Xem kết quả theo ngày

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 29-06-2024

Đặc biệt
152866
Giải nhất
84832
Giải nhì
17135
Giải ba
22324 . 21487
Giải tư
90065 . 70518 . 33669 . 71781 .
70351 . 79384 . 07086
Giải năm
8377
Giải sáu
8408 . 0881 . 4268
Giải bảy
408
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-05-2024

Đặc biệt
330440
Giải nhất
02495
Giải nhì
66704
Giải ba
09287 . 91756
Giải tư
40057 . 38691 . 88881 . 68767 .
78207 . 54004 . 07848
Giải năm
0699
Giải sáu
8483 . 2220 . 9313
Giải bảy
853
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 27-04-2024

Đặc biệt
341749
Giải nhất
94259
Giải nhì
66007
Giải ba
91662 . 57193
Giải tư
85317 . 73770 . 63739 . 12267 .
83448 . 03396 . 85127
Giải năm
4077
Giải sáu
4833 . 6337 . 3191
Giải bảy
801
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 30-03-2024

Đặc biệt
082493
Giải nhất
48006
Giải nhì
48131
Giải ba
10690 . 75373
Giải tư
08333 . 51788 . 72606 . 60298 .
95993 . 00559 . 15934
Giải năm
3716
Giải sáu
4175 . 8873 . 1684
Giải bảy
242
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 20-03-2024

Đặc biệt
295827
Giải nhất
72370
Giải nhì
06241
Giải ba
05907 . 74455
Giải tư
60352 . 39088 . 09319 . 90022 .
95453 . 11887 . 31683
Giải năm
1071
Giải sáu
7406 . 8010 . 3275
Giải bảy
672
Giải tám
48

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 16-03-2024

Đặc biệt
864903
Giải nhất
50503
Giải nhì
92703
Giải ba
51207 . 03786
Giải tư
39406 . 60174 . 62002 . 45799 .
38285 . 92435 . 08635
Giải năm
0451
Giải sáu
6386 . 4277 . 6364
Giải bảy
958
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 13-03-2024

Đặc biệt
726763
Giải nhất
70480
Giải nhì
97102
Giải ba
67605 . 08010
Giải tư
08796 . 92895 . 66208 . 93818 .
40408 . 84891 . 38143
Giải năm
7248
Giải sáu
9542 . 7664 . 3916
Giải bảy
801
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 09-03-2024

Đặc biệt
930105
Giải nhất
50990
Giải nhì
80079
Giải ba
86337 . 23724
Giải tư
17779 . 90880 . 55881 . 85198 .
43909 . 96830 . 16817
Giải năm
6602
Giải sáu
8085 . 2602 . 7224
Giải bảy
269
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 06-03-2024

Đặc biệt
499850
Giải nhất
92175
Giải nhì
94014
Giải ba
29207 . 71620
Giải tư
47199 . 39117 . 77526 . 03050 .
07450 . 56696 . 99618
Giải năm
9189
Giải sáu
0970 . 1774 . 9130
Giải bảy
280
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 02-03-2024

Đặc biệt
147917
Giải nhất
21866
Giải nhì
14909
Giải ba
61079 . 74762
Giải tư
85358 . 92631 . 29789 . 56254 .
66597 . 47508 . 29181
Giải năm
2457
Giải sáu
3677 . 8007 . 0055
Giải bảy
038
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 28-02-2024

Đặc biệt
127372
Giải nhất
84545
Giải nhì
62918
Giải ba
71370 . 28343
Giải tư
66967 . 23090 . 24606 . 47223 .
52122 . 48533 . 41836
Giải năm
6098
Giải sáu
1148 . 2597 . 1321
Giải bảy
509
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 24-02-2024

Đặc biệt
289733
Giải nhất
62807
Giải nhì
21223
Giải ba
45844 . 12091
Giải tư
30204 . 17147 . 29906 . 80475 .
39125 . 98356 . 56139
Giải năm
0165
Giải sáu
7454 . 1363 . 5552
Giải bảy
652
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 21-02-2024

Đặc biệt
053869
Giải nhất
02248
Giải nhì
44788
Giải ba
37190 . 93987
Giải tư
11825 . 78673 . 14523 . 75164 .
44655 . 24481 . 47723
Giải năm
6330
Giải sáu
8536 . 0422 . 7615
Giải bảy
845
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 17-02-2024

Đặc biệt
837214
Giải nhất
24020
Giải nhì
94099
Giải ba
99815 . 62690
Giải tư
48465 . 04979 . 43344 . 02910 .
51387 . 09208 . 01988
Giải năm
8649
Giải sáu
7147 . 9081 . 8377
Giải bảy
173
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 14-02-2024

Đặc biệt
445451
Giải nhất
02445
Giải nhì
94307
Giải ba
16428 . 90585
Giải tư
72643 . 44652 . 11292 . 48178 .
55095 . 93108 . 02445
Giải năm
6900
Giải sáu
5181 . 8909 . 5529
Giải bảy
589
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 10-02-2024

Đặc biệt
855278
Giải nhất
13286
Giải nhì
01517
Giải ba
35401 . 49791
Giải tư
35670 . 86224 . 86454 . 09608 .
96365 . 10519 . 81309
Giải năm
4337
Giải sáu
4398 . 5534 . 3273
Giải bảy
060
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 07-02-2024

Đặc biệt
480177
Giải nhất
53263
Giải nhì
92368
Giải ba
48180 . 70887
Giải tư
82494 . 12906 . 69050 . 04495 .
06535 . 63647 . 41498
Giải năm
8597
Giải sáu
9275 . 7040 . 4706
Giải bảy
847
Giải tám
48

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 03-02-2024

Đặc biệt
952660
Giải nhất
90893
Giải nhì
93676
Giải ba
79466 . 50943
Giải tư
47199 . 61900 . 10157 . 36268 .
29095 . 93003 . 74421
Giải năm
0659
Giải sáu
5383 . 4447 . 8571
Giải bảy
124
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 31-01-2024

Đặc biệt
459870
Giải nhất
94591
Giải nhì
30384
Giải ba
70699 . 01209
Giải tư
24356 . 60155 . 48265 . 98865 .
63510 . 01623 . 54231
Giải năm
7454
Giải sáu
1331 . 6926 . 7724
Giải bảy
408
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 27-01-2024

Đặc biệt
810263
Giải nhất
75163
Giải nhì
60226
Giải ba
28096 . 95475
Giải tư
23132 . 53376 . 99204 . 13397 .
45763 . 29957 . 93547
Giải năm
5405
Giải sáu
9777 . 2126 . 4900
Giải bảy
115
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 24-01-2024

Đặc biệt
628497
Giải nhất
18504
Giải nhì
78933
Giải ba
97778 . 53336
Giải tư
39775 . 93154 . 63968 . 50162 .
42670 . 47078 . 34497
Giải năm
2592
Giải sáu
7405 . 3199 . 3430
Giải bảy
229
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 20-01-2024

Đặc biệt
137402
Giải nhất
76017
Giải nhì
92770
Giải ba
86286 . 56539
Giải tư
19345 . 50443 . 19500 . 16231 .
94494 . 20074 . 23100
Giải năm
0484
Giải sáu
3818 . 8251 . 9628
Giải bảy
280
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 17-01-2024

Đặc biệt
896989
Giải nhất
54981
Giải nhì
49435
Giải ba
75586 . 83653
Giải tư
10224 . 04523 . 94999 . 98013 .
18982 . 99269 . 80517
Giải năm
2791
Giải sáu
5586 . 2286 . 8334
Giải bảy
413
Giải tám
90

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 13-01-2024

Đặc biệt
102147
Giải nhất
95796
Giải nhì
37490
Giải ba
09905 . 20760
Giải tư
90121 . 87650 . 16224 . 95479 .
15297 . 55090 . 91192
Giải năm
6002
Giải sáu
3340 . 1037 . 5531
Giải bảy
724
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 10-01-2024

Đặc biệt
970808
Giải nhất
66737
Giải nhì
30560
Giải ba
03655 . 44261
Giải tư
37715 . 05175 . 61805 . 84913 .
50209 . 15716 . 30899
Giải năm
1372
Giải sáu
5831 . 1994 . 2370
Giải bảy
113
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 06-01-2024

Đặc biệt
572898
Giải nhất
04242
Giải nhì
56455
Giải ba
44809 . 22250
Giải tư
66526 . 53672 . 63614 . 78210 .
75967 . 06380 . 50395
Giải năm
7275
Giải sáu
9339 . 6124 . 6314
Giải bảy
552
Giải tám
48

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 03-01-2024

Đặc biệt
237601
Giải nhất
66230
Giải nhì
09762
Giải ba
45705 . 33916
Giải tư
59821 . 41012 . 47079 . 76625 .
18197 . 94077 . 86875
Giải năm
4161
Giải sáu
6561 . 6242 . 4823
Giải bảy
249
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 30-12-2023

Đặc biệt
352055
Giải nhất
92692
Giải nhì
79519
Giải ba
59165 . 60033
Giải tư
73982 . 08031 . 62213 . 46341 .
68735 . 56289 . 09060
Giải năm
1540
Giải sáu
3734 . 2653 . 9224
Giải bảy
161
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 27-12-2023

Đặc biệt
443868
Giải nhất
08567
Giải nhì
54449
Giải ba
05699 . 59125
Giải tư
90736 . 82199 . 58854 . 38094 .
65166 . 55791 . 66471
Giải năm
4526
Giải sáu
3928 . 1792 . 7428
Giải bảy
760
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 23-12-2023

