Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 07-07-2022

Đặc biệt
Giải nhất
Giải nhì
Giải ba
Giải tư
Giải năm
Giải sáu
Giải bảy
021
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 30-06-2022

Đặc biệt
711346
Giải nhất
69605
Giải nhì
01735
Giải ba
8608483043
Giải tư
38088713878761500836
551911151699329
Giải năm
3561
Giải sáu
069801618252
Giải bảy
256
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 23-06-2022

Đặc biệt
363500
Giải nhất
49401
Giải nhì
40321
Giải ba
1433727813
Giải tư
32091897667583777090
197442532956232
Giải năm
0884
Giải sáu
659777102521
Giải bảy
281
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 16-06-2022

Đặc biệt
019742
Giải nhất
08545
Giải nhì
24773
Giải ba
3165375726
Giải tư
23842671937295090980
632065853211916
Giải năm
1432
Giải sáu
986581669412
Giải bảy
584
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 09-06-2022

Đặc biệt
256115
Giải nhất
81268
Giải nhì
61445
Giải ba
0420995020
Giải tư
28845927074780159913
622458630484172
Giải năm
0433
Giải sáu
845187635645
Giải bảy
930
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 02-06-2022

Đặc biệt
935770
Giải nhất
23396
Giải nhì
17605
Giải ba
4196764395
Giải tư
47464868155381697635
089743816641517
Giải năm
8950
Giải sáu
991717471361
Giải bảy
847
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 26-05-2022

Đặc biệt
067150
Giải nhất
67603
Giải nhì
40639
Giải ba
8196318482
Giải tư
15434413090195559153
868178086770869
Giải năm
3989
Giải sáu
186909980909
Giải bảy
259
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 19-05-2022

Đặc biệt
742156
Giải nhất
92602
Giải nhì
61737
Giải ba
9888254226
Giải tư
63300555833178366504
047811589529411
Giải năm
6559
Giải sáu
312829581464
Giải bảy
195
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 12-05-2022

Đặc biệt
784063
Giải nhất
52063
Giải nhì
94754
Giải ba
6273646563
Giải tư
34914011262872565671
887108303421426
Giải năm
4460
Giải sáu
538984263349
Giải bảy
693
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 05-05-2022

Đặc biệt
516820
Giải nhất
44039
Giải nhì
07706
Giải ba
3252343243
Giải tư
18376812284838096999
757096526357778
Giải năm
3166
Giải sáu
089279042734
Giải bảy
115
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 28-04-2022

Đặc biệt
004186
Giải nhất
93270
Giải nhì
28845
Giải ba
8901842825
Giải tư
81501169864569928875
195545371962715
Giải năm
6744
Giải sáu
507220135485
Giải bảy
620
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 21-04-2022

Đặc biệt
699642
Giải nhất
30876
Giải nhì
61396
Giải ba
3471079722
Giải tư
92657187191333628527
204091504205055
Giải năm
6790
Giải sáu
331137977917
Giải bảy
481
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 14-04-2022

Đặc biệt
815386
Giải nhất
88019
Giải nhì
45315
Giải ba
9422415089
Giải tư
90767143534393514641
799981013651309
Giải năm
6415
Giải sáu
439131453076
Giải bảy
946
Giải tám
89

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 07-04-2022

Đặc biệt
159545
Giải nhất
77572
Giải nhì
47783
Giải ba
2796587077
Giải tư
05361957745483873300
556243588848869
Giải năm
5740
Giải sáu
733176231318
Giải bảy
814
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 31-03-2022

Đặc biệt
471391
Giải nhất
33625
Giải nhì
14529
Giải ba
8403674678
Giải tư
38016873115690350884
827387442028765
Giải năm
8057
Giải sáu
433616353173
Giải bảy
358
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 17-03-2022

Đặc biệt
819874
Giải nhất
11106
Giải nhì
37157
Giải ba
9402918470
Giải tư
25384166684631717678
752430735070611
Giải năm
3013
Giải sáu
439042071759
Giải bảy
227
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 10-03-2022

