Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 06-07-2022

Đặc biệt
130218
Giải nhất
42542
Giải nhì
90246
Giải ba
0341008213
Giải tư
05149506288168074429
636285117136515
Giải năm
6385
Giải sáu
226478453937
Giải bảy
165
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 02-07-2022

Đặc biệt
439642
Giải nhất
95502
Giải nhì
49600
Giải ba
1857717781
Giải tư
05465948930694531570
621886970207233
Giải năm
6405
Giải sáu
051573032985
Giải bảy
497
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 29-06-2022

Đặc biệt
805603
Giải nhất
82214
Giải nhì
09557
Giải ba
1435502887
Giải tư
19252013481764008943
380430946740499
Giải năm
6443
Giải sáu
229164387106
Giải bảy
357
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 25-06-2022

Đặc biệt
627301
Giải nhất
97011
Giải nhì
18067
Giải ba
7382923520
Giải tư
29082371037895502568
259143871155589
Giải năm
7508
Giải sáu
974552079948
Giải bảy
446
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 22-06-2022

Đặc biệt
870469
Giải nhất
06117
Giải nhì
65445
Giải ba
1236448097
Giải tư
01009186583617188914
605274167609886
Giải năm
1317
Giải sáu
879563843361
Giải bảy
753
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 18-06-2022

Đặc biệt
620675
Giải nhất
01245
Giải nhì
39005
Giải ba
0480352268
Giải tư
04455941361855624889
082909344870502
Giải năm
2965
Giải sáu
502041959767
Giải bảy
096
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 15-06-2022

Đặc biệt
221235
Giải nhất
55196
Giải nhì
74107
Giải ba
1316827855
Giải tư
41523356012462816366
211249021687952
Giải năm
3196
Giải sáu
544163296291
Giải bảy
103
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 11-06-2022

Đặc biệt
812955
Giải nhất
81235
Giải nhì
58940
Giải ba
4875144174
Giải tư
60636880497725272097
158880355994442
Giải năm
3601
Giải sáu
093634201760
Giải bảy
398
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 08-06-2022

Đặc biệt
304450
Giải nhất
75794
Giải nhì
19022
Giải ba
4649031173
Giải tư
95209548766264344688
540589741050144
Giải năm
1253
Giải sáu
586828102830
Giải bảy
613
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 04-06-2022

Đặc biệt
183210
Giải nhất
02981
Giải nhì
67280
Giải ba
9609206740
Giải tư
53067480296227705408
579694994914577
Giải năm
5582
Giải sáu
072030553619
Giải bảy
910
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-06-2022

Đặc biệt
644367
Giải nhất
75472
Giải nhì
71447
Giải ba
7724711113
Giải tư
51319113562707333510
737894897514228
Giải năm
6743
Giải sáu
053806522576
Giải bảy
095
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 28-05-2022

Đặc biệt
576483
Giải nhất
25703
Giải nhì
79409
Giải ba
4715297107
Giải tư
70108744189782619909
961263209234701
Giải năm
8671
Giải sáu
339337053307
Giải bảy
232
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 25-05-2022

Đặc biệt
691820
Giải nhất
09749
Giải nhì
94693
Giải ba
9975452703
Giải tư
03271274253622633929
692485796598437
Giải năm
3503
Giải sáu
352384546120
Giải bảy
636
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 21-05-2022

Đặc biệt
888026
Giải nhất
86052
Giải nhì
96644
Giải ba
0830778644
Giải tư
97316499574782448103
609781295403884
Giải năm
9566
Giải sáu
514535444412
Giải bảy
067
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 18-05-2022

Đặc biệt
150322
Giải nhất
44355
Giải nhì
38356
Giải ba
5006926641
Giải tư
69131035427599702590
593181970496149
Giải năm
8301
Giải sáu
086450297870
Giải bảy
758
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 14-05-2022

Đặc biệt
512793
Giải nhất
40654
Giải nhì
00877
Giải ba
4021211094
Giải tư
94270074561112439491
790952471779723
Giải năm
6898
Giải sáu
194442477479
Giải bảy
591
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 11-05-2022

Đặc biệt
828046
Giải nhất
24790
Giải nhì
18365
Giải ba
0252943649
Giải tư
47416986609415395531
389191548496595
Giải năm
0322
Giải sáu
354755149055
Giải bảy
415
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 07-05-2022