Đặc biệt
162056
Giải nhất
16282
Giải nhì
48091
Giải ba
89250 . 76726
Giải tư
83230 . 93065 . 37739 . 06450 .
50187 . 22764 . 39891
Giải năm
1133
Giải sáu
8300 . 3936 . 7947
Giải bảy
388
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 20-12-2023

Đặc biệt
247458
Giải nhất
05687
Giải nhì
19259
Giải ba
47909 . 77342
Giải tư
49778 . 02230 . 83261 . 29839 .
75527 . 06440 . 63991
Giải năm
1620
Giải sáu
1477 . 5959 . 7404
Giải bảy
643
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 16-12-2023

Đặc biệt
638738
Giải nhất
73951
Giải nhì
39381
Giải ba
05574 . 07111
Giải tư
52707 . 41980 . 09363 . 60054 .
06072 . 93843 . 79560
Giải năm
0842
Giải sáu
1913 . 5367 . 3057
Giải bảy
754
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 13-12-2023

Đặc biệt
278820
Giải nhất
94365
Giải nhì
98341
Giải ba
03485 . 85082
Giải tư
15698 . 96992 . 38531 . 65160 .
19509 . 26913 . 22177
Giải năm
1355
Giải sáu
9464 . 2065 . 3792
Giải bảy
895
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 09-12-2023

Đặc biệt
596794
Giải nhất
43467
Giải nhì
94262
Giải ba
67002 . 47450
Giải tư
70316 . 74490 . 19161 . 31487 .
82430 . 20631 . 74363
Giải năm
5052
Giải sáu
7750 . 0181 . 1025
Giải bảy
782
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 06-12-2023

Đặc biệt
722917
Giải nhất
19976
Giải nhì
32854
Giải ba
64444 . 42077
Giải tư
58356 . 99565 . 24195 . 20852 .
61648 . 53259 . 09097
Giải năm
5924
Giải sáu
9125 . 9957 . 9602
Giải bảy
400
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 02-12-2023

Đặc biệt
014567
Giải nhất
58800
Giải nhì
78363
Giải ba
65384 . 98517
Giải tư
29644 . 77624 . 83547 . 85140 .
88803 . 16835 . 99486
Giải năm
8226
Giải sáu
2201 . 8312 . 6415
Giải bảy
749
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 29-11-2023

Đặc biệt
067158
Giải nhất
71215
Giải nhì
69973
Giải ba
41205 . 22963
Giải tư
04101 . 09378 . 44090 . 74521 .
26603 . 47695 . 48109
Giải năm
8305
Giải sáu
7430 . 3150 . 2173
Giải bảy
274
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 25-11-2023

Đặc biệt
908857
Giải nhất
01865
Giải nhì
47874
Giải ba
06928 . 10013
Giải tư
05416 . 77484 . 67109 . 26478 .
94374 . 97592 . 99399
Giải năm
4905
Giải sáu
4437 . 7712 . 4142
Giải bảy
052
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 22-11-2023

Đặc biệt
388440
Giải nhất
37658
Giải nhì
68183
Giải ba
34979 . 54626
Giải tư
81697 . 11432 . 08174 . 14935 .
22185 . 32643 . 56701
Giải năm
1259
Giải sáu
7222 . 5879 . 9828
Giải bảy
446
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 18-11-2023

Đặc biệt
640591
Giải nhất
39451
Giải nhì
38100
Giải ba
27425 . 15185
Giải tư
57941 . 95942 . 83799 . 20530 .
88216 . 98126 . 71690
Giải năm
4590
Giải sáu
9863 . 2472 . 6884
Giải bảy
615
Giải tám
39

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 15-11-2023

Đặc biệt
733872
Giải nhất
53798
Giải nhì
64197
Giải ba
55432 . 82172
Giải tư
19694 . 32631 . 98799 . 16063 .
00935 . 38140 . 38098
Giải năm
3845
Giải sáu
1668 . 7228 . 2407
Giải bảy
153
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 11-11-2023

Đặc biệt
029456
Giải nhất
79265
Giải nhì
76677
Giải ba
88904 . 69401
Giải tư
13198 . 54582 . 58495 . 22312 .
20621 . 08220 . 94812
Giải năm
8733
Giải sáu
0965 . 9274 . 1045
Giải bảy
161
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 08-11-2023

Đặc biệt
393019
Giải nhất
28926
Giải nhì
88644
Giải ba
40224 . 53032
Giải tư
42446 . 26584 . 93054 . 90756 .
72054 . 15388 . 31426
Giải năm
4894
Giải sáu
6588 . 0131 . 7915
Giải bảy
670
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 04-11-2023

Đặc biệt
605606
Giải nhất
60224
Giải nhì
12239
Giải ba
17074 . 08627
Giải tư
51350 . 01739 . 76461 . 00014 .
37037 . 56878 . 36744
Giải năm
6098
Giải sáu
6149 . 1800 . 5366
Giải bảy
692
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-11-2023

Đặc biệt
393193
Giải nhất
79937
Giải nhì
75615
Giải ba
38570 . 91123
Giải tư
80659 . 36993 . 13128 . 16734 .
36332 . 30969 . 54974
Giải năm
1016
Giải sáu
5007 . 7265 . 3773
Giải bảy
707
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 28-10-2023

Đặc biệt
684631
Giải nhất
24151
Giải nhì
49496
Giải ba
77449 . 47334
Giải tư
02252 . 09254 . 10512 . 63874 .
58560 . 57056 . 53858
Giải năm
4672
Giải sáu
8358 . 0122 . 5397
Giải bảy
482
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 25-10-2023

Đặc biệt
897507
Giải nhất
83692
Giải nhì
33285
Giải ba
06840 . 44191
Giải tư
27326 . 87214 . 01418 . 54115 .
60028 . 74227 . 78540
Giải năm
5390
Giải sáu
3095 . 0254 . 3145
Giải bảy
915
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 21-10-2023

Đặc biệt
091459
Giải nhất
81767
Giải nhì
03833
Giải ba
27688 . 48084
Giải tư
03954 . 55588 . 51287 . 40386 .
63857 . 05541 . 83485
Giải năm
4678
Giải sáu
0445 . 7015 . 9013
Giải bảy
938
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 18-10-2023

Đặc biệt
522700
Giải nhất
58422
Giải nhì
84157
Giải ba
25714 . 52193
Giải tư
39729 . 92064 . 21412 . 39756 .
68225 . 48329 . 38137
Giải năm
9607
Giải sáu
6419 . 7800 . 8959
Giải bảy
168
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 14-10-2023

Đặc biệt
336771
Giải nhất
60363
Giải nhì
73939
Giải ba
52955 . 16566
Giải tư
98778 . 41772 . 72869 . 74461 .
47531 . 03870 . 33964
Giải năm
7569
Giải sáu
4614 . 2329 . 6291
Giải bảy
324
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 11-10-2023

Đặc biệt
015713
Giải nhất
09625
Giải nhì
11517
Giải ba
16682 . 14168
Giải tư
55227 . 56888 . 43646 . 26923 .
71579 . 51062 . 53035
Giải năm
2955
Giải sáu
2539 . 9448 . 6007
Giải bảy
095
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 07-10-2023

Đặc biệt
532851
Giải nhất
56736
Giải nhì
54763
Giải ba
57588 . 97849
Giải tư
71705 . 72211 . 52678 . 61274 .
85592 . 92711 . 65395
Giải năm
2747
Giải sáu
1162 . 2113 . 1160
Giải bảy
217
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 04-10-2023

Đặc biệt
962164
Giải nhất
93437
Giải nhì
92658
Giải ba
37580 . 15304
Giải tư
65799 . 07311 . 51954 . 99700 .
86087 . 39173 . 78359
Giải năm
0601
Giải sáu
5240 . 3909 . 5363
Giải bảy
590
Giải tám
46

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 30-09-2023

Đặc biệt
430160
Giải nhất
08480
Giải nhì
06395
Giải ba
58476 . 33101
Giải tư
93734 . 91408 . 15420 . 62944 .
20943 . 06872 . 69097
Giải năm
9968
Giải sáu
6477 . 9114 . 6050
Giải bảy
480
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 27-09-2023

Đặc biệt
313476
Giải nhất
99423
Giải nhì
34565
Giải ba
51974 . 84379
Giải tư
84809 . 70853 . 16199 . 24691 .
06925 . 06517 . 64106
Giải năm
9732
Giải sáu
3889 . 9662 . 2095
Giải bảy
340
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 23-09-2023

Đặc biệt
588693
Giải nhất
17667
Giải nhì
93042
Giải ba
54541 . 74603
Giải tư
51304 . 22099 . 03560 . 89270 .
29834 . 04600 . 24430
Giải năm
8703
Giải sáu
4029 . 4809 . 0319
Giải bảy
647
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 20-09-2023

Đặc biệt
448744
Giải nhất
16434
Giải nhì
09040
Giải ba
53126 . 98476
Giải tư
73173 . 94541 . 32229 . 46977 .
28362 . 77750 . 15417
Giải năm
4512
Giải sáu
4682 . 2221 . 9762
Giải bảy
740
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 16-09-2023

Đặc biệt
581201
Giải nhất
33597
Giải nhì
28551
Giải ba
61371 . 12524
Giải tư
56388 . 36550 . 00093 . 50111 .
96917 . 46276 . 26132
Giải năm
4720
Giải sáu
2992 . 6637 . 1542
Giải bảy
020
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 13-09-2023

Đặc biệt
323787
Giải nhất
32595
Giải nhì
55151
Giải ba
38727 . 26386
Giải tư
76360 . 22047 . 86494 . 20420 .
19806 . 65547 . 37101
Giải năm
9698
Giải sáu
4578 . 1674 . 9903
Giải bảy
328
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 09-09-2023

