 . 4351 . 6340 . 4970
Giải năm
7484 . 4228 . 9564 . 1750 . 7829 . 2650
Giải sáu
690 . 719 . 504
Giải bảy
35 . 30 . 17 . 68

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 08-10-2023

Đặc biệt
75188
Giải nhất
80266
Giải nhì
52602 . 61671
Giải ba
43993 . 77200 . 47305 . 51189 . 11181 . 50779
Giải tư
9062 . 2622 . 7482 . 2405
Giải năm
5596 . 3273 . 5134 . 6369 . 8790 . 1351
Giải sáu
920 . 046 . 064
Giải bảy
14 . 18 . 68 . 60

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 07-10-2023

Đặc biệt
26547
Giải nhất
41670
Giải nhì
43744 . 83152
Giải ba
10056 . 59638 . 27910 . 48711 . 37587 . 74483
Giải tư
3920 . 1318 . 3826 . 5229
Giải năm
7112 . 9706 . 6852 . 0530 . 3370 . 9649
Giải sáu
482 . 573 . 168
Giải bảy
38 . 13 . 79 . 35

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 06-10-2023

Đặc biệt
73121
Giải nhất
55217
Giải nhì
58651 . 16695
Giải ba
33566 . 88641 . 33460 . 21508 . 56520 . 07750
Giải tư
1730 . 9916 . 2124 . 9960
Giải năm
6043 . 5427 . 0070 . 4002 . 6493 . 5809
Giải sáu
332 . 983 . 794
Giải bảy
64 . 68 . 07 . 56

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 05-10-2023

Đặc biệt
88733
Giải nhất
73302
Giải nhì
24201 . 85392
Giải ba
28893 . 61757 . 56710 . 03791 . 06431 . 62727
Giải tư
8037 . 6603 . 9356 . 3574
Giải năm
5156 . 1747 . 7121 . 1657 . 2110 . 3407
Giải sáu
487 . 227 . 763
Giải bảy
79 . 14 . 25 . 44

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 04-10-2023

Đặc biệt
53139
Giải nhất
52986
Giải nhì
41893 . 88329
Giải ba
58465 . 46331 . 10707 . 32100 . 67382 . 36166
Giải tư
5828 . 4164 . 7852 . 0816
Giải năm
2892 . 7438 . 5364 . 9277 . 9494 . 1229
Giải sáu
973 . 436 . 080
Giải bảy
27 . 86 . 49 . 11

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 03-10-2023

Đặc biệt
34556
Giải nhất
36657
Giải nhì
57200 . 24205
Giải ba
36423 . 78163 . 58672 . 87355 . 94773 . 55715
Giải tư
1239 . 8305 . 0646 . 3939
Giải năm
5830 . 0800 . 2419 . 5057 . 3928 . 4018
Giải sáu
773 . 025 . 899
Giải bảy
32 . 47 . 56 . 53

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 02-10-2023

Đặc biệt
80973
Giải nhất
56435
Giải nhì
74027 . 76063
Giải ba
78709 . 89573 . 24399 . 09969 . 75199 . 84560
Giải tư
5054 . 8832 . 4262 . 5291
Giải năm
7274 . 7381 . 9109 . 3809 . 9002 . 4784
Giải sáu
450 . 400 . 279
Giải bảy
64 . 69 . 11 . 59

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 01-10-2023

Đặc biệt
07289
Giải nhất
57908
Giải nhì
18906 . 69144
Giải ba
51729 . 76652 . 54656 . 92756 . 68233 . 32508
Giải tư
0871 . 5315 . 5694 . 7563
Giải năm
0132 . 5407 . 0788 . 0333 . 0870 . 4833
Giải sáu
359 . 623 . 838
Giải bảy
03 . 74 . 25 . 87

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 30-09-2023

Đặc biệt
19237
Giải nhất
00802
Giải nhì
69062 . 73744
Giải ba
28668 . 67174 . 14711 . 13617 . 46011 . 10279
Giải tư
6557 . 5429 . 6415 . 1454
Giải năm
4316 . 2144 . 6966 . 9860 . 8112 . 4610
Giải sáu
104 . 844 . 320
Giải bảy
79 . 71 . 38 . 53

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 29-09-2023

Đặc biệt
07044
Giải nhất
88675
Giải nhì
45097 . 40581
Giải ba
45021 . 76164 . 14457 . 24067 . 57789 . 44804
Giải tư
7218 . 1041 . 6089 . 3633
Giải năm
8752 . 2066 . 9926 . 1433 . 2605 . 2330
Giải sáu
109 . 055 . 432
Giải bảy
79 . 88 . 59 . 19

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 28-09-2023

Đặc biệt
11698
Giải nhất
77996
Giải nhì
44386 . 48900
Giải ba
50556 . 02023 . 73169 . 91188 . 39404 . 88068
Giải tư
2092 . 6143 . 0736 . 5575
Giải năm
9078 . 8697 . 7078 . 5622 . 3662 . 5048
Giải sáu
924 . 443 . 417
Giải bảy
61 . 16 . 20 . 84

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 27-09-2023

Đặc biệt
93447
Giải nhất
71106
Giải nhì
67705 . 00384
Giải ba
67673 . 22611 . 18030 . 35885 . 62710 . 86306
Giải tư
7621 . 1221 . 9671 . 5497
Giải năm
2608 . 8234 . 3524 . 0541 . 6323 . 6518
Giải sáu
043 . 466 . 205
Giải bảy
56 . 28 . 22 . 74