Đặc biệt
027769
Giải nhất
26173
Giải nhì
54632
Giải ba
5230119168
Giải tư
66127852801278070869
939286905566018
Giải năm
2858
Giải sáu
371912086697
Giải bảy
218
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 04-05-2022

Đặc biệt
330108
Giải nhất
77232
Giải nhì
62457
Giải ba
6185671394
Giải tư
02080718048259157493
813403957579857
Giải năm
3075
Giải sáu
757486419713
Giải bảy
755
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 30-04-2022

Đặc biệt
775659
Giải nhất
26096
Giải nhì
61867
Giải ba
9177838606
Giải tư
14288406385913329077
000590756281382
Giải năm
2599
Giải sáu
527884430557
Giải bảy
714
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 27-04-2022

Đặc biệt
784144
Giải nhất
29288
Giải nhì
18198
Giải ba
6393046103
Giải tư
12290917743463175572
466642998441598
Giải năm
1178
Giải sáu
223081047981
Giải bảy
693
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 23-04-2022

Đặc biệt
057488
Giải nhất
14507
Giải nhì
28515
Giải ba
6870190197
Giải tư
22550138351564238704
646097736207135
Giải năm
7762
Giải sáu
275465634777
Giải bảy
474
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 20-04-2022

Đặc biệt
350639
Giải nhất
62060
Giải nhì
21634
Giải ba
8254836868
Giải tư
32381254585463038354
659204082422251
Giải năm
7325
Giải sáu
943194605353
Giải bảy
423
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 16-04-2022

Đặc biệt
957353
Giải nhất
66271
Giải nhì
82035
Giải ba
1697790210
Giải tư
17605730747613362031
841668987543513
Giải năm
1548
Giải sáu
894377653312
Giải bảy
071
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 13-04-2022

Đặc biệt
119564
Giải nhất
48082
Giải nhì
90903
Giải ba
1926601062
Giải tư
40017649235054312941
346632675979127
Giải năm
9684
Giải sáu
067575560157
Giải bảy
239
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 09-04-2022

Đặc biệt
995169
Giải nhất
12256
Giải nhì
07317
Giải ba
6317803270
Giải tư
83034323770229884088
584327279701765
Giải năm
1197
Giải sáu
077123181949
Giải bảy
946
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 06-04-2022

Đặc biệt
936017
Giải nhất
36435
Giải nhì
40031
Giải ba
0387175954
Giải tư
99042226167728660969
846158850243256
Giải năm
7321
Giải sáu
966520288128
Giải bảy
293
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 02-04-2022

Đặc biệt
641990
Giải nhất
69600
Giải nhì
22945
Giải ba
4957273064
Giải tư
18007120932891910697
579745288300621
Giải năm
0895
Giải sáu
315175934128
Giải bảy
494
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 30-03-2022

Đặc biệt
990332
Giải nhất
12057
Giải nhì
60139
Giải ba
8560219583
Giải tư
75878447555549135979
893110189954096
Giải năm
7161
Giải sáu
775392952488
Giải bảy
838
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 26-03-2022

Đặc biệt
165869
Giải nhất
89535
Giải nhì
22087
Giải ba
7434656921
Giải tư
51303209764046709054
170971711080522
Giải năm
7321
Giải sáu
071978418644
Giải bảy
292
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 23-03-2022

Đặc biệt
877926
Giải nhất
84193
Giải nhì
96349
Giải ba
0693907297
Giải tư
54410378820319555325
162784976577379
Giải năm
9408
Giải sáu
088279631932
Giải bảy
384
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 19-03-2022

Đặc biệt
831282
Giải nhất
49393
Giải nhì
66586
Giải ba
3360530783
Giải tư
98518831199818663368
779700785234940
Giải năm
4980
Giải sáu
860064186049
Giải bảy
718
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 16-03-2022

Đặc biệt
618135
Giải nhất
31814
Giải nhì
35072
Giải ba
8176545787
Giải tư
67567537198087228740
140065278744897
Giải năm
4061
Giải sáu
078507376850
Giải bảy
398
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 12-03-2022