Đặc biệt
918974
Giải nhất
61910
Giải nhì
52250
Giải ba
33828 . 30066
Giải tư
40646 . 57573 . 54350 . 23970 .
02158 . 39955 . 85017
Giải năm
7796
Giải sáu
0659 . 9089 . 8140
Giải bảy
382
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 06-09-2023

Đặc biệt
648303
Giải nhất
14331
Giải nhì
23642
Giải ba
19921 . 96396
Giải tư
97180 . 21859 . 83303 . 99426 .
50953 . 17255 . 42143
Giải năm
8280
Giải sáu
4596 . 3861 . 8869
Giải bảy
286
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 02-09-2023

Đặc biệt
774819
Giải nhất
68837
Giải nhì
72138
Giải ba
34730 . 61210
Giải tư
08328 . 44302 . 46615 . 78580 .
44259 . 07226 . 62827
Giải năm
8272
Giải sáu
9994 . 7732 . 8909
Giải bảy
541
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 30-08-2023

Đặc biệt
180721
Giải nhất
22413
Giải nhì
77229
Giải ba
7150422345
Giải tư
23339305904281061673
868719370650259
Giải năm
6871
Giải sáu
764996544838
Giải bảy
604
Giải tám
51

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 26-08-2023

Đặc biệt
721719
Giải nhất
48880
Giải nhì
36821
Giải ba
7946836552
Giải tư
95266239308887202974
709064055891981
Giải năm
0540
Giải sáu
555862514990
Giải bảy
172
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 23-08-2023

Đặc biệt
256687
Giải nhất
52986
Giải nhì
89417
Giải ba
0320911439
Giải tư
01054286039179566343
939172650872755
Giải năm
3024
Giải sáu
021388006575
Giải bảy
949
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 19-08-2023

Đặc biệt
623666
Giải nhất
85435
Giải nhì
97855
Giải ba
4654378584
Giải tư
99179307524274651619
401679808865381
Giải năm
1732
Giải sáu
721632467220
Giải bảy
995
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 16-08-2023

Đặc biệt
258972
Giải nhất
62206
Giải nhì
82681
Giải ba
4839061971
Giải tư
56367772088222669253
663749598036197
Giải năm
3962
Giải sáu
938779837966
Giải bảy
413
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 12-08-2023

Đặc biệt
229077
Giải nhất
75698
Giải nhì
33526
Giải ba
8606935947
Giải tư
34267972769342223899
899597871402908
Giải năm
3343
Giải sáu
187008310150
Giải bảy
076
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 09-08-2023

Đặc biệt
165674
Giải nhất
75385
Giải nhì
06812
Giải ba
7461284323
Giải tư
57140910457044754078
263508149814290
Giải năm
7424
Giải sáu
909469934936
Giải bảy
230
Giải tám
81

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 05-08-2023

Đặc biệt
470358
Giải nhất
84649
Giải nhì
61742
Giải ba
0232563901
Giải tư
49577506367745993109
747595550339394
Giải năm
6508
Giải sáu
265104454721
Giải bảy
670
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 02-08-2023

Đặc biệt
313522
Giải nhất
22966
Giải nhì
92952
Giải ba
6788005728
Giải tư
20137436769417401686
313243091284345
Giải năm
8125
Giải sáu
583492682567
Giải bảy
582
Giải tám
91

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 29-07-2023

Đặc biệt
552552
Giải nhất
20963
Giải nhì
67731
Giải ba
0135159445
Giải tư
79604560588497942387
763030738659582
Giải năm
1607
Giải sáu
412391384699
Giải bảy
322
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 26-07-2023

Đặc biệt
362183
Giải nhất
24797
Giải nhì
32163
Giải ba
5333184442
Giải tư
83015841821353699640
716386080155327
Giải năm
2747
Giải sáu
807461053466
Giải bảy
891
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 22-07-2023

Đặc biệt
423178
Giải nhất
72227
Giải nhì
34143
Giải ba
7184999007
Giải tư
98150888001360684581
241393514313508
Giải năm
9916
Giải sáu
979744555618
Giải bảy
407
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 19-07-2023

Đặc biệt
305546
Giải nhất
33826
Giải nhì
37069
Giải ba
4228379478
Giải tư
61128841160581335532
652942327263804
Giải năm
8097
Giải sáu
352302125833
Giải bảy
506
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 15-07-2023

Đặc biệt
836883
Giải nhất
44439
Giải nhì
22084
Giải ba
2638866893
Giải tư
41320256269342159731
839294993764598
Giải năm
2120
Giải sáu
898671173518
Giải bảy
220
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 12-07-2023

Đặc biệt
291214
Giải nhất
35876
Giải nhì
61889
Giải ba
8490612293
Giải tư
34819564932024315815
671147466571290
Giải năm
3297
Giải sáu
038077797609
Giải bảy
895
Giải tám
40

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 08-07-2023

Đặc biệt
624470
Giải nhất
13732
Giải nhì
98275
Giải ba
0321137504
Giải tư
14785762232996879491
781743429393337
Giải năm
5802
Giải sáu
649570191701
Giải bảy
373
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 05-07-2023

Đặc biệt
943500
Giải nhất
53201
Giải nhì
98867
Giải ba
5914027792
Giải tư
16061604776358649781
997290734212631
Giải năm
3198
Giải sáu
535611127494
Giải bảy
946
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 01-07-2023

Đặc biệt
519023
Giải nhất
02357
Giải nhì
13902
Giải ba
1904707023
Giải tư
24691455771359371233
189669769625085
Giải năm
9119
Giải sáu
244188579543
Giải bảy
694
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 28-06-2023

Đặc biệt
750091
Giải nhất
24571
Giải nhì
37554
Giải ba
6043355288
Giải tư
44633948375001260004
462799593896121
Giải năm
5935
Giải sáu
706365031357
Giải bảy
986
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 24-06-2023

Đặc biệt
297157
Giải nhất
68130
Giải nhì
10779
Giải ba
7845061062
Giải tư
72427024864074278327
439137097029354
Giải năm
0944
Giải sáu
098794113614
Giải bảy
339
Giải tám
83

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 21-06-2023

Đặc biệt
147814
Giải nhất
04580
Giải nhì
78480
Giải ba
5583297767
Giải tư
77149091611062285975
666599735421913
Giải năm
6247
Giải sáu
061854914695
Giải bảy
771
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 17-06-2023

Đặc biệt
464523
Giải nhất
75813
Giải nhì
68553
Giải ba
2423494225
Giải tư
93471568134365313761
972274657008775
Giải năm
6506
Giải sáu
660307664066
Giải bảy
355
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 14-06-2023

Đặc biệt
643838
Giải nhất
70250
Giải nhì
92902
Giải ba
9865681616
Giải tư
16063758912051679838
357969084610435
Giải năm
1011
Giải sáu
619696562866
Giải bảy
699
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 10-06-2023

Đặc biệt
239141
Giải nhất
71526
Giải nhì
37386
Giải ba
9493324401
Giải tư
48962677937695632416
757648229311042
Giải năm
2380
Giải sáu
675554090718
Giải bảy
193
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 07-06-2023

Đặc biệt
843654
Giải nhất
06562
Giải nhì
99788
Giải ba
1056278676
Giải tư
37166051318371250300
833205944966890
Giải năm
7495
Giải sáu
560946339121
Giải bảy
073
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 03-06-2023

Đặc biệt
764709
Giải nhất
43248
Giải nhì
77036
Giải ba
0434476783
Giải tư
59995986928778269074
933393046052690
Giải năm
0959
Giải sáu
894769899097
Giải bảy
035
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 31-05-2023

Đặc biệt
128315
Giải nhất
78889
Giải nhì
08299
Giải ba
9783304450
Giải tư
08335517595731850695
754252331179866
Giải năm
6935
Giải sáu
449132312129
Giải bảy
614
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 27-05-2023

Đặc biệt
434485
Giải nhất
19370
Giải nhì
84553
Giải ba
2207472233
Giải tư
05487660449819670382
728098021252982
Giải năm
0886
Giải sáu
563407174842
Giải bảy
320
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 24-05-2023

Đặc biệt
194093
Giải nhất
84672
Giải nhì
87843
Giải ba
7140040693
Giải tư
61333820923278236245
154736103786074
Giải năm
2926
Giải sáu
741729761143
Giải bảy
194
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 20-05-2023

Đặc biệt
193652
Giải nhất
14491
Giải nhì
90664
Giải ba
5338318009
Giải tư
81156994660201594913
540464447548552
Giải năm
8521
Giải sáu
327336641381
Giải bảy
185
Giải tám
19

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 17-05-2023

Đặc biệt
181996
Giải nhất
32934
Giải nhì
98739
Giải ba
2440817386
Giải tư
94725024305474566502
873257652885618
Giải năm
5105
Giải sáu
133915657284
Giải bảy
715
Giải tám
29

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 13-05-2023

Đặc biệt
161597
Giải nhất
17640
Giải nhì
86258
Giải ba
5384317872
Giải tư
73895847118154939292
548515170911549
Giải năm
3999
Giải sáu
821662896626
Giải bảy
568
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 10-05-2023

Đặc biệt
997962
Giải nhất
62574
Giải nhì
91000
Giải ba
5761654469
Giải tư
96818055619798628850
142087313515814
Giải năm
1218
Giải sáu
678340709719
Giải bảy
186
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 06-05-2023

Đặc biệt
922468
Giải nhất
21850
Giải nhì
83136
Giải ba
9496971656
Giải tư
99002850773739051209
939630552088158
Giải năm
0504
Giải sáu
029781559267
Giải bảy
806
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 03-05-2023

Đặc biệt
498688
Giải nhất
76642
Giải nhì
43699
Giải ba
7571886578
Giải tư
57326249483969815830
998599551339779
Giải năm
1921
Giải sáu
361693378059
Giải bảy
927
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 29-04-2023