Đặc biệt
835558
Giải nhất
55556
Giải nhì
73396
Giải ba
2195861869
Giải tư
34192208423850317159
030641010857996
Giải năm
0009
Giải sáu
596652960149
Giải bảy
872
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 03-03-2022

Đặc biệt
752915
Giải nhất
82253
Giải nhì
60201
Giải ba
5986613386
Giải tư
65695965119235495212
418033527118852
Giải năm
4506
Giải sáu
984617943886
Giải bảy
079
Giải tám
39

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 24-02-2022

Đặc biệt
511623
Giải nhất
62234
Giải nhì
50200
Giải ba
1750049742
Giải tư
94658355509341405653
016351097972488
Giải năm
1194
Giải sáu
809821483839
Giải bảy
781
Giải tám
46

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 17-02-2022

Đặc biệt
092286
Giải nhất
41904
Giải nhì
38087
Giải ba
1449884868
Giải tư
08143784795551204233
843404431561868
Giải năm
2738
Giải sáu
838450128412
Giải bảy
477
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 10-02-2022

Đặc biệt
569954
Giải nhất
27189
Giải nhì
23236
Giải ba
8665604857
Giải tư
31596072121807838828
618716333709048
Giải năm
0922
Giải sáu
679184648034
Giải bảy
560
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 03-02-2022

Đặc biệt
321261
Giải nhất
98106
Giải nhì
27544
Giải ba
5147917084
Giải tư
85583613985908433191
561503983233227
Giải năm
7428
Giải sáu
812381037194
Giải bảy
397
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 27-01-2022

Đặc biệt
607239
Giải nhất
34021
Giải nhì
54353
Giải ba
7820479920
Giải tư
57315104185951056494
018330095847145
Giải năm
1757
Giải sáu
078080417278
Giải bảy
476
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 20-01-2022

Đặc biệt
902355
Giải nhất
00251
Giải nhì
46710
Giải ba
4333843269
Giải tư
69990838672385952155
766064003029824
Giải năm
5055
Giải sáu
275253549073
Giải bảy
903
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 13-01-2022

Đặc biệt
479371
Giải nhất
89835
Giải nhì
91119
Giải ba
0884478495
Giải tư
78957411801482835712
391792453186232
Giải năm
7175
Giải sáu
432232781914
Giải bảy
977
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 06-01-2022

Đặc biệt
859725
Giải nhất
04341
Giải nhì
86652
Giải ba
5239436063
Giải tư
66948767024472492795
161773766281319
Giải năm
6055
Giải sáu
401450832653
Giải bảy
106
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 30-12-2021

Đặc biệt
119717
Giải nhất
66366
Giải nhì
86141
Giải ba
0668162759
Giải tư
00285973523169000260
245797886743327
Giải năm
6213
Giải sáu
160368562091
Giải bảy
203
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 23-12-2021

Đặc biệt
479810
Giải nhất
79699
Giải nhì
17226
Giải ba
3937208880
Giải tư
84279554429005800324
494086334227736
Giải năm
6156
Giải sáu
098815921802
Giải bảy
238
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 16-12-2021

Đặc biệt
395180
Giải nhất
33312
Giải nhì
73189
Giải ba
0177339742
Giải tư
53003954200632803636
066705245790971
Giải năm
4146
Giải sáu
218102112029
Giải bảy
553
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 09-12-2021

Đặc biệt
042652
Giải nhất
94204
Giải nhì
03035
Giải ba
3029699447
Giải tư
95440209953668306982
703110509545074
Giải năm
5389
Giải sáu
893459306653
Giải bảy
599
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 02-12-2021

Đặc biệt
761916
Giải nhất
56180
Giải nhì
41755
Giải ba
3418327196
Giải tư
34049724779845689493
499428243744106
Giải năm
3282
Giải sáu
995258661394
Giải bảy
595
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 25-11-2021