Đặc biệt
704975
Giải nhất
40855
Giải nhì
17220
Giải ba
5428349251
Giải tư
67652017881444185735
917214043659337
Giải năm
5681
Giải sáu
941019545369
Giải bảy
765
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 09-03-2022

Đặc biệt
439348
Giải nhất
01908
Giải nhì
40639
Giải ba
7688325506
Giải tư
74990110310085181142
814537633169499
Giải năm
5354
Giải sáu
516320300803
Giải bảy
597
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 05-03-2022

Đặc biệt
620340
Giải nhất
35540
Giải nhì
24427
Giải ba
0450715294
Giải tư
09128975523229261788
986575390491715
Giải năm
4586
Giải sáu
118945065055
Giải bảy
795
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 02-03-2022

Đặc biệt
030928
Giải nhất
99343
Giải nhì
80511
Giải ba
7374806300
Giải tư
91779295151455082434
048130415227551
Giải năm
6685
Giải sáu
811900162716
Giải bảy
833
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 26-02-2022

Đặc biệt
315328
Giải nhất
95525
Giải nhì
16406
Giải ba
5684803202
Giải tư
05052632179841737409
756710935400984
Giải năm
3394
Giải sáu
561205122792
Giải bảy
331
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 23-02-2022

Đặc biệt
936444
Giải nhất
13180
Giải nhì
18732
Giải ba
7161963294
Giải tư
94448427735223225745
953612111862332
Giải năm
7400
Giải sáu
752747854116
Giải bảy
802
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 19-02-2022

Đặc biệt
554573
Giải nhất
48439
Giải nhì
93889
Giải ba
1165904503
Giải tư
65614584184247143089
995465819712074
Giải năm
1869
Giải sáu
720184858178
Giải bảy
748
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 16-02-2022

Đặc biệt
583586
Giải nhất
68801
Giải nhì
32398
Giải ba
0289026367
Giải tư
02992595932819963675
714352140590085
Giải năm
3858
Giải sáu
460670185514
Giải bảy
297
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 12-02-2022

Đặc biệt
277661
Giải nhất
72903
Giải nhì
70606
Giải ba
0530220776
Giải tư
90178527055825605004
924297528425942
Giải năm
7062
Giải sáu
304232709983
Giải bảy
274
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 09-02-2022

Đặc biệt
246330
Giải nhất
59914
Giải nhì
08100
Giải ba
4764818962
Giải tư
18505564766566228529
233848407916294
Giải năm
0416
Giải sáu
386322329710
Giải bảy
819
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 05-02-2022

Đặc biệt
841711
Giải nhất
50282
Giải nhì
87171
Giải ba
8650163459
Giải tư
87668665296657790733
029798564943124
Giải năm
8679
Giải sáu
327702033759
Giải bảy
793
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 02-02-2022

Đặc biệt
508818
Giải nhất
26744
Giải nhì
98925
Giải ba
9706333506
Giải tư
10907260924447958977
694764000921980
Giải năm
7839
Giải sáu
968437827996
Giải bảy
472
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 29-01-2022

Đặc biệt
492051
Giải nhất
10545
Giải nhì
35196
Giải ba
4750115527
Giải tư
41038274479594062728
143214755289759
Giải năm
3327
Giải sáu
470051725284
Giải bảy
860
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 26-01-2022

Đặc biệt
834431
Giải nhất
82968
Giải nhì
45832
Giải ba
4289278195
Giải tư
21019208045215508279
184563572707953
Giải năm
8512
Giải sáu
136091855083
Giải bảy
125
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 22-01-2022

Đặc biệt
466342
Giải nhất
91989
Giải nhì
14903
Giải ba
1344436358
Giải tư
08081200807081416884
754887070834121
Giải năm
0418
Giải sáu
192849989334
Giải bảy
921
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 19-01-2022

Đặc biệt
178793
Giải nhất
36741
Giải nhì
24000
Giải ba
8270038703
Giải tư
84288562040182019125
477173141151307
Giải năm
8853
Giải sáu
552208350771
Giải bảy
051
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 15-01-2022

Đặc biệt
906700
Giải nhất
79603
Giải nhì
07799
Giải ba
6843141546
Giải tư
45209978276419195577
574562811385403
Giải năm
3702
Giải sáu
786911977568
Giải bảy
409
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 12-01-2022