Đặc biệt
478364
Giải nhất
07748
Giải nhì
77612
Giải ba
1989732107
Giải tư
68146613344292714824
110762666975747
Giải năm
8849
Giải sáu
629599628604
Giải bảy
479
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 26-04-2023

Đặc biệt
626057
Giải nhất
04271
Giải nhì
80100
Giải ba
0454031080
Giải tư
18804507052359463514
895905919862650
Giải năm
2346
Giải sáu
370257027401
Giải bảy
905
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 22-04-2023

Đặc biệt
028174
Giải nhất
62494
Giải nhì
56867
Giải ba
2335325060
Giải tư
00774566855521497238
397532142126171
Giải năm
1909
Giải sáu
505337787873
Giải bảy
283
Giải tám
24

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 19-04-2023

Đặc biệt
722557
Giải nhất
79318
Giải nhì
61904
Giải ba
1812389128
Giải tư
85230151738068423398
941619786848777
Giải năm
2177
Giải sáu
418074956895
Giải bảy
719
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 15-04-2023

Đặc biệt
415366
Giải nhất
68144
Giải nhì
15553
Giải ba
7277137409
Giải tư
69911359081464032901
849776604587444
Giải năm
2157
Giải sáu
834407163703
Giải bảy
351
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 12-04-2023

Đặc biệt
197233
Giải nhất
97739
Giải nhì
31487
Giải ba
6897398856
Giải tư
93490978607360026588
190306148967998
Giải năm
5905
Giải sáu
522629851045
Giải bảy
633
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 08-04-2023

Đặc biệt
356354
Giải nhất
39275
Giải nhì
97467
Giải ba
6605942503
Giải tư
62178289809103789596
928156242425797
Giải năm
2455
Giải sáu
884115033602
Giải bảy
207
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 05-04-2023

Đặc biệt
514856
Giải nhất
02611
Giải nhì
18772
Giải ba
4641407497
Giải tư
16328788268817866904
835896787389089
Giải năm
5804
Giải sáu
808200061192
Giải bảy
128
Giải tám
79

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 01-04-2023

Đặc biệt
707426
Giải nhất
07203
Giải nhì
12968
Giải ba
3078349146
Giải tư
35842739043578387187
664641971815757
Giải năm
9399
Giải sáu
899219874602
Giải bảy
051
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 29-03-2023

Đặc biệt
469743
Giải nhất
12419
Giải nhì
73520
Giải ba
9810999127
Giải tư
32621674424428211382
869898025999313
Giải năm
1023
Giải sáu
641053215754
Giải bảy
026
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 25-03-2023

Đặc biệt
048585
Giải nhất
24936
Giải nhì
95425
Giải ba
7191511148
Giải tư
33226785256499245116
116247922881428
Giải năm
3048
Giải sáu
772309250698
Giải bảy
904
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 22-03-2023

Đặc biệt
824487
Giải nhất
10724
Giải nhì
34437
Giải ba
7861409976
Giải tư
61469353054516972321
988598226632941
Giải năm
5974
Giải sáu
098093541870
Giải bảy
174
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 18-03-2023

Đặc biệt
521651
Giải nhất
54128
Giải nhì
74468
Giải ba
4653879778
Giải tư
58371390187067957872
006189483742911
Giải năm
1091
Giải sáu
482295773727
Giải bảy
371
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 15-03-2023

Đặc biệt
822983
Giải nhất
83960
Giải nhì
57073
Giải ba
4625513256
Giải tư
75439136710491774263
495522163905290
Giải năm
6401
Giải sáu
813080618676
Giải bảy
147
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 11-03-2023

Đặc biệt
794547
Giải nhất
50756
Giải nhì
86523
Giải ba
6862834044
Giải tư
78567060766483253218
200266472840256
Giải năm
6767
Giải sáu
400939347045
Giải bảy
505
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 08-03-2023

Đặc biệt
474974
Giải nhất
12950
Giải nhì
85831
Giải ba
6026792668
Giải tư
96256564110438408021
750100818615290
Giải năm
7658
Giải sáu
054345273381
Giải bảy
277
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 04-03-2023

Đặc biệt
721577
Giải nhất
17367
Giải nhì
19220
Giải ba
9423234357
Giải tư
25047806071987904711
489931532186045
Giải năm
3486
Giải sáu
676651173220
Giải bảy
087
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-03-2023

Đặc biệt
215015
Giải nhất
58791
Giải nhì
70896
Giải ba
0266432897
Giải tư
98907247382020783238
428333117028202
Giải năm
2437
Giải sáu
605837175930
Giải bảy
330
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 25-02-2023

Đặc biệt
097770
Giải nhất
89418
Giải nhì
53414
Giải ba
2574718363
Giải tư
54756227948171929651
453422549115808
Giải năm
8268
Giải sáu
429664429591
Giải bảy
441
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 22-02-2023

Đặc biệt
256805
Giải nhất
00281
Giải nhì
78096
Giải ba
4229846765
Giải tư
55091852619109997396
700539190590643
Giải năm
6539
Giải sáu
802535198647
Giải bảy
825
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 18-02-2023

Đặc biệt
951683
Giải nhất
73215
Giải nhì
60092
Giải ba
4982193607
Giải tư
62252709531756367457
843065068106049
Giải năm
2260
Giải sáu
536624620720
Giải bảy
707
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 15-02-2023

Đặc biệt
248979
Giải nhất
72833
Giải nhì
67229
Giải ba
3420099657
Giải tư
49701955842113908804
690159925255128
Giải năm
3231
Giải sáu
720280133165
Giải bảy
345
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 11-02-2023

Đặc biệt
062345
Giải nhất
57031
Giải nhì
46022
Giải ba
3603950711
Giải tư
71377358753860886747
687184860596040
Giải năm
5928
Giải sáu
570639593323
Giải bảy
639
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 08-02-2023

Đặc biệt
452043
Giải nhất
46563
Giải nhì
16666
Giải ba
8853569874
Giải tư
73438352714147714034
874709235243367
Giải năm
3386
Giải sáu
228130824530
Giải bảy
731
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 04-02-2023

Đặc biệt
936631
Giải nhất
15136
Giải nhì
17580
Giải ba
6072748146
Giải tư
64304564614606686014
708386080542319
Giải năm
3825
Giải sáu
163401461973
Giải bảy
036
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-02-2023

Đặc biệt
174378
Giải nhất
41271
Giải nhì
42236
Giải ba
7963336917
Giải tư
24855872863055064971
172555460388046
Giải năm
3592
Giải sáu
133229974421
Giải bảy
040
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 28-01-2023

Đặc biệt
332396
Giải nhất
28169
Giải nhì
22509
Giải ba
9343511267
Giải tư
01385518958697630359
577427825529338
Giải năm
7808
Giải sáu
188405309196
Giải bảy
903
Giải tám
26

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 25-01-2023

Đặc biệt
268790
Giải nhất
62864
Giải nhì
44688
Giải ba
6595605284
Giải tư
92449852968904319719
264713022099619
Giải năm
1032
Giải sáu
074007933305
Giải bảy
563
Giải tám
28

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 21-01-2023

Đặc biệt
016979
Giải nhất
70057
Giải nhì
34028
Giải ba
4899499258
Giải tư
34297336221090272533
766451604649926
Giải năm
1210
Giải sáu
049467122479
Giải bảy
490
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 18-01-2023

Đặc biệt
295701
Giải nhất
71905
Giải nhì
13877
Giải ba
9053973692
Giải tư
23691915110748312365
660511223512828
Giải năm
2880
Giải sáu
656155196345
Giải bảy
417
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 14-01-2023

Đặc biệt
415405
Giải nhất
56176
Giải nhì
31251
Giải ba
9499263416
Giải tư
71445144577044209061
250256111555190
Giải năm
0728
Giải sáu
870643714724
Giải bảy
130
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 11-01-2023

Đặc biệt
386421
Giải nhất
77206
Giải nhì
41741
Giải ba
0681642910
Giải tư
41019422741629630142
839425891576266
Giải năm
8333
Giải sáu
664158458016
Giải bảy
791
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 07-01-2023

Đặc biệt
791136
Giải nhất
24893
Giải nhì
81528
Giải ba
3038652156
Giải tư
77450954466106763650
292236293040182
Giải năm
2641
Giải sáu
516634384175
Giải bảy
874
Giải tám
15

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 04-01-2023

Đặc biệt
183890
Giải nhất
20693
Giải nhì
58698
Giải ba
7885777535
Giải tư
48913351139359296457
228540546811827
Giải năm
6675
Giải sáu
973183027849
Giải bảy
211
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 31-12-2022

Đặc biệt
516362
Giải nhất
92246
Giải nhì
71841
Giải ba
3262655376
Giải tư
59059400967522861030
655913752912053
Giải năm
6784
Giải sáu
791955853943
Giải bảy
754
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 28-12-2022

Đặc biệt
815527
Giải nhất
96394
Giải nhì
17869
Giải ba
0857611053
Giải tư
12910695792818535356
720862453084107
Giải năm
7095
Giải sáu
905670287744
Giải bảy
222
Giải tám
92

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 24-12-2022

Đặc biệt
283957
Giải nhất
55323
Giải nhì
19727
Giải ba
7998453684
Giải tư
98393743974313273323
414476127034487
Giải năm
1419
Giải sáu
103886341301
Giải bảy
983
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 21-12-2022

Đặc biệt
906516
Giải nhất
84602
Giải nhì
76667
Giải ba
3272439359
Giải tư
12236689093513842560
694533907052659
Giải năm
0485
Giải sáu
664092210247
Giải bảy
794
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 17-12-2022