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 26-09-2023

Đặc biệt
45236
Giải nhất
33099
Giải nhì
92248 . 85832
Giải ba
19963 . 86594 . 04650 . 57903 . 51103 . 34001
Giải tư
9605 . 8174 . 8695 . 3932
Giải năm
1100 . 9835 . 6748 . 3452 . 5816 . 9380
Giải sáu
003 . 883 . 109
Giải bảy
34 . 77 . 84 . 81

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 25-09-2023

Đặc biệt
68779
Giải nhất
71548
Giải nhì
82470 . 84221
Giải ba
03065 . 37527 . 36975 . 08761 . 59916 . 52871
Giải tư
9605 . 6005 . 9627 . 8751
Giải năm
2897 . 5156 . 0016 . 2707 . 3603 . 9705
Giải sáu
665 . 493 . 022
Giải bảy
83 . 14 . 68 . 77

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 24-09-2023

Đặc biệt
62778
Giải nhất
20839
Giải nhì
29228 . 65528
Giải ba
22314 . 73466 . 17819 . 70905 . 97087 . 67176
Giải tư
8299 . 1202 . 0788 . 8971
Giải năm
5759 . 0216 . 3733 . 2360 . 8984 . 1505
Giải sáu
067 . 617 . 701
Giải bảy
40 . 44 . 30 . 51

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 23-09-2023

Đặc biệt
76922
Giải nhất
99878
Giải nhì
60050 . 42231
Giải ba
70197 . 24029 . 17888 . 42024 . 71288 . 33727
Giải tư
5488 . 9596 . 2292 . 3714
Giải năm
9571 . 7953 . 2680 . 0653 . 6341 . 3334
Giải sáu
075 . 832 . 375
Giải bảy
92 . 42 . 40 . 10

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 22-09-2023

Đặc biệt
22714
Giải nhất
66480
Giải nhì
36490 . 79715
Giải ba
56683 . 54921 . 79449 . 80550 . 24952 . 86607
Giải tư
8307 . 1435 . 0484 . 0941
Giải năm
1863 . 0675 . 5349 . 9969 . 1503 . 4197
Giải sáu
826 . 983 . 510
Giải bảy
80 . 00 . 67 . 31

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 21-09-2023

Đặc biệt
52566
Giải nhất
34841
Giải nhì
51527 . 93225
Giải ba
11728 . 25151 . 80780 . 49217 . 55120 . 57854
Giải tư
0466 . 4980 . 0563 . 6846
Giải năm
6189 . 5380 . 9292 . 6703 . 4758 . 9247
Giải sáu
104 . 794 . 694
Giải bảy
64 . 63 . 21 . 91

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 20-09-2023

Đặc biệt
40303
Giải nhất
10239
Giải nhì
54210 . 50718
Giải ba
43807 . 58233 . 34307 . 28734 . 80115 . 71208
Giải tư
5730 . 3813 . 6767 . 5531
Giải năm
0634 . 0364 . 2201 . 3711 . 5086 . 0814
Giải sáu
393 . 729 . 536
Giải bảy
22 . 23 . 91 . 75

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 19-09-2023

Đặc biệt
50925
Giải nhất
75781
Giải nhì
95072 . 45895
Giải ba
41571 . 89042 . 12852 . 47456 . 00818 . 62562
Giải tư
8894 . 5615 . 3165 . 5278
Giải năm
1942 . 7055 . 3612 . 4780 . 5138 . 3630
Giải sáu
212 . 766 . 598
Giải bảy
41 . 28 . 85 . 40

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 18-09-2023

Đặc biệt
43104
Giải nhất
28261
Giải nhì
94697 . 54948
Giải ba
94817 . 46842 . 80937 . 93431 . 84038 . 68623
Giải tư
9898 . 3566 . 9576 . 3523
Giải năm
2967 . 8407 . 0472 . 8087 . 2142 . 0254
Giải sáu
564 . 906 . 826
Giải bảy
92 . 19 . 52 . 44

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 17-09-2023

Đặc biệt
22365
Giải nhất
80585
Giải nhì
51233 . 18206
Giải ba
96019 . 28041 . 33335 . 84405 . 47766 . 56983
Giải tư
0662 . 9764 . 3649 . 9731
Giải năm
9034 . 3966 . 3093 . 1775 . 7898 . 1925
Giải sáu
266 . 316 . 572
Giải bảy
97 . 50 . 53 . 24

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 16-09-2023

Đặc biệt
11724
Giải nhất
98298
Giải nhì
19917 . 53982
Giải ba
09894 . 85689 . 21669 . 68513 . 50670 . 77330
Giải tư
1580 . 7154 . 6751 . 2983
Giải năm
7989 . 0174 . 4014 . 8953 . 5493 . 8885
Giải sáu
459 . 607 . 700
Giải bảy
95 . 97 . 40 . 99

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 15-09-2023

Đặc biệt
13720
Giải nhất
08293
Giải nhì
39853 . 99463
Giải ba
40902 . 18299 . 67472 . 71197 . 09602 . 98672
Giải tư
6266 . 7877 . 7531 . 1382
Giải năm
8533 . 8041 . 0107 . 1775 . 2242 . 9568
Giải sáu
692 . 139 . 713
Giải bảy
00 . 90 . 14 . 61

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 14-09-2023

Đặc biệt
59722
Giải nhất
39954
Giải nhì
82710 . 03209
Giải ba
78624 . 32001 . 43234 . 62757 . 70781 . 81883
Giải tư
8076 . 8791 . 9056 . 0768
Giải năm
6452 . 1096 . 3635 . 6305 . 6223 . 8703
Giải sáu
457 . 589 . 380
Giải bảy
92 . 33 . 70 . 38