Đặc biệt
070260
Giải nhất
76749
Giải nhì
28340
Giải ba
5992125698
Giải tư
22526553344063047758
291760506357671
Giải năm
8483
Giải sáu
184353530567
Giải bảy
504
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 08-01-2022

Đặc biệt
825222
Giải nhất
00213
Giải nhì
30256
Giải ba
7381247583
Giải tư
87296355532056551046
097726383143055
Giải năm
3390
Giải sáu
293863072999
Giải bảy
279
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 05-01-2022

Đặc biệt
441233
Giải nhất
87188
Giải nhì
22951
Giải ba
8565142203
Giải tư
05370695432317519634
804478080291860
Giải năm
7982
Giải sáu
506161861764
Giải bảy
004
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 01-01-2022

Đặc biệt
003756
Giải nhất
20504
Giải nhì
73145
Giải ba
4157903742
Giải tư
41192504443281596962
864659902435023
Giải năm
5914
Giải sáu
088350417481
Giải bảy
193
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 29-12-2021

Đặc biệt
003276
Giải nhất
26445
Giải nhì
85354
Giải ba
2934649346
Giải tư
78096905850546126339
392120075250694
Giải năm
5333
Giải sáu
060173728489
Giải bảy
367
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 25-12-2021

Đặc biệt
238220
Giải nhất
97080
Giải nhì
09872
Giải ba
3616221968
Giải tư
39964844327135525731
526359347903190
Giải năm
7898
Giải sáu
566040766044
Giải bảy
930
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 22-12-2021

Đặc biệt
696483
Giải nhất
26209
Giải nhì
54626
Giải ba
6329659409
Giải tư
71123627188586422785
697430078762727
Giải năm
8345
Giải sáu
517492526504
Giải bảy
384
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 18-12-2021

Đặc biệt
402737
Giải nhất
91820
Giải nhì
17331
Giải ba
9835002828
Giải tư
93234108832470338532
207134871970994
Giải năm
0129
Giải sáu
868830012232
Giải bảy
969
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 15-12-2021

Đặc biệt
569916
Giải nhất
87199
Giải nhì
84870
Giải ba
6963491342
Giải tư
80121167860984786488
306770355126441
Giải năm
7322
Giải sáu
838299229031
Giải bảy
686
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 11-12-2021

Đặc biệt
378065
Giải nhất
92658
Giải nhì
91289
Giải ba
6005087692
Giải tư
88534017776831382417
650920844043473
Giải năm
3993
Giải sáu
77657649
Giải bảy
450
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 08-12-2021

Đặc biệt
032944
Giải nhất
37734
Giải nhì
42589
Giải ba
8926335490
Giải tư
03609666229590149122
624140224313679
Giải năm
4933
Giải sáu
774175744898
Giải bảy
470
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 04-12-2021

Đặc biệt
933605
Giải nhất
75494
Giải nhì
38453
Giải ba
9222930531
Giải tư
36963310031306341260
183719044146910
Giải năm
3231
Giải sáu
774262827796
Giải bảy
725
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-12-2021

Đặc biệt
445153
Giải nhất
82765
Giải nhì
13913
Giải ba
1284355073
Giải tư
13210090019673130090
455061267711143
Giải năm
8665
Giải sáu
198864657912
Giải bảy
071
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 27-11-2021

Đặc biệt
884055
Giải nhất
33411
Giải nhì
95106
Giải ba
4167588948
Giải tư
60696886854121784993
003899557748385
Giải năm
1637
Giải sáu
324371579121
Giải bảy
209
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 24-11-2021

Đặc biệt
477124
Giải nhất
31363
Giải nhì
52869
Giải ba
1861585893
Giải tư
93043478872140628229
882627692897994
Giải năm
7315
Giải sáu
633407147859
Giải bảy
196
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 20-11-2021

Đặc biệt
416968
Giải nhất
66633
Giải nhì
10602
Giải ba
3072630847
Giải tư
12480009291936638273
397914419868195
Giải năm
4177
Giải sáu
722887421130
Giải bảy
301
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 17-11-2021

Đặc biệt
879542
Giải nhất
18498
Giải nhì
35271
Giải ba
4763585028
Giải tư
51220751688703079487
812358361434009
Giải năm
9816
Giải sáu
214457327782
Giải bảy
026
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 13-11-2021