Đặc biệt
402234
Giải nhất
52979
Giải nhì
65424
Giải ba
9192195377
Giải tư
12193594909826575511
294156137799459
Giải năm
2101
Giải sáu
764998006739
Giải bảy
995
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 14-12-2022

Đặc biệt
090256
Giải nhất
41747
Giải nhì
27789
Giải ba
9241785601
Giải tư
40058809856199473179
757436515842413
Giải năm
2763
Giải sáu
828003503734
Giải bảy
743
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 10-12-2022

Đặc biệt
168065
Giải nhất
84950
Giải nhì
52912
Giải ba
2067754112
Giải tư
89784972210010894230
339314640378448
Giải năm
6778
Giải sáu
164454317638
Giải bảy
822
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 07-12-2022

Đặc biệt
759299
Giải nhất
70469
Giải nhì
40022
Giải ba
7006239372
Giải tư
83577039437110320449
273233444645060
Giải năm
5125
Giải sáu
464642483024
Giải bảy
928
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 03-12-2022

Đặc biệt
421464
Giải nhất
05011
Giải nhì
70191
Giải ba
7747696365
Giải tư
14112369154817833805
823279337918361
Giải năm
0575
Giải sáu
036338382207
Giải bảy
165
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 30-11-2022

Đặc biệt
284555
Giải nhất
76119
Giải nhì
21356
Giải ba
1535365835
Giải tư
49314298043359425287
443198649406452
Giải năm
4560
Giải sáu
159630123049
Giải bảy
048
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 26-11-2022

Đặc biệt
234365
Giải nhất
49314
Giải nhì
04387
Giải ba
7852831243
Giải tư
76243724878672662713
841029366403253
Giải năm
7777
Giải sáu
923515753186
Giải bảy
150
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 23-11-2022

Đặc biệt
163055
Giải nhất
30812
Giải nhì
11925
Giải ba
2400612223
Giải tư
92313596705779737610
888277712261966
Giải năm
7667
Giải sáu
993614025157
Giải bảy
350
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 19-11-2022

Đặc biệt
876623
Giải nhất
57664
Giải nhì
27947
Giải ba
8554984277
Giải tư
71477119219619088456
259461184828668
Giải năm
5958
Giải sáu
308705467441
Giải bảy
927
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 16-11-2022

Đặc biệt
773808
Giải nhất
49653
Giải nhì
53363
Giải ba
9225324926
Giải tư
06210340601978882897
197305695136096
Giải năm
8226
Giải sáu
950741527575
Giải bảy
958
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 12-11-2022

Đặc biệt
458716
Giải nhất
09850
Giải nhì
81019
Giải ba
8811392212
Giải tư
33075846930459965608
573707035783087
Giải năm
1674
Giải sáu
282175257374
Giải bảy
504
Giải tám
13

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 09-11-2022

Đặc biệt
969708
Giải nhất
21721
Giải nhì
46258
Giải ba
4787999130
Giải tư
08612412525662739726
945790897522238
Giải năm
6753
Giải sáu
025946399747
Giải bảy
887
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 05-11-2022

Đặc biệt
378184
Giải nhất
20742
Giải nhì
50250
Giải ba
8035285999
Giải tư
52226498874852172982
638906065322220
Giải năm
4025
Giải sáu
252747537674
Giải bảy
942
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 02-11-2022

Đặc biệt
209146
Giải nhất
43019
Giải nhì
88157
Giải ba
6574334135
Giải tư
08712000351347145875
393457575268730
Giải năm
3642
Giải sáu
845454509758
Giải bảy
866
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 29-10-2022

Đặc biệt
707254
Giải nhất
48272
Giải nhì
66039
Giải ba
2721627230
Giải tư
81642919559377889969
623883301777424
Giải năm
7292
Giải sáu
043462573593
Giải bảy
357
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 26-10-2022

Đặc biệt
052051
Giải nhất
99128
Giải nhì
89302
Giải ba
7170719346
Giải tư
72749821951207714635
676543622293978
Giải năm
8432
Giải sáu
246373241753
Giải bảy
320
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 22-10-2022

Đặc biệt
508319
Giải nhất
75149
Giải nhì
60212
Giải ba
7128675452
Giải tư
37188548600698570474
615389863537458
Giải năm
5770
Giải sáu
976824446926
Giải bảy
276
Giải tám
62

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 19-10-2022

Đặc biệt
299570
Giải nhất
85793
Giải nhì
15162
Giải ba
3649734149
Giải tư
10943200756283043841
681933257548203
Giải năm
9651
Giải sáu
712673023835
Giải bảy
182
Giải tám
41

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 15-10-2022

Đặc biệt
376514
Giải nhất
74624
Giải nhì
59520
Giải ba
2787139001
Giải tư
08638170109877581027
441116311894886
Giải năm
7256
Giải sáu
039689856410
Giải bảy
529
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 12-10-2022

Đặc biệt
446963
Giải nhất
19119
Giải nhì
39553
Giải ba
5743985687
Giải tư
15632565878456311013
407228625889867
Giải năm
1693
Giải sáu
549160418063
Giải bảy
524
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 08-10-2022

Đặc biệt
630030
Giải nhất
64082
Giải nhì
52546
Giải ba
3637024333
Giải tư
66319389961592647387
577335980771373
Giải năm
4232
Giải sáu
330486286708
Giải bảy
208
Giải tám
86

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 05-10-2022

Đặc biệt
374753
Giải nhất
07481
Giải nhì
45913
Giải ba
2710209499
Giải tư
77193696799570850465
833284991215997
Giải năm
7084
Giải sáu
794889053227
Giải bảy
989
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 01-10-2022

Đặc biệt
770005
Giải nhất
09190
Giải nhì
67623
Giải ba
5702038465
Giải tư
36879027587904920109
438507283730895
Giải năm
8952
Giải sáu
823560954146
Giải bảy
843
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 28-09-2022

Đặc biệt
860429
Giải nhất
55484
Giải nhì
49629
Giải ba
8319724045
Giải tư
40233797112375746857
829882647770888
Giải năm
5279
Giải sáu
967217245701
Giải bảy
961
Giải tám
11

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 24-09-2022

Đặc biệt
066089
Giải nhất
72126
Giải nhì
06140
Giải ba
3610728289
Giải tư
14797944021338110702
144795161364972
Giải năm
9571
Giải sáu
463178709034
Giải bảy
079
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 21-09-2022

Đặc biệt
506766
Giải nhất
47950
Giải nhì
51374
Giải ba
9917823083
Giải tư
95467790690707696902
223387779666419
Giải năm
2458
Giải sáu
021125628983
Giải bảy
072
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 17-09-2022

Đặc biệt
853656
Giải nhất
44859
Giải nhì
33062
Giải ba
6071218618
Giải tư
74720495927083086020
566413867414412
Giải năm
8075
Giải sáu
511335780017
Giải bảy
459
Giải tám
21

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 14-09-2022

Đặc biệt
941551
Giải nhất
54774
Giải nhì
67603
Giải ba
7996511776
Giải tư
01941118395923574225
418089921462706
Giải năm
3171
Giải sáu
006524475498
Giải bảy
125
Giải tám
78

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 10-09-2022

Đặc biệt
757959
Giải nhất
15455
Giải nhì
42228
Giải ba
0715460024
Giải tư
16746304929389622558
251357792689566
Giải năm
4205
Giải sáu
540192680718
Giải bảy
980
Giải tám
77

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 07-09-2022

Đặc biệt
953622
Giải nhất
02001
Giải nhì
11150
Giải ba
6106335833
Giải tư
13028629432303884014
755370307295784
Giải năm
3862
Giải sáu
053811133067
Giải bảy
720
Giải tám
95

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 03-09-2022

Đặc biệt
908388
Giải nhất
44190
Giải nhì
79371
Giải ba
4510996909
Giải tư
34096406263440022325
834858898795577
Giải năm
2595
Giải sáu
877229631635
Giải bảy
936
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 31-08-2022

Đặc biệt
806253
Giải nhất
63003
Giải nhì
50534
Giải ba
7836896097
Giải tư
53385161892341535232
893738856865132
Giải năm
9803
Giải sáu
040880727212
Giải bảy
843
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 27-08-2022

Đặc biệt
870715
Giải nhất
20896
Giải nhì
72305
Giải ba
0802086741
Giải tư
54619770579603491003
792976728464372
Giải năm
6827
Giải sáu
960730009365
Giải bảy
204
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 24-08-2022

Đặc biệt
556678
Giải nhất
54259
Giải nhì
09118
Giải ba
3877477005
Giải tư
27908189210365698073
941210766874881
Giải năm
9002
Giải sáu
756138012310
Giải bảy
599
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 20-08-2022

Đặc biệt
861609
Giải nhất
74400
Giải nhì
36109
Giải ba
7063780323
Giải tư
92286406684213351455
488410576388915
Giải năm
1849
Giải sáu
325770409046
Giải bảy
834
Giải tám
61

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 17-08-2022

Đặc biệt
982704
Giải nhất
24361
Giải nhì
86212
Giải ba
6884683555
Giải tư
96588693678056582948
510392861232105
Giải năm
7131
Giải sáu
983031779875
Giải bảy
530
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 13-08-2022

Đặc biệt
088387
Giải nhất
67179
Giải nhì
90282
Giải ba
7871825362
Giải tư
51085692103884923256
821700920591051
Giải năm
8536
Giải sáu
255901361888
Giải bảy
406
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 10-08-2022

Đặc biệt
307517
Giải nhất
59772
Giải nhì
67099
Giải ba
2397917575
Giải tư
96574683718121037701
452283899406426
Giải năm
7769
Giải sáu
001660044588
Giải bảy
113
Giải tám
22