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 13-09-2023

Đặc biệt
56650
Giải nhất
37406
Giải nhì
50515 . 25911
Giải ba
41234 . 89462 . 16592 . 53472 . 18697 . 36227
Giải tư
3240 . 6790 . 0262 . 3750
Giải năm
3676 . 9266 . 7549 . 9781 . 1704 . 3680
Giải sáu
405 . 446 . 442
Giải bảy
49 . 45 . 59 . 21

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 12-09-2023

Đặc biệt
73132
Giải nhất
07023
Giải nhì
20680 . 11439
Giải ba
90823 . 34894 . 66864 . 31763 . 56916 . 32737
Giải tư
7532 . 1372 . 5554 . 4557
Giải năm
9339 . 3954 . 0197 . 9470 . 3478 . 3924
Giải sáu
827 . 958 . 726
Giải bảy
03 . 31 . 52 . 10

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 11-09-2023

Đặc biệt
63768
Giải nhất
07404
Giải nhì
76409 . 96941
Giải ba
36081 . 69640 . 53912 . 46658 . 14279 . 54968
Giải tư
5802 . 8956 . 7809 . 3074
Giải năm
0262 . 5994 . 3823 . 7323 . 3169 . 7052
Giải sáu
598 . 735 . 736
Giải bảy
93 . 87 . 75 . 00

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 10-09-2023

Đặc biệt
35902
Giải nhất
31314
Giải nhì
95602 . 40508
Giải ba
88800 . 91768 . 96669 . 72035 . 32840 . 02228
Giải tư
7304 . 9775 . 0393 . 2766
Giải năm
9414 . 1229 . 3791 . 2810 . 9720 . 9332
Giải sáu
840 . 864 . 219
Giải bảy
40 . 66 . 26 . 22

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 09-09-2023

Đặc biệt
35252
Giải nhất
16451
Giải nhì
69969 . 18026
Giải ba
68810 . 96008 . 18951 . 03293 . 30814 . 22188
Giải tư
3595 . 6413 . 8291 . 8579
Giải năm
4729 . 1428 . 1299 . 1711 . 8069 . 5240
Giải sáu
046 . 773 . 149
Giải bảy
51 . 81 . 69 . 78

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 08-09-2023

Đặc biệt
13676
Giải nhất
24740
Giải nhì
56012 . 32207
Giải ba
50515 . 81421 . 34783 . 31017 . 30582 . 37899
Giải tư
3520 . 0313 . 6597 . 2690
Giải năm
5491 . 7633 . 7787 . 7739 . 0294 . 9275
Giải sáu
594 . 073 . 755
Giải bảy
25 . 94 . 51 . 23

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 07-09-2023

Đặc biệt
49956
Giải nhất
86503
Giải nhì
30149 . 91295
Giải ba
79898 . 88109 . 48412 . 53869 . 38343 . 84577
Giải tư
7509 . 5019 . 9362 . 1933
Giải năm
0559 . 2748 . 4246 . 4497 . 3950 . 1919
Giải sáu
057 . 038 . 963
Giải bảy
48 . 12 . 14 . 78

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 06-09-2023

Đặc biệt
15269
Giải nhất
98469
Giải nhì
58959 . 81886
Giải ba
32925 . 78517 . 82116 . 72574 . 29546 . 87724
Giải tư
1861 . 3124 . 4876 . 0278
Giải năm
8305 . 8781 . 9304 . 5924 . 8293 . 4248
Giải sáu
989 . 746 . 484
Giải bảy
95 . 32 . 01 . 30

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 05-09-2023

Đặc biệt
06367
Giải nhất
75549
Giải nhì
37897 . 86396
Giải ba
21049 . 38393 . 71943 . 84506 . 00776 . 95951
Giải tư
0309 . 1286 . 8450 . 4114
Giải năm
9424 . 1746 . 2855 . 0197 . 4572 . 4922
Giải sáu
912 . 992 . 842
Giải bảy
72 . 44 . 38 . 96

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 04-09-2023

Đặc biệt
08811
Giải nhất
37863
Giải nhì
87846 . 28711
Giải ba
18824 . 07874 . 25822 . 50186 . 66056 . 41908
Giải tư
3781 . 1650 . 3560 . 7411
Giải năm
3315 . 3628 . 8407 . 0132 . 3485 . 5123
Giải sáu
490 . 255 . 462
Giải bảy
43 . 36 . 25 . 53

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 03-09-2023

Đặc biệt
31186
Giải nhất
04843
Giải nhì
9147414263
Giải ba
713825609253921867657900044950
Giải tư
6310959744345220
Giải năm
840788115408512043322064
Giải sáu
058233028
Giải bảy
36101321

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 02-09-2023

Đặc biệt
06380
Giải nhất
98000
Giải nhì
9959753685
Giải ba
345867868864779571241383511414
Giải tư
5991063381963616
Giải năm
949197077686339785426448
Giải sáu
325892195
Giải bảy
09365476

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 01-09-2023

Đặc biệt
61379
Giải nhất
79008
Giải nhì
0785480318
Giải ba
485279078413121896103443747431
Giải tư
7099677377236743
Giải năm
405016872692418718684573
Giải sáu
559179626
Giải bảy
43543609

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 31-08-2023

Đặc biệt
73040
Giải nhất
49951
Giải nhì
4596686381
Giải ba
415930009286954843404743963862
Giải tư
2848764534390211
Giải năm
130444803555394651263834
Giải sáu
166251788
Giải bảy
52052962