Đặc biệt
094286
Giải nhất
09440
Giải nhì
99757
Giải ba
7617586926
Giải tư
68900670618598343307
745248503972393
Giải năm
4948
Giải sáu
845100287184
Giải bảy
249
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 10-11-2021

Đặc biệt
213664
Giải nhất
93507
Giải nhì
88989
Giải ba
5797713212
Giải tư
40591620927768633276
498923307954159
Giải năm
7548
Giải sáu
764979415258
Giải bảy
714
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 06-11-2021

Đặc biệt
883768
Giải nhất
69665
Giải nhì
45459
Giải ba
0936270188
Giải tư
00660427905397926126
674892279013486
Giải năm
5473
Giải sáu
124155886626
Giải bảy
519
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 03-11-2021

Đặc biệt
227010
Giải nhất
40768
Giải nhì
14282
Giải ba
9075392201
Giải tư
18273151583004768842
062865526291485
Giải năm
6766
Giải sáu
875533364711
Giải bảy
070
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 30-10-2021

Đặc biệt
418567
Giải nhất
64417
Giải nhì
95653
Giải ba
9030936224
Giải tư
30592915992341862504
910058600908113
Giải năm
0464
Giải sáu
048205077501
Giải bảy
695
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 27-10-2021

Đặc biệt
010491
Giải nhất
37297
Giải nhì
22379
Giải ba
2990307473
Giải tư
41203376642354534696
171197163416115
Giải năm
3952
Giải sáu
439478602062
Giải bảy
841
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 23-10-2021

Đặc biệt
837947
Giải nhất
25518
Giải nhì
28451
Giải ba
4967026060
Giải tư
19826848281763311691
916769054945437
Giải năm
4140
Giải sáu
490939566179
Giải bảy
523
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 20-10-2021

Đặc biệt
125690
Giải nhất
29415
Giải nhì
52236
Giải ba
0578304120
Giải tư
08260892867420681521
370455630569271
Giải năm
1702
Giải sáu
588956218080
Giải bảy
129
Giải tám
77

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 16-10-2021

Đặc biệt
712965
Giải nhất
82324
Giải nhì
59482
Giải ba
9306471791
Giải tư
77233203557280847162
006895841041480
Giải năm
7160
Giải sáu
639906194904
Giải bảy
172
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 13-10-2021

Đặc biệt
599126
Giải nhất
35200
Giải nhì
01049
Giải ba
5408156942
Giải tư
99497890539083087294
692690223764810
Giải năm
0989
Giải sáu
557661642137
Giải bảy
895
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 09-10-2021

Đặc biệt
746396
Giải nhất
50453
Giải nhì
26192
Giải ba
7315207078
Giải tư
46064016941688368286
423931971507867
Giải năm
7291
Giải sáu
733063428555
Giải bảy
721
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 06-10-2021

Đặc biệt
452883
Giải nhất
86077
Giải nhì
12192
Giải ba
9048076696
Giải tư
77760488870230347549
851871378708698
Giải năm
2235
Giải sáu
472844538821
Giải bảy
317
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 02-10-2021

Đặc biệt
208214
Giải nhất
45404
Giải nhì
82054
Giải ba
1371644857
Giải tư
55938788839725311186
229243917147016
Giải năm
7712
Giải sáu
761466060408
Giải bảy
250
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 29-09-2021

Đặc biệt
395548
Giải nhất
98912
Giải nhì
15419
Giải ba
6641581039
Giải tư
73569987882018896343
773730204704570
Giải năm
8407
Giải sáu
012138483452
Giải bảy
513
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 25-09-2021

Đặc biệt
352454
Giải nhất
43503
Giải nhì
22484
Giải ba
1135056804
Giải tư
82247632323175711170
720191701619545
Giải năm
1124
Giải sáu
227650759359
Giải bảy
849
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 22-09-2021

Đặc biệt
241508
Giải nhất
34097
Giải nhì
31156
Giải ba
7508750082
Giải tư
93902121773162727695
812225221558762
Giải năm
5716
Giải sáu
314107027779
Giải bảy
560
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 18-09-2021

Đặc biệt
493402
Giải nhất
87588
Giải nhì
84886
Giải ba
2851557362
Giải tư
25430697440400909625
059707124217734
Giải năm
7723
Giải sáu
372093553450
Giải bảy
676
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 15-09-2021