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 06-08-2022

Đặc biệt
506920
Giải nhất
28526
Giải nhì
49618
Giải ba
4502251126
Giải tư
61278719191731282004
628421598966793
Giải năm
9102
Giải sáu
815103322423
Giải bảy
215
Giải tám
50

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 03-08-2022

Đặc biệt
952908
Giải nhất
96709
Giải nhì
20374
Giải ba
2614799287
Giải tư
88644680479496433105
917980383393583
Giải năm
7041
Giải sáu
857612855887
Giải bảy
994
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 30-07-2022

Đặc biệt
560961
Giải nhất
21475
Giải nhì
83334
Giải ba
1560328838
Giải tư
08212428559093637903
033183218479986
Giải năm
9589
Giải sáu
202386473020
Giải bảy
264
Giải tám
53

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 27-07-2022

Đặc biệt
545522
Giải nhất
22421
Giải nhì
95032
Giải ba
5676922468
Giải tư
49413509224827869666
476173139828034
Giải năm
0019
Giải sáu
661700679610
Giải bảy
828
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 23-07-2022

Đặc biệt
577616
Giải nhất
21137
Giải nhì
50259
Giải ba
1508328841
Giải tư
17268166064786613363
186512680789545
Giải năm
7589
Giải sáu
610978812158
Giải bảy
373
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 20-07-2022

Đặc biệt
152897
Giải nhất
66237
Giải nhì
36396
Giải ba
0154820024
Giải tư
71616992572150155355
248326272419733
Giải năm
1877
Giải sáu
960167784168
Giải bảy
993
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 16-07-2022

Đặc biệt
404662
Giải nhất
34252
Giải nhì
35663
Giải ba
9770322371
Giải tư
07826630290356521658
872130699098619
Giải năm
2969
Giải sáu
480555458483
Giải bảy
354
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 13-07-2022

Đặc biệt
771406
Giải nhất
34982
Giải nhì
66379
Giải ba
3309116035
Giải tư
84264630757010036935
641469186426923
Giải năm
1872
Giải sáu
212960188893
Giải bảy
079
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 09-07-2022

Đặc biệt
415086
Giải nhất
85695
Giải nhì
49275
Giải ba
7279949700
Giải tư
99814951769391181874
992993429836611
Giải năm
5311
Giải sáu
291756453945
Giải bảy
753
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 06-07-2022

Đặc biệt
130218
Giải nhất
42542
Giải nhì
90246
Giải ba
0341008213
Giải tư
05149506288168074429
636285117136515
Giải năm
6385
Giải sáu
226478453937
Giải bảy
165
Giải tám
02

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 02-07-2022

Đặc biệt
439642
Giải nhất
95502
Giải nhì
49600
Giải ba
1857717781
Giải tư
05465948930694531570
621886970207233
Giải năm
6405
Giải sáu
051573032985
Giải bảy
497
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 29-06-2022

Đặc biệt
805603
Giải nhất
82214
Giải nhì
09557
Giải ba
1435502887
Giải tư
19252013481764008943
380430946740499
Giải năm
6443
Giải sáu
229164387106
Giải bảy
357
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 25-06-2022

Đặc biệt
627301
Giải nhất
97011
Giải nhì
18067
Giải ba
7382923520
Giải tư
29082371037895502568
259143871155589
Giải năm
7508
Giải sáu
974552079948
Giải bảy
446
Giải tám
27

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 22-06-2022

Đặc biệt
870469
Giải nhất
06117
Giải nhì
65445
Giải ba
1236448097
Giải tư
01009186583617188914
605274167609886
Giải năm
1317
Giải sáu
879563843361
Giải bảy
753
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 18-06-2022

Đặc biệt
620675
Giải nhất
01245
Giải nhì
39005
Giải ba
0480352268
Giải tư
04455941361855624889
082909344870502
Giải năm
2965
Giải sáu
502041959767
Giải bảy
096
Giải tám
07

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 15-06-2022

Đặc biệt
221235
Giải nhất
55196
Giải nhì
74107
Giải ba
1316827855
Giải tư
41523356012462816366
211249021687952
Giải năm
3196
Giải sáu
544163296291
Giải bảy
103
Giải tám
47

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 11-06-2022

Đặc biệt
812955
Giải nhất
81235
Giải nhì
58940
Giải ba
4875144174
Giải tư
60636880497725272097
158880355994442
Giải năm
3601
Giải sáu
093634201760
Giải bảy
398
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 08-06-2022

Đặc biệt
304450
Giải nhất
75794
Giải nhì
19022
Giải ba
4649031173
Giải tư
95209548766264344688
540589741050144
Giải năm
1253
Giải sáu
586828102830
Giải bảy
613
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 04-06-2022

Đặc biệt
183210
Giải nhất
02981
Giải nhì
67280
Giải ba
9609206740
Giải tư
53067480296227705408
579694994914577
Giải năm
5582
Giải sáu
072030553619
Giải bảy
910
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-06-2022

Đặc biệt
644367
Giải nhất
75472
Giải nhì
71447
Giải ba
7724711113
Giải tư
51319113562707333510
737894897514228
Giải năm
6743
Giải sáu
053806522576
Giải bảy
095
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 28-05-2022

Đặc biệt
576483
Giải nhất
25703
Giải nhì
79409
Giải ba
4715297107
Giải tư
70108744189782619909
961263209234701
Giải năm
8671
Giải sáu
339337053307
Giải bảy
232
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 25-05-2022

Đặc biệt
691820
Giải nhất
09749
Giải nhì
94693
Giải ba
9975452703
Giải tư
03271274253622633929
692485796598437
Giải năm
3503
Giải sáu
352384546120
Giải bảy
636
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 21-05-2022

Đặc biệt
888026
Giải nhất
86052
Giải nhì
96644
Giải ba
0830778644
Giải tư
97316499574782448103
609781295403884
Giải năm
9566
Giải sáu
514535444412
Giải bảy
067
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 18-05-2022

Đặc biệt
150322
Giải nhất
44355
Giải nhì
38356
Giải ba
5006926641
Giải tư
69131035427599702590
593181970496149
Giải năm
8301
Giải sáu
086450297870
Giải bảy
758
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 14-05-2022

Đặc biệt
512793
Giải nhất
40654
Giải nhì
00877
Giải ba
4021211094
Giải tư
94270074561112439491
790952471779723
Giải năm
6898
Giải sáu
194442477479
Giải bảy
591
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 11-05-2022

Đặc biệt
828046
Giải nhất
24790
Giải nhì
18365
Giải ba
0252943649
Giải tư
47416986609415395531
389191548496595
Giải năm
0322
Giải sáu
354755149055
Giải bảy
415
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 07-05-2022

Đặc biệt
027769
Giải nhất
26173
Giải nhì
54632
Giải ba
5230119168
Giải tư
66127852801278070869
939286905566018
Giải năm
2858
Giải sáu
371912086697
Giải bảy
218
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 04-05-2022

Đặc biệt
330108
Giải nhất
77232
Giải nhì
62457
Giải ba
6185671394
Giải tư
02080718048259157493
813403957579857
Giải năm
3075
Giải sáu
757486419713
Giải bảy
755
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 30-04-2022

Đặc biệt
775659
Giải nhất
26096
Giải nhì
61867
Giải ba
9177838606
Giải tư
14288406385913329077
000590756281382
Giải năm
2599
Giải sáu
527884430557
Giải bảy
714
Giải tám
04

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 27-04-2022

Đặc biệt
784144
Giải nhất
29288
Giải nhì
18198
Giải ba
6393046103
Giải tư
12290917743463175572
466642998441598
Giải năm
1178
Giải sáu
223081047981
Giải bảy
693
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 23-04-2022

Đặc biệt
057488
Giải nhất
14507
Giải nhì
28515
Giải ba
6870190197
Giải tư
22550138351564238704
646097736207135
Giải năm
7762
Giải sáu
275465634777
Giải bảy
474
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 20-04-2022

Đặc biệt
350639
Giải nhất
62060
Giải nhì
21634
Giải ba
8254836868
Giải tư
32381254585463038354
659204082422251
Giải năm
7325
Giải sáu
943194605353
Giải bảy
423
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 16-04-2022

Đặc biệt
957353
Giải nhất
66271
Giải nhì
82035
Giải ba
1697790210
Giải tư
17605730747613362031
841668987543513
Giải năm
1548
Giải sáu
894377653312
Giải bảy
071
Giải tám
33

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 13-04-2022

Đặc biệt
119564
Giải nhất
48082
Giải nhì
90903
Giải ba
1926601062
Giải tư
40017649235054312941
346632675979127
Giải năm
9684
Giải sáu
067575560157
Giải bảy
239
Giải tám
57

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 09-04-2022

Đặc biệt
995169
Giải nhất
12256
Giải nhì
07317
Giải ba
6317803270
Giải tư
83034323770229884088
584327279701765
Giải năm
1197
Giải sáu
077123181949
Giải bảy
946
Giải tám
49

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 06-04-2022

Đặc biệt
936017
Giải nhất
36435
Giải nhì
40031
Giải ba
0387175954
Giải tư
99042226167728660969
846158850243256
Giải năm
7321
Giải sáu
966520288128
Giải bảy
293
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 02-04-2022

Đặc biệt
641990
Giải nhất
69600
Giải nhì
22945
Giải ba
4957273064
Giải tư
18007120932891910697
579745288300621
Giải năm
0895
Giải sáu
315175934128
Giải bảy
494
Giải tám
59

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 30-03-2022

Đặc biệt
990332
Giải nhất
12057
Giải nhì
60139
Giải ba
8560219583
Giải tư
75878447555549135979
893110189954096
Giải năm
7161
Giải sáu
775392952488
Giải bảy
838
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 26-03-2022