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 30-08-2023

Đặc biệt
76551
Giải nhất
15711
Giải nhì
1242867802
Giải ba
349397248406815671710398208356
Giải tư
7737062442416756
Giải năm
820313525226307140971274
Giải sáu
709496393
Giải bảy
00276872

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 29-08-2023

Đặc biệt
49278
Giải nhất
26681
Giải nhì
2527761276
Giải ba
250400482677227445261662606494
Giải tư
1586568768662962
Giải năm
661766861073912489613505
Giải sáu
030130681
Giải bảy
22722171

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 28-08-2023

Đặc biệt
83185
Giải nhất
32479
Giải nhì
3631338300
Giải ba
443061820305711384457396929512
Giải tư
8530636782450564
Giải năm
721257513688361418435375
Giải sáu
073070392
Giải bảy
14080365

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 27-08-2023

Đặc biệt
18448
Giải nhất
73829
Giải nhì
7317457227
Giải ba
645701048487444722362599889251
Giải tư
6646244481890403
Giải năm
325005834468320461886210
Giải sáu
779581275
Giải bảy
11616210

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 26-08-2023

Đặc biệt
94958
Giải nhất
14322
Giải nhì
8018084096
Giải ba
705723638284142283198816518514
Giải tư
0285074435756736
Giải năm
629753152962665990974106
Giải sáu
276334807
Giải bảy
70871891

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 25-08-2023

Đặc biệt
82843
Giải nhất
23348
Giải nhì
3512301009
Giải ba
954872727439984741228930811685
Giải tư
3680481189945884
Giải năm
743027515603501005724760
Giải sáu
220037782
Giải bảy
52119649

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 24-08-2023

Đặc biệt
57973
Giải nhất
56968
Giải nhì
1461765709
Giải ba
805523737015250204402290477493
Giải tư
7257124714669018
Giải năm
221690709700065138603967
Giải sáu
696165515
Giải bảy
58496644

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 23-08-2023

Đặc biệt
63734
Giải nhất
45494
Giải nhì
7430057480
Giải ba
572505136951721604490033155553
Giải tư
7387826269729100
Giải năm
356394182317895767249771
Giải sáu
171830879
Giải bảy
37581468

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 22-08-2023

Đặc biệt
60279
Giải nhất
20329
Giải nhì
9486206840
Giải ba
883895433716232443135018672731
Giải tư
7872699789830988
Giải năm
784325736406236137558515
Giải sáu
282626868
Giải bảy
55329915

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 21-08-2023

Đặc biệt
27221
Giải nhất
79939
Giải nhì
1597822802
Giải ba
913181573246289254092050006303
Giải tư
9630221987578776
Giải năm
460235784652048384628840
Giải sáu
482715298
Giải bảy
55975771

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 20-08-2023

Đặc biệt
92009
Giải nhất
83433
Giải nhì
7324922498
Giải ba
883008251535780466851569601620
Giải tư
4914837531127130
Giải năm
153025575432329947939846
Giải sáu
745471190
Giải bảy
61799558

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 19-08-2023

Đặc biệt
41830
Giải nhất
58636
Giải nhì
3923373088
Giải ba
834992260566773036761402453087
Giải tư
8251976947933428
Giải năm
583185399311273605458043
Giải sáu
962034537
Giải bảy
70711586

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 18-08-2023

Đặc biệt
47887
Giải nhất
39986
Giải nhì
5606551191
Giải ba
823595385574736590204264764818
Giải tư
1199276877628443
Giải năm
391363652559960504895429
Giải sáu
817684758
Giải bảy
82650485

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 17-08-2023

Đặc biệt
79186
Giải nhất
32553
Giải nhì
7939152920
Giải ba
329129458436898310732091587443
Giải tư
6367703000531383
Giải năm
185731801684117711098748
Giải sáu
715727370
Giải bảy
30983547

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 16-08-2023

Đặc biệt
82019
Giải nhất
43465
Giải nhì
9143712598
Giải ba
830590017830317201793884016159
Giải tư
3508831235018338
Giải năm
355549519028087394680574
Giải sáu
672517797
Giải bảy
53923948

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 15-08-2023

Đặc biệt
41861
Giải nhất
12901
Giải nhì
8286876177
Giải ba
029594760210678553173830653035
Giải tư
9975170843001454
Giải năm
189745044626274545620388
Giải sáu
367908599
Giải bảy
90564522

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 14-08-2023

Đặc biệt
16893
Giải nhất
11401
Giải nhì
3832941032
Giải ba
810137445454995373606431800611
Giải tư
9319776861800802
Giải năm
167363208538244978787816
Giải sáu
405389208
Giải bảy
22032563

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 13-08-2023

Đặc biệt
84528
Giải nhất
96875
Giải nhì
8363611470
Giải ba
176086574248426850447883464130
Giải tư
3346994623252587
Giải năm
692263488028412339557616
Giải sáu
975239505
Giải bảy
29480179

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 12-08-2023

Đặc biệt
06848
Giải nhất
28684
Giải nhì
5597209024
Giải ba
004314534351704241370366507682
Giải tư
0332565165809027
Giải năm
639125157524197301522935
Giải sáu
264132786
Giải bảy
67298721

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 11-08-2023

Đặc biệt
90299
Giải nhất
36308
Giải nhì
0828474795
Giải ba
484670704188636577780576244904
Giải tư
8380324676565962
Giải năm
825108175831144575773261
Giải sáu
635815883
Giải bảy
31432927