Đặc biệt
488060
Giải nhất
51311
Giải nhì
63632
Giải ba
9476461599
Giải tư
33747749093505802578
147055861580678
Giải năm
3319
Giải sáu
711748366156
Giải bảy
157
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 11-09-2021

Đặc biệt
998137
Giải nhất
20113
Giải nhì
24627
Giải ba
5276825217
Giải tư
20125923446415812854
302051461211455
Giải năm
4712
Giải sáu
998602912322
Giải bảy
765
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 08-09-2021

Đặc biệt
273968
Giải nhất
95258
Giải nhì
53862
Giải ba
0972839038
Giải tư
95287860144232535379
233277421449415
Giải năm
9580
Giải sáu
261086016784
Giải bảy
990
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 04-09-2021

Đặc biệt
618260
Giải nhất
69914
Giải nhì
28942
Giải ba
1301602314
Giải tư
76624464057553261344
057013942151188
Giải năm
1444
Giải sáu
783524379382
Giải bảy
041
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-09-2021

Đặc biệt
784082
Giải nhất
05641
Giải nhì
45197
Giải ba
3091398041
Giải tư
68827376707013900261
392702018327710
Giải năm
9922
Giải sáu
976824853014
Giải bảy
486
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 28-08-2021

Đặc biệt
605637
Giải nhất
45820
Giải nhì
97070
Giải ba
0230498072
Giải tư
82753270000734152367
133163080757318
Giải năm
5686
Giải sáu
587811575942
Giải bảy
883
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 25-08-2021

Đặc biệt
437938
Giải nhất
17125
Giải nhì
99847
Giải ba
1237339112
Giải tư
20630269092323680536
843736059933393
Giải năm
3014
Giải sáu
375749789956
Giải bảy
273
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 14-08-2021

Đặc biệt
470618
Giải nhất
88191
Giải nhì
97565
Giải ba
5208328088
Giải tư
90104777580353062037
133872620844217
Giải năm
0954
Giải sáu
141777851569
Giải bảy
964
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 11-08-2021

Đặc biệt
720171
Giải nhất
80384
Giải nhì
08031
Giải ba
6789054610
Giải tư
55665926412634957767
862741219321277
Giải năm
9545
Giải sáu
205619278960
Giải bảy
079
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 24-07-2021

Đặc biệt
706798
Giải nhất
93782
Giải nhì
47912
Giải ba
8436713092
Giải tư
67431797328063548184
320244088066591
Giải năm
5002
Giải sáu
406844562562
Giải bảy
989
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 21-07-2021

Đặc biệt
441683
Giải nhất
58340
Giải nhì
65246
Giải ba
7572942050
Giải tư
09614466668611864224
456463023406011
Giải năm
5128
Giải sáu
114837870075
Giải bảy
159
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 17-07-2021

Đặc biệt
080283
Giải nhất
67626
Giải nhì
45007
Giải ba
2206709746
Giải tư
31973344157632507319
941538089534931
Giải năm
1163
Giải sáu
634393993070
Giải bảy
224
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 14-07-2021

Đặc biệt
529373
Giải nhất
16569
Giải nhì
10520
Giải ba
6634798248
Giải tư
70690521561642215801
075499203850061
Giải năm
8954
Giải sáu
356325350084
Giải bảy
334
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 10-07-2021

Đặc biệt
882479
Giải nhất
39416
Giải nhì
71334
Giải ba
6466787391
Giải tư
58123592351935734765
171441482204849
Giải năm
4737
Giải sáu
402745324487
Giải bảy
099
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 07-07-2021

Đặc biệt
112653
Giải nhất
32139
Giải nhì
11427
Giải ba
2062772046
Giải tư
51804729560420496134
837481770264758
Giải năm
1569
Giải sáu
649225846243
Giải bảy
814
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 03-07-2021

Đặc biệt
358551
Giải nhất
74477
Giải nhì
19667
Giải ba
2933797014
Giải tư
95638575761876486689
082728444082840
Giải năm
8591
Giải sáu
379369715878
Giải bảy
300
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 30-06-2021