Đặc biệt
165869
Giải nhất
89535
Giải nhì
22087
Giải ba
7434656921
Giải tư
51303209764046709054
170971711080522
Giải năm
7321
Giải sáu
071978418644
Giải bảy
292
Giải tám
09

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 23-03-2022

Đặc biệt
877926
Giải nhất
84193
Giải nhì
96349
Giải ba
0693907297
Giải tư
54410378820319555325
162784976577379
Giải năm
9408
Giải sáu
088279631932
Giải bảy
384
Giải tám
99

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 19-03-2022

Đặc biệt
831282
Giải nhất
49393
Giải nhì
66586
Giải ba
3360530783
Giải tư
98518831199818663368
779700785234940
Giải năm
4980
Giải sáu
860064186049
Giải bảy
718
Giải tám
69

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 16-03-2022

Đặc biệt
618135
Giải nhất
31814
Giải nhì
35072
Giải ba
8176545787
Giải tư
67567537198087228740
140065278744897
Giải năm
4061
Giải sáu
078507376850
Giải bảy
398
Giải tám
31

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 12-03-2022

Đặc biệt
704975
Giải nhất
40855
Giải nhì
17220
Giải ba
5428349251
Giải tư
67652017881444185735
917214043659337
Giải năm
5681
Giải sáu
941019545369
Giải bảy
765
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 09-03-2022

Đặc biệt
439348
Giải nhất
01908
Giải nhì
40639
Giải ba
7688325506
Giải tư
74990110310085181142
814537633169499
Giải năm
5354
Giải sáu
516320300803
Giải bảy
597
Giải tám
08

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 05-03-2022

Đặc biệt
620340
Giải nhất
35540
Giải nhì
24427
Giải ba
0450715294
Giải tư
09128975523229261788
986575390491715
Giải năm
4586
Giải sáu
118945065055
Giải bảy
795
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 02-03-2022

Đặc biệt
030928
Giải nhất
99343
Giải nhì
80511
Giải ba
7374806300
Giải tư
91779295151455082434
048130415227551
Giải năm
6685
Giải sáu
811900162716
Giải bảy
833
Giải tám
35

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 26-02-2022

Đặc biệt
315328
Giải nhất
95525
Giải nhì
16406
Giải ba
5684803202
Giải tư
05052632179841737409
756710935400984
Giải năm
3394
Giải sáu
561205122792
Giải bảy
331
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 23-02-2022

Đặc biệt
936444
Giải nhất
13180
Giải nhì
18732
Giải ba
7161963294
Giải tư
94448427735223225745
953612111862332
Giải năm
7400
Giải sáu
752747854116
Giải bảy
802
Giải tám
73

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 19-02-2022

Đặc biệt
554573
Giải nhất
48439
Giải nhì
93889
Giải ba
1165904503
Giải tư
65614584184247143089
995465819712074
Giải năm
1869
Giải sáu
720184858178
Giải bảy
748
Giải tám
97

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 16-02-2022

Đặc biệt
583586
Giải nhất
68801
Giải nhì
32398
Giải ba
0289026367
Giải tư
02992595932819963675
714352140590085
Giải năm
3858
Giải sáu
460670185514
Giải bảy
297
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 12-02-2022

Đặc biệt
277661
Giải nhất
72903
Giải nhì
70606
Giải ba
0530220776
Giải tư
90178527055825605004
924297528425942
Giải năm
7062
Giải sáu
304232709983
Giải bảy
274
Giải tám
16

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 09-02-2022

Đặc biệt
246330
Giải nhất
59914
Giải nhì
08100
Giải ba
4764818962
Giải tư
18505564766566228529
233848407916294
Giải năm
0416
Giải sáu
386322329710
Giải bảy
819
Giải tám
14

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 05-02-2022

Đặc biệt
841711
Giải nhất
50282
Giải nhì
87171
Giải ba
8650163459
Giải tư
87668665296657790733
029798564943124
Giải năm
8679
Giải sáu
327702033759
Giải bảy
793
Giải tám
25

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 02-02-2022

Đặc biệt
508818
Giải nhất
26744
Giải nhì
98925
Giải ba
9706333506
Giải tư
10907260924447958977
694764000921980
Giải năm
7839
Giải sáu
968437827996
Giải bảy
472
Giải tám
96

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 29-01-2022

Đặc biệt
492051
Giải nhất
10545
Giải nhì
35196
Giải ba
4750115527
Giải tư
41038274479594062728
143214755289759
Giải năm
3327
Giải sáu
470051725284
Giải bảy
860
Giải tám
55

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 26-01-2022

Đặc biệt
834431
Giải nhất
82968
Giải nhì
45832
Giải ba
4289278195
Giải tư
21019208045215508279
184563572707953
Giải năm
8512
Giải sáu
136091855083
Giải bảy
125
Giải tám
36

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 22-01-2022

Đặc biệt
466342
Giải nhất
91989
Giải nhì
14903
Giải ba
1344436358
Giải tư
08081200807081416884
754887070834121
Giải năm
0418
Giải sáu
192849989334
Giải bảy
921
Giải tám
03

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 19-01-2022

Đặc biệt
178793
Giải nhất
36741
Giải nhì
24000
Giải ba
8270038703
Giải tư
84288562040182019125
477173141151307
Giải năm
8853
Giải sáu
552208350771
Giải bảy
051
Giải tám
10

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 15-01-2022

Đặc biệt
906700
Giải nhất
79603
Giải nhì
07799
Giải ba
6843141546
Giải tư
45209978276419195577
574562811385403
Giải năm
3702
Giải sáu
786911977568
Giải bảy
409
Giải tám
18

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 12-01-2022

Đặc biệt
070260
Giải nhất
76749
Giải nhì
28340
Giải ba
5992125698
Giải tư
22526553344063047758
291760506357671
Giải năm
8483
Giải sáu
184353530567
Giải bảy
504
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 08-01-2022

Đặc biệt
825222
Giải nhất
00213
Giải nhì
30256
Giải ba
7381247583
Giải tư
87296355532056551046
097726383143055
Giải năm
3390
Giải sáu
293863072999
Giải bảy
279
Giải tám
17

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 05-01-2022

Đặc biệt
441233
Giải nhất
87188
Giải nhì
22951
Giải ba
8565142203
Giải tư
05370695432317519634
804478080291860
Giải năm
7982
Giải sáu
506161861764
Giải bảy
004
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 01-01-2022

Đặc biệt
003756
Giải nhất
20504
Giải nhì
73145
Giải ba
4157903742
Giải tư
41192504443281596962
864659902435023
Giải năm
5914
Giải sáu
088350417481
Giải bảy
193
Giải tám
68

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 29-12-2021

Đặc biệt
003276
Giải nhất
26445
Giải nhì
85354
Giải ba
2934649346
Giải tư
78096905850546126339
392120075250694
Giải năm
5333
Giải sáu
060173728489
Giải bảy
367
Giải tám
56

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 25-12-2021

Đặc biệt
238220
Giải nhất
97080
Giải nhì
09872
Giải ba
3616221968
Giải tư
39964844327135525731
526359347903190
Giải năm
7898
Giải sáu
566040766044
Giải bảy
930
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 22-12-2021

Đặc biệt
696483
Giải nhất
26209
Giải nhì
54626
Giải ba
6329659409
Giải tư
71123627188586422785
697430078762727
Giải năm
8345
Giải sáu
517492526504
Giải bảy
384
Giải tám
67

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 18-12-2021

Đặc biệt
402737
Giải nhất
91820
Giải nhì
17331
Giải ba
9835002828
Giải tư
93234108832470338532
207134871970994
Giải năm
0129
Giải sáu
868830012232
Giải bảy
969
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 15-12-2021

Đặc biệt
569916
Giải nhất
87199
Giải nhì
84870
Giải ba
6963491342
Giải tư
80121167860984786488
306770355126441
Giải năm
7322
Giải sáu
838299229031
Giải bảy
686
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 11-12-2021

Đặc biệt
378065
Giải nhất
92658
Giải nhì
91289
Giải ba
6005087692
Giải tư
88534017776831382417
650920844043473
Giải năm
3993
Giải sáu
77657649
Giải bảy
450
Giải tám
06

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 08-12-2021

Đặc biệt
032944
Giải nhất
37734
Giải nhì
42589
Giải ba
8926335490
Giải tư
03609666229590149122
624140224313679
Giải năm
4933
Giải sáu
774175744898
Giải bảy
470
Giải tám
37

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 04-12-2021

Đặc biệt
933605
Giải nhất
75494
Giải nhì
38453
Giải ba
9222930531
Giải tư
36963310031306341260
183719044146910
Giải năm
3231
Giải sáu
774262827796
Giải bảy
725
Giải tám
64

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-12-2021

Đặc biệt
445153
Giải nhất
82765
Giải nhì
13913
Giải ba
1284355073
Giải tư
13210090019673130090
455061267711143
Giải năm
8665
Giải sáu
198864657912
Giải bảy
071
Giải tám
84

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 27-11-2021

Đặc biệt
884055
Giải nhất
33411
Giải nhì
95106
Giải ba
4167588948
Giải tư
60696886854121784993
003899557748385
Giải năm
1637
Giải sáu
324371579121
Giải bảy
209
Giải tám
94

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 24-11-2021

Đặc biệt
477124
Giải nhất
31363
Giải nhì
52869
Giải ba
1861585893
Giải tư
93043478872140628229
882627692897994
Giải năm
7315
Giải sáu
633407147859
Giải bảy
196
Giải tám
82

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 20-11-2021

Đặc biệt
416968
Giải nhất
66633
Giải nhì
10602
Giải ba
3072630847
Giải tư
12480009291936638273
397914419868195
Giải năm
4177
Giải sáu
722887421130
Giải bảy
301
Giải tám
05