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 10-08-2023

Đặc biệt
25102
Giải nhất
39262
Giải nhì
2726260903
Giải ba
837453901283875124953380923707
Giải tư
2471590105235567
Giải năm
900002485132641039791027
Giải sáu
692080999
Giải bảy
01065079

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 09-08-2023

Đặc biệt
59261
Giải nhất
27636
Giải nhì
0364795243
Giải ba
631844623675761989936235629159
Giải tư
5510438972193557
Giải năm
713072008613731655087113
Giải sáu
708870846
Giải bảy
79918474

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 08-08-2023

Đặc biệt
80766
Giải nhất
27080
Giải nhì
6409660943
Giải ba
711749707793957197866308756243
Giải tư
9054741501672940
Giải năm
321491789878606670765984
Giải sáu
325947371
Giải bảy
70191497

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 07-08-2023

Đặc biệt
08672
Giải nhất
20246
Giải nhì
4383065267
Giải ba
301960928720041856272716755315
Giải tư
1341718661372626
Giải năm
017761349942517977040359
Giải sáu
214722518
Giải bảy
07631674

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 06-08-2023

Đặc biệt
74923
Giải nhất
73722
Giải nhì
6654212789
Giải ba
892537155056856879323173821677
Giải tư
3447970404941020
Giải năm
546508835728628872564655
Giải sáu
041937132
Giải bảy
88755762

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 05-08-2023

Đặc biệt
45710
Giải nhất
36358
Giải nhì
7876734560
Giải ba
752943894387647647947237535335
Giải tư
0010385278295397
Giải năm
044841837389363243074525
Giải sáu
232733903
Giải bảy
03555143

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 04-08-2023

Đặc biệt
56177
Giải nhất
48747
Giải nhì
0803837072
Giải ba
994860500699927682861434593225
Giải tư
0919105617829529
Giải năm
976668622021467966378444
Giải sáu
361602847
Giải bảy
62887336

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 03-08-2023

Đặc biệt
80288
Giải nhất
61964
Giải nhì
8240290573
Giải ba
869178120263682322670887245092
Giải tư
4562006802879372
Giải năm
685724170553767421080438
Giải sáu
396653630
Giải bảy
51692262

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 02-08-2023

Đặc biệt
88137
Giải nhất
71298
Giải nhì
5808600408
Giải ba
824802891877455054028800543510
Giải tư
3480449997057519
Giải năm
324390127570649062526705
Giải sáu
480346518
Giải bảy
59809408

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 01-08-2023

Đặc biệt
04430
Giải nhất
18971
Giải nhì
4712000337
Giải ba
111679515031425221074466179135
Giải tư
9009885152213489
Giải năm
644696095128730431407896
Giải sáu
731874836
Giải bảy
90957285

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 31-07-2023

Đặc biệt
72615
Giải nhất
73596
Giải nhì
2947116196
Giải ba
131654378959867865906646138341
Giải tư
8590789474016477
Giải năm
456012217202793173069952
Giải sáu
802683737
Giải bảy
61763936

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 30-07-2023

Đặc biệt
55741
Giải nhất
43813
Giải nhì
0230900386
Giải ba
620334536994823712316217514881
Giải tư
6227779452548472
Giải năm
433506434241731159264135
Giải sáu
928952289
Giải bảy
49374609

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 29-07-2023

Đặc biệt
69358
Giải nhất
70140
Giải nhì
4306037592
Giải ba
413520663155503369889297882185
Giải tư
7446955997982763
Giải năm
536065459000759168244880
Giải sáu
361896648
Giải bảy
83245556

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 28-07-2023

Đặc biệt
40915
Giải nhất
79375
Giải nhì
1998499134
Giải ba
034390362839226093451255643022
Giải tư
9679526715442874
Giải năm
118345382948698741781682
Giải sáu
812027864
Giải bảy
68349318

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 27-07-2023

Đặc biệt
21171
Giải nhất
85403
Giải nhì
7984071628
Giải ba
704215342593257679086012924822
Giải tư
8442544377342039
Giải năm
728853796926416650221814
Giải sáu
647208190
Giải bảy
68224710

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 26-07-2023

Đặc biệt
87929
Giải nhất
75634
Giải nhì
9719260780
Giải ba
918377343289201035001798938853
Giải tư
6924220896948150
Giải năm
245522193159516336561122
Giải sáu
017021657
Giải bảy
64600894

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 25-07-2023

Đặc biệt
75659
Giải nhất
75566
Giải nhì
5902367456
Giải ba
389645558184603121712835265940
Giải tư
4360482713437450
Giải năm
021867765159930912601920
Giải sáu
483269720
Giải bảy
31605705

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 24-07-2023

Đặc biệt
62442
Giải nhất
52306
Giải nhì
4905947882
Giải ba
759621319068936801792338925237
Giải tư
6004466654531852
Giải năm
837929227226003418303352
Giải sáu
090997005
Giải bảy
18567497

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 23-07-2023

Đặc biệt
58062
Giải nhất
16342
Giải nhì
3271432089
Giải ba
959218969540569921290561350218
Giải tư
9346413009373171
Giải năm
924254084964486194601769
Giải sáu
794347393
Giải bảy
47428744

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 22-07-2023

Đặc biệt
27433
Giải nhất
16448
Giải nhì
3195568361
Giải ba
174362818364926053613966980234
Giải tư
9122296528672912
Giải năm
396984192592745292522628
Giải sáu
488887051
Giải bảy
90075480