Đặc biệt
459744
Giải nhất
91347
Giải nhì
02946
Giải ba
3322370183
Giải tư
59112228245937650623
856578774522857
Giải năm
2775
Giải sáu
378914905127
Giải bảy
053
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 26-06-2021

Đặc biệt
802667
Giải nhất
58804
Giải nhì
43830
Giải ba
9097260689
Giải tư
93183145846013536858
143546666146033
Giải năm
5721
Giải sáu
376820305276
Giải bảy
291
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 23-06-2021

Đặc biệt
003055
Giải nhất
55276
Giải nhì
47135
Giải ba
9718754891
Giải tư
24953644657591443493
839491502705646
Giải năm
9556
Giải sáu
377455768967
Giải bảy
171
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 19-06-2021

Đặc biệt
756717
Giải nhất
05458
Giải nhì
15076
Giải ba
3002644253
Giải tư
75347544196927057903
818653638894395
Giải năm
9697
Giải sáu
915235282885
Giải bảy
252
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 16-06-2021

Đặc biệt
012987
Giải nhất
77579
Giải nhì
63957
Giải ba
2232484199
Giải tư
98691781834150734725
659140953581423
Giải năm
6644
Giải sáu
013056206888
Giải bảy
170
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 12-06-2021

Đặc biệt
014160
Giải nhất
19547
Giải nhì
15535
Giải ba
9564188365
Giải tư
23343931333138975193
752578979809672
Giải năm
4212
Giải sáu
677877988451
Giải bảy
229
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 09-06-2021

Đặc biệt
316693
Giải nhất
60185
Giải nhì
00126
Giải ba
9972876393
Giải tư
68999649374795527871
075299735663177
Giải năm
4796
Giải sáu
376420113237
Giải bảy
128
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 05-06-2021

Đặc biệt
145815
Giải nhất
00720
Giải nhì
85459
Giải ba
5413000054
Giải tư
42635758225821079786
761408632154127
Giải năm
6449
Giải sáu
056209036068
Giải bảy
154
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 02-06-2021

Đặc biệt
244539
Giải nhất
83003
Giải nhì
50864
Giải ba
8982037538
Giải tư
62579614155849499967
397451926709463
Giải năm
8533
Giải sáu
127969737398
Giải bảy
045
Giải tám
98

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 29-05-2021

Đặc biệt
088324
Giải nhất
50991
Giải nhì
37129
Giải ba
4790939296
Giải tư
56048740278396528671
501659237659698
Giải năm
6712
Giải sáu
374478425109
Giải bảy
658
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 26-05-2021

Đặc biệt
973856
Giải nhất
99911
Giải nhì
65028
Giải ba
8810370431
Giải tư
07109869639105235303
623220986629150
Giải năm
9662
Giải sáu
723654150705
Giải bảy
470
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 22-05-2021

Đặc biệt
346201
Giải nhất
88138
Giải nhì
40669
Giải ba
1831441787
Giải tư
05960147766187518293
157140722462626
Giải năm
5734
Giải sáu
071943972272
Giải bảy
794
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 19-05-2021

Đặc biệt
471070
Giải nhất
84233
Giải nhì
59154
Giải ba
8784412233
Giải tư
00109450598706472644
244477523179068
Giải năm
8912
Giải sáu
479656129877
Giải bảy
042
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 15-05-2021

Đặc biệt
461716
Giải nhất
91776
Giải nhì
50890
Giải ba
3709891660
Giải tư
50148647679026830943
853690402029853
Giải năm
4796
Giải sáu
819800600759
Giải bảy
332
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 12-05-2021

Đặc biệt
657990
Giải nhất
11797
Giải nhì
32760
Giải ba
8925329056
Giải tư
67832872208000368038
845001129564308
Giải năm
6161
Giải sáu
622018835867
Giải bảy
507
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 08-05-2021

Đặc biệt
943716
Giải nhất
40247
Giải nhì
02349
Giải ba
3592473359
Giải tư
40842727202406995091
183420445730668
Giải năm
8730
Giải sáu
416744492758
Giải bảy
499
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 05-05-2021

Đặc biệt
105669
Giải nhất
45749
Giải nhì
79481
Giải ba
8150092643
Giải tư
27510235439763827525
038664425696200
Giải năm
4972
Giải sáu
784780717611
Giải bảy
478
Giải tám
10