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 17-11-2021

Đặc biệt
879542
Giải nhất
18498
Giải nhì
35271
Giải ba
4763585028
Giải tư
51220751688703079487
812358361434009
Giải năm
9816
Giải sáu
214457327782
Giải bảy
026
Giải tám
54

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 13-11-2021

Đặc biệt
094286
Giải nhất
09440
Giải nhì
99757
Giải ba
7617586926
Giải tư
68900670618598343307
745248503972393
Giải năm
4948
Giải sáu
845100287184
Giải bảy
249
Giải tám
45

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 10-11-2021

Đặc biệt
213664
Giải nhất
93507
Giải nhì
88989
Giải ba
5797713212
Giải tư
40591620927768633276
498923307954159
Giải năm
7548
Giải sáu
764979415258
Giải bảy
714
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 06-11-2021

Đặc biệt
883768
Giải nhất
69665
Giải nhì
45459
Giải ba
0936270188
Giải tư
00660427905397926126
674892279013486
Giải năm
5473
Giải sáu
124155886626
Giải bảy
519
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 03-11-2021

Đặc biệt
227010
Giải nhất
40768
Giải nhì
14282
Giải ba
9075392201
Giải tư
18273151583004768842
062865526291485
Giải năm
6766
Giải sáu
875533364711
Giải bảy
070
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 30-10-2021

Đặc biệt
418567
Giải nhất
64417
Giải nhì
95653
Giải ba
9030936224
Giải tư
30592915992341862504
910058600908113
Giải năm
0464
Giải sáu
048205077501
Giải bảy
695
Giải tám
23

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 27-10-2021

Đặc biệt
010491
Giải nhất
37297
Giải nhì
22379
Giải ba
2990307473
Giải tư
41203376642354534696
171197163416115
Giải năm
3952
Giải sáu
439478602062
Giải bảy
841
Giải tám
60

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 23-10-2021

Đặc biệt
837947
Giải nhất
25518
Giải nhì
28451
Giải ba
4967026060
Giải tư
19826848281763311691
916769054945437
Giải năm
4140
Giải sáu
490939566179
Giải bảy
523
Giải tám
93

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 20-10-2021

Đặc biệt
125690
Giải nhất
29415
Giải nhì
52236
Giải ba
0578304120
Giải tư
08260892867420681521
370455630569271
Giải năm
1702
Giải sáu
588956218080
Giải bảy
129
Giải tám
77

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 16-10-2021

Đặc biệt
712965
Giải nhất
82324
Giải nhì
59482
Giải ba
9306471791
Giải tư
77233203557280847162
006895841041480
Giải năm
7160
Giải sáu
639906194904
Giải bảy
172
Giải tám
20

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 13-10-2021

Đặc biệt
599126
Giải nhất
35200
Giải nhì
01049
Giải ba
5408156942
Giải tư
99497890539083087294
692690223764810
Giải năm
0989
Giải sáu
557661642137
Giải bảy
895
Giải tám
12

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 09-10-2021

Đặc biệt
746396
Giải nhất
50453
Giải nhì
26192
Giải ba
7315207078
Giải tư
46064016941688368286
423931971507867
Giải năm
7291
Giải sáu
733063428555
Giải bảy
721
Giải tám
88

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 06-10-2021

Đặc biệt
452883
Giải nhất
86077
Giải nhì
12192
Giải ba
9048076696
Giải tư
77760488870230347549
851871378708698
Giải năm
2235
Giải sáu
472844538821
Giải bảy
317
Giải tám
38

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 02-10-2021

Đặc biệt
208214
Giải nhất
45404
Giải nhì
82054
Giải ba
1371644857
Giải tư
55938788839725311186
229243917147016
Giải năm
7712
Giải sáu
761466060408
Giải bảy
250
Giải tám
85

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 29-09-2021

Đặc biệt
395548
Giải nhất
98912
Giải nhì
15419
Giải ba
6641581039
Giải tư
73569987882018896343
773730204704570
Giải năm
8407
Giải sáu
012138483452
Giải bảy
513
Giải tám
87

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 25-09-2021

Đặc biệt
352454
Giải nhất
43503
Giải nhì
22484
Giải ba
1135056804
Giải tư
82247632323175711170
720191701619545
Giải năm
1124
Giải sáu
227650759359
Giải bảy
849
Giải tám
72

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 22-09-2021

Đặc biệt
241508
Giải nhất
34097
Giải nhì
31156
Giải ba
7508750082
Giải tư
93902121773162727695
812225221558762
Giải năm
5716
Giải sáu
314107027779
Giải bảy
560
Giải tám
71

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 18-09-2021

Đặc biệt
493402
Giải nhất
87588
Giải nhì
84886
Giải ba
2851557362
Giải tư
25430697440400909625
059707124217734
Giải năm
7723
Giải sáu
372093553450
Giải bảy
676
Giải tám
80

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 15-09-2021

Đặc biệt
488060
Giải nhất
51311
Giải nhì
63632
Giải ba
9476461599
Giải tư
33747749093505802578
147055861580678
Giải năm
3319
Giải sáu
711748366156
Giải bảy
157
Giải tám
42

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 11-09-2021

Đặc biệt
998137
Giải nhất
20113
Giải nhì
24627
Giải ba
5276825217
Giải tư
20125923446415812854
302051461211455
Giải năm
4712
Giải sáu
998602912322
Giải bảy
765
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 08-09-2021

Đặc biệt
273968
Giải nhất
95258
Giải nhì
53862
Giải ba
0972839038
Giải tư
95287860144232535379
233277421449415
Giải năm
9580
Giải sáu
261086016784
Giải bảy
990
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 04-09-2021

Đặc biệt
618260
Giải nhất
69914
Giải nhì
28942
Giải ba
1301602314
Giải tư
76624464057553261344
057013942151188
Giải năm
1444
Giải sáu
783524379382
Giải bảy
041
Giải tám
74

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 01-09-2021

Đặc biệt
784082
Giải nhất
05641
Giải nhì
45197
Giải ba
3091398041
Giải tư
68827376707013900261
392702018327710
Giải năm
9922
Giải sáu
976824853014
Giải bảy
486
Giải tám
70

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 28-08-2021

Đặc biệt
605637
Giải nhất
45820
Giải nhì
97070
Giải ba
0230498072
Giải tư
82753270000734152367
133163080757318
Giải năm
5686
Giải sáu
587811575942
Giải bảy
883
Giải tám
63

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 25-08-2021

Đặc biệt
437938
Giải nhất
17125
Giải nhì
99847
Giải ba
1237339112
Giải tư
20630269092323680536
843736059933393
Giải năm
3014
Giải sáu
375749789956
Giải bảy
273
Giải tám
76

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 14-08-2021

Đặc biệt
470618
Giải nhất
88191
Giải nhì
97565
Giải ba
5208328088
Giải tư
90104777580353062037
133872620844217
Giải năm
0954
Giải sáu
141777851569
Giải bảy
964
Giải tám
32

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 11-08-2021

Đặc biệt
720171
Giải nhất
80384
Giải nhì
08031
Giải ba
6789054610
Giải tư
55665926412634957767
862741219321277
Giải năm
9545
Giải sáu
205619278960
Giải bảy
079
Giải tám
43

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 24-07-2021

Đặc biệt
706798
Giải nhất
93782
Giải nhì
47912
Giải ba
8436713092
Giải tư
67431797328063548184
320244088066591
Giải năm
5002
Giải sáu
406844562562
Giải bảy
989
Giải tám
65

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 21-07-2021

Đặc biệt
441683
Giải nhất
58340
Giải nhì
65246
Giải ba
7572942050
Giải tư
09614466668611864224
456463023406011
Giải năm
5128
Giải sáu
114837870075
Giải bảy
159
Giải tám
44

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 17-07-2021

Đặc biệt
080283
Giải nhất
67626
Giải nhì
45007
Giải ba
2206709746
Giải tư
31973344157632507319
941538089534931
Giải năm
1163
Giải sáu
634393993070
Giải bảy
224
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 14-07-2021

Đặc biệt
529373
Giải nhất
16569
Giải nhì
10520
Giải ba
6634798248
Giải tư
70690521561642215801
075499203850061
Giải năm
8954
Giải sáu
356325350084
Giải bảy
334
Giải tám
75

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 10-07-2021

Đặc biệt
882479
Giải nhất
39416
Giải nhì
71334
Giải ba
6466787391
Giải tư
58123592351935734765
171441482204849
Giải năm
4737
Giải sáu
402745324487
Giải bảy
099
Giải tám
58

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 07-07-2021

Đặc biệt
112653
Giải nhất
32139
Giải nhì
11427
Giải ba
2062772046
Giải tư
51804729560420496134
837481770264758
Giải năm
1569
Giải sáu
649225846243
Giải bảy
814
Giải tám
30

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 03-07-2021

Đặc biệt
358551
Giải nhất
74477
Giải nhì
19667
Giải ba
2933797014
Giải tư
95638575761876486689
082728444082840
Giải năm
8591
Giải sáu
379369715878
Giải bảy
300
Giải tám
00

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Tư 30-06-2021

Đặc biệt
459744
Giải nhất
91347
Giải nhì
02946
Giải ba
3322370183
Giải tư
59112228245937650623
856578774522857
Giải năm
2775
Giải sáu
378914905127
Giải bảy
053
Giải tám
66

Kết quả Xổ số Đà Nẵng Thứ Bảy 26-06-2021

Đặc biệt
802667
Giải nhất
58804
Giải nhì
43830
Giải ba
9097260689
Giải tư
93183145846013536858
143546666146033