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 21-07-2023

Đặc biệt
35944
Giải nhất
72926
Giải nhì
3128367742
Giải ba
311666990672537729857778207426
Giải tư
9318861063243745
Giải năm
128330544145920625097767
Giải sáu
924677286
Giải bảy
83522695

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 20-07-2023

Đặc biệt
58286
Giải nhất
59809
Giải nhì
2721491487
Giải ba
388082754266389679506020871038
Giải tư
1808636787120887
Giải năm
050241351080991572840175
Giải sáu
959760942
Giải bảy
72387462

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 19-07-2023

Đặc biệt
15339
Giải nhất
01484
Giải nhì
5624307018
Giải ba
554938965936430091616500578245
Giải tư
9215950276669785
Giải năm
284846757953919071160560
Giải sáu
268322801
Giải bảy
03629856

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 18-07-2023

Đặc biệt
20080
Giải nhất
11885
Giải nhì
5363337876
Giải ba
661552205950224539786941940654
Giải tư
4282777197219021
Giải năm
285018563174992731666207
Giải sáu
898149402
Giải bảy
49408730

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 17-07-2023

Đặc biệt
22406
Giải nhất
98378
Giải nhì
6209298895
Giải ba
441750809341093002780231043490
Giải tư
4322061318048560
Giải năm
779124614860665244038973
Giải sáu
244786983
Giải bảy
48958964

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 16-07-2023

Đặc biệt
51351
Giải nhất
45672
Giải nhì
3366434988
Giải ba
118408082021070945576855068572
Giải tư
1294603511371192
Giải năm
297281801346081940684018
Giải sáu
761920817
Giải bảy
63512575

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 15-07-2023

Đặc biệt
08897
Giải nhất
14694
Giải nhì
2024756545
Giải ba
335401294830368703362953533460
Giải tư
2226183284305649
Giải năm
128903085192622930615811
Giải sáu
861353190
Giải bảy
92051993

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 14-07-2023

Đặc biệt
78668
Giải nhất
82538
Giải nhì
7569931456
Giải ba
750138666871819338718362863670
Giải tư
1258253304282403
Giải năm
890074047012565850923728
Giải sáu
143597118
Giải bảy
45464964

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 13-07-2023

Đặc biệt
26902
Giải nhất
17552
Giải nhì
9549622758
Giải ba
370398573414296420918703808681
Giải tư
5105054313865587
Giải năm
873943637301721752648207
Giải sáu
069373802
Giải bảy
60661561

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 12-07-2023

Đặc biệt
67115
Giải nhất
67785
Giải nhì
2706404716
Giải ba
668042332482424043570986414186
Giải tư
1010526140232965
Giải năm
067389973795573251475944
Giải sáu
195764471
Giải bảy
61551269

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 11-07-2023

Đặc biệt
45631
Giải nhất
13852
Giải nhì
3892322036
Giải ba
954635360116942821383363916157
Giải tư
5535453516830814
Giải năm
385085655513517024521716
Giải sáu
959819106
Giải bảy
57415839

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 10-07-2023

Đặc biệt
58222
Giải nhất
29421
Giải nhì
4689515004
Giải ba
278296651636514414845473323111
Giải tư
7367954931430457
Giải năm
127261070431241146629170
Giải sáu
888290934
Giải bảy
87345172

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 09-07-2023

Đặc biệt
05408
Giải nhất
68722
Giải nhì
7207236681
Giải ba
012969821327176411246201323342
Giải tư
2637836564322073
Giải năm
820121088851597246919401
Giải sáu
378129806
Giải bảy
04265066

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 08-07-2023

Đặc biệt
98215
Giải nhất
82428
Giải nhì
3675321404
Giải ba
205566413078489022573441912872
Giải tư
2467889387925647
Giải năm
153732082426555863800407
Giải sáu
723953821
Giải bảy
02233346

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 07-07-2023

Đặc biệt
93076
Giải nhất
94746
Giải nhì
7807812706
Giải ba
238499242073292311790165513960
Giải tư
0155724235037485
Giải năm
544041982074705731937035
Giải sáu
784719419
Giải bảy
12199084

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 06-07-2023

Đặc biệt
44798
Giải nhất
94748
Giải nhì
3009536372
Giải ba
014285531461653454855211652671
Giải tư
7701138193934736
Giải năm
701910194066217902838953
Giải sáu
322406805
Giải bảy
95053657

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 05-07-2023

Đặc biệt
29397
Giải nhất
03549
Giải nhì
5820374554
Giải ba
815404894378444490056357324035
Giải tư
3287080838989832
Giải năm
302904365367762518620973
Giải sáu
288449991
Giải bảy
47180801

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 04-07-2023

Đặc biệt
06883
Giải nhất
50713
Giải nhì
4805874292
Giải ba
377201529720477302038062191467
Giải tư
0689161463700331
Giải năm
506290112825870954942724
Giải sáu
376872148
Giải bảy
85093350

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 03-07-2023

Đặc biệt
96894
Giải nhất
03260
Giải nhì
1706471834
Giải ba
860825530622767850620613827224
Giải tư
6983267024837136
Giải năm
735455241596115132024001
Giải sáu
005551305
Giải bảy
49081005

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 02-07-2023

Đặc biệt
57123
Giải nhất
20479
Giải nhì
9419590632
Giải ba
095992459562714103022961084396
Giải tư
0499876992711209
Giải năm
942611817561168341790165
Giải sáu
999275227
Giải bảy
21231296

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 01-07-2023

Đặc biệt
90746
Giải nhất
08218
Giải nhì
4975548773
Giải ba
859787681701272704603337384819
Giải tư
2816797182785631
Giải năm
225204919252735424828442
Giải sáu
968396817
Giải bảy
05224787