Đặc biệt
880313
Giải nhất
55429
Giải nhì
81667
Giải ba
6335902848
Giải tư
80158635887110460965
491986172053581
Giải năm
4244
Giải sáu
841362219192
Giải bảy
629
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 18-11-2021

Đặc biệt
373851
Giải nhất
56556
Giải nhì
87265
Giải ba
4605728140
Giải tư
32355293866477427728
038089910745257
Giải năm
3482
Giải sáu
489359114538
Giải bảy
360
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 11-11-2021

Đặc biệt
711260
Giải nhất
10502
Giải nhì
69961
Giải ba
1364394344
Giải tư
46143862158791091109
731680991992445
Giải năm
3244
Giải sáu
317472864335
Giải bảy
101
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 04-11-2021

Đặc biệt
684051
Giải nhất
23095
Giải nhì
81858
Giải ba
8593349148
Giải tư
74249732283435329334
647860004379607
Giải năm
3147
Giải sáu
317767525388
Giải bảy
503
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 28-10-2021

Đặc biệt
396800
Giải nhất
57136
Giải nhì
79078
Giải ba
4722873042
Giải tư
81842221324879573648
458621026512740
Giải năm
3798
Giải sáu
930960582383
Giải bảy
946
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 08-07-2021

Đặc biệt
673884
Giải nhất
46298
Giải nhì
38900
Giải ba
3145760343
Giải tư
01929707065233504828
355088706443201
Giải năm
4144
Giải sáu
721883365138
Giải bảy
996
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 01-07-2021

Đặc biệt
675184
Giải nhất
28201
Giải nhì
18192
Giải ba
6551015702
Giải tư
15018440163564107673
173867258752988
Giải năm
9813
Giải sáu
877152445425
Giải bảy
652
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 24-06-2021

Đặc biệt
337777
Giải nhất
17044
Giải nhì
16369
Giải ba
1831818129
Giải tư
38634546460719347630
995534528730045
Giải năm
3443
Giải sáu
640140653227
Giải bảy
594
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 17-06-2021

Đặc biệt
719225
Giải nhất
88235
Giải nhì
27860
Giải ba
9129668440
Giải tư
69698996157647653219
859218635516257
Giải năm
7626
Giải sáu
336285551344
Giải bảy
946
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 10-06-2021

Đặc biệt
271421
Giải nhất
93738
Giải nhì
23520
Giải ba
2469124004
Giải tư
54971037173534868110
058114030106640
Giải năm
9993
Giải sáu
344898831047
Giải bảy
289
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 03-06-2021

Đặc biệt
791223
Giải nhất
51700
Giải nhì
96513
Giải ba
8744117584
Giải tư
89724807146667040558
206443597071089
Giải năm
4818
Giải sáu
083859339326
Giải bảy
073
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 27-05-2021

Đặc biệt
564247
Giải nhất
18114
Giải nhì
71795
Giải ba
2630572269
Giải tư
38630078303496648023
084994223066305
Giải năm
4718
Giải sáu
977425674221
Giải bảy
990
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 20-05-2021

Đặc biệt
524786
Giải nhất
14245
Giải nhì
42765
Giải ba
4657150300
Giải tư
59124735651268264594
124203524380761
Giải năm
6119
Giải sáu
719889356042
Giải bảy
202
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 13-05-2021

Đặc biệt
069993
Giải nhất
10356
Giải nhì
07912
Giải ba
5705587608
Giải tư
38008946285044319295
189396094692027
Giải năm
2977
Giải sáu
104400879307
Giải bảy
059
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 06-05-2021

Đặc biệt
518179
Giải nhất
40317
Giải nhì
99472
Giải ba
5258793450
Giải tư
16356227925438160295
096208749229121
Giải năm
2498
Giải sáu
708825363709
Giải bảy
920
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Tây Ninh Thứ năm 29-04-2021

Đặc biệt
834077
Giải nhất
92467
Giải nhì
49484
Giải ba
7086623564
Giải tư
45658851944826446061
172483580704114
Giải năm
2847
Giải sáu
820838643011
Giải bảy
690
Giải tám
22