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 30-06-2023

Đặc biệt
69851
Giải nhất
88124
Giải nhì
6615911919
Giải ba
079228028492702437919261353904
Giải tư
4262519624794379
Giải năm
246680928630671930896022
Giải sáu
207869283
Giải bảy
89820834

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 29-06-2023

Đặc biệt
06920
Giải nhất
56675
Giải nhì
6771670226
Giải ba
258837811784401107999406069390
Giải tư
0144988376436236
Giải năm
397600385573013503926592
Giải sáu
424847468
Giải bảy
13879836

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 28-06-2023

Đặc biệt
97495
Giải nhất
12576
Giải nhì
1202052689
Giải ba
322837489380249636471873204894
Giải tư
6498908916966318
Giải năm
590695053506466881829603
Giải sáu
948415030
Giải bảy
65204761

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 27-06-2023

Đặc biệt
49195
Giải nhất
69643
Giải nhì
2618162071
Giải ba
878394762306396114970447484913
Giải tư
9536670616625744
Giải năm
432942076959476398924007
Giải sáu
019409161
Giải bảy
79092482

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 26-06-2023

Đặc biệt
03493
Giải nhất
78387
Giải nhì
8189644142
Giải ba
053789096981654547792875119230
Giải tư
3278655514021499
Giải năm
255050699460982838939571
Giải sáu
595405877
Giải bảy
57282182

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 25-06-2023

Đặc biệt
63634
Giải nhất
89812
Giải nhì
8354602844
Giải ba
030953183501834537071073327255
Giải tư
2684898922685181
Giải năm
040680733678880907877548
Giải sáu
446547268
Giải bảy
43621316

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 24-06-2023

Đặc biệt
09870
Giải nhất
73087
Giải nhì
8163372969
Giải ba
898472635634405840244730324618
Giải tư
0872601539489391
Giải năm
220545894261955807736257
Giải sáu
830443674
Giải bảy
20542739

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 23-06-2023

Đặc biệt
83660
Giải nhất
29556
Giải nhì
8410908146
Giải ba
945018989647585802079718700361
Giải tư
4205287082050899
Giải năm
515237675317526238395697
Giải sáu
662169936
Giải bảy
36844144

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 22-06-2023

Đặc biệt
84267
Giải nhất
02244
Giải nhì
9370267381
Giải ba
119661024359342894682104634369
Giải tư
8713500912576787
Giải năm
554431167782955750426535
Giải sáu
124416017
Giải bảy
84519900

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 21-06-2023

Đặc biệt
58534
Giải nhất
47248
Giải nhì
3137824891
Giải ba
662243244709625201904595579430
Giải tư
7401489021214604
Giải năm
291379496502561197755422
Giải sáu
695283059
Giải bảy
28065726

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 20-06-2023

Đặc biệt
51232
Giải nhất
37107
Giải nhì
2848815667
Giải ba
678299511522549942188827622122
Giải tư
3666389504822513
Giải năm
556232736925220185085024
Giải sáu
768006915
Giải bảy
60025333

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 19-06-2023

Đặc biệt
59915
Giải nhất
92664
Giải nhì
1589932550
Giải ba
524702946186414906232517991571
Giải tư
3463919932876446
Giải năm
639100519358845620666852
Giải sáu
633901624
Giải bảy
84713196

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 18-06-2023

Đặc biệt
94351
Giải nhất
86452
Giải nhì
4037570701
Giải ba
168267379920523292534651359983
Giải tư
8752100312580694
Giải năm
469260761357231506390106
Giải sáu
792419788
Giải bảy
99722742

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 17-06-2023

Đặc biệt
96361
Giải nhất
07849
Giải nhì
6604588316
Giải ba
394643311955398708424948859270
Giải tư
1677848595189825
Giải năm
079813030406067452950845
Giải sáu
468316379
Giải bảy
52876101

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 16-06-2023

Đặc biệt
76830
Giải nhất
13239
Giải nhì
1572013993
Giải ba
813725479683888741229503542408
Giải tư
5949528493190688
Giải năm
540778534409620229973674
Giải sáu
367132155
Giải bảy
07660201

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 15-06-2023

Đặc biệt
46904
Giải nhất
84800
Giải nhì
9834812229
Giải ba
538615235170551348067049895789
Giải tư
6537363352134450
Giải năm
407218445044285731423607
Giải sáu
368359314
Giải bảy
61636441

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 14-06-2023

Đặc biệt
57854
Giải nhất
34686
Giải nhì
2775268091
Giải ba
152660400547339365415903727890
Giải tư
5866432086366531
Giải năm
754842377577160830003811
Giải sáu
854832350
Giải bảy
07484906

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 13-06-2023

Đặc biệt
88661
Giải nhất
71607
Giải nhì
9415094670
Giải ba
115303364122483019475418671865
Giải tư
1544328138713994
Giải năm
464741106011477359055281
Giải sáu
748272904
Giải bảy
78737905

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 12-06-2023

Đặc biệt
55442
Giải nhất
33251
Giải nhì
6562342048
Giải ba
687268940320511622025299494397
Giải tư
1802793429631958
Giải năm
719855148294718117669753
Giải sáu
273439837
Giải bảy
01396368

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 11-06-2023

Đặc biệt
46260
Giải nhất
22720
Giải nhì
8150402173
Giải ba
166582064372434050682185741825
Giải tư
1921665437277848
Giải năm
626302492221968453454156
Giải sáu
967239243
Giải bảy
96577864

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 10-06-2023

Đặc biệt
01936
Giải nhất
55702
Giải nhì
2183713114
Giải ba
086545428425038626959365266007
Giải tư
8658781641815440
Giải năm
950200639147315056283045
Giải sáu
422133144
Giải bảy
36396888

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 09-06-2023

Đặc biệt
84288
Giải nhất
04963
Giải nhì
7412538700
Giải ba
731402687660883125667429852888
Giải tư
0391592180493886
Giải năm
150024898181387019982926
Giải sáu
046845943
Giải bảy
84688238

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 08-06-2023

Đặc biệt
13437
Giải nhất
01318
Giải nhì
2844582535
Giải ba
714773962454759256252311363826
Giải tư
4472898179540986
Giải năm
534498054411802433033715
Giải sáu
934777592
Giải bảy
66884831

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 07-06-2023

Đặc biệt
40357
Giải nhất
11456
Giải nhì
4422310852
Giải ba
463583403466918959492579545788
Giải tư
9566604607163577
Giải năm
076332226881222691820024
Giải sáu
014056738
Giải bảy
17726982

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 06-06-2023

Đặc biệt
83079
Giải nhất
15731
Giải nhì
3245782498
Giải ba
531587548627217338186385980647
Giải tư
3761376218765343
Giải năm
216828341420332220134508
Giải sáu
425236119
Giải bảy
70900734

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 05-06-2023

Đặc biệt
00081
Giải nhất
01905
Giải nhì
7113744821
Giải ba
888442729504627953347222093683
Giải tư
7165388321578958
Giải năm
944610152351727061258146
Giải sáu
757450720
Giải bảy
28924879

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 04-06-2023

Đặc biệt
04408
Giải nhất
98155
Giải nhì
2978489293
Giải ba
393411439311089613520086738422
Giải tư
2710206973768015
Giải năm
280032823775019774506606
Giải sáu
870440693
Giải bảy
64736790

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 03-06-2023

Đặc biệt
00370
Giải nhất
78005
Giải nhì
1654635426
Giải ba
156055608231226678120464288608
Giải tư
2225973938934075
Giải năm
413020999557804190440883
Giải sáu
679741845
Giải bảy
08654083

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 02-06-2023

Đặc biệt
71963
Giải nhất
03825
Giải nhì
7672067605
Giải ba
835627535508354714423010541776
Giải tư
0619832301854008
Giải năm
213479589097785173737684
Giải sáu
307353763
Giải bảy
16341929

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 01-06-2023

Đặc biệt
95921
Giải nhất
60072
Giải nhì
6077242018
Giải ba
905288512993364580758324177085
Giải tư
6817120426354543
Giải năm
331711981200409117777879
Giải sáu
188582598
Giải bảy
81277120

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 31-05-2023

Đặc biệt
88961
Giải nhất
40956
Giải nhì
3194449287
Giải ba
194240561278426302963876387816
Giải tư
9466867841842567
Giải năm
731332601908177975084262
Giải sáu
169307843
Giải bảy
87022291

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 30-05-2023

Đặc biệt
20765
Giải nhất
15037
Giải nhì
3586893065
Giải ba
578403964693650764078050027833
Giải tư
7861981873710560
Giải năm
718501309462295101041993
Giải sáu
287387650
Giải bảy
96603721

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 29-05-2023

Đặc biệt
85867
Giải nhất
98338
Giải nhì
1063856467
Giải ba
719268756557336564150755367042
Giải tư
6742174986650992
Giải năm
059448717149893731234242
Giải sáu
948191615
Giải bảy
78912134

Kết quả Xổ số Miền Bắc Chủ Nhật 28-05-2023

Đặc biệt
79459
Giải nhất
32985
Giải nhì
3673928089
Giải ba
008248482831874101262999197383
Giải tư
9781953753879377
Giải năm
732788768618044833206967
Giải sáu
972313256
Giải bảy
71503280

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Bảy 27-05-2023

Đặc biệt
96237
Giải nhất
71344
Giải nhì
4253309954
Giải ba
967461557995688524192817526519
Giải tư
6364886732111681
Giải năm
169889408762790154252843
Giải sáu
849191024
Giải bảy
76315445

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Sáu 26-05-2023

Đặc biệt
36191
Giải nhất
12247
Giải nhì
7412555916
Giải ba
509391817211720733397368622536
Giải tư
1413765621519010
Giải năm
320871954948321094630955
Giải sáu
188203342
Giải bảy
53311103

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ năm 25-05-2023

Đặc biệt
20319
Giải nhất
70232
Giải nhì
2950071249
Giải ba
168849988128251717869777782108
Giải tư
7537280294433856
Giải năm
252155322000798792910000
Giải sáu
369815984
Giải bảy
67749689

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Tư 24-05-2023

Đặc biệt
19966
Giải nhất
59476
Giải nhì
6534558041
Giải ba
203049569417344722163269667352
Giải tư
1785147430622264
Giải năm
545440679087210191179472
Giải sáu
073840164
Giải bảy
80879563

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Ba 23-05-2023

Đặc biệt
95972
Giải nhất
02366
Giải nhì
4359056621
Giải ba
191951421652782533479281999789
Giải tư
0740690759578967
Giải năm
485186915830730162303908
Giải sáu
882890258
Giải bảy
61271744

Kết quả Xổ số Miền Bắc Thứ Hai 22-05-2023

Đặc biệt
32754
Giải nhất
68161
Giải nhì
7201798904
Giải ba
946979474093753554590141423607
Giải tư
5492522714932338
Giải năm
9643